Zestaw zadańPobieranie 58.97 Kb.
Data27.04.2016
Rozmiar58.97 Kb.

KONKURS PRZYRODNICZY – etap szkolny

Zestaw zadań1. Największy kompleks bagien w Polsce tworzą rozlewiska

 1. Biebrzy.

 2. Bzury.

 3. Brdy.

 4. Bugu.


2. Drzewa iglaste, ze względu na dużą łączną powierzchnię igieł są bardziej narażone na negatywny wpływ zanieczyszczeń znajdujących się w powietrzu niż drzewa liściaste. Związki najbardziej szkodliwe dla tych drzew to

 1. związki azotu i fosforu.

 2. związki siarki i fosforu.

 3. związki azotu i siarki.

 4. związki węgla.


3. Najlepszymi wskaźnikami czystości powietrza są

 1. mchy i glony.

 2. rośliny wieloletnie.

 3. grzyby.

 4. porosty.


4. Drzewem najbardziej wrażliwym na zanieczyszczenie środowiska jest

 1. świerk.

 2. jodła.

 3. sosna.

 4. modrzew.


5. Uczniowie wybierają się do kina. Przyjrzyj się zamieszczonemu poniżej planowi,
a następnie rozwiąż zadanie.Uczniowie ze szkoły do kina będą szli kolejno w następujących kierunkach:

 1. pd.- zach., zach., pd.- zach.

 2. pn.- wsch., zach., pn.- wsch.

 3. pn.- wsch., wsch., pn.- zach.

 4. pd.- zach., wsch., pd.- zach.


6. Plan narysowano w skali 1:10000. Odległość ze szkoły do kina na planie wynosi około 10 cm. Rzeczywista odległość ze szkoły do kina wynosi

 1. 100 m

 2. 100 cm

 3. 1 km

 4. 10 km


7. Aby narysować plan, trzeba przyjąć skalę. Skala informuje, ile razy dany obiekt został powiększony lub pomniejszony. W której spośród podanych niżej skal narysowany obiekt będzie największy?

 1. 1:5500

 2. 1:5000

 3. 1:1500

 4. 1:500


8. Odległość między dwoma miastami wynosi 50 km. Na mapie łączy je odcinek długości 5 cm. Podaj skalę, w jakiej narysowana jest mapa.

 1. 1: 1000

 2. 1: 1000000

 3. 1: 10000

 4. 1: 100000


9. Podaj rzeczywiste wymiary stolika, którego wielkość w skali 1:20 wynosi:
długość – 6 cm, szerokość – 3,5 cm.

Długość Szerokość 1. 120 cm 70 cm

 2. 60 cm 35 cm

 3. 30 cm 15 cm

 4. 12 cm 7 cm


10. Ustroń, to szesnastowieczne miasto uzdrowiskowe w Dolinie Wisły, położone na wysokości 350 m n.p.m. Miasto otoczone jest grzbietami górskimi. Do nich należy m.in. Czantoria Wielka (995 m n.p.m.). Wysokość względna tej góry wynosi

 1. 995 m

 2. 1345 m

 3. 645 m

 4. 350 m


11. Na pogórzu, w Tatrach, na wysokości 800 m n.p.m. zanotowano temperaturę 10°C. Określ w przybliżeniu, jaka temperatura panuje na wysokości 2000 m n.p.m.?

 1. 7°C

 2. – 4°C

 3. – 10°C

 4. 4°C


12. Wybrałeś się w podróż samolotem z Warszawy do Sydney. Jaką różnicę szerokości geograficznej pokonałeś w czasie tej podróży?
52° N Warszawa

34° S Sydney


 1. 52°

 2. 34°

 3. 18°

 4. 86°


13. Znajdują się tu skałki o różnych kształtach i liczne jeziora. Można tu spotkać sosnę alpejską. Na płaskich szczytach rośnie wierzba lapońska, brzoza karpacka
i malina moroszka. Charakterystyczną rośliną tego parku jest skalnica śnieżna. Charakterystyka dotyczy


 1. Ojcowskiego Parku Narodowego.

 2. Karkonoskiego Parku Narodowego.

 3. Białowieskiego Parku Narodowego.

 4. Wolińskiego Parku Narodowego.


14. W kalendarzu zanotowano: wschód słońca – godz. 4:25, zachód słońca – godz. 21:20. Kartkę z kalendarza wyrwano

 1. wiosną.

 2. zimą.

 3. latem.

 4. jesienią.


15. Leży w dorzeczu Odry. Wydobywa się tu rudy miedzi. Największe miasto tej krainy to Wrocław. Jaka to kraina geograficzna?

 1. Nizina Wielkopolska.

 2. Nizina Śląska.

 3. Nizina Podlaska.

 4. Wyżyna Śląska.


16. Zaznacz zdanie fałszywe.

 1. Bory spotykamy na glebach bardzo żyznych.

 2. Grądy to lasy z przewagą grabów i dębów.

 3. Łęgi rosną w dolinach rzek i dobrze znoszą okresowe zalewanie wodą.

 4. Olsza czarna jest typowym przedstawicielem lasu zwanego olsem.


17. Dobierz nazwę zboża do rysunku kłosa.

(I) (II) (III) (IV)

 1. (I) – pszenica, (II) – żyto, (III) – owies, (IV) – jęczmień.

 2. (I) – owies, (II) – jęczmień, (III) – pszenica, (IV) – żyto.

 3. (I) – żyto, (II) – owies, (III) – jęczmień, (IV) – pszenica.

 4. (I) – jęczmień, (II) – pszenica, (III) – żyto, (IV) – owies.18. Zapoznaj się z mapą.
Legenda
drogi główne
inne drogi
miejscowości


rzeki
bagno


las iglasty
las liściasty


Która z podanych miejscowości nie leży nad rzeką? 1. Milejów.

 2. Ignaców.

 3. Jeżów.

 4. Stefanówka.19. W ciągu doby zarejestrowano następujące temperatury powietrza:

o godz. 7:00 – temp. 6° C; o godz. 13:00 – temp. 13 °C;

o godz. 19:00 – temp. 9 °C; o godz. 23:00 – temp. 8°C .

Na podstawie danych średnia dobowa temperatura powietrza wynosi

 1. 4° C

 2. 6° C

 3. 9° C

 4. 36° C


20. Zaznacz zdanie, które fałszywie charakteryzuje zjawisko magnetyzmu.

 1. Działanie pola magnetycznego wykorzystujemy przy zapisie dźwięku na taśmie magnetofonowej.

 2. Jednoimienne bieguny magnesu odpychają się, różnoimienne przyciągają się.

 3. Jednoimienne bieguny magnesu przyciągają się, różnoimienne odpychają się.

 4. Ziemia wytwarza pole magnetyczne, co możemy stwierdzić za pomocą kompasu.


21. Czyste powietrze jest

 1. związkiem chemicznym.

 2. mieszaniną pierwiastków i związków chemicznych.

 3. mieszaniną pierwiastków.

 4. mieszaniną, w której dominuje tlen.


22. Rozwój cywilizacji wiąże się z coraz większym wpływem człowieka na środowisko przyrodnicze. Skutki tych działań często są negatywne. Wskaż odpowiedź, w której podano wyłącznie skutki przemysłowej działalności człowieka.

 1. Osuszanie bagien, emisja szkodliwych gazów do atmosfery.

 2. Powstawanie wyrobisk, skażenie wód ściekami komunalnymi.

 3. Usypywanie hałd, kwaśne deszcze.

 4. Powstawanie wysypisk śmieci, skażenie wód wynikające z nawożenia pól uprawnych.


23. Dobierz nazwę drzewa do rysunku szyszki.

(I) (II) (III) (IV)


 1. (I) – modrzew, (II) – jodła, (III) – świerk, (IV) – sosna.

 2. (I) – jodła, (II) – modrzew. (III) – sosna, (IV) – świerk.

 3. (I) – świerk, (II) – sosna, (III) – modrzew, (IV) – jodła.

 4. (I) – sosna, (II) – świerk, (III) – jodła, (IV) – modrzew.


24. Higieniczny tryb życia to:

 1. dbałość o czystość ciała, odzieży i pomieszczeń; spożywanie dużych ilości słodyczy, spędzanie czasu przed telewizorem.

 2. regularne spożywanie posiłków; ruch na świeżym powietrzu, dbałość o czystość ciała, odzieży i pomieszczeń.

 3. troska o czystość ciała, odzieży i pomieszczeń; niekontrolowane stosowanie diety, brak ruchu na świeżym powietrzu.

 4. brak dbałości o czystość ciała, odzieży i pomieszczeń, nieregularne odżywianie, ruch na świeżym powietrzu.


25. Przyczyną chorób ludzi mogą być bakterie i wirusy. Który zestaw chorób zawiera tylko choroby bakteryjne?

 1. Gruźlica, salmonelloza, błonica.

 2. Dur brzuszny, wszawica, miażdżyca.

 3. Żółtaczka, grypa, różyczka.

 4. Grypa, gruźlica płuc, alkoholizm.


Klucz odpowiedzi

Numer zadania

Prawidłowa odpowiedź

Liczba punktówA

1 p.C

1 p.D

1 p.B

1 p.C

1 p.C

1 p.D

1 p.B

1 p.A

1 p.C

1 p.D

1 p.D

1 p.B

1 p.C

1 p.B

1 p.A

1 p.D

1 p.D

1 p.C

1 p.C

1 p.B

1 p.C

1 p.B

1 p.B

1 p.A

1 p.

Razem:

25 punktów

Uczeń przechodzi do etapu rejonowego, jeżeli uzyska co najmniej 22 punkty.

Pobieranie 58.97 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna