Zarządzenie Nr 862/2003 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 listopada 2003 roku w sprawie konkursu na ekspozycję Muzeum Powstania WarszawskiegoPobieranie 7.45 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar7.45 Kb.
PW-0152/862/2003
Zarządzenie Nr 862/2003

Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy

z dnia 13 listopada 2003 roku
w sprawie konkursu na ekspozycję Muzeum Powstania Warszawskiego.
Na podstawie art. 31 w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 13a ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2002 r. w sprawie konkursu na twórcze prace projektowe (Dz. U. Nr 188, poz. 1574), zarządza się, co następuje:
§ 1
Ogłasza się konkurs na opracowanie koncepcji ekspozycji stałej Muzeum Powstania Warszawskiego w siedzibie dawnej elektrowni tramwajowej w Warszawie przy ul. Przyokopowej 28.
§ 2

W celu przeprowadzenia konkursu powołuje się komisję konkursową w składzie:

1. prof. Wiesław Chrzanowski

2. prof. Władysław Bartoszewski

3. prof. Daria Nałęcz

4. prof. Adolf Juzwenko

5. prof. Ferdynard Ruszczyc

6. Andrzej Budek

7. Waldemar Zawodziński

8. Joanna Bojarska9. Dariusz Gawin.
§ 3
Upoważnia się Pełnomocnika ds. budowy Muzeum Powstania Warszawskiego do wykonywania, na podstawie odrębnego pełnomocnictwa, czynności organizatora konkursu w zakresie wynikającym z przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2002 r. w sprawie konkursu na twórcze prace projektowe (Dz. U. Nr 188, poz. 1574), a nie uregulowanym niniejszym zarządzeniem.
§ 4
Wynik konkursu podlega zatwierdzeniu przez Prezydenta m.st. Warszawy.
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent

Miasta Stołecznego Warszawy/-/ Lech Kaczyński
: prawo -> v syrenka -> samorzad -> wladze -> zarzadzenia -> doc
doc -> Pw-0152/1017/2003 Zarządzenie Nr 1017/2003
doc -> Zarządzenie Nr 138/2003 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Spółce z o o. pod firmą „Metro Warszawskie”
doc -> Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 4 czerwca 2003 roku
doc -> Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 4 czerwca 2003 roku
doc -> Zarządzenie Nr 1076/2003 Prezydenta m st. Warszawy z dnia 22 grudnia 2003 r w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla osób podejmujących i wykonujących transport drogowy taksówką
doc -> Pw-0152/187/2003 Zarządzenie Nr 187/2003
doc -> Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 4 czerwca 2003 roku
doc -> Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy
doc -> Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 4 czerwca 2003 roku
doc -> Zarządzenie Nr 546/2003 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 sierpnia 2003 r
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna