Zbigniew Długosz, Sławomir Kurek, Agnieszka Kwiatek-SołtysPobieranie 11.18 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar11.18 Kb.
Spis treści
Zbigniew Długosz, Sławomir Kurek, Agnieszka Kwiatek-Sołtys

Stan i perspektywy starzenia się ludności w Polsce i Europie s. 11-26


Iwona Kiniorska

Procesy ludnościowe w miastach województwa świętokrzyskiego s. 27-39


Andrzej Miszczuk

Przemiany ruchu naturalnego ludności regionów przygranicznych Polski, Białorusi i Ukrainy po roku 2000 s. 41-53


Jerzy Runge

Przestrzeń społeczna województwa śląskiego - problemy a potrzeby badawcze s. 55-68


Maria Soja, Andrzej Zborowski

Zmiany rozmieszczenia ludności Karpat Polskich w XIX i XX wieku s. 69-82


Daniela Szymańska, Jadwiga Biegańska

Obszary podmiejskie dużych miast w Polsce w świetle migracji stałych s. 83-98


Anna Warych-Juras, Jadwiga Gałka

Starzenie się ludności w polskich obszarach metropolitalnych s. 99-110


Anna Winiarczyk-Raźniak

Majowie w Meksyku s. 111-119


Zygmunt Górka, Agnieszka Brzosko-Sermak

Przemiany i funkcje miast regionu miejskiego Krakowa s. 123-136


Henryk Ponikowski

O ekstruzji potencjałów rozwoju najmniejszych miast w Polsce s. 137-150


Anna Runge, Agnieszka Kwiatek-Sołtys

Małe i średnie miasta Polski na osi kontinuum osadniczego s. 151-162


Maria Tkocz

Zróżnicowanie przestrzenne budownictwa mieszkaniowego w miastach metropolii "Silesia" s. 163-173


Mirosław Wójtowicz

Proces urbanizacji a przekształcenia brazylijskich obszarów metropolitalnych na przełomie XX i XXI wieku s. 175-189


Waldemar A. Gorzym-Wilkowski

Pół wieku ewolucji teorii i praktyki planowania przestrzennego w Polsce (1961-2010) s. 193-204


Franciszek Kłosowski

Usługi w dzielnicach peryferyjnych polskich miast - współczesne tendencje s. 205-215


Grażyna Prawelska-Skrzypek

Czynniki rozwoju nowoczesnej gospodarki Małopolski s. 217-229

Alicja Szajnowska-Wysocka

Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego miasta (na przykładzie Rudy Śląskiej) s. 231-238


Krzysztof Szpara

Przyjazdowy ruch turystyczny w województwie podkarpackim w 2009 r. s. 239-251


Joanna Więcław-Michniewska, Łukasz Kasprzyk

Zróżnicowanie przestrzenne wykorzystania środków unijnych w latach 2007-2010 na przykładzie Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (MRPO) s. 253-269


Elżbieta Zuzańska-Żyśko, Sławomir Sitek

Rola handlu targowiskowego w rozwoju miast s. 271-281


Iwona Jażdżewska

Profesor Adam Jelonek uczestnik wycieczek organizowanych przez Katedrę Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego s. 285-288


Iwona Kiniorska

Ze spotkań z Profesorem Adamem Jelonkiem s. 289-290
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna