Zarządzenie nr 58/2014 prezydenta miasta rybnika z dnia 5 lutego 2014 rokuPobieranie 7.28 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar7.28 Kb.

(2014/010229)ZARZĄDZENIE NR 58/2014

PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA

z dnia 5 lutego 2014 rokuw sprawie zmiany Zarządzenia Nr 169/2011 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia
14 kwietnia 2011 roku w sprawie ustalenia składu i zasad powoływania członków Rybnickiej Rady Sportu oraz ustalenia regulaminu jej działania (zm.: Zarządzenie
Nr 531/2011 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 9 listopada 2011 roku)

Działając na podstawie:

art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594


ze zm.) oraz art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 ze zm.)
zarządzam, co następuje

§ 1.

Odwołuję Pana Michała Pawlaszczyka z funkcji członka Rybnickiej Rady Sportu.


§ 2.

Powołuję Pana Krzysztofa Mrozka do pełnienia funkcji członka Rybnickiej Rady Sportu.


§ 3.

Uwzględniając zmiany wymienione w § 1 i 2 aktualny skład Rybnickiej Rady Sportu jest następujący:„ROW Rybnik”,

  • Arkadiusz Skowron - Centrum Rekreacji i Rehabilitacji „Bushido”,

  • Rafał Tymusz - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.


§ 4.

Pozostałe postanowienia Zarządzenia Nr 169/2011 nie ulegają zmianie.


§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.Urząd Miasta Rybnika Wz_Ryb_02 /

DDM 9000®©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna