Zasady, kryteria i tryb powoływania Kadr Narodowych Polskiego Związku JudoPobieranie 29.76 Kb.
Data01.05.2016
Rozmiar29.76 Kb.

Zasady, kryteria i tryb powoływania Kadr Narodowych

Polskiego Związku Judo


Warunkiem koniecznym powołania w skład Kadry Narodowej jest - niezależnie od wypełnienia kryteriów wynikowych - posiadanie nienagannej opinii macierzystego klubu sportowego i Polskiego Związku Judo.


Zawodnik, który nie przestrzega postanowień zawartych w regulaminie Członka Kadry Narodowej, podlega wykluczeniu ze składu Kadry Narodowej.


I.Zasady i kryteria powoływania Kadry Narodowej

seniorek i seniorów

 1. Kadra Narodowa PZJ seniorów w liczbie:

  • do 42+7 (w sumie 49 osób) w kategorii wiekowej seniorek w kategoriach wagowych wymienionych w Regulaminie Sportowym PZJ w § 3.

  • do 42+7 (w sumie 49 osób) w kategorii wiekowej seniorów w kategoriach wagowych wymienionych w Regulaminie Sportowym PZJ w § 3.

powoływana jest na okresy roczne korygowane półrocznie tj.

1.01. – 30.06.

1.07. – 31.12.

każdego roku według następujących kryteriów:
  1. na numer pierwszy Kadry Narodowej w danej kategorii wagowej w pierwszej kolejności kwalifikowane są zawodniczki i zawodnicy, którzy uzyskali na ostatniej imprezie mistrzowskiej (w kolejności: igrzyska olimpijskie, mistrzostwa świata, mistrzostwa Europy) pozycję 1–8 (na okres 1.01-30.06. i 1.07–31.12.).
  1. obligatoryjnie pozostali seniorzy z pozycji 1–5 (w świetle punktu 1.1.) lub 1-6 rankingu rocznego PZJ w każdej kategorii wagowej w kolejności uzyskanej w rankingu PZJ na kolejne pozycję.
  1. mistrz Polski seniorów, jeżeli nie znajduje się w rankingu na pozycji umożliwiającej bezpośrednie powołanie do KN obligatoryjnie jest członkiem KN z puli miejsc dodatkowych - pkt 1.5.
  1. do rankingu seniorów klasyfikowane są zawody krajowe i międzynarodowe grupy wiekowej seniorów znajdujące się w kalendarzu współzawodnictwa krajowego i międzynarodowego PZJ.


Kadra Narodowa na okres 1.01–30.06.

klasyfikowane są imprezy z kalendarza sportowego PZJ z okresu od 01.01 do 31.12. roku poprzedzającego;
Kadra Narodowa na okres 1.07-31.12

klasyfikowane są imprezy z kalendarza sportowego PZJ z okresu od 01.07 roku poprzedzającego do 30.06. roku bieżącego


  1. dodatkowo, do 7-u miejsc dla wszystkich kategorii wagowych uzasadnioną (na piśmie) decyzją Dyrektora Sportowego PZJ na pozycję /-je najniższą listy Kadry Narodowej.
  1. trenerzy odpowiedzialni składają propozycje składu imiennego KN najpóźniej do 15.06 (3 dni po ostatnich rangowanych zawodach rozegranych w czerwcu) oraz najpóźniej do 15.12. każdego roku (3 dni po ostatnich rangowanych zawodach rozegranych w grudniu).


II.Zasady i kryteria powoływania Kadry Narodowej


młodzieży


 1. Kadra Narodowa PZJ młodzieży kobiet i mężczyzn w liczbie:

  • do 42+7 (w sumie 49 osób) w kategorii wiekowej młodzieży kobiet w kategoriach wagowych wymienionych w Regulaminie Sportowym PZJ w § 3.

  • do 42+7 (w sumie 49 osób) w kategorii wiekowej młodzieży mężczyzn w kategoriach wagowych wymienionych w Regulaminie Sportowym PZJ w § 3.

powoływana jest na okresy roczne korygowane półrocznie tj.

1.01. – 30.06.

1.07. – 31.12.

każdego roku według następujących kryteriów:
  1. na numer pierwszy Kadry Narodowej w danej kategorii wagowej w pierwszej kolejności kwalifikowane są zawodniczki i zawodnicy, którzy uzyskali na ostatniej imprezie mistrzowskiej (w kolejności: igrzyska olimpijskie, mistrzostwa świata, mistrzostwa Europy, mistrzostwa Europy młodzieży) pozycję 1–8 (na okres 1.01–30.06. i 1.07–31.12. ).
  1. obligatoryjnie pozostali młodzieżowcy z pozycji 1–5 (w świetle punktu 1.1.) lub 1-6 rankingu rocznego PZJ w każdej kategorii wagowej w kolejności uzyskanej w rankingu PZJ na kolejne pozycję.  1. mistrz Polski młodzieży, jeżeli nie znajduje się w rankingu na pozycji umożliwiającej bezpośrednie powołanie do KN obligatoryjnie jest członkiem KN z puli miejsc dodatkowych - pkt 1.5.
  1. do rankingu młodzieży klasyfikowane są zawody krajowe i międzynarodowe grupy wiekowej seniorów i młodzieży znajdujące się w kalendarzu współzawodnictwa krajowego i międzynarodowego PZJ.


Kadra Narodowa na okres 1.01. – 30.06.

klasyfikowane są imprezy z kalendarza sportowego PZJ z okresu od 01.01 do 31.12. roku poprzedzającego:
Kadra Narodowa na okres 1.07. – 31.12.

klasyfikowane są imprezy z kalendarza sportowego PZJ z okresu od 01.07 roku poprzedzającego do 30.06. roku bieżącego


  1. dodatkowo do 7-u miejsc dla wszystkich kategorii wagowych uzasadnioną (na piśmie) decyzją Koordynatora Szkolenia Młodzieżowego PZJ na pozycję /-je najniższą listy Kadry Narodowej.
  1. trenerzy odpowiedzialni składają propozycje składu imiennego KN najpóźniej do 15.06. (3 dni po ostatnich rangowanych zawodach rozegranych w czerwcu) oraz najpóźniej do 15.12. każdego roku (3 dni po ostatnich rangowanych zawodach rozegranych w grudniu).
  1. W przypadku, gdy młodzieżowiec został powołany w skład KN seniorów na jego miejsce zostaje powołany kolejny zawodnik w kategorii wagowejIII.Zasady i kryteria powoływania Kadry Narodowej


juniorek i juniorów 1. Kadra Narodowa PZJ juniorek i juniorów w liczbie:

  • do 48+16 (w sumie do 64 osób) w kategorii wiekowej juniorki w kategoriach wagowych wymienionych w Regulaminie Sportowym PZJ w § 3.

  • do 48+16 (w sumie do 64 osób) w kategorii wiekowej junior w kategoriach wagowych wymienionych w Regulaminie Sportowym PZJ w § 3.

powoływana jest na okresy roczne korygowane półrocznie tj.

1.01. – 30.06.

1.07. – 31.12.

każdego roku według następujących kryteriów:
  1. na numer pierwszy Kadry Narodowej w danej kategorii wagowej w pierwszej kolejności kwalifikowane są zawodniczki i zawodnicy, którzy uzyskali na ostatniej imprezie mistrzowskiej (w kolejności: igrzyska olimpijskie, mistrzostwa świata, mistrzostwa Europy, mistrzostwa świata juniorów, mistrzostwa Europy juniorów) pozycję 1–8 (na okres 1.01-30.06. i 1.07-31.12. ).
  1. obligatoryjnie juniorzy z pozycji 1–5 (w świetle punktu 1.1.) lub 1-6 rankingu rocznego PZJ w każdej kategorii wagowej w kolejności uzyskanej w rankingu PZJ na kolejne pozycję.  1. mistrz Polski juniorów, jeżeli nie znajduje się w rankingu na pozycji umożliwiającej bezpośrednie powołanie do KN obligatoryjnie jest członkiem KN z puli miejsc dodatkowych - pkt 1.5.
  1. do rankingu juniorów klasyfikowane są zawody krajowe i międzynarodowe grupy wiekowej seniorów, młodzieży, juniorów znajdujące się w kalendarzu współzawodnictwa krajowego i międzynarodowego PZJ.


Kadra Narodowa Juniorów na okres 1.01. – 30.06.

klasyfikowane są imprezy z kalendarza sportowego PZJ z okresu od 01.01 do 31.12. roku poprzedzającego;
Kadra Narodowa Juniorów na okres 1.07. – 31.12

klasyfikowane są imprezy z kalendarza sportowego PZJ z okresu od 01.07 roku poprzedzającego do 30.06. roku bieżącego


  1. dodatkowo do 16-u (do 2 w każdej kategorii wagowej) miejsc dla wszystkich kategorii wagowych uzasadnioną (na piśmie) decyzją Koordynatora Szkolenia Młodzieżowego PZJ (lub trenerów odpowiedzialnych) na pozycję /-je najniższą listy kadry narodowej.
  1. Trenerzy Kadr składają propozycje składu imiennego KN najpóźniej do 15.06. (3 dni po ostatnich rangowanych zawodach rozegranych w czerwcu) oraz najpóźniej do 15.12. każdego roku (3 dni po ostatnich rangowanych zawodach rozegranych w grudniu).
  1. W przypadku gdy junior został powołany w skład KN seniorów, KN młodzieży na jego miejsce zostaje powołany kolejny zawodnik w kategorii wagowej.


IV.Zasady i kryteria powoływania Kadry Narodowej


juniorek młodszych i juniorów młodszych 1. Kadra Narodowa PZJ juniorek młodszych i juniorów młodszych w liczbie:

 • do 56+8 (w sumie do 64 osób) w kategorii wiekowej juniorki młodszej w kategoriach wagowych wymienionych w Regulaminie Sportowym PZJ w § 3.

 • Do 63+9 (w sumie do 64 osób) w kategorii wiekowej juniora młodszego w kategoriach wagowych wymienionych w Regulaminie Sportowym PZJ w § 3.

powoływana jest na okresy roczne korygowane półrocznie tj.

1.01. – 30.06.

1.07. – 31.12.

każdego roku według następujących kryteriów:
  1. na numer pierwszy Kadry Narodowej w danej kategorii wagowej w pierwszej kolejności kwalifikowane są zawodniczki i zawodnicy, którzy uzyskali na ostatniej imprezie mistrzowskiej (w kolejności: mistrzostwa świata juniorów, mistrzostwa Europy juniorów, mistrzostwa świata juniorów młodszych, mistrzostwa Europy juniorów młodszych, EYOF) pozycję 1–8 (na okres 1.01–30.06. i 1.07–31.12.).
  1. obligatoryjnie pozostali juniorzy młodsi z pozycji 1–6 (w świetle punktu 1.1.) lub 1-7 rankingu rocznego PZJ w każdej kategorii wagowej w kolejności uzyskanej w rankingu PZJ na kolejne pozycję.
  1. mistrz Polski juniorów młodszych, jeżeli nie znajduje się w rankingu na pozycji umożliwiającej bezpośrednie powołanie do KN obligatoryjnie jest członkiem KN z puli miejsc dodatkowych - pkt 1.5.
  1. do rankingu juniorów młodszych klasyfikowane są zawody krajowe i międzynarodowe grupy wiekowej juniorów oraz juniorów młodszych znajdujące się w kalendarzu współzawodnictwa krajowego i międzynarodowego PZJ.


Kadra Narodowa na okres 1.01. – 30.06.

klasyfikowane są imprezy z kalendarza sportowego PZJ z okresu od 01.01 do 31.12. roku poprzedzającego,
Kadra Narodowa na okres 1.07. – 31.12

klasyfikowane są imprezy z kalendarza sportowego PZJ z okresu od 01.07 roku poprzedzającego do 30.06. roku bieżącego


  1. dodatkowo do 8-u miejsc dla wszystkich kategorii wagowych – juniorka młodsza, do 9–u miejsc dla wszystkich kategorii wagowych – junior młodszy uzasadnioną decyzją Koordynatora Szkolenia Młodzieżowego PZJ na pozycję /-je najniższą listy Kadry Narodowej.
  1. Trenerzy Kadr juniorów młodszych (lub trenerzy odpowiedzialni) składają propozycje składu imiennego KN najpóźniej do 15.06. (3 dni po ostatnich rangowanych zawodach rozegranych w czerwcu) oraz najpóźniej do 15.12. każdego roku (3 dni po ostatnich rangowanych zawodach rozegranych w grudniu).
  1. W przypadku, gdy junior młodszy został powołany w skład grupy KN juniorów na jego miejsce zostaje powołany kolejny zawodnik w kategorii wagowej.

Uwaga:


 1. Pod pojęciem senior rozumie się seniorkę i seniora

 2. Pod pojęciem młodzieżowiec rozumie się młodzież kobiety i młodzież mężczyzn

 3. Pod pojęciem junior rozumie się juniorkę i juniora

 4. Pod pojęciem junior młodszy rozumie się juniorkę młodszą i juniora młodszego
| Strona Polski Związek Judo

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna