Zespoły wokalne Cele lekcjiPobieranie 14.73 Kb.
Data27.04.2016
Rozmiar14.73 Kb.

Zespoły wokalne
 1. Cele lekcji

  1. Wiadomości


Zapoznanie uczniów z pojęciem zespołów wokalnych. Omówienie rodzajów zespołów wokalnych i ich budowy. Wyjaśnienie pojęć - chór amatorski i chór zawodowy. Wskazanie sposobów prowadzenia głosów i chórów. Omówienie głosów śpiewających w chórach. Wskazanie ich wysokości i barwy. Chóralne zaśpiewanie piosenki „Hej sokoły” z akompaniamentem nauczyciela oraz a capella.
  1. Umiejętności


Uczeń potrafi:

   1. Wyjaśnić pojęcie zespołu wokalnego.

   2. Wskazać rodzaje zespołów wokalnych.

   3. Wskazać rodzaje głosów śpiewających w chórze.

   4. Omówić czym się różni chór amatorski od zawodowego.

   5. Zaśpiewać z akompaniamentem nauczyciela oraz a capella piosenkę „Hej sokoły”. 1. Metoda pracy


Metoda opisu z elementami pogadanki. Aktywna metoda pracy – indywidualne i wspólne zaśpiewanie piosenki „Hej sokoły”.
 1. Środki dydaktyczne


   1. Elżbieta Korowajczyk, Moja muzyka. Podręcznik dla klas 4-6.

   2. Stanowisko do odtwarzania muzyki.

   3. Nagrania utworów:

 1. W.A. Mozart – Czarodziejski flet, aria Królowej Nocy.

 2. Verdi – Chór niewolników żydowskich..

 1. Instrumenty muzyczne: gitara lub pianino potrzebne do akompaniamentu piosenki.

 2. Tekst piosenki Hej sokoły.

 3. Karta pracy ucznia.4. Przebieg lekcji

  1. Faza przygotowawcza


   1. Sprawdzenie obecności.

   2. Sprawdzenie zadania domowego.

   3. Zaśpiewanie piosenki poznanej na ostatniej lekcji.

   4. Podanie tematu lekcji.

(10 min)


  1. Faza realizacyjna


   1. Zapoznanie uczniów - metodą pogadanki - z pojęciem zespołów wokalnych. Wskazanie przez uczniów znanych im rodzajów zespołów wokalnych.

   2. Wysłuchanie i percepcja utworu Verdiego „Chór niewolników żydowskich”. Metodą pogadanki, wskazanie najważniejszych cech charakterystycznych dla chórów związanych z elementami dzieła muzycznego.

   3. Wyjaśnienie - metodą pogadanki - jakie głosy śpiewają w chórach; omówienie na podstawie chórów zawodowych. Omówienie barwy głosów żeńskich i męskich oraz dokonanie ich charakterystyki. Przedstawienie podziału na chóry: dziecięce np. chłopięce, dziewczęce, męskie lub chóry mieszane. W zależności od ilości osób występujących w chórach, możemy również przedstawić kolejny podział zespołów wokalnych.

   4. Objaśnienie - metodą pogadanki - czym charakteryzują się zespoły wokalne i jakie rodzaje utworów są dla nich przeznaczone. Wyjaśnienie pojęcia śpiewu a capella.

   5. Wysłuchanie Arii Królowej Nocy z opery Czarodziejski flet Wolfganga Amadeusza Mozarta. Metodą pogadanki, wskazanie cech charakterystycznych dla tego utworu. Omówienie rodzaju głosu solowego w tym utworze. Omówienie charakterystycznej barwy sopranu i jego rodzajów.

   6. Zapoznanie uczniów z piosenką „Hej sokoły”. Wykonanie piosenki najpierw a capella, a potem z akompaniamentem nauczyciela.

(25 min)

  1. Faza podsumowująca


Zapisanie przez uczniów notatki do zeszytu.

 • Notatka:

Głos ludzki jest naturalnym instrumentem dętym – aerofonem. Każdy głos będzie się różnił barwą, skalą, siłą.

Mamy trzy rodzaje głosów: męskie, żeńskie, dziecięce.

Podział głosów: żeńskich – na sopran, mezzosopran, alt, kontralt.

męskich – na kontratenor, tenor, baryton, bas.

dziecięce - na soprany, alty.

Zespoły wokalne tworzone przez wokalistów mogą składać się od kilku do kilkunastu osób. Wykonują one dowolną muzykę z akompaniamentem instrumentów muzycznych lub bez akompaniamentu, czyli a capella. Podobnie jak głosy, chóry dzielą się na: męskie, żeńskie i mieszane. Możemy również chóry podzielić na zawodowe i amatorskie. Nazwa tych chórów pochodzi od wyszkolenia głosów osób śpiewających w chórze.


(10 min)

5. Bibliografia


Elżbieta Korowajczyk, Moja muzyka. Podręcznik dla klas 4-6.
 1. Załączniki

  1. Karta pracy ucznia


Najważniejsze zagadnienia związane z tematem lekcji Zespoły wokalne.
  1. Zadanie domowePobieranie 14.73 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna