Zasady jesiennej rekrutacji (I i II tury) w programie erasmus+ wydział prawa I administracjiPobieranie 15.08 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar15.08 Kb.
ZASADY JESIENNEJ REKRUTACJI (I i II TURY) W PROGRAMIE ERASMUS+ - WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI

W okresie od 15 października do 24 października br. (do godz. 15.00) odbywa się na WPiA UMK dodatkowa rekrutacja (I tura) na wyjazdy zagraniczne na studia w semestrze letnim roku akademickiego 2014/2015 do uczelni partnerskich w ramach programu Erasmus+.Na wyjazdy mogą być kwalifikowani jedynie studenci, którzy:

- w październiku br. rozpoczęli studia II stopnia (magisterskie) i aplikują o wyjazd zagraniczny w semestrze letnim bieżącego roku akademickiego (dotyczy to studentów studiów dziennych i zaocznych, w tym wieczorowych);

- dobrze znają język obcy, w jakim prowadzone są zajęcia na uczelni zagranicznej, która wskazywana jest przez studenta w jego wniosku o przyznanie wyjazdu;

- mieli dobre wyniki w nauce na studiach I stopniaStudenci zainteresowani ubieganiem się o wyjazd w I turze rekrutacji powinni dokonać następujących czynności:

1) we własnym zakresie zapoznać się z ofertą programową wybranego ośrodka partnerskiego, z listy ośrodków wciąż dysponujących wolnymi miejscami w roku akademickim 2014/2015 (Uwaga: można wskazać maksymalnie trzy uczelnie, do których student chciałby wyjechać, przy czym pierwsza ze wskazanych uczelni byłaby traktowana jako wybór priorytetowy, a druga i trzecia– jako alternatywa w sytuacji braku przyznania miejsca w ośrodku wskazanym w pierwszej kolejności); Zobacz listę uczelni partnerskich Wydziału

2) przygotować następującą dokumentację:

obligatoryjnie:

- podpisany wydruk formularza aplikacyjnego (formularz on-line dostępny na stronie: http://www.umk.pl/wspolpraca/erasmus_plus/studenci-studia/dokumenty/)


- wniosek adresowany do Wydziałowej Komisji Kwalifikacyjnej (w j. polskim!), w którym należy podać wybrany ośrodek wraz z uzasadnieniem merytorycznym dokonanego wyboru.

- zaświadczenie o średniej z całego dotychczasowego przebiegu studiów I stopnia (zaświadczenia takie wystawiają dziekanaty);

- poświadczenie znajomości danego języka obcego (certyfikaty lub inne dokumenty wskazujące na wieloletnią naukę i stały kontakt z językiem obcym);fakultatywnie:

- rekomendację opiekuna naukowego (dotyczy to tylko studentów IPS oraz uczestników seminariów magisterskich) lub opiekuna koła naukowego, o ile student jest członkiem jakiegokolwiek koła naukowego;


- wszelkie inne dowody świadczące o dotychczasowych osiągnięciach naukowo-społecznych kandydata (publikacje, wygłoszone referaty, aktywność w ramach kół naukowych lub w inicjatywach podejmowanych przez koła naukowe, przynależność do organizacji, w tym ESN, odbyte praktyki zawodowe, działalność społeczna);

W okresie od 27 października do 9 listopada br. odbywać się będzie na WPiA UMK rekrutacja (II tura) na wyjazdy zagraniczne na studia w semestrze letnim roku akademickiego 2014/2015 do uczelni partnerskich w ramach programu Erasmus+.

Na wyjazdy mogą być kwalifikowani studenci, którzy:

- są zarejestrowani na studiach licencjackich/magisterskich (stacjonarnych lub niestacjonarnych);


- w momencie wyjazdu są studentami co najmniej II roku studiów jednolitych lub I stopnia;

-posiadają dobrą znajomość języka obcego, w którym będą prowadzone zajęcia na uczelni zagranicznej;

 - nie wykorzystali jeszcze kapitału mobilności na stopniu studiów, na którym miałby się odbyć wyjazd.Studenci zainteresowani ubieganiem się o wyjazd w II turze rekrutacji powinni dokonać następujących czynności:

1) we własnym zakresie zapoznać się z ofertą programową wybranego ośrodka partnerskiego, z listy ośrodków wciąż dysponujących wolnymi miejscami w roku akademickim 2014/2015 (Uwaga: można wskazać maksymalnie trzy uczelnie, do których student chciałby wyjechać, przy czym pierwsza ze wskazanych uczelni byłaby traktowana jako wybór priorytetowy, a druga i trzecia– jako alternatywa w sytuacji braku przyznania miejsca w ośrodku wskazanym w pierwszej kolejności); Lista wolnych miejsc w uczelniach partnerskich udostępniona zostanie po zakończeniu I tury rekrutacji wydziałowej.

2) przygotować następującą dokumentację:

obligatoryjnie:

- podpisany wydruk formularza aplikacyjnego (formularz on-line dostępny na stronie: http://www.umk.pl/wspolpraca/erasmus_plus/studenci-studia/dokumenty/)


- wniosek adresowany do Wydziałowej Komisji Kwalifikacyjnej (w j. polskim!), w którym należy podać wybrany ośrodek wraz z uzasadnieniem merytorycznym dokonanego wyboru.

- zaświadczenie o średniej z całego dotychczasowego przebiegu studiów I stopnia (zaświadczenia takie wystawiają dziekanaty);

- poświadczenie znajomości danego języka obcego (certyfikaty lub inne dokumenty wskazujące na wieloletnią naukę i stały kontakt z językiem obcym);fakultatywnie:

- rekomendację opiekuna naukowego (dotyczy to tylko studentów IPS oraz uczestników seminariów magisterskich) lub opiekuna koła naukowego, o ile student jest członkiem jakiegokolwiek koła naukowego;


- wszelkie inne dowody świadczące o dotychczasowych osiągnięciach naukowo-społecznych kandydata (publikacje, wygłoszone referaty, aktywność w ramach kół naukowych lub w inicjatywach podejmowanych przez koła naukowe, przynależność do organizacji, w tym ESN, odbyte praktyki zawodowe, działalność społeczna);

W/w dokumentacja powinna zostać skompletowana i złożona do wydziałowego koordynatora Programu Erasmus+ - Pełnomocnika Dziekana WPiA UMK ds. Mobilności - dr. Piotra Chrzczonowicza (p. 227 lub p. 14 - sekretariat katedr) lub w dziekanacie u p. Joanny Hajduk (pok. 19), w nieprzekraczalnym terminie do 25 października 2014 r..

Uwaga!
Jesienna rekrutacja odbywa się bez wykorzystywania systemu USOS.Szczegółowe informacje dotyczące wyjazdów na stypendia zagraniczne w ramach programu Erasmus+, zwłaszcza zaś lista umów międzyinstytucjonalnych oraz ich zdygitalizowana i udostępniona w plikach formatu PDF treść, znajdują się na uczelnianej stronie programu. O szczegóły pytać można także w Biurze Programów Międzynarodowych UMK.
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna