Zestawienie decyzjiPobieranie 28.03 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar28.03 Kb.PL

Bruksela, 18 marca 2014 r.151. POSIEDZENIE PREZYDIUM KOMITETU REGIONÓW
Piątek, 7 marca 2014 r. –


_____________
ZESTAWIENIE DECYZJI


Decyzje / dyskusje Prezydium

Punkt porządku obrad

Decyzja / dyskusja

1. Przyjęcie porządku obrad (do decyzji) COR-2014-00750-00-0102-CONV-POJ-TRA
Porządek obrad został przyjęty bez uwag.

2. Przy drzwiach zamkniętych – Powołanie sekretarza generalnego ad interim (do decyzji) COR-2014-00750-00-00-NB-TRA
Członkowie Prezydium postanowili powołać Daniela Janssensa, dyrektora administracji i finansów, na stanowisko sekretarza generalnego ad interim na okres od końca kadencji Gerharda Stahla do rozpoczęcia urzędowania przez przyszłego sekretarza generalnego KR-u. Na ten okres p.o. dyrektorem administracji i finansów został mianowany Reinhold Gnan, zastępca dyrektora administracji i finansów.

3. Zatwierdzenie protokołu 150. posiedzenia Prezydium, które odbyło się w Brukseli 29 stycznia 2014 r. COR-2014-07657-00-01-PV-TRA
Protokół ostatniego posiedzenia Prezydium został przyjęty bez uwag.

4. Komunikaty przewodniczącego

a) Działania kierownictwa (do wiadomości) COR-2014-00750-01-00-NB-TRA
Przewodniczący Ramón Luis Valcárcel Siso poinformował członków Prezydium o działaniach podjętych przez siebie i przez pierwszego wiceprzewodniczącego od czasu ostatniego posiedzenia Prezydium w dniu 29 stycznia 2014 r.

Członkowie Prezydium omówili także polityczne konsekwencje obecnej sytuacji na Ukrainie.5. Przemówienia powitalne: Ioannis Sgouros, przewodniczący regionu Attyka i przewodniczący delegacji greckiej w KR-ze, oraz Giorgos Kaminis, burmistrz Aten
Dimitris Kalogeropoulos, w imieniu przewodniczącego regionu Attyka Ioannisa Sgourosa, powitał członków Prezydium.

Giorgos Kaminis, burmistrz Aten, także zabrał głos i powitał członków Prezydium w Atenach.

6. Przygotowanie Szczytu Regionów i Miast

a) Wystąpienie Kostisa Hatzidakisa, ministra rozwoju i konkurencyjności
Kostis Hatzidakis, minister rozwoju i konkurencyjności, przedstawił swe poglądy co do strategii „Europa 2020” oraz jej wpływu, w szczególności na Grecję. Po jego wypowiedzi odbyła się krótka debata.

b) Deklaracja ateńska (do decyzji) COR-2014-00105-00-0100750-02-00-DECL-TRA

Wizja terytorialna wzrostu i zatrudnienia – śródokresowy przegląd strategii „Europa 2020” (do wiadomości) COR-2014-00750-02-00-NB-REF
Członkowie Prezydium:

– przyjęli do wiadomości sprawozdanie podsumowujące wyniki szeroko zakrojonych działań monitorujących i oceniających przeprowadzonych przez Komitet Regionów za pośrednictwem Platformy Monitorowania Strategii „Europa 2020”;

– jednogłośnie przyjęli deklarację ateńską – wizję terytorialną wzrostu i zatrudnienia przedstawiającą siedmiopunktowy plan reform.
Deklaracja ateńska zostanie przekazana instytucjom UE i prezydencji Rady UE.


7. Prezentacja Karty wielopoziomowego sprawowania rządów w Europie (do dyskusji) COR-2014-00750-03-00-NB-TRA
Członkowie Prezydium zapoznali się z projektem tekstu Karty wielopoziomowego sprawowania rządów w Europie oraz go omówili. Zatwierdzili proponowane działania i harmonogram podpisania i przyjęcia Karty.

8. Prace konsultacyjne

a) Przydzielenie opinii z inicjatywy własnej (do decyzji) COR-2014-00750-04-00-NB-TRA
Członkowie Prezydium zatwierdzili wnioski dotyczące dwóch opinii Komisji ECOS w sprawie ram jakości na rzecz przewidywania zmian i restrukturyzacji oraz reform strukturalnych banków UE oraz przejrzystości w równoległym systemie bankowym, a także jednej opinii Komisji COTER w sprawie mobilności w regionach zmagających się z wyzwaniami geograficznymi i demograficznymi.

9. Sprawy różne
W związku z odejściem sekretarza generalnego Gerharda Stahla na emeryturę przewodniczący i członkowie Prezydium podkreślili jego pozytywny wkład w prace KR-u w ostatnich dziesięciu latach.

10. Termin następnego posiedzenia
Następne posiedzenie Prezydium odbędzie się 1 kwietnia 2014 r. w Brukseli.

_____________
COR-2014-00750-01-00-PV-TRA …/…

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna