Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyPobieranie 60.43 Kb.
Data30.04.2016
Rozmiar60.43 Kb.
DT/380/03/2014 Kłobuck, 2014-07-18
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: DT/380/03/2014. Nazwa zadania: Termomodernizacja budynków Poradni Ogólnych w Pankach, Przystajni i Miedźnie
1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu, wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę / oferty w zakresie następujących części zamówienia:
Lista wybranych wykonawców

---------------------------------------------------------------------------

Oferta nr 2

Nr zadania: Zadanie nr 1

Nazwa wykonawcy: PPHU "ELTOM" Elżbieta Kozak

Adres wykonawcy: ul. Częstochowska 15, 42 - 134 Truskolasy
Oferta nr 2

Nr zadania: Zadanie nr 2

Nazwa wykonawcy: PPHU "ELTOM" Elżbieta Kozak

Adres wykonawcy: ul. Częstochowska 15, 42 - 134 Truskolasy
Oferta nr 11

Nr zadania: Zadanie nr 3

Nazwa wykonawcy: FB "ABZ"

Adres wykonawcy: ul. Ułańska 11, 42 -120 Miedźno
Uzasadnienie wyboru: Oferty zgodne ze SIWZ, otrzymała maksymalną liczbę punktów
Wybrany wykonawca / wykonawcy obowiązani są skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie od dnia 2014-07-24.
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

---------------------------------------------------------------------------

Oferta nr 1

Nr zadania 1

Nazwa wykonawcy: PB GO-BUD Sp. z o.o.

Adres wykonawcy: ul. Chemiczna 28, 33-101 Tarnów

Cena oferty brutto: 293999,06

Liczba pkt. w kryterium cena: 59,85
Oferta nr 2

Nr zadania 1

Nazwa wykonawcy: PPHU ELTOM Elżbieta Kozak

Adres wykonawcy: ul. Częstochowska 15, 42 - 134 Truskolasy

Cena oferty brutto: 175966,65

Liczba pkt. w kryterium cena: 100
Oferta nr 3

Nr zadania:1

Nazwa wykonawcy: PHU KONAR s.c.

Adres wykonawcy: ul. Krakowska 5, 42 - 200 Częstochowa

Cena oferty brutto: 224002,16

Liczba pkt. w kryterium cena: 78,56
Oferta nr 4

Nr zadania 1

Nazwa wykonawcy: FACH - MAN Andrzej Szymaniak

Adres wykonawcy: ul. PCK 23, 42 - 700 Lubliniec

Cena oferty brutto: 202720,63

Liczba pkt. w kryterium cena: 86,80
Oferta nr 5

Nr zadania 1

Nazwa wykonawcy: PHU BUDEX Tomasz Lebioda

Adres wykonawcy: ul. Warszawska 22, 98 - 300 Wieluń

Cena oferty brutto: 179209,14

Liczba pkt. w kryterium cena: 98,19
Oferta nr 6

Nr zadania 1

Nazwa wykonawcy: PUW PREMEX Sp. z o.o.

Adres wykonawcy: ul. Sabinowska 84, 42 - 200 Częstochowa

Cena oferty brutto: 287012,11

Liczba pkt. w kryterium cena: 61,31
Oferta nr 8

Nr zadania 1

Nazwa wykonawcy: Budownictwo Nowoczesne i Innowacyjne Andrzej Witoń

Adres wykonawcy: Wronów 7, 49 - 345 Skorogoszcz

Cena oferty brutto: 219951,50

Liczba pkt. w kryterium cena: 80
Oferta nr 9

Nr zadania 1

Nazwa wykonawcy: PPHU LOMA

Adres wykonawcy: ul. Wysockiego 21, 42 -218 Częstochowa

Cena oferty brutto: 211042,43

Liczba pkt. w kryterium cena: 83,38
Oferta nr 10

Nr zadania 1

Nazwa wykonawcy: ZUH WAN - POL Wójcik Andrzej

Adres wykonawcy: ul. Czecha 7/31, 42 - 200 Częstochowa

Cena oferty brutto: 0,00

Liczba pkt. w kryterium cena: 0
Oferta nr 1

Nr zadania 2

Nazwa wykonawcy: PB GO-BUD Sp. z o.o.

Adres wykonawcy: ul. Chemiczna 28, 33-101 Tarnów

Cena oferty brutto: 186010,21

Liczba pkt. w kryterium cena: 60,57
Oferta nr 2

Nr zadania 2

Nazwa wykonawcy: PPHU ELTOM Elżbieta Kozak

Adres wykonawcy: ul. Częstochowska 15, 42 - 134 Truskolasy

Cena oferty brutto: 112657,31

Liczba pkt. w kryterium cena: 100
Oferta nr 3

Nr zadania 2

Nazwa wykonawcy: PHU KONAR s.c.

Adres wykonawcy: ul. Krakowska 5, 42 - 200 Częstochowa

Cena oferty brutto: 157796,55

Liczba pkt. w kryterium cena: 71,39
Oferta nr 4

Nr zadania 2

Nazwa wykonawcy: FACH - MAN Andrzej Szymaniak

Adres wykonawcy: ul. PCK 23, 42 - 700 Lubliniec

Cena oferty brutto: 121894,57

Liczba pkt. w kryterium cena: 92,42
Oferta nr 5

Nr zadania 2

Nazwa wykonawcy: PHU BUDEX Tomasz Lebioda

Adres wykonawcy: ul. Warszawska 22, 98 - 300 Wieluń

Cena oferty brutto: 116027,82

Liczba pkt. w kryterium cena: 97,10
Oferta nr 6

Nr zadania 2

Nazwa wykonawcy: PUW PREMEX Sp. z o.o.

Adres wykonawcy: ul. Sabinowska 84, 42 - 200 Częstochowa

Cena oferty brutto: 206351,17

Liczba pkt. w kryterium cena: 54,59
Oferta nr 8

Nr zadania 2

Nazwa wykonawcy: Budownictwo Nowoczesne i Innowacyjne Andrzej Witoń

Adres wykonawcy: Wronów 7, 49 - 345 Skorogoszcz

Cena oferty brutto: 151999,97

Liczba pkt. w kryterium cena: 74,12

Oferta nr 9

Nr zadania 2

Nazwa wykonawcy: PPHU LOMA

Adres wykonawcy: ul. Wysockiego 21, 42 -218 Częstochowa

Cena oferty brutto: 135048,71

Liczba pkt. w kryterium cena: 83,42
Oferta nr 10

Nr zadania 2

Nazwa wykonawcy: ZUH WAN - POL Wójcik Andrzej

Adres wykonawcy: ul. Czecha 7/31, 42 - 200 Częstochowa

Cena oferty brutto: 160024,01

Liczba pkt. w kryterium cena: 70,40
Oferta nr 1

Nr zadania 3

Nazwa wykonawcy: PB GO-BUD Sp. z o.o.

Adres wykonawcy: ul. Chemiczna 28, 33-101 Tarnów

Cena oferty brutto: 191300,13

Liczba pkt. w kryterium cena: 60,69
Oferta nr 3

Nr zadania 3

Nazwa wykonawcy: PHU KONAR s.c.

Adres wykonawcy: ul. Krakowska 5, 42 - 200 Częstochowa

Cena oferty brutto: 178451,87

Liczba pkt. w kryterium cena: 65,06
Oferta nr 5

Nr zadania 3

Nazwa wykonawcy: PHU BUDEX Tomasz Lebioda

Adres wykonawcy: ul. Warszawska 22, 98 - 300 Wieluń

Cena oferty brutto: 116274,54

Liczba pkt. w kryterium cena: 99,85
Oferta nr 6

Nr zadania 3

Nazwa wykonawcy: PUW PREMEX Sp. z o.o.

Adres wykonawcy: ul. Sabinowska 84, 42 - 200 Częstochowa

Cena oferty brutto: 187403,93

Liczba pkt. w kryterium cena: 61,95
Oferta nr 7

Nr zadania 3

Nazwa wykonawcy: ZPHU REM Kazimierz Szerszeniewski

Adres wykonawcy: Łobodno ul. Strażacka 86, 42 - 125 Kamyk

Cena oferty brutto: 137036,59

Liczba pkt. w kryterium cena: 84,72
Oferta nr 8

Nr zadania 3

Nazwa wykonawcy: Budownictwo Nowoczesne i Innowacyjne Andrzej Witoń

Adres wykonawcy: Wronów 7, 49 - 345 Skorogoszcz

Cena oferty brutto: 151999,97

Liczba pkt. w kryterium cena: 76,38
Oferta nr 9

Nr zadania 3

Nazwa wykonawcy: PPHU LOMA

Adres wykonawcy: ul. Wysockiego 21, 42 -218 Częstochowa

Cena oferty brutto: 135315,71

Liczba pkt. w kryterium cena: 85,80
Oferta nr 10

Nr zadania 3

Nazwa wykonawcy: ZUH WAN - POL Wójcik Andrzej

Adres wykonawcy: ul. Czecha 7/31, 42 - 200 Częstochowa

Cena oferty brutto: 160012,47

Liczba pkt. w kryterium cena: 72,56
Oferta nr 11

Nr zadania3

Nazwa wykonawcy: FB "ABZ"

Adres wykonawcy: ul. Ułańska 11, 42 -120 Miedźno

Cena oferty brutto: 116100,01

Liczba pkt. w kryterium cena: 100
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje o odrzuceniu z udziału w postępowaniu oferty / ofert:

W prowadzonym postępowaniu odrzucono następujące oferty

---------------------------------------------------------------------------

Oferta nr 10

Nazwa wykonawcy: ZUH WAN - POL Wójcik Andrzej

Adres wykonawcy: Ul. Czecha 7/31, 42 - 200 Częstochowa

Nr zadania: 1

Uzasadnienie faktyczne odrzucenia: Oferta złożona przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania

Uzasadnienie prawne odrzucenia: art. 24 ust. 2 pkt. 4 u pzp, art. 89 ust.1 pkt. 5 u pzp
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje o wykluczeniu z udziału w postępowaniu wykonawców / wykonawcy:

W prowadzonym postępowaniu wykluczono następujących wykonawców

---------------------------------------------------------------------------

Oferta nr 10

Nazwa wykonawcy: ZUH WAN - POL Wójcik Andrzej

Adres wykonawcy: ul. Czecha 7/31, 42 - 200 Częstochowa

Nr zadania: 1

Uzasadnienie faktyczne wykluczenia: Wykonawca pomimo wezwania do uzupełnienia dokumentów nie wykazał, że spełnia warunek w zakresie wiedzy i doświadczenia, z którego wynika że Wykonawca wykonał z należytą starannością w okresie ostatnich pięciu lat poprzedzających datę złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 2 roboty porównywalne z przedmiotem zamówienia tj. prace związane z termomodernizacją budynków

- dla zadania nr 1 na kwotę nie mniejszą niż 200 000 zł;

Uzasadnienie prawne wykluczenia: art. 24 ust. 2 pkt. 4 u pzp
4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionymi wykonawcami, w zakresie poszczególnych zadań, możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po upływie 5 dni od przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2) odrzucenia oferty wykonawcy

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o:

1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2) zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p. zm)

Dyrektor Marian Nowak
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna