Zespół Szkół Ogólnokształcących im gen. Józefa SobiesiakaPobieranie 19.2 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar19.2 Kb.

Zespół Szkół Ogólnokształcących

im. gen. Józefa Sobiesiaka

w Rybczewicach

21-065 Rybczewice

 Tel/fax 081/5854005, e-mail: zsorybczewice@op.plSP - www.zsorybczewice.edupage.org, LO - www.lorybczewice.edupage.org, Gim. - www.gimrybczewice.edupage.orgKontrakt

zawarty pomiędzy uczniem, a wychowawcą

dotyczący systematycznego uczęszczania na zajęcia szkolne
Zobowiązuję się do systematycznego uczestnictwa we wszystkich zajęciach szkolnych, nieopuszczania lekcji bez poważnych powodów oraz do regularnego usprawiedliwiania wszystkich ewentualnych nieobecności w formie pisemnych usprawiedliwień podpisanych przez rodziców. Oświadczam, że znam obowiązujące w szkole procedury związane z realizacją, kontrolowaniem oraz egzekwowaniem spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki i jestem świadomy/a wszelkich konsekwencji mojego działania, o których poinformował/a nas wychowawa/czyni.

Lp.

Imię i nazwisko ucznia

Podpis ucznia

Wychowawca klasy ………………………………………

Rybczewice, dnia …………………………………
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna