Zawiadomienie o wyborze ofertyPobieranie 18.71 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar18.71 Kb.

Znak sprawy ZSP1.ZP.4.2015 Tarnobrzeg, dnia 16.06.2015r.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Zamawiający uprzejmie informuje, że w przetargu nieograniczonym pn.: Dostawa wyposażenia do pracowni fryzjerskiej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tarnobrzegu w ramach projektu pn. „Podkarpacie stawia na zawodowców”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Priorytetu IX Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Wykonawcy:


Artykuły Fryzjersko – Kosmetyczne

Magnolia” Rafał Blochul. Kalinowszczyzna 24

20-129 Lublin

Cena brutto: 9 020,01 zł
Wybrana oferta spełnia wszystkie wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryteriów oceny ofert zastosowanych w tym postępowaniu.

Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia kryteriami, jakimi kierował się Zamawiający przy wyborze oferty najkorzystniejszej były: cena brutto – 95% i termin realizacji zamówienia – 10%. Zamawiający zgodnie ze wskazaną w specyfikacji formułą dokonał oceny punktowej złożonych ofert.

W przedmiotowym postępowaniu ofertom przyznana została następująca punktacja:


Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba pkt.

cena – 95%Liczba pkt.

Termin realizacji – 5%Liczba

pkt.


razem

1

Strefa Fryzur „Pasja”

Iwona Draganik

ul. 3-go Maja 72

37-700 Przemyśl93,14

5,00

98,14

2

A.F.K. „Magnolia” R. Bloch

ul. Kalinowszczyzna 24

20-129 Lublin

95,005,00

100,00

3

PHPU ZUBER

Andrzej Zuber

50-424 Wrocław

ul. Krakowska 29C74,11

5,00

79,11

Stosownie do dyspozycji art. 92 ust.1 pkt. 4 w związku z art. 94 ust. 2 pkt. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający uprzejmie informuje, że umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta niezwłocznie po przesłaniu zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.Otrzymują:

  1. Strefa Fryzur „Pasja” Iwona Draganik, ul. 3-go Maja 72, 37-700 Przemyśl

  2. A.F.K. „Magnolia” R. Bloch, ul. Kalinowszczyzna 24, 20-129 Lublin

  3. PHPU ZUBER Andrzej Zuber, 50-424 Wrocław ul. Krakowska 29C

  4. a/a

: gAllery
gAllery -> Forma pomocy publicznej
gAllery -> Szczegółowa specyfikacja oferowanych urządzeń Komputer pc: szt. 20 Nazwa oferowanego komputera
gAllery -> Act of 30 june 2000 industrial property law
gAllery -> Zawiadomienie o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty w zadaniu IV oraz o unieważnieniu postępowania w zadaniu IV
gAllery -> Zawiadomienie o wyborze oferty
gAllery -> Do zainteresowanych Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę budynku Szkoły Podstawowej wraz z salą sportową w miejscowości Biała
gAllery -> Włoszczowa styczeń 2006 r
gAllery -> Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na: „Rozbudowę i przebudowę pomieszczeń szkolnych w Szkole Podstawowej Nr 9 w Tarnobrzegu na cele Przedszkola Integracyjnego wraz zagospodarowaniem terenu na działce nr ewid
gAllery -> Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego
gAllery -> Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna