Zespół Kształcenia i Wychowania w DzierżążniePobieranie 280.73 Kb.
Strona1/4
Data10.05.2016
Rozmiar280.73 Kb.
  1   2   3   4
Zespół Kształcenia i Wychowania w Dzierżążnie

ul. Edukacji Narodowej 4a

83-332 Dzierżążno

www.zkiw.com.pl

tel/f ax 0-58 6811733

szkola@zkiw.com.pl

NIP 589-16-45-993 REGON 190392225

Dzierżążno, dn. 10 września 2008 r.


Tutaj modlimy się, lubimy się modlić,

lubimy się godzić z Bogiem, lubimy czcić Eucharystię,

dajemy najlepsze miejsca ubogim i chorym.

Jest to miejsce nadzwyczajnych łask.

Bogu niech będzie chwała”.

Jan Paweł II, Lourdes 1983 r.ZAPROSZENIE
do udziału w

VIII POWIATOWYM KONKURSIE

Święci, których warto poznaćdla klas III i IV oraz V - VI

Już po raz ósmy mamy zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w konkursie o świętych. Tym razem uczniów kl. V i VI – tych zapraszamy na konkurs wiedzy, zaś uczniów kl. III i IV- tych na konkurs plastyczny. Pragniemy zatrzymać się nad postacią św. Bernadety Soubirous, w związku z przypadającą w tym roku 150 rocznicą objawień Matki Bożej w Lourdes
Organizator:

Zespół Kształcenia i Wychowania w DzierżążnieCele konkursu:

 • ukazanie uczniom postawy św. Bernadety Soubirous z Lourdes

 • zachęta do powierzenia swego życia Matce Bożej na wzór św. Bernadety;

 • ukazanie ważności modlitwy, szczególnie modlitwy różańcowej;

 • kształtowanie umiejętności czytania tekstów i wypowiadania się na określony temat;

 • promowanie dziecięcej twórczości artystycznej;

 • rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej;

 • integracja szkół i środowiska katechetów.


Uczestnicy:

 • uczniowie szkół podstawowych wg następujących kategorii wiekowych:

- klasy III – IV ( konkurs plastyczny)

- klasy V-VI ( konkurs wiedzy)
 • do konkursu plastycznego szkoły zgłaszają maksymalnie 3 najlepsze prace

 • w konkursie wiedzy może brać udział 1 uczeń ze szkoły, wyłoniony w eliminacjach szkolnych.


Formy prac plastycznych:

 • tematyka prac „ Św. Bernadeta i objawienia w Lourdes”,

 • technika wykonania prac dowolna,

 • prace powinny być opisane na odwrocie ( imię, nazwisko, wiek autora, adres szkoły, imię i nazwisko opiekuna),

 • prace w formacie A3 powinny być oprawione passe – partout.Uwagi organizacyjne:

 • finał konkursu odbędzie się 23 października 2008 r.( czwartek) o godz. 900 w Zespole Kształcenia i Wychowania w Dzierżążnie;

 • do 17. 10.2008r. należy przesłać prace plastyczne i zgłoszenie na konkurs wiedzy na adres:

Zespół Kształcenia i Wychowania w Dzierżążnie

Ul. Edukacji Narodowej 4a

83-332 Dzierżążno

tel./fax 058 681-17-33
 • informacje o wynikach konkursu plastycznego zostaną przekazane telefonicznie do 21.10.2008r.

 • uczniowie kl. V-VI-tych będą pisać test wiedzy dotyczący wydarzeń mających miejsce w Lourdes na przestrzeni 150 lat ( np test luk, pytania otwarte, pytania zamknięte);

 • uczestnicy konkursu przyjeżdżają na koszt własny;

 • oceny prac dokona jury wyłonione spośród zgromadzonych katechetów.

 • ogłoszenie wyników i rozdanie nagród tego samego dnia ok. godz. 1100.

 • Dodatkowe informacje na stronie internetowej szkoły www.zkiw.com.pl


Literatura:

 • Miesięcznik Rodzin Katolickich „NASZA ARKA” nr1/2001

Adres internetowy www.nasza-arka.pl ( materiał został przeredagowany i zostaje przesłany drogą a-mailową)
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU!


Organizatorzy: Dyrektor ZKiW

mgr Ireneusz Moskal

Elżbieta Serkowska

Małgorzata Wnuk Lipieńska

Ewa Jereczek

Dorota Walaszkowska

Materiał pomocniczy:Objawienia Matki Bożej w Lourdes


Kronika Objawień 1858 r.

 

 
Objawienia
Matki Bożej
w Lourdes w 1858 r.


11 lutegoPiękna Pani po raz pierwszy ukazała się Bernadetcie w grocie massabielskiej.

14 lutegoBernadetta w czasie objawienia popadła w ekstazę. Dziewczynka skropiła grotę wodą święconą.


 Bernadetta w czasie objawień trzymała w ręku różaniec. Według naocznych świadków, zapadała w ekstazę. Jej policzki były blade, a usta poruszały się w bezdźwięcznej modlitwie.

Fot. Plurigraf
18 lutegoPiękna Pani powiedziała do Bernadetty: "Nie obiecuję ci szczęścia na tym świecie, lecz w innym".

19 lutegoBernadetta udała się do groty z matką i ośmioma innymi osobami. Dziewczynka trzymała w ręku zapaloną świecę - to początek tradycji pielgrzymowania do groty ze światłem.

20 lutegoPiękna Pani wraz z Bernadettą odmawiały różaniec.

21 lutegoObjawienie miało miejsce w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu. Zachowanie Bernadetty podczas objawienia obserwowało około stu osób.

23 lutegoWśród 150 osób modlących się z Bernadettą był miejscowy lekarz dr Pierre Dozous oraz inni ludzie, nie dający wiary przekazowi dziewczynki. Jeden z nich wyznał później: "Rzeczywiście. Ta dziewczynka ma przed sobą istotę nadprzyrodzoną".

24 lutegoBernadetta wyznała: "Piękna Pani prosiła mnie, bym na klęczkach poszła w głąb groty i bym ucałowała ziemię na znak pokuty za grzeszników".

25 lutegoPiękna Pani powiedziała do Bernadetty: "Idź do źródła, napij się z niego i umyj twarz". Wskazała Bernadetcie miejsce, w którym ma wykopać dołek. W tym miejscu wypływa źródło.

27 lutegoW grocie zebrało się około tysiąca osób pragnących modlić się z Bernadettą.

28 lutegoObjawienie miało miejsce w niedzielę około siódmej rano. Po objawieniu Bernadetta była przesłuchiwana przez miejscowego sędziego.

1 marcaTego dnia miało miejsce pierwsze uzdrowienie. Chłopka Latapie obmyła chorą dłoń w źródle i stwierdziła, że może nią swobodnie poruszać.

2 marcaPiękna Pani powiedziała: "Powiedz księżom, by wzniesiono tu kaplicę i przychodzono z procesją".

3 marcaPiękna Pani ponowiła prośbę o budowę kaplicy.

4 marcaPo tym objawieniu Bernadetta nie przekazała wiadomości.

25 marcaPiękna Pani wyjawiła Bernadetcie swe imię: "Jestem Niepokalane Poczęcie". Potwierdzają się przypuszczenia wiernych. Piękna Pani to Maryja.

7 kwietniaW czasie objawienia miał miejsce tzw. cud świecy.

16 lipcaOstatnie ziemskie spotkanie Bernadetty Soubirous z Maryją.Objawienia Matki Bożej w Lourdes


Objawienia Matki Bożej w Lourdes

 

  

LOURDES to dzisiaj wielkie sanktuarium maryjne. Co zdarzyło się w tej małej wiosce we Francji u stóp Pirenejów?
Dlaczego od ponad 140 lat świat pielgrzymuje tutaj, by odnowić wiarę, zyskać nadzieję i odwagę w cierpieniu?

 

    
    Odpowiedź jest prosta. Tutaj, w grocie Massabielle w 1858 roku miało miejsce osiemnaście objawień Matki Bożej. Maryja ukazała się 13-letniej prostej chłopskiej dziewczynce Bernadetcie Soubirous.
     Część mieszkańców miasteczka Lourdes przychodziła do groty i z wiarą uczestniczyła w cudownych wydarzeniach. Byli i tacy, którzy wyśmiewali Bernadettę, a pobożność prostych ludzi nazywali zabobonami. W połowie XIX w. we Francji nie brakowało przeciwników Kościoła. Francja potrzebowała nawrócenia. W takich okolicznościach prosta dziewczynka przekazała orędzie Najświętszej Dziewicy.
     Objawienia Matki Bożej w Lourdes miały miejsce w 1858 r. Cztery lata wcześniej, w 1854 r., papież Pius IX w specjalnym dokumencie ogłosił długo oczekiwany dogmat o Niepokalanym Poczęciu Matki Bożej. Dzięki Lourdes kult maryjny przybrał niespotykaną do tej pory siłę.
    
    


W 1854 roku Ojciec Święty Pius IX ogłosił dogmat o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny. W bulli "Ineffabilis Deus" znalazły się następujące słowa: "Określamy, że jest przez Boga objawiona i dlatego musi być w sposób stały i mocny przyjęta ta nauka, która utrzymuje, iż Najświętsza Dziewica Maryja w pierwszej chwili swego poczęcia została ustrzeżona od wszelkiej zmazy grzechu za szczególniejszą Boga Wszechmogącego łaską i przywilejem ze względu na zasługi Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego".
 Lourdes jest dla Francuzów tym, czym dla Polaków Częstochowa, dla Portugalczyków Fatima - czyli źródłem wiary, nadziei i miłości. Miejscem, które szczególnie ukochała Maryja.


Objawienia Matki Bożej w Lourdes


Jestem Niepokalane Poczęcie

 

  

W czasie XVI objawienia 25 marca 1858 roku Piękna Pani wyjawiła

Bernadetcie swe imię - imię, na które czekano. Tego dnia, w Święto

Zwiastowania, Piękna Pani potwierdziła, że jest naprawdę Tą,

za kogo uważała Ją dziewczynka...
 

    

XVI objawienie
Piękna Pani to MaryjaPodczas objawienia Bernadetta, za radą księdza proboszcza, zapytała Piękną Panią o

imię. Trzy razy zadawała to samo pytanie, a w odpowiedzi Piękna Pani obdarzała

ją łagodnym, matczynym uśmiechem. Po trzecim pytaniu Pani złożyła dłonie,

wzniosła oczy ku górze i odpowiedziała: "Ja jestem Niepokalane Poczęcie".

Bernadetta przekazała te słowa księdzu Dominikowi Peyramale. Usłyszawszy

opowieść dziewczynki, kapłan nie mógł z wrażenia wymówić słowa. Zrozumiał, że

Piękna Pani, z którą rozmawiała Bernadetta to Maryja.

 

    
    Władze kościelne z niezwykłą ostrożnością traktowały wydarzenia w Lourdes.

Obawiano się oszustwa lub relacji osoby chorej umysłowo. Tymczasem

świadkowie opowiadali o cudach i nawróceniach. Wierni czekali na oficjalne stanowisko

Kościoła. Dwa tygodnie po ostatnim objawieniu Matki Bożej w Lourdes, 28 lipca

1858 roku, biskup Bertrand Laurence powołał specjalną komisję, której zadaniem było

zbadanie wydarzeń w grocie. Komisja potwierdziła, że wszystkie fakty miały

nadprzyrodzony charakter. Ukoronowaniem prac komisji był list pasterski biskupa

Laurence napisany w styczniu 1862 roku.


    

 

Fragment listu pasterskiego biskupa diecezji Tarbes z 18 stycznia 1862 r.


Jesteśmy zdania, że Niepokalana Matka Boża Maryja w dniu 11 lutego 1858 r. i w

ciągu następnych dni objawiła się rzeczywiście Bernadetcie Soubirous w grocie

Massabielle pod Lourdes w sumie 18 razy i że wydarzenie to nosi w sobie wszelkie

znamiona prawdy i wierni są upoważnieni, ażeby je uważać za prawdziwe. W pokorze

podporządkowujemy nasz sąd opinii Papieża, Głowy Kościoła.


 

Z encykliki papieża Piusa XII w setną rocznicę objawień w Lourdes


Drodzy Synowie i Czcigodni Bracia, wiecie dobrze, wśród jakich zadziwiających

okoliczności głos dziecka, tego posłannika Niepokalanej, przedarł się pomimo kpin i

wątpliwości do świata. Znacie stanowczość i czystość oświadczenia, które z wielką

mądrością zostało sprawdzone przez autorytet biskupi i od 1862 r. przez tenże

potwierdzone.

 Rysunek na podstawie witraży z Bazyliki Niepokalanego Poczęcia przedstawiający kolejne objawienia. 

    

I objawienie
Jak powiew wiatru. . .W mroźny, zimowy dzień Bernadetta wraz z siostrą Toinette poszły do lasu po drzewo.

Po drodze dołączyła do nich przyjaciółka Baloume. Dziewczynki doszły do rzeki Gave.

Siostra i koleżanka szybko przeprawiły się przez rwący strumień. Bernadetta się

zatrzymała. Usłyszała dziwny szelest, przypominający powiew wiatru i podniosła głowę...

W grocie trzy metry nad ziemią zobaczyła Piękną Panią w długiej sukni z różańcem w ręku.

Nieznajoma

uśmiechnęła się do niej. Bernadetta drżącą ręką wyciągnęła z kieszeni różaniec i

razem z Panią odmówiła go.


 

    

III objawienie
Przychodźcie tutaj przez 15 dniBernadetta prosi Panią, by na kartce napisała swe imię. Podaje Jej kartkę i pióro.

Pani uśmiecha się i wypowiada pierwsze słowa: "Tego, co mam do powiedzenia

nie trzeba pisać. Czy możecie przychodzić do groty codziennie przez piętnaście dni?".

Piękna Pani odkrywa także przyszłość dziewczynki: "Nie obiecuję ci szczęścia na tym

świecie, lecz w innym".

 

    

VIII objawienie
Pokuta! Pokuta!Wgrocie Massabielle zgromadziło się ponad 250 osób. Na twarzy Bernadetty w

czasie objawienia pojawia się smutek. Rozpoczyna się tzw. pokutna część objawień.

Piękna Pani wypowiada słowa: "Pokuta! Pokuta! Pokuta!". Prosi dziewczynkę, by modlono się

do Pana Boga o

nawrócenie grzeszników. Bernadetta relacjonuje później: "Piękna Pani prosiła mnie,

bym na klęczkach poszła w głąb groty i bym ucałowała ziemię na znak pokuty za

grzeszników".

 

    

XVII objawienie
Cud ze świecąBernadetta modliła się w uniesieniu. Palce jej ręki wyciągniętej w kierunku Niepokalanej

znalazły się w płomieniach świecy. Dziewczynka nie cofnęła jednak dłoni. Przez

16 minut płomienie świecy dotykały palców dziewczyny. Mimo tego, nie pojawiły się ślady

poparzeń! Zdarzenie

to obserwował miejscowy lekarz - doktor Pierre Dozous, który ostatecznie przekonał się

o cudowności wydarzeń w massabielskiej grocie.


 

    


Wydaje mi się, że w Lourdes jest obecna szczególna łaska. Posłanie jej proste i jasne,

ale podstawowe. Zostało przekazane w sposób szczególnie silny, czysty i

przejrzysty przez kilkunastoletnią dziewczynkę o duszy jasnej i odważnej. Znaki są proste:

wiatr, który przywodzi na myśl Ducha Świętego w dniu Zesłania, woda oczyszczająca i

dająca życie,

światło, znak krzyża, modlitwa różańcowa. Od początku chrześcijanie wezwani są, by

przybywali tu tłumnie, całym Kościołem.

 

Jan Paweł II, Lourdes 1983 r.
Pobieranie 280.73 Kb.

  1   2   3   4
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna