Zastępca Przew. Małopolskiego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych AleksanderPobieranie 10.55 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar10.55 Kb.
W dniu 21 listopada br. odbyła się uroczystość z okazji Jubileuszu XXX – lecia Limanowskiego Podokregu Piłki Nożnej w Limanowej.

Obchody Jubileuszu rozpoczęła msza św.dziękczynna w intencji działaczy piłkarskich, trenerów, sędziów i zawodników odprawiona przez ks.prał.dr Wiesława Piotrowskiego proboszcza parafii Bazyliki Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej.

Dalsza część uroczystości została zorganizowana w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Limanowej.

Wzięło w niej udział wielu znakomitych gości m. innymi poseł na Sejm RP Wiesław Janczyk, starosta limanowski Jan Puchała, wicestarosta limanowski Mieczysław Uryga, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Limanowskiego Marek Czeczótka, radni powiatu limanowskiego: Tadeusz Kubowicz, Stanisław Piegza, Marian Wójtowicz, Przewodnicząca Rady Miasta Limanowa Jolanta Juszkiewicz , Wójtowie Gmin: Dobra Benedykt Węgrzyn, Jodłownik Paweł Stawarz, Kamienica Władysław Sadowski, Limanowa Władysław Pazdan, Mszana Dolna Bolesław Żaba, Niedźwiedź Janusz Potaczek, Słopnice Adam Sołtys, Z-ca Burmistrza Miasta Limanowa Wacław Zoń.

Władze sportowe reprezentowali Prezes Małopolskiego Związku Piłki Nożnej w Krakowie

Ryszard Niemiec, Wiceprezes MZPN, Zbigniew Jurkiewicz Prezes OZPN w Tarnowie, Członkowie Prezydium MZPN: Prezes OZPN w Nowym Sączu Antoni Ogórek, Prezesi Podokręgów Piłki Nożnej w Oświęcimiu Tadeusz Szczerbowski oraz w Wieliczce Andrzej Strumiński, Członkowie Zarządu MZPN - Prezesi Podokregów Piłki Nożnej: Kraków Jarosław Marfiak, Bochnia Jan Krupa, Brzesko Mirosław Nieć, Gorlice Zbigniewv Augustyn, Nowy Targ Jan Kowalczyk, Chrzanów Józef Cichoń, Olkusz Bolesław Ściepura, Wadowice Henryk Sochacki, Przew. Komisji ds.Bezpieczeństwa na obiektach piłkarskich Marian Cebula, Redaktor Naczelny tygodnika „Futbol Małopolski” Jerzy

Nagawiecki.

Zastępca Przew.Małopolskiego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych Aleksander

Giertler, Prezes Orawskiego Związku Piłki Nożnej w Dolnym Kubinie/ Słowacja/ Vladimir Mušák.

Na uroczystość przybyli Członkowie Zarządu Limanowskiego Podokregu, Prezesi Klubów Sportowych, działacze piłkarscy, trenerzy, sędziowie, sponsorzy oraz przedstawiciele mediów.

Oficjalną część spotkania poprowadził radny powiatu limanowskiego Marian Wojtowicz.

Historię Limanowskiego Podokręgu przybliżył gościom jego długoletni Prezes Stanisław Strug.

W dowód uznania za działalność na rzecz rozwoju piłki nożnej na ziemi limanowskiej zostały

wręczone odznaczenia.

Odznaki przyznane przez Ministra Sportu i Turystyki „ Za Zasługi dla Sportu” Złotą Odznaką odznaczony został Prezes LPPN Stanisław Strug, Srebrnymi Odznakami: Henryk Pazdur i Stanisław Piegza, Brązowymi Odznakami: Jan Gancarczyk, Antoni Kaleta, Józef Król, Mariusz Król, Andrzej Malinowski, Stanisław Olesiak i Władysław Szczypka.

Odznakami Honorowymi Polskiego Związku Piłki Nożnej zostali wyróżnieni: Srebrną: Jarosław Majeran, Stefan Opoka, Józef Orzeł, Jan Szymański i Wiesław Wojtowicz, Brązową : Andrzej Bargieł, Tadeusz Lis, Franciszek Mrózek i Zbigniew Twaróg.

Przewodnicząca Rady Miasta Limanowa Jolanta Juszkiewicz i Zastepca Burmistrza Miasta

Wacław Zoń dokonali wręczenia Prezesowi Ryszardowi Niemcowi przyznanego przez Rade Miasta Limanowa Medalu „ Przyjaciel Miasta Limanowa”.

Złotą Odznaką Honorową MZPN został wyróżniony Limanowski Podokręg Piłki Nożnej oraz

Stanisław Pietryga, Srebrną Odznaką MZPN: Tadeusz Kubowicz, Józef Król, Zygmunt Łątka, Józef Pietryga i Antoni Skirliński, Brązową Odznaką MZPN Dawid Jasica, Jan Kurek, Stanisław Nawara, Agnieszka Olesiak, Janusz Piotrowski, Paweł Tokarz, Marian Wrona, Mateusz Wroński i Dariusz Żak,

Medalem 90 – lecia MZPN zostali wyróżnieni: Mirosław Twaróg i Kazimierz Piegza.

Medalem Mecenasa Futbolu Małopolskiego zostali wyróżnieni: Marek Czeczótka Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Limanowskiego oraz Wójtowie Gmin: Kamienica Władysław

Sadowski, Jodłownik Paweł Stawarz, Dobra Benedykt Węgrzyn, Mszana Dolna Bolesław Żaba oraz długoletni sponsorzy LKS „Orkan” Szczyrzyc Adam i Barbara Czepiel.

Medalem Ambasadora Futbolu Nowosądeckiego zostali wyróżnieni: Stanisław Białoń,

Antoni Kaleta, Dariusz Mrożek, Ryszard Szmal, Zbigniew Szubryt, Marian Tajduś, Stanisław Wojtas,

i Jan Wrona.

Złotą Honorowa Odznaką OZPN Nowy Sącz zostali wyróżnieni: Wiesław Czernek, Michał Gocal, Grzegorz Kruczek, Rafał Kubowicz, Józef Mąka, Adam Pajor, Mariusz Pazdur, Witold Sochacki i Janusz Stożek.

Serdeczne życzenia jubilatowi na ręce Prezesa Limanowskiego Podokregu złożyli przedstawiciele Władz Samorządowych, Prezesi OZPN,Prezesi Podokręgów oraz zaproszeni goście.Uroczystość zakończyła się wspólnym obiadem w Restauracji „ Siwy Brzeg” w Limanowej.
Opracował
Stanisław Strug©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna