Zaznaczanie komórek, wierszy, kolumn I zakresów w programie excel 97Pobieranie 26.28 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar26.28 Kb.
ZAZNACZANIE KOMÓREK, WIERSZY, KOLUMN I ZAKRESÓW W PROGRAMIE EXCEL 97.


Aby zaznaczyć

Należy

Komórkę

kliknąć na komórce

Wiersz

Kliknąć na numerze wiersza

Kilka wierszy

Ciągnąć wskaźnik myszy (przy naciśniętym lewym lewym przycisku) po polach z numerami wierszy.

Kolumnę

Kliknij na literze kolumny

Kilka kolumn

Ciągnij wskaźnik myszy (przy naciśniętym lewym przycisku) po nagłówkach z oznaczeniem literowym kolumn.

Zakres komórek

Ciągnij wskaźnik myszy (przy naciśniętym lewym przycisku) od lewej górnej komórki do prawej dolnej komórki zakresu.

Cały arkusz

Kliknij narożny prostokąt na lewo od kolumny A i w górę od wiersza 1.FORMAT DANYCH LICZBOWYCH

 1. Format\ Komórki


 2. kliknąć prawym przyciskiem myszki na wybranej komórce i z menu podręcznego wybrać Formatuj komórki.

Przykład 1 – Format komórki  • w komórce A1 wpisz liczbę 0,75, natomiast w komórce B1 wpisz liczbę 0,25;

  • Zaznacz zakres komórek A1:B1;

  • na zaznaczonym zakresie kliknij prawym przyciskiem myszki i wybierz Formatuj komórki;

  • Na karcie Liczby z listy Kategorie wybierz opcję Walutowe – zatwierdź OK.;

  • Liczby w komórkach zostały zmienione na format walutowy.

Przykład 2 • Wpisz do komórki C10 wartość 235,35. W oknie Formatuj komórki, na karcie Liczba z listy Kategoria kolejno wybierz opcje dostępnych formatów. Zwróć uwagę jak będzie się zmieniał format wpisanej liczby.

Przykład 3 • Do komórek z zakresu D5:D10 wpisz kolejno następujące wartości liczbowe:

D5: 1,56

D6: 2,75


D7: 3,33

D8: 4,12


D9: 5,55

D10: 6,12 • Zaznacz zakres komórek D5:D10.

 • Na pasku narzędzi Formatowanie kliknij przycisk Zapis procentowy ;

 • Wybierz komórkę D11 i kliknij myszką przycisk Autosumowanie na pasku narzędzi Standardowych (w komórce automatycznie pojawi się formuła w postaci =SUMA(D5:D10);

 • Naciśnij klawisz Enter (w komórce D11 pojawi się wartość liczbowa 2343%);

 • Zaznacz zakres D5:D11 i kliknij myszką przycisk Dodaj pozycję dziesiętną na pasku narzędzi Formatowanie (Zwiększy się liczba miejsc po przecinku);

 • Kliknij przycisk Usuń pozycję dziesiętną na tym samym pasku narzędzi (Zmniejszy się liczba miejsc po przecinku);

 • Zapisz skoroszyt pod nazwa Przykład 5 3 4.


FORMATOWANIE ARKUSZA W PROGRAMIE EXCEL
Formatowanie zawartości komórki

Formatowania komórek możemy dokonać wybierając odpowiednie przyciski z paska narzędzi Formatowanie. Bardziej zaawansowanych ustawień dotyczących czcionki dokonujemy na karcie Czcionka (menu Format \ Komórki).

Korzystając z paska narzędzi Formatowanie z przycisków: Zapis walutowy , Zapis procentowy , Zapis z odstępami , Dodaj pozycje dziesiętną , Usuń pozycję dziesiętną możemy szybko przypisać wybrany format do danych liczbowych w komórce arkusza.

Formatowanie arkusza wiąże się także z wyrównywaniem położenia danych w komórce. Do wyrównania zawartości komórki względem jej krawędzi możemy wykorzystać przyciski: Do lewej , Wyśrodkuj , Do prawej .

W celu dokonania dokładniejszych ustawień należy wybrać z Menu Format \ Komórki\ karta Wyrównanie.
Zmiana rozmiaru kolumn i wierszy.

W celu zmiany szerokości kolumny ustawiamy wskaźnik myszy na prawej krawędzi nagłówka literowego kolumny. Gdy wskaźnik zamieni się w podwójną strzałkę, z wciśniętym lewym przyciskiem myszki możemy zwiększyć lub zmniejszyć jej rozmiar przesuwając w prawo lub w lewo. Tak samo postępujemy w przypadku wierszy.Otaczanie komórek krawędziami i wypełnianie deseniem


Linie siatki oddzielające od siebie poszczególne komórki, które są widoczne na ekranie w czasie pracy z arkuszem Excel nie będą widoczne na wydruku arkusza.

Tworząc tabelę w arkuszu musimy ją sami obramować krawędziami. Dodatkowo możemy ją także wypełnić kolorem lub deseniem (tłem).

Tworzenie obramowań: Menu Format\Komórki \ Karta Obramowanie i Desenie

PODSTAWOWE OPERACJE WYKONYWANE W ARKUSZU


Kopiowanie:

 1. Zaznaczamy zakres komórek, które chcemy skopiować\Edycja Kopiuj\ wyznaczamy miejsce gdzie chcemy umieścić dane\ Edycja Wklej

 2. Zaznaczamy zakres komórek, które chcemy skopiować\ Przycisk Kopiuj z paska narzędzi (kopiujemy zawartość do schowka)\ wybieramy pierwsza komórkę zakresu, do którego ma zostać przekopiowana zawartość \ przycisk WklejPrzenoszenie informacji w arkuszu


Jak powyżej tylko zamiast Edycja Kopiuj – Edycja Wytnij (lub: ).

Usuwanie oraz dodawanie wierszy i kolumn w arkuszach


 1. Usuwanie: zaznaczamy nagłówki wiersza (wierszy) lub kolumny (kolumn)\ Edycja Usuń; (to samo można uzyskać klikając prawym przyciskiem myszki na zaznaczonym komórkach i wybraniu opcji Usuń).

 2. Dodawanie kolumn lub wierszy: Wstaw Kolumny lub Wstaw WierszeUsuwanie i czyszczenie informacji w arkuszu


 1. Pojedynczą komórkę arkusza możemy wyczyścić klikając na niej myszką i używając klawisza Backspace lub Delete.

 2. Większy zakres komórek: Edycja Wyczyść.WYPEŁNIANIE KOMÓREK ARKUSZA SERIAMI DANYCH


W arkuszu kalkulacyjnym Excel możemy automatycznie wypełniać komórki różnymi seriami danych. Są to, np.:. miesiące, dni tygodnia, liczby itd.
Przykład 1– wypełnianie komórek seriami danych.

1.


 • w komórce B3 wpisz tekst: Poniedziałek i naciśnij Enter

 • zaznacz zakres komórek: B3:B9

 • Wybierz opcję menu Edycja\Wypełnij\Serie danych

 • W grupie opcji Typ, w oknie dialogowym Serie, zaznacz opcję Autowypełnianie i kliknij przycisk OK

2.

 • W komórce C3 wpisz tekst: Poniedziałek;

 • Zaznacz komórkę C3 i ustaw wskaźnik myszki w prawym dolnym rogu, wskaźnik zmieni kształt na czarny krzyż – Uchwyt wypełnienia;

 • Wciśnij lewy przycisk myszki i przeciągnij ją aż do komórki C9;

 • Zapisz skoroszyt pod nazwą Przykład 5 3 8 .

Przykład 2

W sposób przedstawiony powyżej wypełnij liczbami naturalnymi (od 1 do 20) komórki z zakresu A1:A20.
Przykład 3

Wpisz do komórki o adresie A1 wartość 1. Zaznacz cały wiersz o numerze 1 i sprawdź działanie opcji Edycja\Wypełnij\W prawo.SPOSOBY ADRESOWANIA KOMÓREK W PROGRAMIE EXCEL
W programie Microsoft Excel mamy do czynienia z trzema sposobami adresowania komórek: względnym, bezwzględnym i mieszanym. Sposób adresowania komórek związany jest bezpośrednio z kopiowaniem formuł z jednej komórki do innych.

Adresowanie względne – najczęściej występujący sposób adresowania komórek w arkuszu kalkulacyjnym. Adres względny komórki zależy od jej położenia w arkuszu, np.: komórka znajdująca się na przecięciu kolumny D i dziesiątego wiersza posiada adres D 10. Adresowanie względne umożliwia automatyczną zamianę adresów w formule przy jej kopiowaniu, dzięki możliwości zmiany wskaźników wierszy lub kolumn.

Adresowanie bezwzględne – ten sposób adresowania komórek jest stosowany w celu odwoływania się w formule do tego samego miejsca w arkuszu, bez względu na aktualne położenie kopii formuły. Adresowanie bezwzględne blokuje automatyczną zmianę adresów w formule przy jej kopiowaniu. Wskaźnik kolumny i wiersza komórki jest niezmienny. Przykładem adresowania bezwzględnego jest adres: $D$10. O tym, że adres lub jego część nie zmieni się podczas kopiowania ustalamy wprowadzeniem znaku dolara przed oznaczeniem kolumny lub wiersza.

Adresowanie mieszane – adresowanie tego typu stosujemy wówczas gdy chcemy, aby przy kopiowaniu formuły zmieniał się jedynie numer wiersza komórki, np.: $D15 lub tylko wskaźnik kolumny, np.: D$15.: scena
scena -> Podstawy wykorzystania funkcji I formuł w programie microsoft excel wiadomości ogólne o formułach I funkcjach
scena -> Scenariusz lekcji matematyki w klasie V
scena -> Publiczne Gimnazjum nr 37 w Łodzi Temat: Kto chciał być piratem i dlaczego?
scena -> Umieściłem tutaj zebrane propozycje muzyczne z kilkunastu przyjęć weselnych
scena -> Cele: prezentacja państwa należącego do krajów Unii Europejskiej
scena -> Scenariusz rozpoczęcia roku szkolnego 2004/2005. Powitanie. Zabranie głosu przez Panią Dyrektor. Przekazanie spraw organizacyjnych na rok szkolny 2004/2005 rodzicom I uczniom. Część artystyczna w wykonaniu uczniów kl
scena -> Scenariusz uroczystości Powitanie gości programu Comenius w XXIII liceum Ogólnokształcącym. „Uczenie się przez róŻnice”
scena -> Scenariusz uroczystości nadania imienia i sztandaru „Armii Krajowej
scena -> 18 kwiecień 2013 Konferansjer I – Serdecznie witamy gości programu Comenius w naszej szkole! Konferansjer ii/iii
scena -> Odkupienie Autor: Jędrzej "Uzariel" Raciborski Ilustracje i mapa: Olga Leczykiewicz
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna