Zawiadomienie jednostka Wojskowa 3378 Drawsko Pomorskie informuje, że w wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na usługi prawne realizowane przez Jednostkę Wojskową 3378 Drawsko Pomorskie znak postępowania: 9/2013Pobieranie 52.29 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar52.29 Kb.
ZAWIADOMIENIE
Jednostka Wojskowa 3378 Drawsko Pomorskie informuje, że w wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na usługi prawne realizowane przez Jednostkę Wojskową 3378 Drawsko Pomorskie

- znak postępowania: 9/2013
Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia kwoty w wysokości:
ZADANIE I Jednostka Wojskowa 1965 Oleszno

brutto: 25830,00zł; (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy osiemset trzydzieści złotych 00/100)

ZADANIE II Jednostka Wojskowa 3378 Drawsko Pomorskie

brutto: 28800,00zł; (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy osiemset złotych 00/100)

ZADANIE III Jednostka Wojskowa 4092 Wałcz

brutto: 18000,00zł; (słownie: osiemnaście tysięcy złotych 00/100)

ZADANIE IV 21 Centralny Poligon Lotniczy

brutto: 30000,00zł; (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100)

ZADANIE V Jednostka Wojskowa 3299 Mirosławiec

brutto: 30000,00zł; (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100)
Do przetargu przystąpiły następujące firmy
OFERTA NR 1:

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

Adam SOSWA

Ul. Tczewska 5

70-850 Szczecin
OFERTA NR 2:

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

Danuta IHMA

78-650 Mirosławiec

Ul. Sprzymierzonych 5
OFERTA NR 3:

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

Gwidon Stachowicz

64-920 Piła

Ul. Plac Jagiełły 1
OFERTA NR 4:

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

Joanna MICHOWSKA

Ul. Plac Jagiełły 1

64-920 Piła
OFERTA NR 5:

KPMZ ZAŁUCKI, PLIŚ I PARTNERZY

ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI SP.P

Ul. Armii krajowej 7, 35-307 Rzeszów
OFERTA NR 6:

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

Ewa SIERADZKA

Ul. Sikorskiego 29/6

64-980 TRZCIANKA
OFERTA NR 7:

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

VERITAS”Karol KORCZYŃSKI

Ul. Pl. Konstytucji 6

78-500 Drawsko Pomorskie

OFERTA NR 1:

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

Adam SOSWA

Ul. Tczewska 5

70-850 Szczecin

Wykonawca przedłożył ofertę do prowadzonego postępowania przetargowego

i zaoferował realizację zamówienia na kwotę:
ZADANIE II

- brutto: 26400,00zł; (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy czterysta złotych 00/100)


Termin realizacji zamówienia – do 31.12.2013r.
Kryterium cena:

26400,00:26400,00x70%x100 = 70,00 pkt
Kryterium doświadczenie:

30:30x30%x100 = 30,00 pkt
Podczas szczegółowego badania złożonej oferty, komisja stwierdziła, że oferta jest kompletna – zgodna z SIWZ i, przyznała ofercie 100,00 pkt
OFERTA NR 2:

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

Danuta IHMA

78-650 Mirosławiec

Ul. Sprzymierzonych 5

Wykonawca przedłożył ofertę do prowadzonego postępowania przetargowego i zaoferował realizację zamówienia na kwotę:


ZADANIE V

- brutto: 23616,00zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące sześćset szesnaście złotych 00/100)

Termin realizacji zamówienia – do 31.12.2013r.
Kryterium cena:

23616,00:23616,00x70%x100 = 70,00 pkt
Kryterium doświadczenie:

5:30x30%x100 = 5,00 pkt
Podczas szczegółowego badania złożonej oferty, komisja stwierdziła, że oferta jest kompletna – zgodna z SIWZ, przyznała ofercie 75,00 pkt
OFERTA NR 3:

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

Gwidon Stachowicz

64-920 Piła

Ul. Plac Jagiełły 1

Wykonawca przedłożył ofertę do prowadzonego postępowania przetargowego

i zaoferował realizację zamówienia na kwotę:
ZADANIE III

- brutto: 11000,00zł; (słownie: jedenaście tysięcy złotych 00/100)

Termin realizacji zamówienia – do 31.12.2013r.
Kryterium cena:

8118,00:11000,00x70%x100 = 52,00 pkt
Kryterium doświadczenie:

30:30x30%x100 = 30,00 pkt
Podczas szczegółowego badania złożonej oferty, komisja stwierdziła, że oferta jest kompletna – zgodna z SIWZ przyznała ofercie 82,00 pkt
ZADANIE IV

- brutto: 25300,00zł; (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy trzysta złotych 00/100)

Termin realizacji zamówienia – do 31.12.2013r.
Kryterium cena:

19800,00:25300,00x70%x100 = 55,00 pkt
Kryterium doświadczenie:

30:30x30%x100 = 30,00 pkt
Podczas szczegółowego badania złożonej oferty, komisja stwierdziła, że oferta jest kompletna – zgodna z SIWZ przyznała ofercie 85,00 pkt
OFERTA NR 4:

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

Joanna MICHOWSKA

Ul. Plac Jagiełły 1

64-920 Piła

Wykonawca przedłożył ofertę do prowadzonego postępowania przetargowego

i zaoferował realizację zamówienia na kwotę:
ZADANIE IV

- brutto: 19800,00zł; (słownie: dziewiętnaście tysięcy osiemset złotych 00/100)

Termin realizacji zamówienia – do 31.12.2013r.
Kryterium cena:

19800,00:19800,00x70%x100 = 70,00 pkt
Kryterium doświadczenie:

5:30x30%x100 = 5,00 pkt
Podczas szczegółowego badania złożonej oferty, komisja stwierdziła, że oferta jest kompletna – zgodna z SIWZ przyznała ofercie 75,00 pkt
OFERTA NR 5:

KPMZ ZAŁUCKI, PLIŚ I PARTNERZY

ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI SP.P

Ul. Armii krajowej 7, 35-307 Rzeszów

Wykonawca przedłożył ofertę do prowadzonego postępowania przetargowego

i zaoferował realizację zamówienia na kwotę:
ZADANIE I

- brutto: 40576,67zł; (słownie: czterdzieści tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć złotych 67/100)

Termin realizacji zamówienia – do 31.12.2013r.
Kryterium cena:

23677,50:40576,67x70%x100 = 41,00 pkt
Kryterium doświadczenie:

15:30x30%x100 = 15,00 pkt
Podczas szczegółowego badania złożonej oferty, komisja stwierdziła, że oferta jest kompletna – zgodna z SIWZ przyznała ofercie 56,00 pkt

ZADANIE II

- brutto: 40576,67zł; (słownie: czterdzieści tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć złotych 67/100)

Termin realizacji zamówienia – do 31.12.2013r.
Kryterium cena:

26400,00:40576,67x70%x100 = 46,00 pkt
Kryterium doświadczenie:

15:30x30%x100 = 15,00 pkt
Podczas szczegółowego badania złożonej oferty, komisja stwierdziła, że oferta jest kompletna – zgodna z SIWZ przyznała ofercie 61,00 pkt
ZADANIE III

- brutto: 40576,67zł; (słownie: czterdzieści tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć złotych 67/100)

Termin realizacji zamówienia – do 31.12.2013r.
Kryterium cena:

8118,00:40576,67x70%x100 = 14,00 pkt
Kryterium doświadczenie:

15:30x30%x100 = 15,00 pkt
Podczas szczegółowego badania złożonej oferty, komisja stwierdziła, że oferta jest kompletna – zgodna z SIWZ przyznała ofercie 29,00 pkt
ZADANIE IV

- brutto: 54106,47zł; (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące sto sześć złotych 47/100)

Termin realizacji zamówienia – do 31.12.2013r.
Kryterium cena:

19800,00:54106,47x70%x100 = 26,00 pkt
Kryterium doświadczenie:

15:30x30%x100 = 15,00 pkt
Podczas szczegółowego badania złożonej oferty, komisja stwierdziła, że oferta jest kompletna – zgodna z SIWZ przyznała ofercie 41,00 pkt

ZADANIE V

- brutto: 47341,47zł; (słownie: czterdzieści siedem tysięcy trzysta czterdzieści jeden złotych 47/100)

Termin realizacji zamówienia – do 31.12.2013r.
Kryterium cena:

23616,00: 47341,47x70%x100 = 35,00 pkt
Kryterium doświadczenie:

15:30x30%x100 = 15,00 pkt
Podczas szczegółowego badania złożonej oferty, komisja stwierdziła, że oferta jest kompletna – zgodna z SIWZ przyznała ofercie 50,00 pkt
OFERTA NR 6:

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

Ewa SIERADZKA

Ul. Sikorskiego 29/6

64-980 TRZCIANKA

Wykonawca przedłożył ofertę do prowadzonego postępowania przetargowego

i zaoferował realizację zamówienia na kwotę:
ZADANIE III

- brutto: 8118,00zł; (słownie: osiem tysięcy sto osiemnaście złotych 00/100)

Termin realizacji zamówienia – do 31.12.2013r.
Kryterium cena:

8118,00:8118,00x70%x100 = 70,00 pkt
Kryterium doświadczenie:

30:30x30%x100 = 30,00 pkt
Podczas szczegółowego badania złożonej oferty, komisja stwierdziła, że oferta jest kompletna – zgodna z SIWZ przyznała ofercie 100,00 pkt
OFERTA NR 7:

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

VERITAS”Karol KORCZYŃSKI

Ul. Pl. Konstytucji 6

78-500 Drawsko Pomorskie

Wykonawca przedłożył ofertę do prowadzonego postępowania przetargowego

i zaoferował realizację zamówienia na kwotę:
ZADANIE I

- brutto: 23677,50zł; (słownie: dwadzieścia trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt siedem złotych 50/100)

Termin realizacji zamówienia – do 31.12.2013r.
Kryterium cena:

23677,50:23677,50x70%x100 = 70,00 pkt
Kryterium doświadczenie:

30:30x30%x100 = 30,00 pkt
Podczas szczegółowego badania złożonej oferty, komisja stwierdziła, że oferta jest kompletna – zgodna z SIWZ przyznała ofercie 100,00 pkt
W związku z powyższym w celu realizacji zamówienia Zamawiający zawrze umowy z następującymi Wykonawcami:

ZADANIE I

OFERTA NR 7:

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

„VERITAS”

Karol KORCZYŃSKI

Ul. Pl. Konstytucji 6

78-500 Drawsko Pomorskie


ZADANIE II

OFERTA NR 1:

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

Adam SOSWA

Ul. Tczewska 5

70-850 Szczecin
ZADANIE III

OFERTA NR 6:

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

Ewa SIERADZKA

Ul. Sikorskiego 29/6

64-980 TRZCIANKA
ZADANIE IV

OFERTA NR 3:

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

Gwidon Stachowicz

64-920 Piła

Ul. Plac Jagiełły 1
ZADANIE V

OFERTA NR 2:

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

Danuta IHMA

78-650 Mirosławiec

Ul. Sprzymierzonych 5
Termin zawarcia umów zaplanowano na dzień 01 lutego 2013r.
Dziękujemy za złożenie ofert do przetargu i zapraszamy do uczestnictwa w innych postępowaniach organizowanych przez naszą Jednostkę.

DOWÓDCA

ppłk Mirosław SOWIŃSKI

Wyk. w 2 egz.

Egz. nr 1 – Sekcja Zamówień PublicznychEgz. nr 2 – adresat

V. Filipowicz (tel.947474572)

21.01.2013r.

Pobieranie 52.29 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna