Zespół Szkół Ekonomicznych w PilePobieranie 37.6 Kb.
Data29.04.2016
Rozmiar37.6 Kb.
Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile

64-920 Piła, ul. Sikorskiego 18 A

tel. (67) 212 34 32 fax. (67) 212 08 69
Dzienniczek praktyki zawodowej

dla zawodu technik handlowiec


 1. Zapisy w dzienniczku praktyki zawodowej powinny mieć formę sprawozdania
  z obserwowanych i wykonywanych czynności.
 1. Analiza zapisów w dzienniczku praktyki zawodowej jest jednym z kryteriów oceny praktyki zawodowej, której dokonuje zakładowy opiekun praktyki.
 1. Dzienniczek praktyki zawodowej składa się z trzech zasadniczych części, tj.:

strony tytułowej,

      – stron środkowych,

      – strony ostatniej.

      Stronę tytułową oraz ostatnią dzienniczka praktyk uczniowie przygotowują pod

kierunkiem szkolnego opiekuna praktyki. Strony środkowe przeznaczone są na

dokumentowanie przebiegu praktyki w kolejnych dniach.


 

Wzór strony tytułowej dzienniczka praktyki

.................................

(pieczątka szkoły)
DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ

rok szkolny ...........................


....................................................................................................................................

(nazwisko i imię)


....................................................................................................................................

(klasa i typ szkoły)


....................................................................................................................................

(zawód)
....................................................................................................................................

(nazwa zakładu pracy)
....................................................................................................................................

(adres zakładu pracy)


....................................................................................................................................

(czas trwania praktyki)


.......................................................................... ..........................................................

(nazwisko i imię szkolnego opiekuna praktyki) (pieczątka i podpis dyrektora szkoły)Wzór stron środkowych dzienniczka praktyki


Data . .. ………………………………………………


Miejsce praktyki …………………………………………………

Sprawozdanie z obserwowanych i wykonywanych czynności

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

…...........................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

Wzór ostatniej strony dzienniczka praktykiOpinia o pracy i postępach ucznia*)

Ocena praktyki

.........................

(słownie)
. ………......................................................

                                             (pieczątka i podpis zakładowego

opiekuna praktyki)
*) Wypełnia zakładowy opiekun praktykanta

Oceny: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny

Przykład wypełnienia strony tytułowej dzienniczka praktyki

.................................

(pieczątka szkoły)
DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ

rok szkolny ...2011/2012.........


.....................................................Jan Xxx.........................................................

(nazwisko i imię)


...........................................II a, Technikum..............................................

(klasa i typ szkoły)


........................................ technik handlowiec......................................

(zawód)
………..........................Hurtownia „ABC” sp. z o.o. ...........................

(nazwa zakładu pracy)
...............................ul. Lazurowa 100, 64-920 Piła..........................

(adres zakładu pracy)


...................................28.05.2012 r. – 22.06.2012 ...........................

(czas trwania praktyki)


…….. Joanna Zzz........................ ...........................................................

(nazwisko i imię szkolnego opiekuna praktyki) (pieczątka i podpis dyrektora szkoły)

Przykład wypełniania stron środkowych dzienniczka praktyki


Data: 28.05.2012 r.
Miejsce praktyki: Hurtownia „ABC” sp. z o.o.

Sprawozdanie z obserwowanych i wykonywanych czynności
Zapoznanie z Regulaminem Pracy Hurtowni „ABC” sp. z o.o.

Regulamin pracy określa porządek wewnętrzny w Sklepie „ABC”,
a także prawa i obowiązki pracowników i pracodawcy. Obowiązuje


wszystkich pracowników, bez względu na zajmowane stanowisko
i wymiar czasu pracy. W Regulaminie wyodrębniono następujące


części:

 • PODSTAWOWE OBOWIĄZKI PRACOWNIKA I PRACODAWCY

 • CZAS PRACY

 • KARY PORZĄDKOWE

 • OCHRONA PRACY KOBIET I MŁODOCIANYCH

 • URLOPY WYPOCZYNKOWE I ZWOLNIENIA OD PRACY

 • WYPŁATA WYNAGRODZENIA

 • PRZEPISY PORZĄDKOWE I KOŃCOWEPrzykład wypełnienia ostatniej strony dzienniczka praktykiOpinia o pracy i postępach ucznia*)
Uczeń Jan Xxx odbywał praktykę zawodową w naszej jednostce w okresie

od 28.05.2012 r. do 22.06.2012 r. Zgodnie z programem praktyki uczeń zapoznał się z organizacją pracy oraz z regulaminami obowiązującymi w jednostce,
z organizacją zaopatrzenia w towary, ze sporządzaniem dokumentacji dotyczącej zakupu towarów…

Jan Xxx z dużym zaangażowaniem wykonywał powierzone zadania.
Uczeń jest osobą punktualną i sumienną. Ponadto odznacza się dużą kulturą osobistą oraz taktem i wyczuciem sytuacjiOcena praktyki

..... bardzo dobry.......

(słownie)
. ......................................................

                                             (pieczątka i podpis zakładowego

opiekuna praktyki)
*) Wypełnia zakładowy opiekun praktykanta

Oceny: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający,niedostateczny


Pobieranie 37.6 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna