Zasady dopuszczenia studenta do obrony pracy magisterskiejPobieranie 10.69 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar10.69 Kb.
ZASADY DOPUSZCZENIA STUDENTA DO OBRONY PRACY MAGISTERSKIEJ

Przed złożeniem pracy w dziekanacie Student ma obowiązek zarchiwizować zatwierdzoną przez Promotora pracę w systemie APD: https://apd.uksw.edu.pl/. Na podanej stronie znajdziecie Państwo instrukcję do archiwizacji pracy. Z uwagi na migrację danych z systemu APD do systemu USOS, od momentu archiwizacji pracy do momentu złożenia jej w Dziekanacie musi upłynąć doba.
PO ZARCHIWIZOWANIU PRACY MAGISTERSKIEJ W APD

STUDENT W TERMINIE DO 16 CZERWCA 2012 SKŁADA W DZIEKANACIE:


  1. 1 egzemplarz pracy przeznaczony do akt, drukowany dwustronnie w miękkiej oprawie - dot. wszystkich Studentów. (Proszę nie umieszczać logo UKSW na swojej pracy, użycie logo każdorazowo wymaga zgody Władz Uczelni). Stronę tytułową pracy dyplomowej opracowuje się wg. wzoru. (do pobrania na  tronie Wydziału www.wpia.uksw.edu.pl). Drugą stronę pracy dyplomowej stanowi oświadczenie Studenta i kierującego pracą o samodzielnym pisaniu pracy (drukowane z APD po archiwizacji pracy podpisane przez Państwa i podpisane przez Promotora);

UWAGA: Promotorzy i Recenzenci w trakcie archiwizacji pracy w APD otrzymują od Państwa elektroniczną wersję pracy dyplomowej. W związku z powyższym należy ustalić z Promotorami czy będą musieli złożyć im Państwo papierową wersję pracy czy też nie. W przypadku, gdy Promotor i Recenzent życzą sobie prace w wersji papierowej to składacie je Państwo bezpośrednio Promotorowi i Recenzentowi (egz. pracy jednostronny w twardej oprawie). Powyższą kwestię należy ustalić bezpośrednio z Promotorem pracy.

  1. Protokół o powołanie komisji egzaminacyjnej (drukowany z APD po archiwizacji pracy wypełniony przez Państwa i podpisany przez Promotora);

  2. Kartę pracy dyplomowej (drukowana z APD po archiwizacji pracy podpisana przez Państwa i podpisana przez Promotora);

  3. Oświadczenie o udzieleniu licencji UKSW na korzystanie z pracy dyplomowej w Archiwum lub Bibliotece UKSW (drukowane z APD po archiwizacji pracy i podpisane przez Państwa);

  4. Kartę obiegową (wydawana w Dziekanacie razem z kartą okresowych osiągnięć na semestr letni);

  5. dowód wpłaty 60,00 zł za wydanie dyplomu ukończenia studiów;

  6. dowód wpłaty 10,00 zł za teczkę do suplementu (opłata nieobowiązkowa);

  7. 4 zdjęcia w formacie 4,5 x 6,5;

Indeks i karty okresowych osiągnięć należy złożyć najpóźniej 7 dni przed wyznaczonym terminem obrony pracy magisterskiej, aby uzyskać wpis dopuszczający od Prodziekana WPiA.
Studenci, którzy potrzebują odpis dyplomu w języku obcym, zobowiązani są złożyć podanie o wydanie dyplomu i suplementu w języku obcym w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od dnia egzaminu dyplomowego (do pobrania w zakładce wzory podań). Do podania należy dołączyć dowód opłaty 40,00 zł. oraz dodatkowe zdjęcie dyplomowe.
Prace magisterskie przyjmowane będą wyłącznie z kompletem w/w dokumentów.

Należy zadbać o wcześniejsze ich zgromadzenie, wypełnienie i przedstawienie Promotorowi do podpisu tak, aby przy składaniu pracy w dziekanacie uniknąć niepotrzebnych problemów.


: sites -> default -> files
files -> Smm załącznik a formularz zgłoszenia bezpieczeństwa
files -> Viii festiwal Komedii szpak 2014
files -> Warszawskie inwestycje I remonty w 2016 r. W tym roku rozpocznie się budowa kolejnych odcinków II linii metra, remonty I inwestycje tramwajowe poprawią funkcjonowanie komunikacji miejskiej
files -> Sprawna ewakuacja to podstawa zasady i urządzenia bezpieczeństwa w warszawskim metrze
files -> Komunikacją do nekropolii Jak co roku linie autobusowe i tramwajowe „C
files -> Wyniki wojewódzkiego konkursu języka angielskiego – etap rejonowy z dnia 9 stycznia 2015r
files -> Wzór załącznika w formacie A5
files -> Ul. Patriotów 108
files -> Przewozy Regionalne” Spółka z o o. Pomorski Zakład Przewozów Regionalnych w Gdyni do postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia oznaczonego nr referencyjnym prek3-251- 42 /13
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna