Zestawienie bibliograficzne w wyborzePobieranie 103.89 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar103.89 Kb.
LUDZIE STARZY, STAROŚĆ I STARZENIE SIĘ

– ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE W WYBORZEZA LATA 2000-2012

 1. ARTYKUŁY Z CZASOPISM 1. Aktywność fizyczna osób starszych / Natalia Morgulec, Andrzej Kosmol // "Kultura Fizyczna". - 2007, nr 1-2, s. 31-32
 1. Aktywność jako wartość- turystyka w starszym wieku / Zofia Zaorska, Elżbieta Kędzior-Niczyporuk // "Grupa i Zabawa". - 2000, nr 2, s. 2-6
 1. Aktywność przez całe życie / Lidia Pokrzycka // "Nowa Szkoła". - 2012, nr 2, s. 36-39
 1. Andragogika i gerontologia wobec procesu starzenia się i śmierci / Jerzy Stochmiałek // "Edukacja Ustawiczna Dorosłych". - 2008, nr 1, s. 48
 1. Bezpieczeństwo człowieka w perspektywie gerontologicznej / Krzysztof Klimek // "Edukacja Dorosłych". - 2011, nr 1, s. 53-64
 1. Bezpieczeństwo społeczne ludzi trzeciego wieku w Polsce / Anna Wesołowska // "Edukacja Dorosłych". - 2006, nr 1/2, s.25-33
 1. Człowiek starszy w społeczeństwie. Wychowanie do starości : zestawienie bibliograficzne w wyborze / Elżbieta Trojan // "Poradnik Bibliotekarza". - 2011, nr 2, s. 35-39
 1. Dyskryminacja osób starszych w Polsce / Justyna Stypińska // "Niebieska Linia". - 2010, nr 2, s. 3
 1. Edukacja jako sposób przygotowania do starości / Małgorzata Dzięgielewska // "Chowanna". - 2009, nr 2, s. 49
 1. Edukacja seniorów - odpowiedź na wymagania współczesności / Artur Fabiś // "Edukacja Dorosłych". - 2006, nr 1/2, s. 33-45
 1. Edukacja (seniorów) w procesie rewalidacji społecznej starzejącego się społeczeństwa / Agnieszka Majewska-Kafarowska // "Chowanna". - 2009, nr 2, s. 213
 1. Edukacja w starości jako działanie poprawiające jakość życia seniorów / Jerzy Halicki // "Chowanna". - 2009, nr 2, s. 203
 1. Estetyka starości / Wojciech Pędich // "Auxilium Sociale". - 2000, nr 3/4, s. 163-168
 1. Geragogika jako subdyscyplina pedagogiczna - założenia i formy realizacji / Anna Leszczyńska-Rejchert // "Chowanna". - 2009, nr 2, s. 225
 1. Godność starości w opinii Jeana Vaniera / Janusz Tomczak // "Edukacja Dorosłych". - 2000, nr 1, s. 59-62
 1. Jesień życia kobiety - aspekty edukacyjne / Monika Sulik // "Chowanna". - 2009, nr 2, s. 143
 1. Licealiści o osobach starszych / Małgorzata Brzezińska // "Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze". - 2011, nr 2, s. 26-31
 1. Metafory starości - interpretacja tematu starości w dziełach malarstwa / Urszula Tabor // "Chowanna". - 2009, nr 2, s. 33
 1. Młodość a wartość starości / Jadwiga Mizińska // "Chowanna". - 2008, nr 1, s. 111
 1. Narodowa strategia spójności a profilaktyka wykluczenia społecznego ludzi starych / Elżbieta Trafiałek // "Chowanna". - 2009, nr 2, s. 187
 1. Niebezpieczna starość / Jacek J. Pruszyński, Anita Gębska-Kuczerowska // "Niebieska Linia". - 2006, nr 6, s. 8-10
 1. problemie zdrowej starości / Marian Golec // "Polityka Społeczna". - 2008, nr 1, s. 5-7
 1. starości okiem psychologa / Grażyna Płachcińska // "Niebieska Linia". - 2008, nr 4, s. 17
 1. Oblicza starości / Agnieszka Czapczyńska // "Remedium". - 2006, nr 7/8, s. 62-63
 1. Odwaga starości / Krzysztof Maliszewski // "Chowanna". - 2009, nr 2, s. 25
 1. Opieka nad wnukami jako forma aktywności rodzinnej generacji III wieku / Danuta Kowalczyk // "Edukacja Dorosłych". - 2001, nr 3, s. 41-49
 1. Picie alkoholu a problemy zdrowotne osób w wieku podeszłym / Aneta Koczaska-Siedlecka // "Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia". - 2010, nr 4, s. 33
 1. Pochwała starości / Małgorzata Franciszkowska // "Edukacja Dorosłych". - 2002, nr 2/3, s. 99-103
 1. Polska starość / Elżbieta Trafiałek // "Niebieska Linia". - 2008, nr 4, s. 3
 1. Prawa osób starszych / Zofia Szarota // "Niebieska Linia". - 2008, nr 4, s. 8
 1. Problematyka starości, śmierci i żałoby w refleksji teoretycznej / Jerzy Strochmiałek // "Edukacja Ustawiczna Dorosłych". - 2010, nr 1, s. 54
 1. Problemy zdrowotne ludzi starych / Arkadiusz Przybyłka // "Polityka Społeczna". - 2002, nr 8, 12-16
 1. Przeciw ageizmowi. O potrzebie wzmacniania społecznej pozycji człowieka starego / Sabina Pawlas-Czyż // "Wychowanie Na Co Dzień". - 2008, nr 7-8, s. 32-36
 1. Przemiany wieku emerytalnego / Wojciech Muszalski // "Polityka Społeczna". - 2009, nr 3, s. 7
 1. Przygotowanie do starości / Grażyna Orzechowska // "Edukacja Dorosłych". - 2003, nr 3, s. 16-24
 1. Psych-net - psychologia w internecie : psychologia starzenia się / Adam Tarnowski // "Nowiny Psychologiczne". - 2008, nr 2, s. 69
 1. Rola biblioteki w edukacji czytelniczej osób starszych / Katarzyna Dettlaff - Lubiejewska // "Poradnik Bibliotekarza". - 2008, nr 6, s. 3-7
 1. Rozwój w wieku podeszłym / Piotr Szczukiewicz // "Remedium". - 2001, nr 11, s. 6-7
 1. Są takie ogrody : program terapeutyczny dla seniorów / Irena Borecka // "Poradnik Bibliotekarza". - 2008, nr 6, s. 29-32
 1. Seksualność osób 50 plus : Wybrane konteksty analizy zjawiska / Joanna K. Wawrzyniak // "Edukacja Dorosłych". - 2011, nr 1, s. 65-75
 1. Seksualność osób starszych / Tomasz Krasuski // "Niebieska Linia". - 2011, nr 4, s. 25
 1. Senior w rodzinie / Marta Szymańska // "Wychowawca". - 2009, nr 12, s. 12-14
 1. Seniorzy w badaniach czytelnictwa / Mirosława Dobrowolska // "Poradnik Bibliotekarza". - 2011, nr 3, s. 3-7
 1. Seniorzy w mediach / Paulina Gotfryd // "Niebieska Linia". - 2008, nr 4, s. 23
 1. Seniorzy w przestrzeni kulturalno-edukacyjnej społeczeństwa wiedzy / Zofia Szarota // "Chowanna". - 2009, nr 2, s. 77
 1. Sprawni teraz - sprawniejsi później - pogodni na starość / Beata Nowak // "Lider". - 2009, nr 4, s. 16
 1. Starość / Jerzy Surdykowski // "Znak". - 2007, nr 3, s. 140-148
 1. Starość a przemiany więzi społecznych / Joanna Zalewska // "Kultura i Społeczeństwo". - 2010, nr 3, s. 131
 1. Starość i śmierć w XV-wiecznej poezji francuskiej / Anna Gęsicka // "Paedagogia Christiana". - 2006, nr 1, s. 25-37
 1. Starość jako ostatni etap życia człowieka / Dorota Zawadzka, Dawid Misiak // "Edukacja Dorosłych". - 2006, nr 3, s. 23
 1. Starość nie radość? / Urszula Nowakowska // "Edukacja Dorosłych". - 2006, nr 4, s. 117
 1. Starsi pacjenci w lecznictwie odwykowym / Marzenna Kucińska // "Świat Problemów". - 2000, nr 3, s. 15-20
 1. Starszy Pan, Starsza Pani / Renata Durda // "Niebieska Linia". - 2006, nr 6, s. 17-20
 1. Stary człowiek i morze bezradności / Mariusz Kuskowski // "Niebieska Linia". - 2009, nr 3, s. 5-8
 1. Starszy wiek a konsumpcja napojów alkoholowych / Janusz Sierosławski // "Świat Problemów". - 2000, nr 3, s. 7-10
 1. Starzenie się ludności jako wyzwanie dla polityki zdrowotnej / Marek Bryła, Irena Maniecka-Bryła // "Polityka Społeczna". - 2009, nr 8, s. 14
 1. "Szkoła starości" - być, aby się uczyć / Agnieszka Stopińska-Pająk // "Chowanna". - 2009, nr 2, s. 11
 1. Tożsamość wieku dojrzałego jako suma dokonań wcześniejszych etapów życia / Małgorzata Mogielnicka // "Edukacja Studia Badania Innowacje". - 2006, nr 4, s. 77-82
 1. Twórczość ludzi w podeszłym wieku oraz jej pozytywny wpływ na starzenie się / Joanna Wilgosiewicz-Begińska, Justyna Chrobak // "Edukacja Ustawiczna Dorosłych". - 2010, nr 1, s. 38
 1. Uczestnictwo osób starszych w instytucjach Domu Pomocy Społecznej i Uniwersytetu III Wieku a prezentowane postawy wobec starości / Urszula Miller // "Edukacja Dorosłych". - 2001, nr 4, s. 49-59
 1. Udział ludzi starszych w edukacji nieformalnej / Renata Konieczna-Woźniak // "Chowanna". - 2009, nr 2, s. 127
 1. Uniwersytety trzeciego wieku jako jedna z form kształcenia osób starszych / Helena Hrapkiewicz // "Chowanna". - 2009, nr 2, s. 115
 1. Uwagi o aktywności osób starszych / Hanna Dąbrowiecka // "Niebieska Linia". - 2006, nr 6, s. 22-24
 1. Uwarunkowania aktywności osób w podeszłym wieku / Katarzyna Popiołek, Agata Chudzicka-Czupała // "Chowanna". - 2008, nr 2, s. 204
 1. Uzależnienie od alkoholu ludzi starszych w domu pomocy społecznej / Andrzej Mielczarek // "Wychowanie Na Co Dzień". - 2009, nr 10-11, s. 29-32
 1. Wartości życiowe i ich bilans u osób starszych / Ryszard Cibor // "Chowanna". - 2008, nr 1, s. 97
 1. Warunki życia Europejczyków w starszym wieku / Danuta Graniewska // "Polityka Społeczna". - 2010, nr 4, s. 29
 1. Wpływ aktywności fizycznej na proces starzenia się / Iwona Otręba, Joanna Waleczek // "Lider". - 2010, nr 7-8, s. 27
 1. Wydarzenia globalne i osobiste starszego pokolenia Polaków w świetle badań biograficznych / Olga Czerniawska // "Edukacja Dorosłych". - 2006, nr 1/2, s. 17-25
 1. Znaczenie aktywności edukacyjnej w życiu osób starszych / Iwona Mandrzejewska-Smól // "Edukacja Ustawiczna Dorosłych". - 2011, nr 2, s. 89 1. WYDAWNICTWA ZWARTE 1. Aktywność społeczna, kulturalna i oświatowa seniorów / red. Artur Fabiś . - Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Administracji, 2008. - 158 s. : il. kolor. ; 25 cm

(sygn. 41277)


 1. Człowiek starszy i jego wspomaganie : w stronę pedagogiki starości / Anna Leszczyńska-Rejchert . - Olsztyn : Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2007. - 245, [1] s. : tab. ; 24 cm

(sygn. 39706)


 1. Człowiek stary w domu pomocy społecznej : z perspektywy polityki społecznej i pracy socjalnej / Andrzej Mielczarek . - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2010. - 420 s. ; 24 cm

(sygn. 41946)


 1. Dostępność opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób starszych w Polsce : raport z badań / red. Katarzyna Szczerbińska . - Kraków : Wydaw. UJ, cop. 2006. - 446 s. : ryc., tab. ; 23 cm

(sygn. 39384)


 1. Egzystencjalne doświadczenie starości w literaturze / pod red. Adriana Glenia, Ireny Jokiel, Marka Szladowskiego . - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2008. - 317 s. ; 24 cm

(sygn. 41113)


 1. Gerontologia : ludzie starsi jako jednostkowe siły społeczne / red. Elżbieta Woźnicka . - Łódź : Wydaw. Wyż. Szk. Human.-Ekonom., 2002. - 120 s. ; 25 cm

(sygn. 37611)


 1. Instytucjonalne wsparcie seniorów : rozwiązania polskie i zagraniczne / red. nauk. Artur Fabiś . - Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Administracji, 2007. - 219 s. : il. ; 24 cm

(sygn. 41201)


 1. Jak się zdrowo zestarzeć? : poradnik na całe życie / Andrew Weil ; przeł. Beata Biały . - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 2008. - 334, [2] s. : il. ; 25 cm

(sygn. 42144)


 1. Jak starzeć się z radością / Ruth Morrison, Dawn Dridan Radtke . - Kielce : Wyd. Jedność, 2000. - 103 s. ; 20 cm

(sygn. 35090, 35164)


 1. Ludzie starsi w perspektywie socjologicznej: problemy uczestnictwa społecznego / Marek Niezabitowski . - Katowice : "Śląsk", 2007. - 187 s. ; 21 cm

(sygn. 39527)


 1. Ludzie starzy w polskim społeczeństwie w pierwszych dekadach XXI wieku / pod red. Jerzego T. Kowaleskiego . - Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, 2006. - 234 s. : rys., tab. ; 24 cm

(sygn. 39631)


 1. O starzeniu się : bunt i rezygnacja ; Podnieść na siebie rękę : dyskurs o dobrowolnej śmierci / Jean Améry ; przeł. i przedm. poprzedził Bogdan Baran . - Warszawa : Spółdzielnia Wydawnicza "Czytelnik", 2007. - 256, [4] s. ; 20 cm

(sygn. 42146)


 1. Oblicza starości : biografia jako źródło czynników adaptacyjnych / Joanna Wawrzyniak . - Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2009. - 144 s. ; 21 cm

(sygn. 41205)


 1. Ograniczenia poznawcze : starzenie się i psychopatologia / red. nauk. Randall W. Engle [et al.] . - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN: ACADEMICA Wydaw. SWPS, 2006. - 494 s. : rys., tab. ; 21 cm

(sygn. 39930)


 1. Podstawy gerontologii społecznej / Barbara Szatur-Jaworska, Piotr Błędowski, Małgorzata Dzięgielewska . - Warszawa : Oficyna Wydaw. ASPRA-JR, 2006. - 322 s. : rys., tab. ; 24 cm

(sygn. 39649)


 1. Polska starość w dobie przemian / Elżbieta Trafiałek . - Katowice : Śląsk, 2003. - 336 s. : 32 tab ; 21 cm

(sygn. 36694)


 1. Proaktywna starość : strategia radzenia sobie ze stresem w okresie późnej dorosłości / Małgorzata Brzezińska . - Warszawa : Difin, 2011. - 219 s. : il. ; 24 cm

(sygn. 42194)


 1. Przeciw samotności / red. Jolanta Twardowska-Rajewska . - Poznań : Wydaw. Nauk. UAM, 2005. - 124 s. : ryc. ; 21 cm

(sygn. 39294)


 1. Przemoc wobec osób starszych / pod red. Beaty Tobiasz-Adamczyk . - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2009. - 279, [1] s. : il. ; 24 cm

(sygn. 41835)


 1. Przygotowanie do starości : Polacy wobec starzenia się / pod redakcją Piotra Szukalskiego . - Warszawa : Fundacja Instytut Spraw Publicznych, 2009. - 238 s. : il. ; 24 cm

(sygn. 41309)


 1. Psychologia starzenia się i starości / Stanisława Steuden . - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2011. - 250 s. ; 24 cm

(sygn. 42043)


 1. Psychologia starzenia się : wprowadzenie / Ian Stuart-Hamilton . - Poznań : Zysk i S-ka Wydaw., cop. 2006. - 303 s. ; 24 cm

(sygn. 39101, 41050)


 1. Psychologiczne i egzystencjalne problemy człowieka dorosłego / red. Anna Gałdowa . - Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop.2005. - 264 s. ; 23 cm

(sygn. 38773)


 1. Senior w domu : opieka długoterminowa nad niesprawnym seniorem / red. naukowa Jolanta Twardowska-Rajewska . - Poznań : Wydaw. Nauk. Uniwersytetu A. Mickiewicza, 2007. - 230, [1] s. ; 21 cm

(sygn. 40193)


 1. Słownik gerontologii społecznej / Adam A. Zych . - Warszawa : Wyd. Żak, 2001. - 326 s. ; 21 cm

(sygn. 35017/czyt./E3)


 1. Społeczne wymiary starzenia się / red. nauk. Artur Fabiś, Marcin Muszyński . - Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Administracji, 2011. - 250 s. : il. ; 24 cm

(sygn. 42271)


 1. Starość i osobowość : praca zbiorowa / red. Kazimierz Obuchowski . - Bydgoszcz : Akademia Bydgoska, 2002. - 153 s. : 9 rys., tab. ; 21 cm

(sygn. 36365)


 1. Starość - obawy, nadzieje, oczekiwania : wybrane zagadnienia z gerontologii / pod red. Bożeny Zboiny, Grażyny Nowak-Starz ; [aut. Amantius Akimjak et al.] . - Ostrowiec Świętokrzyski : Stowarzyszenie "Nauka Edukacja Rozwój", 2009. - 173 s. : il. ; 24 cm

(sygn. 41221)


 1. Starość w perspektywie studiów pedagogicznych / pod red. nauk. Astrid Tokaj . - Leszno : Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego, 2008. - 267 s. ; 24 cm

(sygn. 41424)


 1. Starzenie się a satysfakcja z życia / red. Stanisława Steuden, Mieczysław Marczuk . - Lublin : Wydaw. KUL, cop. 2006. - 440 s. : il., tab. ; 25 cm

(sygn. 39665)


 1. Starzenie się i starość w wymiarze instytucjonalnego wsparcia na przykładzie Krakowa / Zofia Szarota . - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2010. - 416, [1] s. : il. kolor. ; 24 cm

(sygn. 41696)


 1. Starzenie się ludności Polski : między demografią a gerontologią społeczną / pod red. Jerzego T. Kowaleskiego i Piotra Szukalskiego ; [aut. Dorota Kałuża et al.] . - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2008. - 188 s. : il. ; 24 cm

(sygn. 41180)


 1. Starzy ludzie w Polsce : społeczne i zdrowotne skutki starzenia się w społeczeństwie / red. Janusz Halik . - Warszawa : ISP, 2002. - 173 s. : schem., tab., wykr. ; 24 cm

(sygn. 36477)


 1. To idzie starość : postawy osób w wieku przedemerytalnym: raport z badań / pod redakcją Piotra Szukalskiego . - Warszawa : Fundacja Instytut Spraw Publicznych, 2008. - 106 s. : il. ; 24 cm

(sygn. 40978)


 1. Uniwersytety Trzeciego Wieku jako instytucje przeciwdziałające marginalizacji osób starszych / Beata Ziębińska . - Katowice : "Śląsk" Wydawnictwo Naukowe, 2010. - 347 s. : il. ; 24 cm

(sygn. 41851)

 1. FRAGMENTY WYDAWNICTW ZWARTYCH 1. Agresja i przemoc a starość / Iwona Gawrecka //W: Starość w perspektywie studiów pedagogicznych / pod red. nauk. Astrid Tokaj. - Leszno , 2008. - S. 208-229

(sygn. 41424)


 1. Aktywność ludzi starszych "ucieczką" od cierpienia / Aneta Falbierska //W: Cierpienie. T.1 : Dylematy egzystencjalne / redakcja naukowa Edyta Bartkowiak, Paweł Prufer. - Zielona Góra, 2009. - S. 163-173

(sygn. 41644)


 1. Aktywność seksualna osób starszych / Agnieszka Fabiś, Artur Fabiś //W: Tabu seksuologii : wątpliwości, trudne tematy, dylematy w seksuologii i edukacji seksualnej / red. naukowa Aleksandra Jodko. - Warszawa, 2008. - S. 157-164

(sygn. 40608)


 1. Aktywność życiowa osób starszych - pensjonariuszy domu pomocy społecznej / J. Gęborek //W: Jakość życia w chorobie / red. E. Syrek. - Kraków, 2001. - S. 61-86

(sygn. 35895, 35914)


 1. Analiza obrazu "Ja-fizyczne" osób w starszym wieku w aspekcie ukierunkowania oddziaływań rehabilitacyjnych / A. Ratajska, A. Szmaus //W: Wspomaganie rozwoju : psychostymulacja i psychokorekcja. T.3 / red. B. Kaja. - Bydgoszcz, 2001. - S. 255-270

(sygn. 35887, 35884)


 1. Biblioteka w życiu ludzi starszych / Renata Aleksandrowicz //W: Oblicza kultury książki: prace i studia z bibliologii i informacji naukowej. - Wrocław, 2005. - S.152-167

(sygn. 37980)


 1. "Cofanie się i ciemnienie świata". Melancholia starości w późnym pisarstwie Elizy Orzeszkowej / Aneta Mazur //W: Egzystencjalne doświadczenie starości w literaturze / pod redakcją Adriana Glenia, Ireny Jokiel, Marka Szladowskiego. - Opole , 2008. - S. 235-251

(sygn. 41113)


 1. Czas wolny i aktywność społeczna ludzi starszych na Podlasiu na przykładzie badań w środowisku miejskim i wiejskim / Małgorzata Halicka, Jerzy Halicki //W: Aktywność społeczna, kulturalna i oświatowa seniorów / redakcja naukowa Artur Fabiś. - Bielsko-Biała, 2008. - S. 47-59

(sygn. 41277)


 1. Człowiek stary / E. Trafiałek //W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku / red. J. M. Śnieciński. - Warszawa, 2003. - S. 580-585

(sygn. 36584/czyt.)


 1. Człowiek stary - teraźniejszość i przyszłość / Grażyna Leśniewska, Ewa Markowicz-Trończyńska //W: Problemy społeczne, pomoc społeczna, praca socjalna: wymiar polski i europejski / red. Jerzy Krzyszkowski, Ryszard Majera. - Częstochowa, 2004. - S. 79-85

(sygn. 37324,37697)


 1. Człowiek stary w domu pomocy społecznej / Anna Klinik, Jerzy Rottermund //W: Edukacja - socjalizacja - autonomia w życiu osoby niepełnosprawnej / red. Anna Klink, Jerzy Rottermund, Zenon Gajdzica. - Kraków, 2005. - S.89-96

(sygn. 38566)


 1. Człowiek stary w placówce penitencjarnej / Sławomir Grzesiak //W: Resocjalizacja : zagadnienia prawne, społeczne i metodyczne / pod red. nauk. Anetty Jaworskiej. - Kraków, 2009. - S. 247-257

(sygn. 41420)


 1. Deficyt miłości / Waldemar Furmanek. - Rzeszów, 2012. - S. 157-168 : Deficyt miłości w starości człowieka

(sygn. 42432)


 1. Doświadczenie starości w środowisku lokalnym (wybrane kwestie) / Astrid Tokaj //W: Animacja środowiskowa a edukacja i wychowanie na potrzeby jutra. - Gniezno, 2010. - S. 193-201

(sygn. 41803)


 1. Duchowość i religijność osób starszych / Sonia Kędziora //W: Społeczne wymiary starzenia się / red. Artur Fabiś i Marcin Muszyński. - Bielsko-Biała, 2011. - S. 147-156

(sygn. 42271)


 1. Edukacja do zmian w kontekście sytuacji życiowej ludzi starszych / B. Małecka //W: "Edukacja Dorosłych" / red. J. Sarana. - Lublin, 2000. - S. 115-119

(sygn. 34791)


 1. Estetyka starości i estetyka starzenia się w okresie ponowoczesności / Anna Zawada //W: Społeczne wymiary starzenia się / red. Artur Fabiś i Marcin Muszyński. - Bielsko-Biała, 2011. - S. 121-137

(sygn. 42271)


 1. Etniczność a starzenie się - wyzwania edukacyjne / A. Zych //W: Wielokulturowość-międzykulturowość obszarami edukacyjnych odniesień / red. nauk. A. Szerląg. - Kraków, 2005. - S. 107-118

(sygn. 39300)


 1. Funkcje klubu seniora / Agata Chabior //W: Nowe przestrzenie działania w pracy socjalnej w wymiarze etyczno-prakseologicznym / pod red. nauk. Marty Czechowskiej-Bielugi, Anny Kanios i Lucyny Adamowskiej. - Kraków, 2010. - S. 169-174

(sygn. 41925)

 1. Genetyka zachowania / R. Plomin. - Warszawa, 2001. - S. 282-303 : Psychologia zdrowia i starzenie się

(sygn. 35822)

 1. Instytucje i placówki wspierające starość (na przykładzie Krakowa) / Z. Szarota //W: Podmioty opieki i wychowania / red. Z. Brańki. - Kraków, 2002. - S. 161-178

(sygn. 36323, 40830)

 1. Jak rozmawiać z pacjentem / Philip R. Mayerscough, Michael Ford. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psycholog., 2001. - 204-216 : Rozmawianie z ludźmi starszymi

(sygn. 35302)

 1. Kunszt, czyli poetyckie precjoza starości, w późnej twórczości Jarosława Iwaszkiewicza i Jarosława Marka Rymkiewicza / Anna Pytlewska //W: Egzystencjalne doświadczenie starości w literaturze / pod redakcją Adriana Glenia, Ireny Jokiel, Marka Szladowskiego. - Opole , 2008. - S. 175-195

(sygn. 41113)

 1. Ludzie starzy w społeczności lokalnej: zintegrowany system pomocy społecznej dla osób starszych / Kazimiera Wódz, Krzysztof Czekaj, Andrzej Niesporek //W: Problemy społeczne, pomoc społeczna, praca socjalna: wymiar polski i europejski / red. Jerzy Krzyszkowski, Ryszard Majera. - Częstochowa, 2004. - s.132-148

(sygn. 37324, 37697)

 1. Marginalizacja ludzi starych na osiedlu robotniczym Nikiszowiec / Monika Gnieciak //W: Praca socjalna wobec nowych obszarów wykluczenia społecznego: modele teoretyczne, potrzeby praktyki / red. naukowa Kazimiera Wódz, Sabina Pawlas-Czyż. - Toruń , 2008. - S. 167-180

(sygn. 40499)


 1. Marginalizacja starości w dobie późnowczesnego konsumeryzmu - spojrzenie feminologii na media masowe / Dorota Zaworska-Nikoniuk //W: Człowiek w obliczu wykluczenia i marginalizacji społecznej : wokół zagadnień teoretycznych / red. nauk. Katarzyna Białobrzeska, Stanisław Kawula. - Toruń, 2006. - S. 193-205

(sygn. 39317)


 1. Młodzież o starości. O potrzebie wychowania do starości / Grażyna Orzechowska //W: Wychowanie rodzinne w teorii i praktyce : rozwój pedagogicznej orientacji familiologicznej: praca zbiorowa / pod redakcją Andrzeja W. Janke. - Toruń, 2008. - S. 185-193

(sygn. 41193)


 1. Nierówności społeczne w kontekście badania kapitału społecznego ludzi starych : przykład Domu Pomocy Społecznej i Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Białymstoku / Andrzej Klimczuk //W: Społeczne wymiary starzenia się / red. Artur Fabiś i Marcin Muszyński. - Bielsko-Biała, 2011. - S. 101-117

(sygn. 42271)


 1. Nordic Walking jako forma rekreacji ruchowej seniorów / Aleksandra Litawa, Małgorzata Szarota //W: Społeczne wymiary starzenia się / red. Artur Fabiś i Marcin Muszyński. - Bielsko-Biała, 2011. - S. 83-91

(sygn. 42271)


 1. lekturze koniecznej. Starość Cypriana Kamila Norwida w późnej poezji współczesnej / Anita Jarzyna //W: Egzystencjalne doświadczenie starości w literaturze / pod redakcją Adriana Glenia, Ireny Jokiel, Marka Szladowskiego. - Opole , 2008. - S. 141-152

(sygn. 41113)


 1. Obrazy społeczne grup narażonych na dyskryminację : uwarunkowania społeczno-demograficzne i psychologiczne / Jolanta Miluska. - Poznań, 2008. - S. 121-187 : Starość jako wyróżnik społeczny

(sygn. 40838)


 1. Obrazy starości, schyłku życia i śmierci w wybranych tekstach ascetycznych z XVII wieku / Beata Łukarska //W: Egzystencjalne doświadczenie starości w literaturze / pod redakcją Adriana Glenia, Ireny Jokiel, Marka Szladowskiego. - Opole , 2008. - S. 223-233

(sygn. 41113)


 1. Opieka nad człowiekiem starym w rodzinie: wyzwania / Patrycja Woszczyk //W: Rodzina, diagnoza, profilaktyka i wsparcie / redakcja nauk. Krystyna Duraj-Nowakowa, Urszula Gruca-Miąsik . - Rzeszów, 2009. - S. 179-191

(sygn. 41442)


 1. Osobno. O doświadczaniu starości w prozie Olgi Tokarczuk: od "Podróży ludzi Księgi" do "Anny In w grobowcach świata" / Agnieszka Mocyk //W: Egzystencjalne doświadczenie starości w literaturze / pod redakcją Adriana Glenia, Ireny Jokiel, Marka Szladowskiego. - Opole , 2008. - S. 111-121

(sygn. 41113)


 1. Paradoksy rozwoju człowieka w drugiej połowie życia a psychoprofilaktyka starości / M. Straś-Romanoska //W: Wspomaganie rozwoju : psychostymulacja i psychokorekcja. T.2 / red. B. Kaja. - Bydgoszcz, 2000. - S. 44-55

(sygn. 35887/t.2, 35884/t.2)


 1. Pedagogika społeczna w perspektywie europejskiej: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość / red. Stanisław Kawula, Ewa Hryniewicz, Anna Przecławska. - Olsztyn : Kastalia, 2003. – S. 179-184 : Refleksje nad starością w perspektywie pedagogiki społecznej

(sygn. 37071)


 1. Pedagogika społeczna wobec problemów człowieka starego / Stanisław Kawula //W: Pedagogika społeczna: dokonania - aktualność - perspektywy: podręcznik akademicki dla pedagogów / red. S. Kawula. - Toruń, 2001. - S. 551-565

(sygn. 35649, 35698, 35650)

 1. "Podstarzałość". Wizja starzenia się w twórczości Mirona Białoszewskiego / Adrian Gleń //W: Egzystencjalne doświadczenie starości w literaturze / pod redakcją Adriana Glenia, Ireny Jokiel, Marka Szladowskiego. - Opole, 2008. - S. 67-82

(sygn. 41113)

 1. Polityka społeczna / red. L. Frąckiewicz. - Katowice, 2002. - S. 34-39 : Ludzie starsi jako szczególny problem polityki ludnościowej

(sygn. 36051)


 1. Postawy osób starszych wobec edukacji w kontekście odpowiedzialności za własną starość / M. Pakuła //W: "Edukacja Dorosłych" / red. J. Sarana . - Lublin, 2000. - S. 291-299

(sygn. 34791)


 1. Postrzeganie ludzi starych przez dzieci i młodzież / M. Kuchcińska //W: Społeczeństwo demokracja edukacja: nowe wyzwania w pracy socjalnej / red. K. Marzec-Holka. - Bydgoszcz, 2000. - S. 376-386

(sygn. 34940)


 1. Pozytywne starzenie się / George E. Vaillant //W: Psychologia pozytywna w praktyce / red. nauk. P. Alex Linley, Stephen Joseph. - Warszawa, 2007. - S. 334-362

(sygn. 40027)


 1. Późna dojrzałość i starość wobec wyzwań społeczeństwa informacyjnego / Elżbieta Trafiałek //W: Dorosły w procesie kształcenia: edukacja dorosłych / Artur Fabiś, Beata Cyboran. – Bielsko-Biała ; Zakopane, 2009 . - S. 229-238

(sygn. 41279)


 1. Praca socjalna i pomoc społeczna wobec potrzeb ludzi starszych / Kazimiera Wódz, Krzysztof Czekaj, Andrzej Niesporek //W: Socjologia i polityka społeczna a aktualne problemy pracy socjalnej : dylematy teorii i praktyki społecznej / red. nauk. Kazimiera Wódz, Krzysztof Piątek . - Toruń : Wydaw. Edukacyjne "AKAPIT", 2004. - s.291-310

(sygn. 40194)

 1. Problemy i dylematy polityki społecznej w Polsce: t.2 / Władysław Ratyński. - Warszawa, 2003. - S. 417-488 : Starzenie się społeczeństwa

(sygn. 37328/t.2)

 1. Promocja zdrowia wśród osób w starszym wieku / Beata Tobiasz-Adamczyk //W: Promocja zdrowia w teorii i praktyce psychologicznej / pod redakcją Heleny Wrony-Polańskiej i Janusza Mastalskiego. - Kraków, 2009. - S. 157-165

(sygn. 41417)

 1. Przyjaźń a zdrowie psychiczne w okresie starości / Anna Gutowska //W: Społeczne wymiary starzenia się / red. Artur Fabiś i Marcin Muszyński. - Bielsko-Biała, 2011. - S. 157-172

(sygn. 42271)


 1. Psychologia rozwoju człowieka: charakterystyka okresów życia człowieka. T.2 / red. B. Harwas-Napierała, Janusz Trempała. - Warszawa, 2000. - S. 263-293 : Późna dorosłość. Wiek starzenia się

(sygn. 34792/W, 34793/W, 35859/W)


 1. Psychopatologia / Martin E.P. Seligman, Elaine F. Walker, David L. Rosenhan. - Poznań : Zysk i S-ka, 2003. - s.502-534 : Zaburzenia późnego okresy dorosłości

(sygn. 37017/czyt.)

 1. Reklama w życiu osób starszych- pomoc czy zagrożenie? / Grażyna Orzechowska //W: Działania społeczne w pracy socjalnej na progu XXI wieku / red. Ewa Kantorowicz, Andrzej Olubiński. - Toruń, 2003. - S. 505-509

(sygn. 37424)


 1. Samobójstwo w starości jako sposób na uniknięcie obniżenia jakości życia / Joanna K. Wawrzyniak //W: Społeczne wymiary starzenia się / red. Artur Fabiś i Marcin Muszyński. - Bielsko-Biała, 2011. - S. 185-196

(sygn. 42271)


 1. Samobójstwo wieku starszego / Barbara Pilecka //W: Przemoc i marginalizacja: patologie społecznego dyskursu / red. Przemysław Piotrowski. - Warszawa, 2004. - S. 129-144

(sygn.. 37149)


 1. Senior i jego wsparcie we współczesnej konfiguracji międzypokoleniowej / Lucja Lassota //W: Współczesna rzeczywistość w wybranych problemach społecznych / pod red. Grażyny Durki. - Kraków, 2010. - S. 139-150

(sygn. 41928)


 1. Sens życia w obliczu starości / B. Bugajska //W: Sens życia - sens wychowania: dylematy człowieka przełomu wieków / red. A. Tchorzewski, P. Zwierzchowski. - Bydgoszcz, 2001. - S.183-194

(sygn. 34931)


 1. Socjalizacja i uczestnictwo społeczne: studium socjopedagogiczne / Jerzy Modrzewski. - Poznań, 2004. - S. 181-206 : O starości społecznie koniecznej, tolerowanej i izolowanej

(sygn. 38337)


 1. Specyfika komunikowania się w wieku senioralnym / Maria Kielar-Turska, Anna Świątek //W: Społeczne wymiary starzenia się / red. Artur Fabiś i Marcin Muszyński. - Bielsko-Biała, 2011. - S. 139-146

(sygn. 42271)


 1. Specyfika pedagogiki starości - implikacje dla teorii i praktyki pedagogicznej / Anna Leszczyńska-Rejchert //W: Pomiedzy teorią a praktyką / red. Czesław Kosakowski, Amadeusz Krause, Sławomir Przybyliński. - Olsztyn, 2006. - S. 88-98

(sygn. 39469)


 1. Społeczny obraz starości- ujęcie przekrojowe: kierunki działań społecznych / Andrzej Mądry //W: Działania społeczne w pracy socjalnej na progu XXI wieku / red. Ewa Kantorowicz, Andrzej Olubiński. - Toruń, 2003. - S. 491-496

(sygn. 37424)


 1. Starość i starzenie się w percepcji osób w okresie wczesnej i średniej dorosłości / Lucyna Mac-Czarnik //W: Z zagadnień psychologii rozwoju człowieka. T. 3 / red. Elżbieta Rydz, Dagmara Musiał. - Lublin, cop. 2010. - S. 177-196

(sygn. 40523/t.3)


 1. Starość i śmierć w perspektywie psychologicznej / Anna Cieślik, Agnieszka Zubik //W: Współczesne wyzwania pracy socjalnej / red. Jolanta Kędzior, Andrzej Ładyżyński. - Wrocław, 2006. - S. 186-198

(sygn. 39681)


 1. Starość jako wyzwanie i kwestia społeczne - nowy wymiar na progu XXI wieku / Halina Worach-Kardas //W: Działania społeczne w pracy socjalnej na progu XXI wieku / red.Ewa Kantorowicz, Andrzej Olubiński. - Toruń, 2003. - S. 401-410

(sygn. 37424)


 1. Starość w cyklu życia / Zdzisław Kawka //W: Problemy społeczne, pomoc społeczna, praca socjalna: wymiar polski i europejski / red. Jerzy Krzyszkowski, Ryszard Majera. - Częstochowa, 2004. - S. 55-66

(sygn. 37324, 37697)


 1. Starość w paradygmacie mcdonaldyzacji. Kulturowe konteksty starzenia się współczesnych społeczeństw / Urszula Kusio //W: Wprowadzenie do socjologii kultury / pod redakcją Mariana Filipiaka. - Lublin, 2009. - S. 254-264

(sygn. 41323)


 1. Starość w "przypisach autobiograficznych" Aleksandra Wata / Grażyna Maroszczuk //W: Egzystencjalne doświadczenie starości w literaturze / pod redakcją Adriana Glenia, Ireny Jokiel, Marka Szladowskiego. - Opole , 2008. - S. 57-66

(sygn. 41113)


 1. Starość w ujęciu biblijnym / Franciszek Rosiński //W: Egzystencjalne doświadczenie starości w literaturze / pod redakcją Adriana Glenia, Ireny Jokiel, Marka Szladowskiego. - Opole , 2008. - S. 265-279

(sygn. 41113)


 1. Starzenie się ludności - zadania dla pracy socjalnej / Barbara Szatur-Jaworska //W: Aktywizacja - Integracja - Spójność społeczna : w poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań w obszarze polityki społecznej i pracy socjalnej / red. nauk. Kazimiera Wódz, Krystyna Faliszek. - Toruń, 2009. - S. 51-66

(sygn. 41507)


 1. 100 tematów : nowa ustna matura z języka polskiego : wzorcowe prezentacje / Jacek Poznański, Jerzy Margula, Mateusz Logos. - Warszawa, 2004. - S. 184-188 : Starość jako motyw literacki. Omów zagadnienie na wybranych przykładach literackich

(sygn. 2190br)


 1. Sytuacja społeczna człowieka starego / A. Kieracińska //W: "Edukacja Dorosłych" / red. J. Sarana. - Lublin, 2000. - S. 331-339

(sygn. 34791)


 1. Terenoterapia w pracy z ludźmi w podeszłym wieku / Urszula Sobkowiak //W: Działania społeczne w pracy socjalnej na progu XXI wieku / red. Ewa Kantorowicz, Andrzej Olubiński. - Toruń, 2003. - S. 455-462

(sygn. 37424)


 1. Ukryta mowa o przemijaniu i starości. "Muzeum" Wisławy Szymborskiej. Próba eksplikacji / Małgorzata Burzka //W: Egzystencjalne doświadczenie starości w literaturze / pod redakcją Adriana Glenia, Ireny Jokiel, Marka Szladowskiego. - Opole , 2008. - S. 197-205

(sygn. 41113)


 1. Wobec starości. Obrazy kresu życia w prozie lat dziewięćdziesiątych / Agnieszka Czyżak //W: Literatura polska 1990-2000. T.2 / red. Tomasz Cieślak, Krystyna Pietrych. - Kraków, 2002. - S.138-145

(sygn. 39444/t.2)


 1. Współczesna rzeczywistość a problemy i potrzeby osób w starszym wieku / Bożena Bobeł //W: Jakość życia osób niepełnosprawnych i nieprzystosowanych społecznie / red. Zofia Palak. - Lublin, 2006. - S. 255-260

(sygn. 39492)


 1. Wybrane aspekty starzenia się i starości w perspektywie gerontologii i geragogiki / Jolanta Kędzior //W: Współczesne wyzwania pracy socjalnej / red. Jolanta Kędzior, Andrzej Ładyżyński. - Wrocław, 2006. - S. 165-185

(sygn. 39681)


 1. Wybrane instytucje pracy z ludźmi starymi / A. Musielewicz //W: Społeczeństwo demokracja edukacja: nowe wyzwania w pracy socjalnej / red. K. Marzec-Holka. - Bydgoszcz, 2000. - S. 363-376

(sygn. 34940)


 1. Zdrowie człowieka i jego edukacja gerontologiczna / red. Maria Kuchcińska. - Bydgoszcz, 2004. - S. 95-158 : Edukacja do starości i w starości

(sygn. 38342)


 1. Zmarginalizowana starość - przyczyny zjawiska i możliwości przeciwdziałania / Danuta Krzysztofiak, Astrid Tokaj //W: Kapitał społeczny a nierówności : kumulacja i redystrybucja / redakcja Krystyna Marzec-Holka, współpraca Halina Guzy-Steinke. – Bydgoszcz, 2009. - S. 398-406

(sygn. 41656)

OpracowałMichał Seemann

Stan na 21.03.2012©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna