Zarządzenie nr vii/74/2015 Burmistrza Miasta I Gminy Pobiedziska z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 rPobieranie 159.74 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar159.74 Kb.
Zarządzenie nr VII/74/2015

Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska

z dnia 20 kwietnia 2015 roku

w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Na podstawie art.182 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy /Dz.U.z 2011r. Nr 21, poz.112 z późn. zmianami/ oraz § 10 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej , Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej /Monitor Polski z 2011r. Nr 30, poz.345i zmiany/
zarządzam, co następuje:


§ 1.
Powołuje się 11 obwodowych komisji wyborczych w gminie Pobiedziska w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. w składzie wymienionym w załącznikach do niniejszego Zarządzenia :


Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 w Pobiedziskach - Załącznik nr 1

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 w Pobiedziskach - Załącznik nr 2

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3 w Pobiedziskach - Załącznik nr 3

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4 w Pobiedziskach - Załącznik nr 4

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5 w Pobiedziskach - Załącznik nr 5

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 6 w Pobiedziskach - Załącznik nr 6

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 7 we Wronczynie - Załącznik nr 7

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 8 w Węglewie - Załącznik nr 8


Obwodowa Komisja Wyborcza nr 9 w Jerzykowie - Załącznik nr 9

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 10 w Biskupicach - Załącznik nr 10

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 11 w Pobiedziskach - Załącznik nr 11

§ 2.


Składy poszczególnych komisji są wywieszane również w ich siedzibach.

§ 3.
Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy oraz umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej .


§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Miasta i Gminy Pobiedziskadr Dorota Nowacka

Załącznik nr 1

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Pobiedziskach z siedzibą :
Zespół Szkół im Konstytucji 3 Maja

w Pobiedziskach Letnisku ul. Gajowa 22


Lp.

Nazwisko i imię

członka komisji

Miejsce zamieszkania

podmiot zgłaszający

1.

Piechocki Antoni Beniamin

Pobiedziska

Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

2.

Kędziora Grażyna Maria

Pobiedziska

Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek

3.

Filipiak Anna Maria

Pobiedziska

Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa

4.

Przybylska Patrycja Emilia

Jerzykowo

Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

5.

Meller Maria Krystyna

Pobiedziska

Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Kukiza

6.

Kęsicka Sara Anna

Pobiedziska

Wyborca

7.

Stefańska Monika

Pobiedziska

osoba wskazana przez BurmistrzaZałącznik nr 2

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Pobiedziskach z siedzibą :
Urząd Miasta i Gminy

Pobiedziska, ul. Kośćiuszki 4


Lp.

Nazwisko i imię

członka komisji

Miejsce zamieszkania

podmiot zgłaszający

1.

Chełmowski Mateusz Andrzej

Pobiedziska

Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

2.

Kubale Beata Paulina

Biskupice

Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek

3.

Mroczkowski Marcin

Pobiedziska

Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa

4.

Koszuta Zofia

Biskupice

Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

5.

Wojcieszak Anna Magdalena

Pobiedziska

Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Kukiza

6.

Wójcik Jolanta

Pobiedziska

Wyborca

7.

Karwala Katarzyna

Pobiedziska

osoba wskazana przez Burmistrza

Załącznik nr 3Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Pobiedziskach z siedzibą :
Remiza OSP

Pobiedziska, ul. Tysiąclecia 18


Lp.


Nazwisko i imię

członka komisji


Miejsce zamieszkania

podmiot zgłaszający

1.

Przybył Beata

Pobiedziska

Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

2.

Jankowska Helena Maria

Pobiedziska

Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek

3.

Walter Irena Teresa

Zbierkowo

Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa

4.

Kniaź Anna Teresa

Biskupice

Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

5.

Nowak-Słomiany Barbara

Pobiedziska

Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Kukiza

6.

Górnicka Aleksandra Maria

Pobiedziska

Wyborca

7.

Grzelka Małgorzata Anna

Pobiedziska

osoba wskazana przez Burmistrza


Załącznik nr 4

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Pobiedziskach z siedzibą :

Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum

Pobiedziska ul. Kostrzyńska 23


Lp.


Nazwisko i imię

członka komisji


Miejsce zamieszkania

podmiot zgłaszający

1.

Kulewicz Marian Bronisław

Pobiedziska

Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

2.

Piechorowska Maria Krystyna

Pobiedziska

Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek

3.

Lipiecki Szymon

Pobiedziska

Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Korwin- Mikke

4.

Szymura Magdalena

Jerzykowo

Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa

5.

Kniaź Waldemar Kazimierz

Biskupice

Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

6.

Chrobot Maria Magdalena

Pobiedziska

Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Kukiza

7.

Kellner Anna

Pobiedziska

osoba wskazana przez Burmistrza

Załącznik nr 5Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 w Pobiedziskach z siedzibą :
Przedszkole

Pobiedziska, ul. Różana 4Lp.


Nazwisko i imię

członka komisji


Miejsce zamieszkania

podmiot zgłaszający

1.

Antkowiak Katarzyna Maria

Pobiedziska

Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

2.

Karwala Aleksandra

Pobiedziska

Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek

3.

Dyląg Jowita Maria

Pobiedziska

Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa

4.

Kasprzak Jakub Maciej

Pobiedziska

Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

5.

Halber Przemysław Michał

Pobiedziska

Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Kukiza

6.

Nowak Piotr Konrad

Biskupice

Wyborca

7.

Burzyńska Aleksandra Anna

Pobiedziska

osoba wskazana przez Burmistrza

Załącznik nr 6Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6 w Pobiedziskach z siedzibą :
Ośrodek Kultury

Pobiedziska, ul. Kostrzyńska 21Lp.


Nazwisko i imię

członka komisji


Miejsce zamieszkania

podmiot zgłaszający

1.

Węgrzynowski Bogusław Mieczysław

Pobiedziska

Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

2.

Heinrich Elżbieta Ewa

Pobiedziska

Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek

3.

Owocka Patrycja Magdalena

Pobiedziska

Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa

4.

Dubas Filip Adam

Biskupice

Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

5.

Deskur Eliza Magdalena

Pobiedziska

Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Kukiza

6.

Dziarski Krzysztof Piotr

Pobiedziska

Wyborca

7.

Motyka Danuta Krystyna

Pobiedziska

osoba wskazana przez Burmistrza

Załącznik nr 7Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7 we Wronczynie z siedzibą :
Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum

Wronczyn 1 a
Lp.


Nazwisko i imię

członka komisji


Miejsce zamieszkania

podmiot zgłaszający

1.

Kotusz Marcin Piotr

Pobiedziska

Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

2.

Miłek Marta Magdalena

Biskupice

Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek

3.

Zieliński Bartosz Maciej

Stęszewko

Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa

4.

Poklewska- Koziełł Anna Maria

Biskupice

Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

5.

Ratyński Rafał

Pobiedziska

Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Kukiza

6.

Przybył Karol Mateusz

Pobiedziska

Wyborca

7.

Dabińska Alicja Anna

Pobiedziska

osoba wskazana przez Burmistrza

Załącznik nr 8

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 8 w Węglewie z siedzibą :
Szkoła Podstawowa w Węglewie

Węglewo nr 16


Lp.


Nazwisko i imię

członka komisji


Miejsce zamieszkania

podmiot zgłaszający

1.

Ziewiec Krzysztof Maciej

Pobiedziska

Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

2.

Pauter Ewa

Latalice

Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek

3.

Godek Sylwia Kinga

Węglewo

Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa

4.

Świerczyński Dariusz Józef

Jerzykowo

Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

5.

Małecka-Kaczmarek Mariola Anna

Pobiedziska

Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Kukiza

6.

Górnicki Michał

Pobiedziska

Wyborca

7.

Anioła Regina Maria

Pobiedziska

osoba wskazana przez Burmistrza

Załącznik nr 9Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 9 w Jerzykowie z siedzibą :
Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum

Jerzykowo ul. Spokojna 3 62-007 BiskupiceLp.


Nazwisko i imię

członka komisji


Miejsce zamieszkania

podmiot zgłaszający

1.

Walczak Malwina Teresa

Pobiedziska

Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

2.

Pryliński Jacek Tomasz

Biskupice

Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek

3.

Sroczyńska Marta Magdalena

Pobiedziska

Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa

4.

Koszuta Bernadeta Anna

Biskupice

Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

5.

Koperska Joanna Marianna

Biskupice

Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Kukiza

6.

Wodecka Milena Anna

Pobiedziska

Wyborca

7.

Mańka Alina

Jerzykowo

osoba wskazana przez Burmistrza

Załącznik nr 10Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 10 w Biskupicach z siedzibą :
Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole

62-007 Biskupice ul. Szkolna 2
Lp.Nazwisko i imię

członka komisji


Miejsce zamieszkania

podmiot zgłaszający

1.

Piechocki Józef

Pobiedziska

Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

2.

Lenartowicz Magdalena

Pobiedziska

Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek

3.

Stachowiak Natalia Katarzyna

Uzarzewo Huby

Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa

4.

Świerczyńska Daria Małgorzata

Jerzykowo

Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

5.

Urban Barbara

Biskupice

Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Kukiza

6.

Kęsicki Bartłomiej Hubert

Pobiedziska

Wyborca

7.

Prylińska Adelina Maria

Biskupice

osoba wskazana przez Burmistrza

Załącznik nr 11Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 11 w Pobiedziskach z siedzibą :
Areszt Śledczy Środa Wlkp.

Oddział Zewnętrzny

Pobiedziska ul. Wł. Jagiełły 34Lp.


Nazwisko i imię

członka komisji


Miejsce zamieszkania

podmiot zgłaszający

1.

Kulewicz Ewa Maria

Pobiedziska

Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

2.

Purol Emilia

Pobiedziska

Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek

3.

Skrodzki Radosław Łukasz

Pobiedziska

Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa

4.

Sytek Jaśmina Marta

Biskupice

Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

5.

Szkutnicka Wiesława Jadwiga

Biskupice

Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Kukiza

6.

Tomczak Dariusz

Pobiedziska

osoba wskazana przez Burmistrza


Pobieranie 159.74 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna