Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w BrzeskuPobieranie 25.45 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar25.45 Kb.
Znak sprawy: DZP-271-49/2012
ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1.Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku.32-800 Brzesko, ul. Kościuszki 68
2.Tryb postępowania – przetarg nieograniczony .Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004.r.Prawo Zamówień Publicznych. (tekst jednolity Dz.U. z.2010.r 113,poz. 759.)
3.Przedmiot zamówienia: dostawa : Różnych produktów spożywczych

4.Datę składania ofert wyznaczono na dzień 23.10. 2012.r na godz 11°°.
5.Datę otwarcia ofert wyznaczono na dzień 23.10. 2012.r na godz 11³°.
6.Dane o ofertach:

a/liczba złożonych ofert -3Numer oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Cena oferty netto

Cena oferty brutto

1


SAMAR” Sp.zo.o

33-300 Nowy Sącz

ul. Tarnowska 113

116 886.61 zł.


126 899.54 zł.


2


P.P.H POLARIS

Małgorzata Gruszczyńska

ul. Żołnierska 20a

62-800 Kalisz112 599,79 zł122 048.49 zł


3


Firma Handlowa „TROKOS” s. j

M. Trojańska Józef Trojański

Ul. Krakowska 409

32-420 Gdów


113 942.46 zł.


123 793.61 złb/liczba zadań unieważnionych - 0


c/liczba ofert odrzuconych - 1 -Oferta nr 2- P.P.H POLARIS Małgorzata Gruszczyńska ul. Żołnierska 20a

ul. Żołnierska 20a 62-800 KaliszUzasadnienie :

W związku z trwającą oceną ofert Zamawiający zwrócił się do firmy - P.P.H POLARIS Małgorzata Gruszczyńska ul. Żołnierska 20a 62-800 Kalisz z prośbą o dostarczenie kart charakterystyki do produktów takich jak majonez ,koncentrat pomidorowy ,keczup oraz przyprawy .Po porównaniu poszczególnych kart charakterystyki są różnice w składzie surowcowym produktów -Majonez kielecki ,który został podany do przetargu ma w swoim składzie :olej roślinny rafinowany, musztardę ,wodę ,ocet, gorczycę, cukier ,sól ,zioła, żółtka jaj kurzych 7% ,nie zawiera konserwantów natomiast majonez zaproponowany przez w/w firmę ma w swoim składzie : olej roślinny wodę ,ocet spirytusowy cukier ,żółtka jaj w proszku, sól gorczycę stabilizator (guma guar) regulator kwasowości. Keczup podany do przetargu ma w składzie pomidory (183 g na 100g keczupu), cukier ,ocet sól ,skrobia modyfikowana, aromaty naturalne ,przyprawy ,nie zawiera konserwantów ,natomiast keczup proponowany przez w/w firmę zawiera: pomidory(163g na 100g produktu) woda ,cukier przeciery z selera i cebuli acetylowany adypinian diskrobiowy -substancja zagęszczajaca, sól ocet, kwas cytrynowy ,regulator kwasowości ,przyprawy benzoesan sodu substancja konserwująca Przyprawa w proszku Kucharek podana do przetargu zawiera 15,2% warzyw suszonych, natomiast przyprawa zaproponowana przez w/w firmę zawiera 14% warzyw suszonych ,ponadto w Załączniku nr. 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia poz. 86 do przetargu została podana kaszka mleczno- wielozbożowa firmy Bobo-vita natomiast w/w firma zaproponowała kaszkę firmy Nestle mimo, iż Zamawiający nie wyraził zgody na zmianę tego asortymentu udzielając odpowiedzi na pytania oferentów składane do niniejszego postępowania Po przeanalizowaniu przedłożonych dokumentów Zamawiający stwierdza iż powyższe produkty nie spełniają wymagań SIWZ ani nie są produktami równoważnymi , zawierają konserwanty a także różnią się składem. Produkty objęte niniejszym postępowaniem przeznaczone są wyłącznie do żywienia pacjentów a nie wyposażenia stołówki, z tego też względu muszą odpowiadać standardom i normom żywieniowym.

Reasumując powyższe Zamawiający odrzucił Oferta nr 2- firmy P.P.H POLARIS Małgorzata Gruszczyńska ul. Żołnierska 20a , 62-800 Kalisz jako niezgodną z SIWZ na podstawie art.89 ust.1 pkt.2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
7.Punktacja przyznana ofertom na podstawie kryteriów oceny ofert określonym w specyfikacji:

Kryteria oceny ofert: Cena – 100%
Numer oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Razem pkt

1


SAMAR” Sp.z.o.o

33-300 Nowy Sącz

ul. Tarnowska 113

97,48 pkt


3


Firma Handlowa „TROKOS” s. j

M. Trojańska Józef Trojański

Ul. Krakowska 409

32-420 Gdów


100 pkt
8.W związku z powyższym Zamawiający wybrał ofertę nr 3: firmy:
Firma Handlowa „TROKOS” s,j

M. Trojańska Józef Trojański

Ul. Krakowska 409

32-420 Gdów


wartość oferty netto-113 942.46 zł. – wartość brutto- 123 793.61 zł

_______________________________________________________________________________________________
9.Umowa dotycząca dostawy zostanie zawarta po upływie 5 dni od dnia przesłania e-mailem niniejszego zawiadomienia wszystkim oferentom biorącym udział w postępowaniu.
10. Niniejsze zawiadomienie zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego, adres strony:

www .spzoz-brzesko.pl ,oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
Brzesko dnia 31.10.2012.r

Sporz.B.Pacura Józefa Szczurek Żelazko

……………………

/Dyrektor SPZOZ/©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna