Zawiadomienie o wyniku postępowaniaPobieranie 30.17 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar30.17 Kb.


Dostawa sprzętu komputerowego

NJ-25-44/PN/D/IO/618COST/09

Warszawa, dn. 10.06.2009 r.Zawiadomienie o wyniku postępowania


W imieniu Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej jako Zamawiającego, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r., nr 223, poz. 1655 ze zm.), informuję:


ZADANIE A:
1. W wyniku postępowania jako najkorzystniejszą ważną ofertę wybrano ofertę firmy:

ATUT CENTRUM Sp. z o.o. Al. Wilanowska 363 lok. 61, 02-665 Warszawa

2. Oferty odrzucone: brak

3. Wykonawcy wykluczeni: brak
Zestawienie ważnych ofert złożonych w postępowaniu


Nr oferty

Wykonawca

cena netto oferty

cena brutto oferty

2

RESTOR, ul. Dworkowa 3, 00-784 Warszawa

2090,00

2549,80

3


ATUT CENTRUM Sp. z o.o. Al. Wilanowska 363 lok. 61, 02-665 Warszawa

2029,00

2475,38


ZADANIE B:
1. W wyniku postępowania jako najkorzystniejszą ważną ofertę wybrano ofertę firmy:

UNIPOL Dominik Serwik, ul. Smulikowskiego 1/3, 00-389 Warszawa

2. Oferty odrzucone: brak

3. Wykonawcy wykluczeni: brak

Zestawienie ważnych ofert złożonych w postępowaniuLp

Wykonawca

cena netto oferty

cena brutto oferty

2

RESTOR, ul. Dworkowa 3, 00-784 Warszawa

16900,00

20618,00

4

UNIPOL Dominik Serwik, ul. Smulikowskiego 1/3, 00-389 Warszawa

14322,00

17472,84ZADANIE C:
1. W wyniku postępowania jako najkorzystniejszą ważną ofertę wybrano ofertę firmy:

ATUT CENTRUM Sp. z o.o. Al. Wilanowska 363 lok. 61, 02-665 Warszawa

2. W wyniku oceny ofert złożonych w postępowaniu odrzucono oferty następujących wykonawców:

AV.NET Sp. z o.o., ul. Lubomira 4, 04-002 Warszawa

RESTOR, ul. Dworkowa 3, 00-784 Warszawa

UNIPOL Dominik Serwik, ul. Smulikowskiego 1/3, 00-389 Warszawa

Uzasadnienie faktyczne odrzucenia: ww. Wykonawcy zaoferowali urządzenia o zużyciu energii w trybie normalnym 246W zamiast wymaganego maksymalnie 220W.

Podstawa prawna odrzucenia oferty: art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp

3. Wykonawcy wykluczeni: brak.


Zestawienie ważnych ofert złożonych w postępowaniu


Nr oferty

Wykonawca

cena netto oferty

cena brutto oferty

3

ATUT CENTRUM Sp. z o.o. Al. Wilanowska 363 lok. 61, 02-665 Warszawa

4850,00

5917,00ZADANIE D:
1. W wyniku postępowania jako najkorzystniejszą ważną ofertę wybrano ofertę firmy:

ATUT CENTRUM Sp. z o.o. Al. Wilanowska 363 lok. 61, 02-665 Warszawa

2. Oferty odrzucone: brak

3. Wykonawcy wykluczeni: brak
Zestawienie ważnych ofert złożonych w postępowaniu


Nr oferty

Wykonawca

cena netto oferty

cena brutto oferty

3

ATUT CENTRUM Sp. z o.o. Al. Wilanowska 363 lok. 61, 02-665 Warszawa

1892,00

2308,24

Z poważaniem

DYREKTOR

Dr inż. Mieczysław S. Ostojski

Profesor WSŚInstytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

01-673 Warszawa, ul. Podleśna 61, telefon: (22) 56-94-300, fax: (22) 834-18-01, e-mail: imgw@imgw.pl
Konto: Bank Zachodni WBK S.A. XIV Oddział w Warszawie 54 1090 1014 0000 0000 0301 4206

Regon: 000080507, NIP: 525-000-88-09: attachments
attachments -> O g ł oszeni e o wyborze najkorzystniejszej oferty
attachments -> O g ł oszeni e o wyborze najkorzystniejszej oferty
attachments -> Szpital Dziecięcy im prof dr med. Jana Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
attachments -> Wojewódzki szpital specjalistyczny w białej podlaskiej
attachments -> Numer lekcji Poniedziałek
attachments -> Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy art. 701 Kodeksu cywilnego
attachments -> Numer lekcji Poniedziałek
attachments -> Dla kierunku Papiernictwo I Poligrafia rok akademicki 2014/2015, studia I st semestr I
attachments -> Uniwersytet marii curie-skłodowskiej w lublinie
attachments -> Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Tel/Fax (091) 45 35 554, (091) 48 56 625 irfar sebastian Faryniarz Kom. 0601 78 48 00, 0605 04 80 80 ul. Żurawia 20, 71-694 Szczecin
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna