Zbiorcze zestawienie ofert: Zadanie nr 1 wykonanie przebudowy drogi Gminnej w Woli Zagrodniej (odgałęzienie) od km. 0+000 do km. 0+235Pobieranie 111.46 Kb.
Data01.05.2016
Rozmiar111.46 Kb.
oznaczenie sprawy D-G/2010 DRUK ZP-12
Pieczęć zamawiającego

Zbiorcze zestawienie ofert: Zadanie nr 1 wykonanie przebudowy drogi Gminnej w Woli Zagrodniej (odgałęzienie) od. km. 0+000 do km. 0+235


Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena *

Termin wykonania*

Okres gwarancji*

Warunki płatności*

.............................

.............................

1.


„TRANSMAR” Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Marek Sasin 36-600 Radom, ul. Placowa 38 m 1

43 899,50 zł

2.


Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego „PERFEKT” Marek Jaworski i Henryk Karcz Spółka Jawna, 26-618 Radom, ul. Rodziny Ziętalów 5a

35 619,61 zł
3.

„Budromost-Starachowice” Sp. z o.o. 27-215 Wąchock ul. Św Rocha 31

41 553,20 zł
4.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe-Handlowe INTERBUD sp. z o.o. 26-600 Radom, ul. Limanowskiego 154

30 879,42 zł
5.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROMO” Spółka z ograniczona odpowiedzialnością 26-200 Końskie, ul. Zielona 7

29 978,45 zł
* - niepotrzebne skreślić
.....................................................

(podpis osoby sporządzającej protokół)

.........................................................................(data i podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)

oznaczenie sprawy D-G/2010 DRUK ZP-12


Pieczęć zamawiającego

Zbiorcze zestawienie ofert: Zadanie nr 2 wykonanie przebudowy drogi gminnej w Borkach (odgałęzienie) od km 0-000 do km 0+305

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena *

Termin wykonania*

Okres gwarancji*

Warunki płatności*

.............................

.............................

1.


„DROGOMAS” Zakład Robót Drogowych Adam Sławiński 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Szydłowiecka 14

55 368,48 zł
2.

„TRANSMAR” Przedsiebiorstwo Handlowo-Usługowe Marek Sasin, 26-600 Radom, ul. Placowa 38 m.1

52 466,10 zł
3.

Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego „PERFEKT” Marek Jaworski i Henryk Karcz Spółka Jawna, 26-618 Radom, ul. Rodziny Ziętalów 5a

44 741,30 zł
4.

„Budromost-Starachowice” Sp. z o.o. 27-215 Wąchock ul. Św Rocha 31

72 708,34 zł
5.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe INTERBUD sp. z o. o. 26-600 Radom, ul. Limanowskiego 154

49 891,17 zł
6

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROMO” Spółka z ograniczona odpowiedzialnością 26-200 Końskie, ul. Zielona 7

53 054,02 zł
* - niepotrzebne skreślić

..................................................... …………………………………………………………(podpis osoby sporządzającej protokół) ( data i podpis kierownika zamawiającego

lub osoby upoważnionej )

oznaczenie sprawy D-G/2010 DRUK ZP-12


Pieczęć zamawiającego

Zbiorcze zestawienie ofert: Zadanie nr 3 wykonanie modernizacji drogi gminnej w Stefankowie (odgałęzienie) od km 0+000 do km 0+190

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena *

Termin wykonania*

Okres gwarancji*

Warunki płatności*

.............................

.............................

1.

„TRANSMAR” Przedsiebiorstwo Handlowo-Usługowe Marek Sasin, 26-600 Radom, ul. Placowa 38 m.1

37 180,72 zł
2.

Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego „PERFEKT” Marek Jaworski i Henryk Karcz Spółka Jawna, 26-618 Radom, ul. Rodziny Ziętalów 5a

31 153,92 zł
3.

„Budromost-Starachowice” Sp. z o.o. 27-215 Wąchock ul. Św Rocha 31

49 002,52 zł
4.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe-Handlowe INTERBUD sp. z o.o. 26-600 Radom, ul. Limanowskiego 154

33 722,26 zł
5.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROMO” Spółka z ograniczona odpowiedzialnością 26-200 Końskie, ul. Zielona 7

36 568,77 zł
* - niepotrzebne skreślić

..................................................... ………………………………………………………….(podpis osoby sporządzającej protokół) (data i podpis kierownika zamawiającego

lub osoby upoważnionej)

oznaczenie sprawy D-G/2010 DRUK ZP-12


Pieczęć zamawiającego

Zbiorcze zestawienie ofert: Zadanie nr 4 wykonanie remontu drogi gminnej Broniów- Smagów od km 0+000 do km 0+343

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena *

Termin wykonania*

Okres gwarancji*

Warunki płatności*

.............................

.............................

1.

„DROGOMAS” Zakład Robót Drogowych Adam Sławiński 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Szydłowiecka 14

95 262,48 zł
2.

„TRANSMAR” Przedsiebiorstwo Handlowo-Usługowe Marek Sasin, 26-600 Radom, ul. Placowa 38 m.1

85 926,43 zł
3.

REM-WOD Sp. z o. o. ul. Legnicka 28 25-324 Kielce

86 357,88 zł
4.

Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego „PERFEKT” Marek Jaworski i Henryk Karcz Spółka Jawna, 26-618 Radom, ul. Rodziny Ziętalów 5a

78 374,63 zł
5

„Budromost-Starachowice” Sp. z o.o. 27-215 Wąchock ul. Św Rocha 31

116 101,30 zł
* - niepotrzebne skreślićNumer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena *

Termin wykonania*

Okres gwarancji*

Warunki płatności*

.............................

.............................

6.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe INTERBUD sp. z o. o. 26-600 Radom, ul. Limanowskiego 154

78 242,99 zł
7.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROMO” Spółka z ograniczona odpowiedzialnością 26-200 Końskie, ul. Zielona 7

89 316,08 zł..................................................... ……………………………………………………(podpis osoby sporządzającej protokół) (data i podpis kierownika zamawiającego

lub osoby upoważnionej)

Pieczęć zamawiającego


Zbiorcze zestawienie ofert : Zadanie nr 5 wykonanie przebudowy drogi gminnej w Chlewiskach przy ul. Północnej od km 0+000 do km 0+575

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena *

Termin wykonania*

Okres gwarancji*

Warunki płatności*

.............................

.............................

1.

„DROGOMAS” Zakład Robót Drogowych Adam Sławiński 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Szydłowiecka 14

251 052,82 zł
2.

„TRANSMAR” Przedsiebiorstwo Handlowo-Usługowe Marek Sasin, 26-600 Radom, ul. Placowa 38 m.1

199 127,79 zł
3.

REM-WOD Sp. z o. o. ul. Legnicka 28 25-324 Kielce

218 120,20 zł
4.

Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego „PERFEKT” Marek Jaworski i Henryk Karcz Spółka Jawna, 26-618 Radom, ul. Rodziny Ziętalów 5a

181 472,44 zł
5.

„Budromost-Starachowice” Sp. z o.o. 27-215 Wąchock ul. Św Rocha 31

242 480,49 zł
6.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe-Handlowe INTERBUD sp. z o.o. 26-600 Radom, ul. Limanowskiego 154

198 973,46
* - niepotrzebne skreślić
.................................................

(podpis osoby sporządzającej protokół)

.........................................................................(data i podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna