Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej i Wykonawcach, których oferty zostały odrzuconePobieranie 29.2 Kb.
Data04.05.2016
Rozmiar29.2 Kb.


80-824 Gdańsk, ul. Podwale Przedmiejskie 30, tel. (058) 326-18-01, fax: (058) 326-48-94, wup@wup.gdansk.pl, www.wup.gdansk.pl

WUP/OA/3320/3321-9/JO/2011 Gdańsk, 01.04.2011 r.
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi drukowania i dostawy
Zamawiający informuje
Zamawiający tj.: Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku działając zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późń. zm.) informuje iż w ofercie nr. 2 firmy Partner Poligrafia Andrzej Kardasz z Białegostoku poprawił oczywistą omyłkę rachunkową polegającą na błędzie w sumowaniu:

- było: 21 506, 60 zł brutto

- jest: 21 506,55 zł brutto

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

i Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone
Działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późń. zm.) informuję o wynikach postępowania.


  1. Do upływu terminu składania ofert złożono 21 ofert, w tym na część I przedmiotu zamówienia złożono 20 ofert, na część II przedmiotu zamówienia złożono 20 ofert:

1). Drukarnia Biały Kruk Milewscy S. J. ul. Nowowarszawska 25, 15-205 Białystok z proponowaną ceną za wykonanie części I zamówienia: 15 939,00 zł brutto.

2). Partner Poligrafia Andrzej Kardasz ul. Zwycięstwa 10, 15-703 Białystok z proponowaną ceną za wykonanie części I zamówienia: 21 506, 55 zł brutto, z proponowaną ceną za wykonanie części II zamówienia: 10 462,40 zł brutto uzyskując 46,79 pkt.

3). RS Druk Sp. z o. o. ul. Podgórska 4, 35-082 Rzeszów z proponowaną ceną za wykonanie części I zamówienia: 11 823,90 zł brutto, z proponowaną ceną za wykonanie części II zamówienia: 11 550,00 zł brutto uzyskując 42,38 pkt.

4). Drukarnia Folarex Henryk Walentynowicz ul. Warszawska 11, 82-300 Elbląg z proponowaną ceną za wykonanie części I zamówienia: 14 969,10 zł brutto, z proponowaną ceną za wykonanie części II zamówienia: 12 029,40 zł brutto uzyskując 40,69 pkt.

5). Rytter Investment Zbigniew Rytter ul. Przemysłowa 20, 09-400 Płock z proponowaną ceną za wykonanie części I zamówienia: 13 526,10 zł brutto uzyskując 74,09 pkt, z proponowaną ceną za wykonanie części II zamówienia: 7 470,75 zł brutto uzyskując 65,52 pkt.

6). REMI-B Krzysztof Boiński, Adam Krokowski S. J., ul Strażacka 35, 43-382 Bielsko-Biała z proponowaną ceną za wykonanie części I zamówienia: 11 692,80 zł brutto uzyskując 85,71 pkt, z proponowaną ceną za wykonanie części II zamówienia: 9 733,50 zł brutto uzyskując 50,29 pkt.

7). Expol P. Rybiński, J. Dąbek S. J. ul. Brzeska 4, 87-800 Włocławek z proponowaną ceną za wykonanie części I zamówienia: 12 588,00 zł brutto, z proponowaną ceną za wykonanie części II zamówienia: 6 468,00 zł brutto uzyskując 75,68 pkt.

8). Agencja Wydawnicza Argi S. C. R. Błaszak, P. Pacholec, J. Prorok ul. Żegiestowska 11, 50-542 Wrocław z proponowaną ceną za wykonanie części I zamówienia: 10 022,10 zł brutto uzyskując 100 pkt, z proponowaną ceną za wykonanie części II zamówienia: 6 667,50 zł brutto uzyskując 73,42 pkt.

9). Heldruk Helena Rąbalska ul. Partyzantów 3 B, 82-200 Malbork z proponowaną ceną za wykonanie części I zamówienia: 11 368,50 zł brutto uzyskując 88,15 pkt, z proponowaną ceną za wykonanie części II zamówienia: 14 700,00 zł brutto uzyskując 33,30 pkt.

10). Abacus S. C. J. Stankiewicz, T. Stankiewicz ul. Namysłowskiego 2, 22-400 Zamość z proponowaną ceną za wykonanie części I zamówienia: 7 049,40 zł brutto, z proponowaną ceną za wykonanie części II zamówienia: 4 895,40 zł brutto uzyskując 100 pkt.

11). Geokart International Spółka z o.o. ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów z proponowaną ceną za wykonanie części I zamówienia: 12 811,20 zł brutto uzyskując 78,22 pkt, z proponowaną ceną za wykonanie części II zamówienia: 9 030,00 zł brutto uzyskując 54,21 pkt.

12). Plus Print Sp. z o.o. – Sp. komandytowa ul. Zakole 7, 80-616 Gdańsk z proponowaną ceną za wykonanie części I zamówienia: 16 236,00 zł brutto, z proponowaną ceną za wykonanie części II zamówienia: 20 049,00 zł brutto uzyskując 24,41 pkt.

13). Nowator Papier i Poligrafia Sp. z o.o. ul. Os. Wybickiego 3A, 83-300 Kartuzy z proponowaną ceną za wykonanie części I zamówienia: 16 309,80 zł brutto uzyskując 61,44 pkt, z proponowaną ceną za wykonanie części II zamówienia: 14 760,00 zł brutto uzyskując 33,16 pkt.

14). Drukarnia Wist Antoni Wierzbowski ul. Barona 8 B, 95-100 Zgierz z proponowaną ceną za wykonanie części I zamówienia: 11 374,80 zł brutto uzyskując 88,10 pkt, z proponowaną ceną za wykonanie części II zamówienia: 1 638,00 zł brutto.

15). Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe Janter S.C. Sławomir Terlikowski, Marek Jankowicz ul. Chrobrego 41, 11-300 Biskupiec z proponowaną ceną za wykonanie części I zamówienia: 11 992,50 zł brutto uzyskując 83,56 pkt, z proponowaną ceną za wykonanie części II zamówienia: 7 872,00 zł brutto uzyskując 62,18 pkt.

16). Zakład Poligraficzny Normex Jan Grzywacz ul. Wyspiańskiego 1, 80-432 Gdańsk z proponowaną ceną za wykonanie części I zamówienia: 15 549,45 zł brutto uzyskując 64,45 pkt, z proponowaną ceną za wykonanie części II zamówienia: 15 041,25 zł brutto uzyskując 32,54 pkt.

17). Oficyna Drukarska Jacek Chmielewski ul. Sokołowska 12 A, 01-142 Warszawa z proponowaną ceną za wykonanie części I zamówienia: 11 827,50 zł brutto uzyskując 84,73 pkt, z proponowaną ceną za wykonanie części II zamówienia: 6 354,60 zł brutto uzyskując 77,03 pkt.

18). Grafmar Sp. z o.o. ul. Wiejska 43, 36-100 Kolbuszowa Dolna z proponowaną ceną za wykonanie części I zamówienia: 10 608,00 zł brutto uzyskując 94,47 pkt, z proponowaną ceną za wykonanie części II zamówienia: 11 340,00 zł brutto uzyskując 43,16 pkt.

19). PPH Zapol Dmochowski Sobczyk Sp. J. al. Piastów 42, 71-062 Szczecin z proponowaną ceną za wykonanie części I zamówienia: 10 530,00 zł brutto uzyskując 95,17 pkt, z proponowaną ceną za wykonanie części II zamówienia: 9 348,00 zł brutto uzyskując 52,36 pkt.

20). Zasada Media – Łukasz Zasada ul. Przy Torach 1, 83-300 Kartuzy z proponowaną ceną za wykonanie części I zamówienia: 19 803,00 zł brutto uzyskując 50,60 pkt, z proponowaną ceną za wykonanie części II zamówienia: 20 418,00 zł brutto uzyskując 23,97 pkt.

21). Mega Print ul. Sychty 11/5, 80-272 Gdańsk z proponowaną ceną za wykonanie części II zamówienia: 9 102,00 zł brutto uzyskując 53,78 pkt.

2. Z postępowania, wykluczono 0 Wykonawców.
    1. W postępowaniu odrzucono:

a) w części I przedmiotu zamówienia 7 ofert:

- Drukarnia Biały Kruk Milewscy S. J. ul. Nowowarszawska 25, 15-205 Białystok oferta nr 1

- Partner Poligrafia Andrzej Kardasz ul. Zwycięstwa 10, 15-703 Białystok oferta nr 2

- RS Druk Sp. z o. o. ul. Podgórska 4, 35-082 Rzeszów oferta nr 3

- Drukarnia Folarex Henryk Walentynowicz ul. Warszawska 11, 82-300 Elbląg oferta nr 4

- Expol P. Rybiński, J. Dąbek S. J. ul. Brzeska 4, 87-800 Włocławek oferta nr 7

- Abacus S. C. J. Stankiewicz, T. Stankiewicz ul. Namysłowskiego 2, 22-400 Zamość oferta nr 10

- Plus Print Sp. z o.o. – Sp. komandytowa ul. Zakole 7, 80-616 Gdańsk oferta nr 12

Działając zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający zawiadamia o odrzuceniu ofert w/w firm z uwagi na fakt, iż treść ofert nie odpowiada treści SIWZ.

Na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający wprowadził zmiany w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zmianie uległ opis przedmiotu zamówienia dotyczący części I zadania 3 z usługi druku ulotki A 4/3 wraz z dostawą, na usługę druku ulotki 1/3 A4 (szer. 99 mm, dł. 210 mm) wraz z dostawą. W konsekwencji zmianie uległ również załącznik nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy, załącznik nr 3 do SIWZ - istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy, załącznik nr 4 do SIWZ – projekt ulotki dla zadania nr 3 część I przedmiotu zamówienia. Zgodnie z art. 38 ust 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający zmienił również termin składania i otwarcia ofert ze względu na dodatkowy czas niezbędny dla Wykonawców na wprowadzenie zmian w ofertach. W/w Wykonawcy nie dokonali zmian w swoich ofertach do upływu wyznaczonego nowego terminu składania i otwarcia ofert wobec czego treść złożonych przez nich ofert nie odpowiada treści SIWZ.

b) w części II przedmiotu zamówienia 1 ofertę:

- Drukarnia Wist Antoni Wierzbowski ul. Barona 8 B, 95-100 Zgierz oferta nr 14

Działając zgodnie z art. 90 ust. 3 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający zawiadamia o odrzuceniu oferty w/w firmy z uwagi na fakt, iż Wykonawca nie złożył stosownych wyjaśnień co do treści złożonej oferty.

W myśl art. 90 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwrócił się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny za wykonanie części II przedmiotu zamówienia Zadanie 1 Usługa druku 200 szt. raportu wraz z dostawą za kwotę 1 638,00 zł brutto. Wykonawca nie złożył w określonym terminie stosownych wyjaśnień co do treści oferty wobec czego zgodnie z art. 90 ust. 3 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający odrzucił ofertę tego Wykonawcy.
    1. W postępowaniu wybrano najkorzystniejszą ofertę wykonawcy:

Część I: Agencja Wydawnicza Argi S. C. R. Błaszak, P. Pacholec, J. Prorok ul. Żegiestowska 11, 50-542 Wrocław z proponowaną ceną za wykonanie zamówienia: 10 022,10 zł brutto uzyskując 100 pkt, który uzyskał najwyższą liczbę punktów, oraz spełnił wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Część II: Abacus S. C. J. Stankiewicz, T. Stankiewicz ul. Namysłowskiego 2, 22-400 Zamość z proponowaną ceną za wykonanie zamówienia: 4 895,40 zł brutto uzyskując 100 pkt, który uzyskał najwyższą liczbę punktów, oraz spełnił wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.


5. Umowa w sprawie zamówienia publicznego dla części I i II może być zawarta nie wcześniej niż w dniu 07.03.2011 r.
Jednocześnie zawiadamiamy, iż wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania mają Państwo prawo wnieść odwołanie w terminach i formie określonych w Dziale VI Środki ochrony prawnej Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późń. zm.).
Dziękujemy za udział w postępowaniu i zapraszamy do udziału w innych postępowaniach prowadzonych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku.

Z up. DYREKTORA

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku

Ryszard Wikarjak

Wicedyrektor ds. Organizacyjnych

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w GdańskuRoczny Plan Działań współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna