ZawiadomieniePobieranie 13.86 Kb.
Data01.05.2016
Rozmiar13.86 Kb.
Oleszno, dnia 18 grudnia 2015r.
ZAWIADOMIENIE

O POWTÓRNYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Świadczenia usług kominiarskich na rzecz jednostek wojskowych będących na zaopatrzeniu 16 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Drawsku Pomorskim

znak postępowania 1033/2015


  1. Opis usługi/dostawy/robot:

  2. Wartość zamówienia netto: 44 809,07 zł = 10 605,95 euro, (brutto: 55 115,16 zł).

ZADANIE 1 – Drawsko Pom. - netto: 15 780,70 zł. brutto: 19 410,26 zł.

ZADANIE 2 – Złocieniec - netto: 5 812,33 zł. brutto: 7 149,17 zł.

ZADANIE 3 – Wałcz - netto: 12 848,24 zł. brutto: 15 803,34 zł.

ZADANIE 4 – Mirosławiec - netto: 10 367,80 zł. brutto: 12 752,39 zł.

  1. Termin realizacji: od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Dnia 26.11.2015r. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty dla poszczególnych zadań:ZADANIE 1 – Drawsko Pom. - ADF Damian Firlej ul. Kopańskiego 81/10, 71-050 Szczecin

ZADANIE 2 – Złocieniec - Zakład Kominiarski Łukasz Naumiak ul. Mickiewicza 16/16 78-520 Złocieniec

ZADANIE 3 – Wałcz - ADF Damian Firlej ul. Kopańskiego 81/10 71-050 Szczecin

ZADANIE 4 – Mirosławiec - EXCLUSIVE Donata Kurosz, ul. Naramowicka 2178/6, 61-611 Poznań.
Dnia 30.11.2015r. Zakład Kominiarski Łukasz Naumiak ul. Mickiewicza 16/16 78-520 Złocieniec oraz 02.12.2015r. ADF Damian Firlej ul. Kopańskiego 81/10 71-050 Szczecin złożyły protest na wybór najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający podjął decyzję o:

- unieważnieniu czynność wyboru najkorzystniejszej oferty, dokonania czynności powtórnej oceny ofert;

- wezwania do uzupełnienia dokumentacji przetargowej;

- dokonania czynności wyboru oferty najkorzystniejszej.
Zamawiający kierując zaproszenie do składania ofert zaznaczył w formularzu ofertowym, że przystępując do realizacji zamówienia wykonawcy posiadają wymagane prawem uprawnienia i przedłożą je na każde żądanie Zamawiającego.

W związku z powyższym Zamawiający wezwał wykonawców, których oferty zostały wyłonione jako najkorzystniejsze do przedłożenia uprawnień:  • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010 r., Nr 109, poz. 719).

  • ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.).

Kontrolę stanu technicznego i czyszczenie przedmiotowych przewodów kominowych powinny przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim lub osoby posiadające uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Wykonawcy przedłożyli wymagane dokumenty.Wykonawca ADF Damian Firlej ul. Kopańskiego 81/10, 71-050 Szczecin nie przedłożył uprawnień do wykonywania czynności czyszczenia przewodów kominowych.
W związku z powyższym komisja proponuje zlecić realizację danego zamówienia Wykonawcy, który przedłożył najkorzystniejszą ofertę cenową w danej części i przedłożył wymagane uprawnienia tj.

ZADANIE 1 – Drawsko Pom. - Zakład Kominiarski Łukasz Naumiak ul. Mickiewicza 16/16 78-520 Złocieniec

Wartość oferty brutto: 15 440,00 zł.

ZADANIE 2 – Złocieniec - Zakład Kominiarski Łukasz Naumiak ul. Mickiewicza 16/16 78-520 Złocieniec

Wartość oferty brutto: 4 540,25 zł.

ZADANIE 3 – Wałcz - Zakład Kominiarski Łukasz Naumiak ul. Mickiewicza 16/16 78-520 Złocieniec

Wartość oferty brutto: 12 105,60 zł.

ZADANIE 4 – Mirosławiec - EXCLUSIVE Donata Kurosz, ul. Naramowicka 2178/6, 61-611 Poznań

Wartość oferty brutto: 7 937,81 zł.
Realizacja zamówienia nastąpi zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy ”Prawo zamówień publicznych”, który mówi, iż w przypadku realizacji zamówień których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro nie stosuje się przepisów ustawy.

KOMENDANT


/-/ ppłk Paweł MELA
Pobieranie 13.86 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna