Zestawieni ePobieranie 49.33 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar49.33 Kb.
Załącznik nr 3

do Uchwały Rady Miejskiej Gminy Mirsk

Nr X/74/03 z dnia 29 sierpnia 2003 roku

Z E S T A W I E N I E


wieloletnich programów inwestycyjnych na lata 2003 –2004
w złotych

Lp.

Nazwa programu,

zadania finansowegoTermin (rok)

Koszty i źródła finansowania

(cena bieżąca)Nakłady do poniesienia po roku 2002

(ceny z roku 2002)Rozpoczęcia

Zakończenia

Wyszczególnienie

Koszty całkowite

Ogółem

2003 r.

2004 r.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Mirsk

2000

2004

Wartość programu

Źródła finansowania

a) dotacja budżetowa

nie wygasające z 2002 r.

b) kredyty

c) pożyczki (WFOŚiGW)

d) inne źródła:

PHARE

WFOŚiGW – dotacja

AWRSP – dotacja


12.762.473,-
a) 1.605.066,-
b)

c) 1.250.000,-

d)

8.357.407,-

1.250.000,-

300.000,-


12.171.575,-
a) 1.014.168,-
b)

c) 1.250.000,-

d)

8.357.407,-1.250.000,-

300.000,-9.129.530,-
a) 278.500,-

193.623,-

b)

c)

d)8.357.407,-
300.000,-

3.042.045,-
a) 542.045,-
b)

c) 1.250.000,-

d)
1.250.000,-


2.Budowa Gimnazjum w Mirsku

2001

2004

Wartość programu

Źródła finansowania

a)dotacja budżetowa

b) kredyty

c) pożyczki

d) inne źródła


Urząd Woj./K. Oświaty


1.858.580,-
a) 358.580,-

b)


c)

d)

1.500.000,-1.824.070,-
a) 324.070,-

b)


c)

d)

1.500.000,-48.194,-
a) 48.194,-

b)


c)

d)

-1.775.876,-
a) 275.876,-

b)


c)

d)

1.500.000,-3.

Przebudowa drogi gminnej nr 112730 w Mlądzu

2003

2004

Wartość programu

Źródła finansowania

a) dotacja budżetowa

b) kredyty

c) pożyczki

d) inne źródła:TFOGR

SAPARD

388.774,-
a) 107.326,-

b)

c)d)

106.470,-

174.978,-

384.774,-
a) 103.326,-

b)

c)d)

106.470,-

174.978,-


151.470,-
a) 45.000,-

b)

c)d)

106.470,-233.304,-
a) 58.326,-

b)

c)d)
174.978,-

4.

Przebudowa drogi gminnej nr 112718 D Gierczyn - Lasek

2003

2004

Wartość programu

Źródła finansowania

a) dotacja budżetowa

b) kredyty

c) pożyczki

d) inne źródła:SAPARD

277.815,-
a) 77.704,-

b)

c)d)

200.111,-277.815,-
a) 77.704,-

b)


c)

d)

200.111,-6.000,-
a) 6.000,-

b)

c)d)

-


271.815,-
a) 71.704,-

b)

c)d)

200.111,-OGÓŁEM :Wartość programu

Źródła finansowania

a) dotacja budżetowa

b) kredyty

c) pożyczki (WFOŚiGW)

d) inne źródła:PHARE

WFOŚiGW - dotacja

Urząd Woj./K. Oświaty

AWSP – dotacja

TFOGR – dotacja

SAPARD

15.287.642,-
a) 2.148.676,-

b)

c) 1.250.000,-d)

8.357.407,-

1.250.000,-

1.500.000,-

300.000,-

106.470,-

375.089,-

14.658.234,-
a) 1. 519.268,-b)

c) 1.250.000,-

d)

8.357.407,-

1.250.000,-

1.500.000,-

300.000,-

106.470,-

375.089,-


9.335.194,-
a) 571.317,-

b)

c)d)

8.357.407,-

-

-300.000,-

106.470,-

-

5.323.040,-
a) 947.951,-

b)

c) 1.250.000,-d)

-

1.250.000,-

1.500.000,-

-

-

375.089,-


Pobieranie 49.33 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna