Zawiadomienie o wyniku postępowaniaPobieranie 37.2 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar37.2 Kb.
Szczecin, dnia 04 stycznia 2013 r.

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

W oparciu o art. 92 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający zawiadamia


o wyborze najkorzystniejszej oferty na kompleksową obsługę prawną JW. 3427 Szczecin,
JW. 1749 Szczecin, JW. 2901 Szczecin-Podjuchy, JW. 4091 Stargard Szczeciński,
JW. 5889 Stargard Szczeciński. w postępowaniu przetargowym nr 128-ZP-12-12


 1. Nazwy oraz adresy firm, które złożyły oferty:
 • Kancelaria Radcy Prawnego

Agnieszka Grabiec

ul. Wysoka 11A/2

70-005 Szczecin

/oferta nr 496/
 • Kancelaria Radcy Prawnego

Gwidon Stachowicz

Plac Jagiełły 1

64-920 Piła

/oferta nr 497/
 • Kancelaria Radcy Prawnego

Edyta Kossowska Stanuch

ul. Kurza Stopka 2/1

70-535 Szczecin

/oferta nr 498/
 • SDO Skotarczak Dąbrowski Olech

Kancelaria Prawnicza Radców Prawnych

Spółka Partnerska

ul. Narutowicza 12

70-240 Szczecin

/oferta nr 499/


 • Kancelaria Radcy Prawnego

Katarzyna Kantorska

ul. Brama Portowa 4

70-225 Szczecin

/oferta nr 500/

 1. Uzasadnienie wyboru

Za najkorzystniejszą ofertę uznano tę, która otrzymała najwyższą liczbę punktów, przy zastosowaniu kryteriów: najniższa cena (100 pkt.) - dotyczy wszystkich części zamówienia.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert


Część nr 1 – Jednostka Wojskowa 3427 Szczecin;

Numer oferty

Liczba pkt. w kryterium cena

Razem

496

100 pkt.

100 pkt.

497

----- pkt.

----- pkt.

498

----- pkt.

----- pkt.

499

----- pkt.

----- pkt.

500

----- pkt.

----- pkt.

Część nr 2 – Jednostka Wojskowa 1749 Szczecin;Numer oferty

Liczba pkt. w kryterium cena

Razem

496

----- pkt.

----- pkt.

497

----- pkt.

----- pkt.

498

100 pkt.

100 pkt.

499

----- pkt.

----- pkt.

500

----- pkt.

----- pkt.

Część nr 3 –Jednostka Wojskowa 2901 Szczecin-Podjuchy;

Numer oferty

Liczba pkt. w kryterium cena

Razem

496

67,45 pkt.

67,45 pkt.

497

----- pkt.

----- pkt.

498

99,92 pkt.

99,92 pkt.

499

60,08 pkt.

60,08 pkt.

500

100 pkt.

100 pkt.

Część nr 4 –Jednostka Wojskowa 4091 Stargard Szczeciński;

Numer oferty

Liczba pkt. w kryterium cena

Razem

496

----- pkt.

----- pkt.

497

88,56 pkt.

88,56 pkt.

498

100 pkt.

100 pkt.

499

80,17 pkt.

80,17 pkt.

500

----- pkt.

----- pkt.

Część nr 5 -Jednostka Wojskowa 5889 Stargard Szczeciński.

Zamawiający UNIEWAŻNIA piątą część postępowania.


Uzasadnienie faktyczne:

Na część piątą niniejszego postępowania złożono tylko jedną ofertę, której wartość brutto przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczył na jej sfinansowanie. W związku z powyższym Zamawiający unieważnia postępowanie dla części nr 5.Uzasadnienie prawne:

Art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp.
 1. Informacja o wykonawcach wykluczonych wraz z uzasadnieniem

Zamawiający informuje, że żaden Wykonawca nie został wykluczony.

 1. Informacja o ofertach odrzuconych wraz z uzasadnieniem

Zamawiający informuje, że nie zostały odrzucone żadne oferty.

 1. Termin, określony zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2, po którego upływie umowa
  w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.


Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w dniu 10.01.2013 r.

Samodzielny referent ds. zamówień publicznych


Katarzyna Rajmer
DOWÓDCA

JEDNOSTKI WOJSKOWEJ NR 4340
w z. ppłk mgr inż. Mieczysław SPYCHALSKI

Pobieranie 37.2 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna