Zaświadczenia Krajowej Izby Gospodarczej blca podstawą uwierzytelnienia firmyPobieranie 5.68 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar5.68 Kb.
Zaświadczenia Krajowej Izby Gospodarczej BLCA podstawą uwierzytelnienia firmy
Zaświadczenia i certyfikaty Krajowej Izby Gospodarczej mogą zapewnić sukces w przetargach zagranicznych i handlu zagranicznym oraz mogą być podstawą do zwolnień od odpowiedzialności kontraktowej.
Bardzo często zdarza się, że w celu uwierzytelnienia informacji o przedsiębiorcy, zagraniczni partnerzy wymagają przedłożenia przez polskich przedsiębiorców dokumentów wystawionych przez upoważnioną izbę gospodarczą, dotyczących statusu prawnego przedsiębiorcy lub innych prawnych aspektów prowadzonej działalności gospodarczej.
Zwykle związane jest to z udziałem polskich firm w międzynarodowych postępowaniach przetargowych lub z procedurami wymagającymi wykazania następstwa prawnego, czy też z koniecznością wykazania podstaw do zwolnienia od odpowiedzialności kontraktowej.
W ramach prowadzonej przez Krajową Izbę Gospodarcza Biuro Legalizacji, Certyfikacji i Karnetów ATA działalności w zakresie legalizacji i wydawania dokumentów w obrocie z zagranicą, po przedłożeniu dokumentów potwierdzających wnioskowane okoliczności, przedsiębiorcy mogą uzyskać:
1. zaświadczenia o statusie prawnym podmiotu gospodarczego, jego przedmiocie działalności i zasadach reprezentacji oraz innych podstawowych okolicznościach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
2. zaświadczenia o następstwie prawnym oraz wszelkich innych okolicznościach powodujących przejście praw i obowiązków,
3. zaświadczenia o zaistnieniu okoliczności mogących stanowić podstawę do zwolnienia od odpowiedzialności kontraktowej,
4. zaświadczenia o innych okolicznościach, które mogą zostać potwierdzone przez Krajową Izbę Gospodarczą.
Aby uzyskać takie dokumenty należy uwierzytelnić przedsiębiorcę przedkładając w Krajowej Izbie Gospodarczej dokumenty rejestracyjne firmy i wzory podpisów osób upoważnionych do jej reprezentacji. Dokumenty składa się w Biurze Legalizacji, Certyfikacji i Karnetów ATA Krajowej Izby Gospodarczej.

Więcej informacji na ten temat można uzyskać na stronie www.najlepszepraktyki.kig.pl

Pobieranie 5.68 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna