Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy: postępowania przetargowego ptPobieranie 53.59 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar53.59 Kb.
Oleszno, dnia 30 grudnia 2015r.

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania przetargowego pt. Konserwacja, naprawa oraz wymiana urządzeń po zakończeniu resursu eksploatacyjnego systemu alarmowego, systemu kontroli dostępu i telewizyjnego systemu nadzoru. Znak postępowania: 1225/2015
W oparciu o art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający zawiadamia, że najkorzystniejszą ofertę złożyły Firmy:

Zadanie 1

"ASD" Sp. z o.o. ul. Podgórna 46,70-205 SZCZECIN

Wykonawca przedłożył ofertę do prowadzonego postępowania przetargowego i zaoferował realizację zadania za kwotę:brutto za 1 rg- naprawa awarii: 68,27 zł

brutto za konserwacje : 22 900,00zł

Termin realizacji zamówienia : od podpisania umowy do 31.12.2016r.Zadanie 2

Agencja Ochrony "SZABEL" Sp. z o.o. ul. Morska 11, 75-212 KOSZALIN

Wykonawca przedłożył ofertę do prowadzonego postępowania przetargowego i zaoferował realizację zadania za kwotę :brutto za 1 rg -naprawa awarii: 73,80 zł

brutto za konserwacje : 2 150,00zł

Termin realizacji zamówienia : od podpisania umowy do 31.12.2016r.Zadanie 3

"ASD" Sp. z o.o. ul. Podgórna 46,70-205 SZCZECIN

Wykonawca przedłożył ofertę do prowadzonego postępowania przetargowego i zaoferował realizację zadania za kwotę:brutto za 1 rg -naprawa awarii: 68,27 zł

brutto za konserwacje : 19 920,00zł

Termin realizacji zamówienia : od podpisania umowy do 31.12.2016r.Zadanie 4

"ASD" Sp. z o.o. ul. Podgórna 46,70-205 SZCZECIN

Wykonawca przedłożył ofertę do prowadzonego postępowania przetargowego i zaoferował realizację zadania za kwotę:brutto za 1 rg - naprawa awarii: 68,27 zł

brutto za konserwacje : 25 506,00zł

Termin realizacji zamówienia : od podpisania umowy do 31.12.2016r.Zadanie 5

Agencja Ochrony "SZABEL" Sp. z o.o. ul. Morska 11, 75-212 KOSZALIN

Wykonawca przedłożył ofertę do prowadzonego postępowania przetargowego i zaoferował realizację zadania za kwotę :brutto za 1 rg- naprawa awarii: 73,80 zł

brutto za konserwacje : 7 900,00zł

Termin realizacji zamówienia : od podpisania umowy do 31.12.2016r.Zadanie 6

"ASD" Sp. z o.o. ul. Podgórna 46,70-205 SZCZECIN

Wykonawca przedłożył ofertę do prowadzonego postępowania przetargowego i zaoferował realizację zadania za kwotę:brutto za 1 rg - naprawa awarii: 68,27 zł

brutto za konserwacje : 20 878,00zł

Termin realizacji zamówienia : od podpisania umowy do 31.12.2016r.Zadanie 7

"ASD" Sp. z o.o. ul. Podgórna 46,70-205 SZCZECIN

Wykonawca przedłożył ofertę do prowadzonego postępowania przetargowego i zaoferował realizację zadania za kwotę:brutto za 1 rg- naprawa awarii: 68,27 zł

brutto za konserwacje : 3 960,00zł

Termin realizacji zamówienia : od podpisania umowy do 31.12.2016r.Zadanie 8

"ASD" Sp. z o.o. ul. Podgórna 46,70-205 SZCZECIN

Wykonawca przedłożył ofertę do prowadzonego postępowania przetargowego i zaoferował realizację zadania za kwotę:brutto za 1 rg - naprawa awarii: 68,27 zł

brutto za konserwacje : 23 520,00zł

Termin realizacji zamówienia : od podpisania umowy do 31.12.2016r.uzyskując łącznie najwyższą ilość punktów w kryteriach oceny ofert.
Do ww. postępowania przystąpili nw. Wykonawcy:

Zadanie nr 1

OFERTA NR 1:

"ASD" Sp. z o.o. ul. Podgórna 46, 70-205 SZCZECIN

Wykonawca przedłożył ofertę do prowadzonego postępowania przetargowego i zaoferował realizację zadania za łączną kwotę:brutto za 1 rg - naprawa awarii: 68,27 zł

brutto za konserwacje : 22 900,00zł

22 900,00zł: 22 900,00zł x 80%x100 = 80pkt

68,27 zł: 68,27 zł x 20%x100 = 20pkt

Razem: = 100pkt

OFERTA NR 2:

Zakład Instalatorstwa Elektrycznego ,mgr inż. Krzysztof NIEDZIELA

ul. Jantarowa 20, 75-256 KOSZALIN

Wykonawca przedłożył ofertę do prowadzonego postępowania przetargowego i zaoferował realizację zadania za łączną kwotę:brutto za 1 rg –naprawa awarii : 79,95 zł

brutto za konserwacje : 40 991,52zł

22 900,00zł: 40 991,52zł x 80%x100 = 44,70pkt

68,27 zł: 79,95 zł x 20%x100 = 17,10pkt

Razem: = 61,80pkt

Zadanie nr 2

OFERTA NR 1:

"ASD" Sp. z o.o. ul. Podgórna 46, 70-205 SZCZECIN

Wykonawca przedłożył ofertę do prowadzonego postępowania przetargowego i zaoferował realizację zadania za łączną kwotę:brutto za 1 rg- naprawa awarii: 68,27 zł

brutto za konserwacje : 3 016,00zł

2 150,00zł: 3 016,00zł x 80%x100 = 57,10pkt

68,27 zł: 68,27 zł x 20%x100 = 20pkt

Razem: = 77,10pkt

OFERTA NR 2:

Agencja Ochrony "SZABEL" Sp. z o.o. ul. Morska 11, 75-212 KOSZALIN

Wykonawca przedłożył ofertę do prowadzonego postępowania przetargowego i zaoferował realizację zadania za łączną kwotę:brutto za 1 rg - naprawa awarii: 73,80 zł

brutto za konserwacje : 2 150,00zł

2 150,00zł: 2 150,00zł x 80%x100 = 80pkt

68,27 zł: 73,80 zł x 20%x100 = 18,50pkt

Razem: = 98,50pkt

OFERTA NR 3:

Zakład Instalatorstwa Elektrycznego ,mgr inż. Krzysztof NIEDZIELA

ul. Jantarowa 20, 75-256 KOSZALIN

Wykonawca przedłożył ofertę do prowadzonego postępowania przetargowego i zaoferował realizację zadania za łączną kwotę:brutto za 1 rg –naprawa awarii : 79,95 zł

brutto za konserwacje : 2 308,60 zł

2 150,00zł: 2 308,60 zł x 80%x100 = 74,50pkt

68,27 zł: 79,95 zł x 20%x100 = 17,10pkt

Razem: = 91,60pkt
Zadanie nr 3

OFERTA NR 1:

"ASD" Sp. z o.o. ul. Podgórna 46, 70-205 SZCZECIN

Wykonawca przedłożył ofertę do prowadzonego postępowania przetargowego i zaoferował realizację zadania za łączną kwotę:brutto za 1 rg - naprawa awarii: 68,27 zł

brutto za konserwacje : 19 920,00zł

19 920,00zł: 19 920,00zł x 80%x100 = 80pkt

68,27 zł: 68,27 zł x 20%x100 = 20 pkt

Razem: = 100pkt

Zadanie nr 4

OFERTA NR 1:

"ASD" Sp. z o.o. ul. Podgórna 46, 70-205 SZCZECIN

Wykonawca przedłożył ofertę do prowadzonego postępowania przetargowego i zaoferował realizację zadania za łączną kwotę:brutto za 1 rg naprawa awarii: 68,27 zł

brutto za konserwacje : 25 506,00zł

25 506,00zł: 25 506,00zł x 80%x100 = 80pkt

68,27 zł: 68,27 zł x 20%x100 = 20pkt

Razem: = 100pkt
OFERTA NR 2:

Zakład Instalatorstwa Elektrycznego ,mgr inż. Krzysztof NIEDZIELA

ul. Jantarowa 20, 75-256 KOSZALIN

Wykonawca przedłożył ofertę do prowadzonego postępowania przetargowego i zaoferował realizację zadania za łączną kwotę:brutto za 1 rg –naprawa awarii : 79,95 zł

brutto za konserwacje : 34 261,12 zł

25 506,00zł: 34 261,12 zł x 80%x100 = 59,60pkt

68,27 zł: 79,95 zł x 20%x100 = 17,10pkt

Razem: = 76,70pkt


Zadanie nr 5

OFERTA NR 1:

"ASD" Sp. z o.o. ul. Podgórna 46, 70-205 SZCZECIN

Wykonawca przedłożył ofertę do prowadzonego postępowania przetargowego i zaoferował realizację zadania za łączną kwotę:brutto za 1 rg - naprawa awarii: 68,27 zł

brutto za konserwacje : 10 578,00zł

7 900,00zł: 10 578,00zł x 80%x100 = 59,80pkt

68,27 zł: 79,95 zł x 20%x100 = 17,10pkt

Razem: = 61,80pkt

OFERTA NR 2:

Agencja Ochrony "SZABEL" Sp. z o.o. ul. Morska 11, 75-212 KOSZALIN

Wykonawca przedłożył ofertę do prowadzonego postępowania przetargowego i zaoferował realizację zadania za łączną kwotę:brutto za 1 rg naprawa awarii: 73,80 zł

brutto za konserwacje : 7 900,00zł

7 900,00zł: 7 900,00zł x 80%x100 = 80pkt

68,27 zł: 73,80 zł x 20%x100 = 18,50pkt

Razem: = 98,50pkt

OFERTA NR 3:

Zakład Instalatorstwa Elektrycznego ,mgr inż. Krzysztof NIEDZIELA

ul. Jantarowa 20, 75-256 KOSZALIN

Wykonawca przedłożył ofertę do prowadzonego postępowania przetargowego i zaoferował realizację zadania za łączną kwotę:brutto za 1 rg –naprawa awarii : 79,95 zł

brutto za konserwacje : 12 070,32 zł

7 900,00zł: 12 070,32 x 80%x100 = 52,40pkt

68,27 zł: 79,95 zł x 20%x100 = 17,10pkt

Razem: = 69,50pkt

Zadanie nr 6

OFERTA NR 1:

"ASD" Sp. z o.o. ul. Podgórna 46, 70-205 SZCZECIN

Wykonawca przedłożył ofertę do prowadzonego postępowania przetargowego i zaoferował realizację zadania za łączną kwotę:brutto za 1 rg - naprawa awarii: 68,27 zł

brutto za konserwacje : 20 878,00zł

20 878,00zł: 20 878,00zł x 80%x100 = 80pkt

68,27 zł: 68,27 zł x 20%x100 = 20pkt

Razem: = 100pkt
OFERTA NR 2:

Zakład Instalatorstwa Elektrycznego ,mgr inż. Krzysztof NIEDZIELA

ul. Jantarowa 20, 75-256 KOSZALIN

Wykonawca przedłożył ofertę do prowadzonego postępowania przetargowego i zaoferował realizację zadania za łączną kwotę:brutto za 1 rg –naprawa awarii : 79,95 zł

brutto za konserwacje : 31 405,92 zł

Komisja przetargowa w oparciu o art. 87 ust. 2 ppkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.), po przeliczeniu oferty stwierdziła omyłkę rachunkową w formularzu ofertowym - iloczyn 4 konserwacji x 7 541,48 zł za jedną konserwacje =było 31 405,92 zł powinno być :30 165,92 zł.

Zamawiający poprawił oczywistą omyłkę rachunkową , z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek .

brutto za konserwacje : 30 165,92 zł

20 878,00: 30 165,92 zł x 80%x100 = 55,40pkt

68,27 zł: 79,95 zł x 20%x100 = 17,10pkt

Razem: = 72,50pkt
Zadanie nr 7

OFERTA NR 1:

"ASD" Sp. z o.o. ul. Podgórna 46, 70-205 SZCZECIN

Wykonawca przedłożył ofertę do prowadzonego postępowania przetargowego i zaoferował realizację zadania za łączną kwotę:brutto za 1 rg - naprawa awarii: 68,27 zł

brutto za konserwacje : 3 960,00zł

3 960,00zł: 3 960,00zł x 80%x100 = 80pkt

68,27 zł: 68,27 zł x 20%x100 = 20pkt

Razem: = 100pkt
OFERTA NR 2:

Agencja Ochrony "SZABEL" Sp. z o.o. ul. Morska 11, 75-212 KOSZALIN

Wykonawca przedłożył ofertę do prowadzonego postępowania przetargowego i zaoferował realizację zadania za łączną kwotę:brutto za 1 rg- naprawa awarii: 73,80 zł

brutto za konserwacje : 4 700,00zł

3 960,00zł: 4 700,00zł x 80%x100 = 67,40pkt

68,27 zł: 73,80 zł x 20%x100 = 18,50pkt

Razem: = 85,90pkt
OFERTA NR 3:

Zakład Instalatorstwa Elektrycznego ,mgr inż. Krzysztof NIEDZIELA

ul. Jantarowa 20, 75-256 KOSZALIN

Wykonawca przedłożył ofertę do prowadzonego postępowania przetargowego i zaoferował realizację zadania za łączną kwotę:brutto za 1 rg –naprawa awarii : 79,95 zł

brutto za konserwacje : 6 610,44 zł

3 960,00zł: 6 610,44 zł x 80%x100 = 48,00pkt

68,27 zł: 79,95 zł x 20%x100 = 17,10pkt

Razem: = 65,10pkt
Zadanie nr 8

OFERTA NR 1:

"ASD" Sp. z o.o. ul. Podgórna 46, 70-205 SZCZECIN

Wykonawca przedłożył ofertę do prowadzonego postępowania przetargowego i zaoferował realizację zadania za łączną kwotę:brutto za 1 rg - naprawa awarii: 68,27 zł

brutto za konserwacje : 23 520,00zł

23 520,00zł: 23 520,00zł x 80%x100 = 80pkt

68,27 zł: 68,27 zł x 20%x100 = 20pkt

Razem: = 100pkt
OFERTA NR 2:

Zakład Instalatorstwa Elektrycznego ,mgr inż. Krzysztof NIEDZIELA

ul. Jantarowa 20, 75-256 KOSZALIN

Wykonawca przedłożył ofertę do prowadzonego postępowania przetargowego i zaoferował realizację zadania za łączną kwotę:brutto za 1 rg –naprawa awarii : 79,95 zł

brutto za konserwacje : 31 650,72 zł

23 520,00zł: 31 650,72 zł x 80%x100 = 59,50pkt

68,27 zł: 79,95 zł x 20%x100 = 17,10pkt

Razem: = 76,60pkt
Dziękujemy za złożenie ofert do przetargu i zapraszamy do uczestnictwa w innych postępowaniach organizowanych przez naszą Jednostkę.

DOWÓDCA

/-/ ppłk Paweł MELA

Pobieranie 53.59 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna