Zastosowanie metod aas, icp-oes I icp-ms w analizie środowiskowejPobieranie 19.92 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar19.92 Kb.
Konferencja "Zastosowanie metod AAS, ICP-OES i ICP-MS
w analizie środowiskowej"
jest kontynuacją formuły spotkań, podczas których spotykają się chemicy analitycy stosujący do swoich badań metody atomowej spektrometrii - atomową spektrometrię absorpcyjną z atomizacją w piecu grafitowym i płomieniu (GF-AAS/F-AAS), spektrometrię emisyjną
ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES)
i spektrometrię mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS).

Konferencja jest dedykowana analitykom z ośrodków akademickich, instytutów naukowo-badawczych, wodociągów, stacji sanitarno-epidemiologicznych oraz inspektoratów ochrony środowiska, jak również z ośrodków związanych


z przemysłem.

Celem konferencji jest umożliwienie wymiany doświadczeń pomiędzy analitykami stosującymi różne techniki atomowej spektrometrii.


W programie omówione będą istotne zagadnienia związane
z wykorzystaniem technik atomowej spektrometrii w analizie środowiskowej.

Duży nacisk zostanie położony na prezentację wyników uzyskanych za pomocą welopierwiastkowych metod spektrometrii atomowej - ICP-OES i ICP-MS. Wygłoszone będą wykłady dotyczące aplikacji naukowych związanych


z wykorzystaniem tego typu technik analitycznych oraz przedstawione zostaną perspektywy rozwoju metod spektrometrii atomowej i technik sprzężonych (łączonych). Uwzględnione zostaną zagadnienia związane z przygotowaniem prób, kontrolą jakości wyników analitycznych, metrologią oraz najnowszymi rozwiązaniami w zakresie budowy aparatury.

Abstrakty komunikatów/posterów prosimy przesyłać na adres e-mail:

dr Sławomir Garboś

NIZP-PZH, Chocimska 24, 00-791 Warszawa, e-mail: sgarbos@pzh.gov.pl

Honorowy Komitet Naukowy Konferencji „Zastosowanie metod AAS, ICP- OES i ICP-MS w analizie środowiskowej”:
Prof. dr hab. Tadeusz Paryjczak (Przewodniczący)

Prof. dr hab. Henryk Bem

Prof. dr hab. Izabela Bojakowska

Prof. dr hab. Franciszek Buhl

Prof. dr hab. Bogusław Buszewski

Dr hab. Katarzyna Chojnacka, prof. PWr

Prof. dr hab. Andrzej Cygański

Prof. dr hab. Maciej Jarosz

Prof. dr hab. Wojciech Jóźwiak

Prof. dr hab. Zygmunt Kowalski

Prof. dr hab. Jan Krzysztof Ludwicki

Prof. dr hab. Henryk Matusiewicz

Prof. dr hab. Andrzej Parczewski

Prof. dr hab. Jacek Rynkowski

Prof. dr hab. Jerzy Silberring

Dr hab. Małgorzata Iwona Szynkowska
Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 4 grudnia 2009 r. na adres:
INTERTECH Trading Corporation SA, 02 -724 Warszawa,
ul. Wołodyjowskiego 79A , Małgorzata Zawadzka, Tel. 022 8435389,

pocztą elektroniczną: intertech@intertechpoland.pl

lub faxem: 022 853 7278
Konferencja odbędzie się w dniach:

CZWARTEK 10. XII 2009: w godzinach 11:00 - 15:30
(19:00. Spotkanie towarzyskie)


PIĄTEK 11 XII 2009: w godzinach 9:00 - 13:00

w Państwowym Instytucie Geologicznym, 00-975 Warszawa
ul. Rakowiecka 4, bud. A,  sala im. prof. E. Rühlego


Opłatę konferencyjną 280 PLN (w tym VAT 22 %) należy wpłacać

w terminie do dnia 4 grudnia 2009 r. na konto:

Biuro Ekspertyz Technicznych i Szkoleń. Sławomir Olszowski. NIP: 7961324115

ul. Na stoku 12/2, 26-600 Radom,

Numer konta: BPHSA: 20 1060 0076 0000 3260 0099 3130

Z dopiskiem: „Konferencja AS”

Możliwa jest wpłata gotówki w czasie rejestracji uczestników, dnia 10.12.2009
Prosimy o indywidualną rezerwację miejsc hotelowych
---------------------------------------------------------------------------------------------


KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W KONFERENCJI
Termin przesłania do 4 grudnia 2009 r.

Imię i nazwisko, st. naukowy, tytuł: ...................................................................................
Pełna nazwa i adres zakładu pracy: ……..............................................................

.................................................................................................................................


Telefon: .................................... Fax: ......................... E-mail:
Tytuł komunikatu (10-15 min.) / posteru (niepotrzebne skreślić):
.................................................................................................................................

.................................................................................................................................


Autorzy:...................................................................................................................

NIP zakładu pracy: ………………………………………………………………………

Główny Księgowy /Kwestor Dyrektor / Prezes
Pieczęć Zakładu

IPAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY
ZAKŁAD HIGIENY KOMUNALNEJ

NARODOWEGO INSTYTUTU ZDROWIA PUBLICZNEGO -PAŃSTWOWEGO ZAKŁADU HIGIENY
INSTYTUT CHEMII OGÓLNEJ I EKOLOGICZNEJ POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ

oraz


przedstawiciele:

mają przyjemność zaprosić do wzięcia udziału w
XIV KONFERENCJI

ZASTOSOWANIE METOD

AAS, ICP-OES I ICP-MS

W ANALIZIE ŚRODOWISKOWEJ
Konferencja odbędzie się w dniach

10-11 grudnia 2009 r, PIG, Warszawa, ul. Rakowiecka 4, bud. A,  sala im. prof. E. Rühlego


Spektrometry AA-AES: iCE 3000-Series


Spektrometry ICP- AES: iCAP 6000-SeriesSpektrometr ICP- MS: XSeries II- z interfejsem do HPLC/GC

Thermo Scientific

www.thermo-polska.plINTERTECH Trading Corporation
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna