Zdawczo odbiorczy pracyPobieranie 19.92 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar19.92 Kb.


PROTOKÓŁ

ZDAWCZO – ODBIORCZY PRACY

NAUKOWO-BADAWCZEJ/USŁUGOWO -BADAWCZEJ*

………………………………………………………
Data i miejsce odbioru: ………………………………………………………………………………….
1) Obecni (reprezentowane jednostki, nazwiska i imiona)

  1. ze strony przekazującego: Politechnika Śląska

   1. ………………………………………………………………………………….

   2. ………………………………………………………………………………….

  2. ze strony odbierającego:

   1. ………………………………………………………………………………….

   2. ………………………………………………………………………………….

Przedmiotem odbioru jest: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
wykonana na podstawie zlecenia, umowy: (ewentualnie inne dokumenty na podstawie których jest wykonywana) …………………………………………………………………………………………………………………………………………-

2)  Ustalenia Komisji dotyczące wyników pracy oraz ocena zgodności z warunkami umowy:       …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3) Adres i nazwa jednostki wdrażającej: (wykorzystującej wyniki pracy):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
a) zakres i forma wdrożenia (wykorzystania):…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

b) informacje o warunkach zapewniających wdrożenie (wykorzystanie) wyników:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4) Wnioski i zastrzeżenia: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5) Ocena poziomu wykonania: …………………………………………………………………………………………………………………………………………
6) Wykaz poprawek i uzupełnień: …………………………………………………………………………………………………………………………………
7) Ustalenia dotyczące ewentualnej zmiany stawki zysku: ………………………………………………………………………………
8) Zagospodarowanie składników majątkowych zakupionych lub wytworzonych w trakcie wykonywania pracy. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
9) Ustalenia dodatkowe: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Na tym protokół zakończono i po przeczytaniu podpisano:


Strona przekazująca:      Strona odbierająca:

------------------------------------- ---------------------------------


------------------------------------- ---------------------------------


------------------------------------- ---------------------------------
* Niepotrzebne skreślićPobieranie 19.92 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna