Zestawienie ofert – dostawa sprzętu jednorazowego do zabiegów kardiologii inwazyjnejPobieranie 50.83 Kb.
Data05.05.2016
Rozmiar50.83 Kb.Zestawienie ofert – dostawa sprzętu jednorazowego do zabiegów kardiologii inwazyjnej

Zamawiający na sfinansowanie tego zamówienia przeznaczył kwotę 5.400.000,00 zł. brutto

Do upływu terminu składania ofert złożono:(podać nazwę (firmę) albo imię i nazwisko wykonawcy, znak identyfikacyjny w przypadku zastosowania aukcji elektronicznej – jeżeli dotyczy, adres siedziby lub miejsca zamieszkania, cenę i inne elementy oferty podlegające ocenie przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert – w przypadku, gdy przedstawienie kryteriów oceny ofert wiązałoby się z koniecznością przeniesienia do protokołu znacznej części oferty lub trudnościami technicznymi, można określić to kryterium oceny ofert poprzez podanie jedynie jego nazwy)

PAKIET 1

1. Johnson&Johnson Poland Sp. z o.o. ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa – cena – 237.924,00 zł.

PAKIET 2

1. HAMMERMED Sp. z o.o. Spółka Komandytowa ul. Kopcińskiego 73/75, 90-033 Łódź – cena – 8.119,44 zł.

2. Balton Sp. z o.o. ul. Nowy Świat 7 m. 14, 00-496 Warszawa – cena – 4.104,00 zł.

3. Johnson&Johnson Poland Sp. z o.o. ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa – cena – 4.104,00 zł.

4. Polimed Sp. z o.o. ul. Poleczki 12, 02-822 Warszawa – cena – 3.311,28 zł.

5. Boston Scientific Polska Sp. z o.o. Al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa – cena – 6.264,00 zł.

PAKIET 3

PROMED S.A. ul. Krajewskiego 1B, 01-520 Warszawa – cena – 3.240,00 zł.

PAKIET 4

1. Johnson&Johnson Poland Sp. z o.o. ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa – cena – 28.080,00 zł.

2. Boston Scientific Polska Sp. z o.o. Al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa – cena – 24.840,00 zł.

PAKIET 5

1. HAMMERMED Sp. z o.o. Spółka Komandytowa ul. Kopcińskiego 73/75, 90-033 Łódź – cen – 5.162,40 zł.

2. Boston Scientific Polska Sp. z o.o. Al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa – cena – 3.024,00 zł.

PAKIET 6

1. DRG MedTek Sp. z o.o. ul. Wita Stwosza 24, 02-661 Warszawa – cena – 295.920,00 zł.

2. Johnson&Johnson Poland Sp. z o.o. ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa – cena – 259.200,00 zł.

3. Medtronic Poland Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 101, 04-041 Warszawa – cena – 313.200,00 zł.

PAKIET 7

1. ProCardia Medical Sp. z o.o. ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa – cena – 71.280,00 zł.

PAKIET 8

1. Balton Sp. z o.o. ul. Nowy Świat 7 m. 14, 00-496 Warszawa – cena – 95.040,00 zł.

2. Biotronik Polska Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 400, 60-169 Poznań – cena – 137.376,00 zł.

PAKIET 9

1. Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o. ul. Postępu 21B, 02-676 Warszawa – cena – 221.616,00 zł.

PAKIET 10

1. Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o. ul. Postępu 21B, 02-676 Warszawa – cena – 110.808,00 zł.

PAKIET 11

1. Comesa Polska Sp. z o.o. ul. Wolińska 4, 03-699 Warszawa – cena – 86.400,00 zł.

PAKIET 12

1. Balton Sp. z o.o. ul. Nowy Świat 7 m. 14, 00-496 Warszawa – cena – 24.840,00 zł.

2. Comesa Polska Sp. z o.o. ul. Wolińska 4, 03-699 Warszawa – cena – 28.620,00 zł.

3. Biotronik Polska Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 400, 60-169 Poznań – cena – 31.320,00 zł.

4. Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o. ul. Postępu 21B, 02-676 Warszawa – cena – 27.540,00 zł.

5. Boston Scientific Polska Sp. z o.o. Al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa – cena – 28.080,00 zł.

6. Medtronic Poland Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 101, 04-041 Warszawa – cena – 27.324,00 zł.

PAKIET 13

1. Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o. ul. Postępu 21B, 02-676 Warszawa – cena – 68.850,00 zł.

2. Boston Scientific Polska Sp. z o.o. Al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa – cena – 70.200,00 zł.

PAKIET 14

1. Biotronik Polska Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 400, 60-169 Poznań – cena – 63.720,00 zł.

PAKIET 15

1. Biotronik Polska Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 400, 60-169 Poznań – cena – 120.960,00 zł.

2. Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o. ul. Postępu 21B, 02-676 Warszawa – cena – 110.160,00zł.

3. Medtronic Poland Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 101, 04-041 Warszawa – cena – 109.296,00 zł.

PAKIET 16

1. ProCardia Medical Sp. z o.o. ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa – cena – 226.800,00 zł.

PAKIET 17

1. Aesculap Chifa Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl – cena – 110.160,00 zł.

2. Balton Sp. z o.o. ul. Nowy Świat 7 m. 14, 00-496 Warszawa – cena – 103.680,00 zł.

3. Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o. ul. Postępu 21B, 02-676 Warszawa – cena – 110.160,00zł.

4. Boston Scientific Polska Sp. z o.o. Al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa – cena – 112.320,00 zł.

5. Medtronic Poland Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 101, 04-041 Warszawa – cena – 109.296,00 zł.

6. ProCardia Medical Sp. z o.o. ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa – cena – 125.280,00 zł.

PAKIET 18

1. Polimed Sp. z o.o. ul. Poleczki 12, 02-822 Warszawa – cena – 40.338,00 zł.

2. Medical Diagnostic Systems Sp. z o.o. ul. Poleczki 12, 02-822 Warszawa – cena – 36.000,18 zł.

3. ProCardia Medical Sp. z o.o. ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa – cena – 15.660,00 zł.

PAKIET 19

1. Medical Diagnostic Systems Sp. z o.o. ul. Poleczki 12, 02-822 Warszawa – cena – 7.200,04 zł.

PAKIET 20

1. Comesa Polska Sp. z o.o. ul. Wolińska 4, 03-699 Warszawa – cena – 28.620,00 zł.

PAKIET 21

1. Balton Sp. z o.o. ul. Nowy Świat 7 m. 14, 00-496 Warszawa – cena – 45.360,00 zł.

PAKIET 22

1. Balton Sp. z o.o. ul. Nowy Świat 7 m. 14, 00-496 Warszawa – cena – 45.360,00 zł.

PAKIET 23

1. Boston Scientific Polska Sp. z o.o. Al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa – cena – 125.280,00zł.

PAKIET 24

1. Comesa Polska Sp. z o.o. ul. Wolińska 4, 03-699 Warszawa – cena – 64.800,00 zł.

PAKIET 25

1. Polimed Sp. z o.o. ul. Poleczki 12, 02-822 Warszawa – cena – 75.816,00 zł.

PAKIET 26

1. Medical Diagnostic Systems Sp. z o.o. ul. Poleczki 12, 02-822 Warszawa – cena – 54.000,00 zł.

PAKIET 27

1. Balton Sp. z o.o. ul. Nowy Świat 7 m. 14, 00-496 Warszawa – cena – 59.400,00 zł.

2. Medtronic Poland Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 101, 04-041 Warszawa – cena – 63.720,00 zł.

PAKIET 28

1. Johnson&Johnson Poland Sp. z o.o. ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa – cena – 42.120,00 zł.

PAKIET 29

1. Biotronik Polska Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 400, 60-169 Poznań – cena – 72.900,00 zł.

PAKIET 30

1. ProCardia Medical Sp. z o.o. ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa – cena – 111.780,00 zł.

PAKIET 31

1. Comesa Polska Sp. z o.o. ul. Wolińska 4, 03-699 Warszawa – cena – 75.600,00 zł.

PAKIET 32

1. Medical Diagnostic Systems Sp. z o.o. ul. Poleczki 12, 02-822 Warszawa – cena – 62.640,00 zł.

PAKIET 33

Aesculap Chifa Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl – cena – 66.960,00 zł.

PAKIET 34

Eurocor Polska Sp. z o.o. ul. Inwalidów 10, 01-552 Warszawa – cena – 58.899,96 zł.

PAKIET 35

1. Boston Scientific Polska Sp. z o.o. Al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa – cena – 153.090,00zł.

PAKIET 37

1. Polimed Sp. z o.o. ul. Poleczki 12, 02-822 Warszawa – cena – 186.732,00 zł.

PAKIET 38

1. Balton Sp. z o.o. ul. Nowy Świat 7 m. 14, 00-496 Warszawa – cena – 91.800,00 zł.

PAKIET 39

1. Medtronic Poland Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 101, 04-041 Warszawa – cena – 97.740,00 zł.

PAKIET 40

1. Comesa Polska Sp. z o.o. ul. Wolińska 4, 03-699 Warszawa – cena – 60.480,00 zł.

PAKIET 41

1. Boston Scientific Polska Sp. z o.o. Al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa – cena – 102.060,00zł.

PAKIET 42

1. Comesa Polska Sp. z o.o. ul. Wolińska 4, 03-699 Warszawa – cena – 83.700,00 zł.

2. Boston Scientific Polska Sp. z o.o. Al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa – cena – 154.980,00zł.

PAKIET 43

1. Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o. ul. Postępu 21B, 02-676 Warszawa – cena – 97.200,00 zł.

PAKIET 44

1. Stentys S.A.; 25 rue de Choiseul 75002 Paryż/ Francja – cena – 196.560,00 zł.

PAKIET 45

1. ProCardia Medical Sp. z o.o. ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa – cena – 32.400,00 zł.

PAKIET 46

1. ProCardia Medical Sp. z o.o. ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa – cena – 142.560,00 zł.

PAKIET 48

1. Eurocor Polska Sp. z o.o. ul. Inwalidów 10, 01-552 Warszawa – cena – 57.249,99 zł.

PAKIET 49

1. Dialmed Sp. z o.o. ul. Roentgena 23/10, 02-781 Warszawa – cena – 67.392,00 zł.

2. DRG MedTek Sp. z o.o. ul. Wita Stwosza 24, 02-661 Warszawa – cena – 67.392,00 zł.

3. Comesa Polska Sp. z o.o. ul. Wolińska 4, 03-699 Warszawa – cena – 90.720,00 zł.

4. Polimed Sp. z o.o. ul. Poleczki 12, 02-822 Warszawa – cena – 69.595,20 zł.

5. Medtronic Poland Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 101, 04-041 Warszawa – cena – 69.984,00 zł.

6. ProCardia Medical Sp. z o.o. ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa – cena – 77.760,00 zł.

PAKIET 50

1. ProCardia Medical Sp. z o.o. ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa – cena – 19.440,00 zł.

PAKIET 51

1. Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o. ul. Postępu 21B, 02-676 Warszawa – cena – 15.660,00 zł.

PAKIET 52

1. Boston Scientific Polska Sp. z o.o. Al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa – cena – 33.048,00 zł.

PAKIET 53

1. Biotronik Polska Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 400, 60-169 Poznań – cena – 36.720,00 zł.

PAKIET 54

1. Balton Sp. z o.o. ul. Nowy Świat 7 m. 14, 00-496 Warszawa – cena – 2.268,00 zł.

2. Johnson&Johnson Poland Sp. z o.o. ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa – cena – 1.782,00 zł.

3. Tietze Medical Sp. z o.o. ul. Osiedle 28, 46-060 Prószków – cena – 939,60 zł.

4. ProCardia Medical Sp. z o.o. ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa – cena – 6.156,00 zł.

PAKIET 55

1. HAMMERMED Sp. z o.o. Spółka Komandytowa ul. Kopcińskiego 73/75, 90-033 Łódź – cena – 25.601,40 zł.

2. Aesculap Chifa Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl – cena – 17.550,00 zł.

PAKIET 56

1. Dialmed Sp. z o.o. ul. Roentgena 23/10, 02-781 Warszawa – cena – 62.640,00 zł.

2. Aesculap Chifa Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl – cena – 64.800,00 zł.

3. Balton Sp. z o.o. ul. Nowy Świat 7 m. 14, 00-496 Warszawa – cena – 60.480,00 zł.

4. Johnson&Johnson Poland Sp. z o.o. ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa – cena – 194.400,00 zł.

5. Tietze Medical Sp. z o.o. ul. Osiedle 28, 46-060 Prószków – cena – 64.800,00 zł.

6. Medical Diagnostic Systems Sp. z o.o. ul. Poleczki 12, 02-822 Warszawa – cena – 67.003,20 zł.

PAKIET 57

1. Aesculap Chifa Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl – cena – 4.860,00 zł.

2. Tietze Medical Sp. z o.o. ul. Osiedle 28, 46-060 Prószków – cena – 5.292,00 zł.

PAKIET 58

1. Balton Sp. z o.o. ul. Nowy Świat 7 m. 14, 00-496 Warszawa – cena – 159.840,00 zł.

2. Medical Diagnostic Systems Sp. z o.o. ul. Poleczki 12, 02-822 Warszawa – cena – 155.995,20 zł.

3. Medtronic Poland Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 101, 04-041 Warszawa – cena – 142.560,00 zł.

PAKIET 59

PROMED S.A. ul. Krajewskiego 1B, 01-520 Warszawa – cena – 69.930,00 zł.

PAKIET 60

1. HAMMERMED Sp. z o.o. Spółka Komandytowa ul. Kopcińskiego 73/75, 90-033 Łódź – cena – 19.386,00 zł.

2. Medical Diagnostic Systems Sp. z o.o. ul. Poleczki 12, 02-822 Warszawa – cena – 23.000,00 zł.

3. ProCardia Medical Sp. z o.o. ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa – cena – 20.520,00 zł.

PAKIET 61

1. Aesculap Chifa Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl – cena – 1.674,00 zł.

2. ProCardia Medical Sp. z o.o. ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa – cena – 3.024,00 zł.

PAKIET 62

1. Aesculap Chifa Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl – cena – 405.000,00 zł.

PAKIET 63

1. Aesculap Chifa Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl – cena – 5.940,00 zł.

2. Tietze Medical Sp. z o.o. ul. Osiedle 28, 46-060 Prószków – cena – 864,00 zł.

PAKIET 64

1. Biotronik Polska Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 400, 60-169 Poznań – cena – 11.448,00 zł.

PAKIET 65

  1. Billmed Sp. z o.o. ul. Krypska 24/1, 04-082 Warszawa – cena – 11.286,00 zł.

PAKIET 69

1. Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o. ul. Postępu 21B, 02-676 Warszawa – cena – 68.121,00 zł.

2. ProCardia Medical Sp. z o.o. ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa – cena – 109.998,00 zł.

PAKIET 70

1. Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o. ul. Postępu 21B, 02-676 Warszawa – cena – 8.532,00 zł.
Pobieranie 50.83 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna