Zasoby energi słonecznej w polsce, a opłacalnośĆ wykorzystaniaPobieranie 14.23 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar14.23 Kb.
ZASOBY ENERGI SŁONECZNEJ W POLSCE,

A OPŁACALNOŚĆ WYKORZYSTANIA
W Polsce występują dobre warunki do czerpania energii słonecznej. Średnie ilości energii możliwej do zaabsorbowania w ciągu roku na 1 m2 na terenie Polski przedstawiono na mapce poniżej. Może ona posłużyć do oszacowania rzeczywistej ilości energii jaką otrzymamy z kolektorów , które chcemy zainstalować w naszym domu.


Rys. 1. Całkowite ilości energii słonecznej możliwej do pozyskania na obszarze Polski w ciągu roku (na podstawie zapisów z lat 1956-1975 prowadzonych przez około 30 stacji meteorologicznych)


Rys. 2. Średnia ilość godzin słonecznych w ciągu roku na obszarze Polski (na podstawie zapisów z lat 1951-1980 prowadzonych przez około 60 stacji meteorologicznych)

W przykładzie poniżej przedstawiony jest sposób obliczenia spodziewanej ilości energii, uzyskanej w ciągu roku z instalacji solarnej, zbudowanej z 4 kolektorów płaskich o wymiarach panelu 1.0m x 2.0m – rozwiązanie typowe dla domków jednorodzinnych.
Przykład

Ilość paneli kolektorów słonecznych :

n = 4 szt.

Powierzchnia absorbera dla 1 panelu kolektora:

Aab = 2,0 m2

Średnioroczna sprawność absorbcji dla kolektorów płaskich:

= 75%

Ilość energii słonecznej na 1 m2 powierzchni (łódzkie – wg Rys.1)

Esol = 1022 kWh/rok

Średni pobór mocy elektrycznej przez instalację solarną w roku

Qel = 0,04kW

Ilość Godzin pracy instalacji solarnej w ciągu roku (ilość godzin słonecznych w łódzkim - wg Rys.2)

t = 1700 godz


Całkowita powierzchnia instalcji solarnej:

Asol = Aab  n = 2,0 m2  4 = 8,0 m2
Ilość energii zaabsorbowanej w ciągu roku przez kolektory słoneczne:

Ec =  Esol  Asol = 0,75  1022 kWh/r  8,0 m2 = 6132 kWh
Energia elektryczna pobierana przez instalację solarną w ciągu roku pracy:

Estr =Qel  t = 0,040 kW * 1700h = 68 kWh
Ilość energii zaabsorbowanej, po uwzględnieniu wkładu energii elektrycznej :

Ec.rz = Ec - Estr = 6132 kWh – 68kWh = 6064 kWh
Całkowity koszt energi zaoszczędzonej w ciągu roku, w stosunku do energii elektrycznej:

Kr = 6064 kWh/r  0,39 ZŁ/kWh = 2364.96 ZŁ/ rok
Wynika stąd że energia elektryczna potrzebna do pracy instalacji solarnej (pobieranej przez pompy, zawory i automatykę) stanowi TYLKO  1% PRZETWORZONEJ ENERGI SŁONECZNEJ. Jest to więc jeden z najbardziej EKONOMICZNYCH I EKOLOGICZNYCH rodzajów energii.

Aby budowa instalacji solarnej np. w domku jednorodzinnym była opłacalna, musi zakładać zainstalowanie minimum 6 do 8 m2 powierzchni kolektorów słonecznych. Przy mniejszej powierzchni ilości energii uzyskanej w ciągu roku nie będą znaczące, a okres zwrotu kosztów znacznie się wydłuży.

Pozyskana przez instalację solarną energia może być następnie magazynowana w zbiornikach buforowych i wykorzystywana do celów grzewczych,a w szczególności do:

  • przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.)

  • podgrzania wody basenowej )

  • wspomagania centralnego ogrzewania (c.o.), szczególnie dla ogrzewania niskotemperaturowego (np. ogrzewania podłogowego lub ściennego)


ZALETY INSTALACJI SOLARNYCH:

  • ekologiczność (brak emisji CO2 i SOx i NOx )

  • obniżenie kosztów energii konwencjonalnej na cele grzewcze

  • niskie koszty eksploatacyjne

  • małe powierzchnie pomieszczeń pod urządzenia solarne.

  • W przyszłości możliwość uzyskania odliczeń ze względu posiadanie ekologicznych źródeł energii


WADY:

    • wyższe w stosunku do kotłowni konwencjonalnych koszty inwestycyjne


autor: Piotr Dziubiński
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna