Zarzecze Ludzie kultury, działacze, twórcy ludowi spotkali się 25 maja 2012 roku w Centrum Kultury – Pałac Dzieduszyckich w Zarzeczu z okazji swojego świętaPobieranie 6.62 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar6.62 Kb.
25.05.2012 Zarzecze

Ludzie kultury, działacze, twórcy ludowi spotkali się 25 maja 2012 roku w Centrum Kultury – Pałac Dzieduszyckich w Zarzeczu z okazji swojego święta.

Regionalny Dzień Działacza Kultury organizowany jest, by uhonorować i pokazać animatorów, lokalnych artystów, którzy swoją pracą, pasją i zaangażowaniem upiększają nam codzienne życie, promują tradycje i kulturę regionu. Przybyłych gości, wśród których znaleźli się m.in. Sekretarz Powiatu Jarosławskiego Stanisław Sopel, Przewodniczący Rady Powiatu Przeworskiego Tadeusz Kiełbowicz, Sekretarz Powiatu Przeworskiego Mariusz Pieniążek, Przewodniczący Rady Gminy Zarzecze Izydor Pieniążek wraz z radnymi, Zastępca Wójta Gminy Zarzecze Jan Telega, dyrektorzy MOK-ów i GOK-ów, przywitała Dyrektor Centrum Kultury Barbara Szczygieł.

Dzień Działacza Kultury, to tradycyjnie już okazja do przyznania listów gratulacyjnych

i ciepłych słów najbardziej zasłużonym. W tym roku Marszałek Województwa Podkarpackiego Mirosław Karapyta uhonorował 26 osób, wśród których znaleźli się dyrektorzy ośrodków kultury z dawnego województwa przemyskiego, animatorzy kultury

i kierownicy zespołów śpiewaczych. Listy te wraz z ciepłymi słowami wręczał Dyrektor Centrum Kulturalnego w Przemyślu Adam Halwa. Z terenu naszej gminy listy otrzymali: Barbara Szczygieł , Anna Niemczak, Janina Łowicka, Bolesław Bluczak, Maria Granda, Adam Świtalski.
Specjalne listy gratulacyjne za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i odnowy kultury, za promocję powiatu przeworskiego, przyznał również Starosta Przeworski Zbigniew Kiszka, a wręczali je: Tadeusz Kiełbowicz i Mariusz Pieniążek. Wśród 23 wyróżnionych z powiatu przeworskiego, z naszej gminy znaleźli się: Grażyna Winiarz, Katarzyna Balawender, Monika Kmiecik.

W krótkiej części artystycznej wystąpili artyści z gminy Zarzecze: Zespół Śpiewaczy

z Rożniatowa, Mariola Surmiak z Siennowa, Zespół „KOSMOKWAKI” z Zespołu Szkół im. Św. Brata Alberta z Żurawiczek oraz Zespół „PIRYT ONE” z Maćkówki.

Podsumowując spotkanie zastępca Wójta Jan Telega złożył gratulacje i podziękował wszystkim wyróżnionym za pracę i zaangażowanie na rzecz upowszechniania kultury. – Mówcy zgodnie mówili: Najważniejszą rzeczą, która się liczy jest serce. I za to serce, za pasję i umiłowanie kultury – dziękujemy. Dziękujemy za chęć przekazywania kulturyi piękna polskiego. Życzymy Wam abyście mieli to serce i spotkali się z sercem, samorządowców, wójtów, burmistrzów. Najważniejsze w tej pracy jest zauważenie osób, które warto widzieć i choćby raz w roku je pokazać podczas takiej uroczystości. Trzeba pokazywać, że kultura polska jest piękna, nasza podkarpacka kultura i ta przeworska. Mamy nadzieję, że ta uroczystość będzie z roku na rok się rozrastała. Bo warto o nią dbać

i przekazywać kolejnym pokoleniom.

Dyr. Centrum Kultury w Zarzeczu Barbara Szczygieł
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna