Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 VI liceum Ogólnokształcące im Jana I Jędrzeja Śniadeckich Gimnazjum nr 50Pobieranie 43.54 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar43.54 Kb.

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6

VI Liceum Ogólnokształcące im Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Gimnazjum nr 50

Bydgoszcz ul Staszica 4 tel. 327-03-71
Olimpiada Wiedzy o Kulturze Popularnej

(dawna Olimpiada Tolkienowska)


Zachęcamy do udziału w kolejnej, czwartej edycji Olimpiady. Patronat naukowy nad imprezą objął Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Opiekunem naukowym od trzech lat jest doktor Rafał Kochanowicz.

1. Cele Olimpiady: • propagowanie wśród młodzieży różnych odmian kultury popularnej

 • zderzanie kultury popularnej z kulturą wysoką

 • rozpowszechnianie wśród młodzieży zainteresowania naukami humanistycznymi

 • rozwijanie umiejętności językowych i literackich

 • rozwijanie wyobraźni i twórczego myślenia

 • zapoznanie się z kulturą anglosaską, celtycką i nordycką (germańską)

2. Zasady:  1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół średnich, technicznych oraz zawodowych.

  2. Konkurs ma formę dwuetapową.


Etap I – napisanie pracy na jeden z podanych tematów( maksymalna długość nieprzekraczająca 8 - 10 stron formatu A4, czcionka standardowa Times New Roman, wielkość 12 punktów, marginesy prawy i lewy 2,5cm, strona tytułowa i bibliografia wliczane są w ilość stron; prace należy opatrzyć imieniem i nazwiskiem, adresem domowym oraz numerem szkoły; mile widziany adres e-mail.):

Praca przygotowywana przez ucznia ma być interpretacją wybranych tekstów spośród wskazanych w bibliografii danego tematu oraz realizować wybrane zagadnienia określane w podanym pod tematem zestawie (minimalnie 3 zagadnienia). Piszący powinien odwołać się do wybranych opracowań i odnotować ten fakt w przypisach i bibliografii.


PROPONOWANE TEMATY w roku szkolnym 2012\2013
I. Jak kultura popularna (książki, filmy, seriale, teatr, itp.) opowiada o II wojnie światowej?

 1. Zagadnienia:

  1. kto jest katem, a kto ofiarą?

  2. kategoria winy i kary

  3. kwestie narodowościowe

  4. jaki bilans wojny? korzyści/straty

  5. preferowane/krytykowane postawy

  6. wypaczenia dyskursu, wielość jednostronnych narracji?

  7. postawy wobec Żydów, jak mówić o Zagładzie? jak żyć po katastrofie?

  8. czy tylko na poważnie?

  9. etyczna niejednoznaczność

  10. mity narodowościowe.
 1. Propozycje bibliograficzne

  1. Literatura podmiotu:

 1. Andrzejewski Jerzy – Popiół i diament, Wielki Tydzień,

 2. Białoszewski Miron – Pamiętnik z powstania warszawskiego

 3. Bieńczyk Marek – Tworki

 4. Borowski Tadeusz – Opowiadania

 5. Chwin Stefan – Hanneman

 6. Gajcy Tadeusz – Misterium niedziele i wybór poezji

 7. Głowiński Michał – Czarne sezony

 8. Grynberg Henryk – Drohobycz, Drohobycz

 9. Herling-Grudziński Gustaw – Inny świat. Zapiski sowieckie

 10. Kamiński Aleksander – Kamienie na szaniec

 11. Komendant Tadeusz – Lustro i kamień

 12. Konwicki Tadeusz – Rojsty, Sennik współczesny

 13. Krall Hanna – Zdążyć przed Panem Bogiem

 14. Miłosz Czesław – Wiersze zebrane

 15. Moczarski Kazimierz – Rozmowy z katem

 16. Nałkowska Zofia – Medaliony

 17. Przymanowski Janusz – Czterej pancerni i pies

 18. Różewicz Tadeusz – Poezje t. 1-2, Do piachu

 19. Schlink Bernhardt, Lektor

 20. Słobodzianek Tadeusz – Nasza klasa

 21. Szczypiorski Andrzej – Początek

 22. Wiesław Myśliwski – Widnokrąg

  1. seriale:

 1. Czterej pancerni i pies (reż. K. Nałęcki, A. Czekalski)

 2. Dom (reż. J. Łomnicki, M. Łomnicki)

 3. Polskie drogi, (reż. J. Morgenstern)

 4. Stawka większa niż życie (reż. J. Morgenstern, A. Konic)

  1. filmy:

 1. Jak rozpętałem II wojnę światową (reż. T. Chmielewski)

 2. Jutro idziemy do kina (reż. M. Kwieciński)

 3. Lektor (reż. S. Daldry)

 4. Lista Schindlera (reż. S. Spielberg)

 5. Pianista (reż. R. Polański)

 6. Róża (reż. W. Smarzowski)

 7. Upadek (reż. O. Hirschbiegel),

 8. Adolf H. – ja wam pokażę! (reż. D. Levy)

 9. Życie jest piękne (reż. R. Benigni),

  1. komiksy:

 1. Achtung Zelig!, scen. K. Rosenberg, rys. K. Gawronkiewicz;

 2. Maus. Opowieść ocalałego, rys. A. Spiegelman

 3. Podziemny front, rys. M. Wiśniewski, J. Wróblewski

3.Proponowane literatura przedmiotu:

 1. Biernacki Bogdan – Stawka większa niż życie – serial wszech czasów

 2. Błoński Jan, Borowski i Herling. Paralele, „Tygodnik Powszechny” 1991, nr 21.

 3. Bolecki Włodzimierz, „Inny świat” Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Warszawa 1994 (Biblioteka Analiz Literackich).

 4. Buryła S., Opisać Zagładę. Holocaust w twórczości Henryka Grynberga, Wrocław 2006

 5. Czapliński Przemysław – Wypowiadanie wojny, [w:] tegoż, Polska do wymiany

 6. Drewnowski T, Ucieczka z kamiennego świata. O Tadeuszu Borowskim, wyd. 3, Warszawa 1992 (wyd. pierwsze - 1972).

 7. Etos i artyzm. Rzecz o Gustawie Herlingu-Grudzińskim, red. S. Wysłouch, R.K. Przybylski, Poznań 1991.

 8. Gross Jan Tomasz – Sąsiedzi. Historia zagłady żydowskiego miasteczka (i inne książki)

 9. Komar Michał – Opisanie i wyjaśnienie części powodów, dla których w literaturze polskiej – mam tu na myśli powieści, dramat i scenariusz filmowy – nie powstało do tej pory i pewnie w najbliższych latach nie powstanie wielkie dzieło o czasach wojny i okupacji, „Dialog” 1973 nr 4

 10. Krawczyńska D.,Własna historia Holokaustu. O pisarstwie Henryka Grynberga, Warszawa 2005

 11. B. Lang, Przedstawianie zła: etyczna treść a literacka forma, w: tenże Nazistowskie ludobójstwo. Akt i idea, tłum. A. Ziębińska-Witek, Lublin 2006.

 12. Langer LL., Dwa głosy: Cinthia Ozick i Art Spieglaman, przeł. J. Mikos oraz E. van Alphen; Zabawa w Holokaust, przeł. K. Bojarska, „Literatura na Świecie” 2004, nr 1-2

 13. J. Leociak, Mówić czy milczeć? O (nie)wyrażalności doświadczenia Holokaustu i (nie)możności jego zapisu, w: Literatura i wiedza, red. W. Bolecki i E. Dąbrowska, Warszawa 2006.

 14. Literatura wobec wojny i okupacji, red. J. Święch, M. Głowiński, J. Sławiński

 15. Łazarz Marek – Czterej pancerni i pies: przewodnik po serialu i okolicach

 16. Nowacki Dariusz – O polsko-niemieckim pojednaniu (w literaturze), „Poznańskie Studia Polonistyczne”, 2003 t. 10

 17. Stosowność i forma. Jak opowiadać o Zagładzie, red. M. Głowiński i inni, Kraków 2005.

 18. Szaruga Leszek – Węzły polsko-niemieckie

 19. Święch Jerzy – Literatura polska w czasie II wojny światowej

  1. więch Jerzy – Nowoczesność. Szkice o literaturze polskiej XX wieku

 20. Wyka Kazimierz – Rzecz wyobraźni


II. Martwe ciało w kulturze popularnej.

 1. Zagadnienia:

- kategorie estetyczne wykorzystywane do kreowania świata przedstawionego

- dobrodziejstwa i przekleństwa wampiryzmu

- wampir jako inny/obcy

- czy zombie myśli? Metody i funkcje antropomorfizacji.

- czy wampiry uprawiają politykę?

2) Propozycje bibliograficzne:  1. literatura

 1. Keen B. – Noc zombie, Miasto żywych trupów

 2. King S. – Komórka

 3. Meyer Stephanie – cykl Zmierzch

 4. Polidori John William - Wampir

 5. Reymont Władysław – Wampir

 6. Rice Anne – cykl Kroniki wampirów

  1. film

 1. Blade – wieczny łowca (reż. S. Norrington)

 2. ekranizacja serii Zmierzch (reż. C. Hardwicke)

 3. Noc żywych trupów (reż. George Romero)

 4. Resident Evil (reż. Paul W. S. Anderson)

 5. Wywiad z wampirem (reż. Neil Jordan)

  1. serial

 1. True Blood (prod. A. Ball)

  1. komiks

 1. The Walking Dead (Żywe trupy), rys. R. Kirkman

 1. Literatura przedmiotu

 1. Bieńczyk M. – Poeci odchodzą, [w:] tegoż, Książka twarzy

 2. Caillois R. - W sercu fantastyki,

 3. Eco U. – Historia piękna

 4. Eco U. – Historia brzydoty

 5. E. Ihnatowicz, J. Tomkowski, Witraż z wampirem, „Twórczość” 1987, nr 10

   1. Janion M. – Wampir. Biografia symboliczna

 6. King S. - Danse macabre,

 7. Morozy O - Historia europejskiego wampiryzmu

 8. Petoia E. – Wampiry i wilkołaki: źródła, historia, legendy od antyku do współczesności

 9. Pindel T. – Zjawy, szaleństwo, śmierć

 10. Wokół gotycyzmów, red. G. Gazda, A. Izdebska, J. Płuciennik

 11. Zwolińska Barbara - Wampiryzm w literaturze romantycznej i postromantycznej na przykładzie Opowieści niesamowitych Edgara Allana Poego, Poganki Narcyzy Żmichowskiej oraz opowiadań Stefana Grabińskiego


III. Literatura a rzeczywistość.

1. Zagadnienia

- w jaki sposób teksty kultury odzwierciedlają społeczne/cywilizacyjne zmiany?

- jak wzorce pochodzące z szeroko pojętej sztuki wpływają na życie społeczne / przejawiają się w życiu społecznym?

- jak sztuka projektuje rzeczywistość? jak sztuka odzwierciedla rzeczywistość?

- czy sztuka nadąża za zmieniającym się światem?

- jakie diagnozy na przyszłość można postawić w oparciu o pojawianie się/znikanie pewnych tematów/wątków?

- dlaczego w pewnych momentach wraca się do danych problemów? czy daje to jakieś efekty?

- czy sztuka może zmienić społeczną komunikację? narzucić nowe narracje o narodzie, grupie społecznej, porażce, zwycięstwie?

- jak wygląda relacja między tekstem a rzeczywistością zewnętrzną w konkretnych gatunkach prozy (np. powieść realistyczna, powieść tendencyjna, powieść fantastyczna)? Sposoby i funkcje przetwarzania rzeczywistości w tekstach literackich. Funkcja kategorii estetycznych.- przeszłość przefiltrowana przez teraźniejszość. Jak współczesne kryteria i dyskursy wpływają na sposób prezentowania przeszłości? (tropienie anachronizmów)
2. Literatura przedmiotu:

 1. Auerbach E., Mimesis. Rzeczywistość przedstawiona w literaturze Zachodu.

 2. Bachtin M., Wokół problemów realizmu.

 3. K. Bartoszyński, Konwencje gatunkowe powieści historycznej, „Pamiętnik Literacki” 1984, z. 2.Brodzka Alina, O kryteriach realizmu w badaniach literackich

 4. Dzieło literackie jako źródło historyczne, red. Z. Stefanowska, J. Sławiński,

 5. Eile S., Światopogląd powieści,

 6. Genette G., Gatunki, „typy”, tryby, w: Studia z teorii literatury. ArchiwumPamiętnika Literackiego”, t. II, red. K. Bartoszyński, M. Głowiński, H. Markiewicz,.

 7. Głowiński M., Gatunek literacki i problemy poetyki historycznej, [w:] Genologia polska. Wybór tekstów, red. E. Miodońskiej-Brookes, A. Kulawika, M. Tatary,

 8. Jarzębski J., Między „realizmem” a „prawdą” (proza krajowa po wojnie), [w:] W Polsce czyli wszędzie,

 9. Kierczyńska M., Spór o realizm: szkice krytyczne,

 10. Lefevere, Systemy w stanie ewolucji. Relatywizm historyczny a badanie gatunku, tłum. M. Adamczyk-Grabowska, „Pamiętnik Literacki” 1989, nr 2.

 11. Oblicza realizmu, red. M. Borowski, M. Sugiera.

 12. Tomasik W., Polska powieść tendencyjna 1949-1955: problemy perswazji literackiej,

 13. White H., Fabularyzacja historyczna a problem prawdy, tłum. E. Domańska, [w:] tegoż, Poetyka pisarstwa historycznego,

 14. Zaleski M., Formy pamięci. O przedstawianiu przeszłości w polskiej literaturze współczesnej,

 15. Ziomek J., Parodia jako problem retoryki, [w:] tegoż, Powinowactwa literatury,


IV. Narracja kryminalna – gatunek tylko rozrywkowy?

 1. Zagadnienia

  1. czy powieść kryminalną można interpretować politycznie?

  2. jakie etyczne zagadnienia pociąga za sobą narracja detektywistyczna?

  3. dobro i zło – czy to takie oczywiste?

  4. dobry zbrodniarz?

  5. alternatywne sposoby czytania narracji kryminalnej (feministyczny, postkolonialny)

 2. Propozycje bibliograficzne

  1. literatura

 1. Dostojewski Fiodor – Zbrodnia i kara

 2. Eco Umberto – Imię róży

 3. Szekspir William - Makbet

 4. inni twórcy literatury kryminalnej (np. Artur Conan Doyle, A. Christie, R. Chandler, H. Mankell, S. Larsson, M. Krajewski, A. Marinina, B. Akunin, itp.)

  1. komiksy, filmy z narracją detektywistyczną/kryminalną

  2. seriale

 1. Doctor Who

 2. różne odsłony serialu z Sherlockiem Holmesem

  1. literatura podmiotu:

 1. Kultura Popularna” nr 2/2012

 2. Ciało i tekst. Feminizm w literaturoznawstwie - antologia szkiców, red. A. Nasiłowska

 3. Czubaj M. – Etnolog w mieście grzechu. Powieść kryminalna jako świadectwo antropologiczne

 4. Jaka antropologia literatury jest dzisiaj możliwa?, pod. red. P. Czaplińskiego, A. Legeżyńskiej, M. Telickiego

 5. Janion M.- Kobiety i duch inności

 6. Lasić S. – Poetyka powieści kryminalnej

 7. Polityka literatury, pod red. P. Czaplińskiego


Etap II – polega na rozmowie z komisją naukowców, swoistej obronie swojej pracy z etapu I; rozmowa trwa około 15 minut i wymaga od uczestnika znajomości swojej pracy, zagadnień w niej omawianych, wykorzystanej literatury podmiotu i przedmiotu. Uczestnik odpowiada na pytania zadawane przez komisję.
Etap odbędzie się w Bydgoszczy. Opłata za przejazd do miejsca konkursu spoczywa na uczestnikach.

Miejsca przyznawane będę według ilości punktów zdobytych w etapie II. Dla zwycięzców przewidziano atrakcyjne nagrody rzeczowe. Laureat I miejsca otrzyma jednorazowe stypendium.NAGRODA GŁÓWNA

DLA LAURETA I STOPNIA TO 1000 zł!!!
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu. Decyzje podjęte przez organizatorów nie podlegają negocjacji.

TERMINY:

4 stycznia 2013 roku – ostateczny termin nadesłania prac (należy przysłać wydruk i płytę CD - rom) na adres organizatorów:


VI Liceum Ogólnokształcące im. J. J. Śniadeckich

Ul. Staszica 4 85-001 Bydgoszcz

Tel. 52 327 03 71
- 11 stycznia 2013 – opublikowanie w Internecie listy osób, które mają przystąpić do etapu II - luty 2013 – etap II – rozmowa i prezentacja; wręczenie nagród

3. Bezpośredni kontakt z organizatorami Olimpiady Tolkienowskiej oraz odpowiedzi na wszelkie pytania można uzyskać odwiedzając oficjalną stronę internetową Olimpiady: http://www.vilo.bydgoszcz.plWszelkie ogłoszenia lub powiadomienia o zmianach będą na naszej stronie. Organizatorzy nie będą rozsyłali oddzielnych zawiadomień.


www.vilo.bydgoszcz.pl

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna