Zasady konkursu I. Organizator, dataPobieranie 11.91 Kb.
Data04.05.2016
Rozmiar11.91 Kb.ZASADY KONKURSU

I. ORGANIZATOR, DATA
Organizator festivalu: Festiwalowa agencja organizacyjna or-fea Praha

Data: 20.1. – 21.1. 2017

TERMIN PODANIA ZGŁOSZEŃ: 15. 11.2016
II. KATEGORIE
W konkursie mogą uczestniczyć chóry dziecięce, młodzieżowe i dorosłe (do wieku 26 lat).
□ duży chór (młodzież od powyżej 25 chórzystów do 26 lat włącznie )

a) chór mieszany

b) chór jednorodny (męski lub żeński)

□ chór kameralny (do 24 chórzystów do 26 lat włącznie)

□ chór dziecięcy/SA/ (do 16 lat włącznie)
Jeden chór może konkurować zawsze z różnym repertuarem maksymalnie w 2 kategoriach zgodnie z kryteriami dla granicy wiekowej, liczby chórzystów i typu chóru
III. PROGRAM KONKURSU
Program konkursu powinien trwać:

a/ w kategorii chórów dziecięcych maks. 12 - 14 minut

b/ w pozostałych kategoriach maks. 14 – 16 minut

Towarzystwo instrumentów jest dozwolone, na miejscu będzie do dyspozycji fortepian
W REPERTUARZE KONKURSOWYM JEST DOZWOLONYCH MAKSYMALNIE 5 KOMPOZYCJI.

PRZYNAJMNIEJ JEDNA KOMPOZYCJA MUSI BYĆ ZAŚPIEWANA A CAPPELLA. REPERTUAR KONKURSOWY MUSI ZAWIERAĆ PRZYNAJMNIEJ JEDEN UTWÓR CZESKIEGO KOMPOZYTORA

Każdy chór zabezpieczy 3 kopie przegladu swojego repertuaru dla czlonkow jury.


IV. SYSTEM ROZSTRZYGANIA
Udział w konkursie będzie oceniany przez jury złożone z ekspertów wybranych przez organizatorów i składające się ze znanych osobistości czeskiej i zagranicznej muzyki chóralnej wg następujących kryteriów:

a) poziom techniczny – kultura głosu i technika śpiewu, intonacja, rytm

b) kryterium interpretacji – poprawne użycie muzycznych środków wyrazu (dynamika, czas, tempo, agogika, barwa), konstrukcja i tworzenie fraz, styl interpretacji, dramaturgia repertuaru konkursowego, poziom trudności)

c) ogólne wrażenie artystyczne ekspresyjny wpływ na słuchaczy, kontakt chóru z dyrygentem, śpiewanie z pamięci.


Każdy członek jury oceni występ konkursowy każdego chóru wg systemu punktowego w skali od 0 – 30 punktów. Wynik końcowy uzyskany przez chór zostanie uzyskany na podstawie całkowitej liczby punktów uzyskanych od każdego z jurorów.

Każdy chór otrzyma pisemną ocenę występu w konkursie uzyskaną od każdego z jurorów razem z całkowitą liczbą punktów. Żadne odwołania od decyzji jury nie będą uznawane.

Na podstawie tych kryteriów i uzyskanych punktów uczestniczące chóry zostaną zakwalifikowane wg międzynarodowych zasad :
Złoty dyplom 25 – 30 punktów

Srebrny dyplom 20 – 24,9 punktów

Brązowy dyplom 15 – 19,9 punktów
Chóry, które nie uzyskają przynajmniej 15 punktów za ich występ konkursowy, uzyskają certyfikat udziału w konkursie.

Oprócz dyplomów, zwycięzców każdej kategorii, zostanie ogłoszony absolutny zwycięzca festiwalu.

Nagrody specjalne jury mogą zostać przyznane ( np. najlepszy występ dyrygenta, za najlepszą dramaturgię występu, za najlepsze wykonanie utworu czeskiego kompozytora itc.
V. GRAND PRIX

Konkurs Grand Prix będzie punktem kluczowym programu festiwalu, do którego zostaną nominowani złoci zwycięzcy. Jeśli zwycięzca kategorii nie uzyska złotego dyplomu, nie może zostac nominowany do konkursu Grand Prix. Jury zachowuje sobie prawo do dodania dodatkowych chórów ze złotem w Grand Prix. Maksymalnie 5 chórów może uczestniczyć w konkursie.

Program konkursu Grand Prix musi zawierać przynajmniej 2 kompozycje wg wyboru, o długości do 7 minut, z których przynajmniej jedna kompozycja nie była śpiewana w kategorii konkursu. Obie kompozycje muszę być A cappella. Wszystkie chóry powinny spodziewać się możliwego udziału w konkursie Grand Prix i z tego powodu przygotować odpowiedni program.

Konkurs Grand Prix będzie oceniany przez miedzynarodowe jury wg systemu kryteriów oceniania (nr IV). Chórowi, który otrzyma najwyższą liczbę punktów, zostanie przyznana nagroda Grand Prix.Konkurs Grand Prix odbędzie się podczas wieczoru zamykającego festiwal, w sobotę 21.1.2017.
           
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna