Zgierz, dn. 19. 12. 2014 r. 31 Wojskowy oddział gospodarczyPobieranie 2.05 Mb.
Strona13/15
Data29.04.2016
Rozmiar2.05 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

Załącznik nr 3 b do SIWZ


WYKAZ URZĄDZEŃ INSTALACJI SYGNALIZACJI POŻARU PODLEGAJĄCEJ OKRESOWYM PRZEGLĄDOM KONSERWACYJNYM
LOKALIZACJA I NA TERENIE SOI KUTNO

Lp.

Nazwa urządzenia

Typ

Miejsce
wbudowania


Ilość

Ilość
przeglądów
w 2015 roku

1

2

3

4

5

6
1

Czujka (kompl.)

DIO-36

bud 4

77

2
2

Czujka (kompl.)

DIO-36

bud 8

24

2
3

Czujka (kompl.)

DIO-36

bud 32

91

2
4

Czujka (kompl.)

DIO-36

bud 33

93

2
5

Czujka (kompl.)

DIO-35

bud 8

5

2
6

Centralka

CSP-T2104

bud 34

1

2
7

Adapter

ADC-1

bud 4

14

2
8

Adapter

ADC-1

bud 8

7

2
9

Adapter

ADC-1

bud 32

14

2
10

Adapter

ADC-1

bud 33

13

2
11

Bateria akumulatorów

12V,65 Ah

bud 34

2

2
12

Izolator zwarć

IZW-1

bud 34

36

2
13

Kabel

YKSYekwY4x1

 

852,8

2
14

Pojemnik

PAR-2002

bud 34

1

2
15

Przewód

YnTKSYekw1x2x1

 

3983,2

2
16

Przycisk

ROP-4AD

bud 4

5

2
17

Przycisk

ROP-4AD

bud 8

4

2
18

Przycisk

ROP-4AD

bud 32

5

2
19

Przycisk

ROP-4AD

bud 33

5

2
20

Wskaźnik

WZ-31

 

14

2
21

Zespół zabezpieczający akumulatory

ZZA-1

bud 34

1

2
22

Czujki jonizacyjne typ DIO badanie szczelności

 

 

290

2
Stałe urządzenia gaśnicze SUG CO2 - Strefa I, Hala Paczkowalni w skład której wchodzi:
1

Butla CO2

 

bud. 65

12

2
2

Wąż wysokociśnieniowy

typ 250 bar

bud. 65

6

2
3

Wąż wysokociśnieniowy

typ 20 Mpa

bud. 65

6

2
4

Linka stalowa naciagowa zaworów szybkootwieralnych

 

bud. 65

2

2
5

Stycznik elektryczny

KW - 2111 380V - 6A nr 10 1980 r.

bud. 65

1

2
6

Dysza - główny rurociąg rozprowadzający

 

bud. 65

8

2
7

Rozgałęzienia rurociągu

 

bud.65

11

2
8

Dźwignia zamykania przewodów wentylacyjnych z rozdzielaczem ciśnienia (wywietrzniki dachowe)

 

bud. 65

3

2
Stałe urzadzenie gaśnicze SUG CO2 - Strefa II, Hala Konserwacji Silników Lotniczych, w skład której wchodzi:
1

Butla CO2

 

bud. 65

12

2
2

Wąż wysokociśnieniowy

typ 250 bar

bud. 65

6

2
3

Wąż wysokociśnieniowy

typ 20 Mpa

bud. 65

6

2
4

Linka stalowa naciagowa zaworów szybkootwieralnych

 

bud. 65

2

2
5

Stycznik elektryczny

typ KW - 2111 380V - 6A nr 3 1981 r.

bud. 65

1

2
6

Dysza - główny rurociąg rozprowadzający

 

bud. 65

10

2
7

Rozgałęzienia rurociągu

 

bud. 65

10

2
8

Dźwignia zamykania przewodów wentylacyjnych z rozdzielaczem ciśnienia (wywietrzniki dachowe)

 

bud. 65

3

2

LOKALIZACJA II NA TERENIE SOI ŁÓDŹLp.

Nazwa urządzenia

Typ

Miejsce
wbudowania


Ilość__Ilość_przeglądów_w_2015_roku'>Ilość

Ilość
przeglądów
w 2015 roku


1

2

3

4

5

6

Skład Materiałowy Gałkówek

1

Centrala ppoż.

CSP-35 POLON

bud. nr 6

1

2

2

Przycisk ppoż.

RSP-1

bud. nr 65

11

2

3

Przycisk ppoż.

RSP-1

bud. nr 66

1

2

4

Przycisk ppoż.

RSP-1

bud. nr 68

1

2

5

Przycisk ppoż.

RSP-1

bud. nr 69

1

2

WCKM Łódź ul. 6 Sierpnia 92

6

Centrala POLON - ALFA

CSP-4200

bud. nr 4

1

2

7

Czujka ciepła

TUP-40

bud. nr 4

12

2

8

Czujka dymu-optyczna

DOR-40

bud. nr 4

21

2

9

Sygnalizator wewnętrzny

SA-K2

bud. nr 4

1

2

10

Sygnalizator zewnętrzny

AS-254

bud. nr 4

1

2

11

Ręczny ostrzegacz poż.

ROP-4001

bud. nr 3,4,46

20

2

12

Nadajnik

NRP-100

bud. nr 4

2

2

13

Zasilacz ZSB-1,2

24Ah/12V

bud.nr 4

2

2

14

Syrena alarmowa elektryczna

 

bud.nr 3

1

2

15

Centrala sygnalizacyjna pożaru

Polon 4000

bud.nr 46

1

2

16

Centrala oddymiania

RZN 4404-K

bud.nr 46

2

2

17

Sygnalizator akustyczny

SAL-4001

bud.nr 46

5

2

18

Ręczny ostrzegacz poż.

ROP-4001M

bud.nr 46

10

2

19

Przycisk oddymiania

RT 42

bud. nr 46

10

2

20

Moduł impulsu do centrali

IM44 K/M

bud.nr 46

2

2

21

Moduł przekaźnika odłącz.

RT 42

bud. Nr 46

2

2

22

Element kontrolno-sterujący

EKS-4001

bud.nr 46

3

2

23

Czujka ciepła

TUN 4046

bud. nr 46

4

2

24

Czujka optyczna dymu

DOR 4046

bud. nr 46

233

2

25

Gniazdo czujki

typ G-40

bud.nr 46

242

2

26

Klapa dymowa wraz z napęd.

 

bud nr 46

2

2

WOBWSM -ŁÓDŹ

27

Centrala alarmowa cyfrowa

INTEGRAL C/C1

bud.nr 1

1

2

28

Czujka pasywna podczerw.

IR 918AM

bud nr 1

1

2

29

Czujka ppoż.

MTD 553

bud nr 1

2

2

30

Radiolinia czterokanałowa

CH4H

bud nr 1

1

2

31

Ręczny ostrzegacz pożarowy

MPC 545-2R

bud nr 1

1

2

32

Sygnalizator akustyczny wew.

YOU 4

bud.nr 1

1

2

33

Zasilacz buforowy

AWZ 333

bud.nr 1

1

2

WSNJO - ŁÓDŹ ul. Źródłowa 52

34

Czujka dymu i ciepła

 

bud. nr 2

198

2

35

Element kontrolno-sterujacy

EKS-4001

bud. nr 2

2

2

36

Przycisk popż

ROP-4001

bud nr 2

10

2

37

Centrala sygnalizacji pożaru

POLON 4900

bud nr 2

1

2

38

Centrala oddymiania

RZN 4404-K

bud nr 2

1

2

39

Przycisk oddymiania

RT 42

bud. Nr 2

9

2

40

Klapa dymowa

AWAK

bud. Nr 2

2

2

41

Skrzynka sterująca

 

bud. Nr 4

2

2

42

Czujka dymu

 

bud. Nr 4

2

2

43

Przełącznik syreny

 

bud. Nr 4

1

2

44

Sygnalizator akustyczny wew.

 

bud. Nr 4

2

2

45

Klapa dymowa 1-skrzydłowa

 

bud. Nr 4

2

2

46

Drzwi dymoszczelne wew.

ARTON JAWAL

bud. Nr 6

3

2

47

Drzwi dymoszczelne zew.

ARTON JAWAL

bud. Nr 6

4

2

48

Okno napowietrzające

ARTON JAWAL

bud. Nr 6

3

2

49

Klapa dymowa

MERCOR

bud. Nr 6

2

2LOKALIZACJA II NA TERENIE SOI TOMASZÓW MAZOWIECKILp.

Nazwa urządzenia

Typ

Miejsce
wbudowania


Ilość

Ilość
przeglądów
w 2015 r.


1

2

3

4

5

6

 

1

Centrala sterująca oddymianiem

WCR-9705

bud. nr 17

1

2

2

Czujka (kompl.)

OCD-DP 652

bud. nr 17

1

2

3

Przycisk przewietrzający

LT

bud. nr 17

1

2

4

Alarmowy przycisk oddymiania

ROP

bud. nr 17

2

2

5

Siłownik

MOR-L

bud. nr 17

2

2

6

Centrala

IGNIS 1080

bud. nr 1 - GWŁ

1

2

7

Optyczna czujka dymu

DOR-40

bud. nr 1 - GWŁ

5

2

8

Czujka ciepła

TUP-40

bud. nr 1 - GWŁ

4

2

9

Sygnalizator wewnętrzny

S.A.-K7

bud. nr 1 - GWŁ

1

2

10

Wynośna tablica

TW-35

bud. nr 1 - GWŁ

1

2

11

Ręczny ostrzegacz poż.

ROP-33

bud. nr 1 - GWŁ

1

2

12

Dealer telefoniczny

Dial-1602

bud. nr 1 - GWŁ

1

2

13

Zasilacz ZSB-13/8,2

17Ah/12V/2szt.

bud. nr 1 - GWŁ

1

2

 

14

Centrala

IGNIS 1080

bud. nr 1 -
Kancelaria

1

2

15

Czujka (kompl.)

DIO-40

bud. nr 1 -
Kancelaria

16

2

16

Czujka (kompl.)

TUP-40

bud. nr 1 -
Kancelaria

7

2

17

Przycisk

ROP-63

bud. nr 1 -
Kancelaria

1

2

18

Sygnalizator

SAK-7

bud. nr 1 -
Kancelaria

2

2

19

Wskażnik zadziałania czujki

WZ-31

bud. nr 1 -
Kancelaria

12

2

20

Gniazdo czujek

G-40

bud. nr 1 -
Kancelaria

23

2

21

Akumulator

12V - 7Ah

bud. nr 1 -
Kancelaria

12

2

21

Centrala

PC-4020

bud. nr 1 -
Kancelaria

1

2

22

Czujka (kompl.)

OCSO-23

bud. nr 1 -
Kancelaria

4

2

23

Czujka (kompl.)

MN-240S

bud. nr 1 -
Kancelaria

17

2

24

Czujki jonizacyjne typu DIO-badanie szczelności promieniotw.

16

2LOKALIZACJA IV NA TERENIE SOI NOWY GLINNIK


Lp.

Nazwa urządzenia

Typ

Miejsce
wbudowania


Ilość

Ilość
przeglądów
w 2015 r.

1

2

3

4

5

6
Nowy Glinnik, k. 6091 BUDYNEK NR: 106, 248
1

Centrala

FC 330 C

bud.248

1

2
2

Czujka (kompl.)

OP 320 C

bud.248

19

2
3

Przycisk

WR 2001/SR

bud.248

2

2
4

Wskaźnik zadziałania czujki

AI - 322

bud.248

5

2
5

Sygnalizator

wewnętrzny

bud.248

2

2
6

Sygnalizator

zewnętrzny

bud.248

1

2
7

Centrala oddymiania

MCR9705

bud.106

1

2
8

Czujka (kompl.)

DP 652

bud.106

1

2
9

Ręczny ostrzegacz poż.

DM 702

bud.106

3

2
10

Siłownik elektryczny

MCR-L

bud.106

2

2
11

Przycisk przewietrzania

LT

bud. 106

1

2

Nowy Glinnik, k. 6091 BUDYNEK NR: 263,264,
12

Centrala

POLON 4900

bud. 263

1

2

13

Zasilacz buforowy

Merawex ZSP 135 D2 z akumulatorem

bud. 263

2

2

14

Trzymacz (zwalniacz) drzwi pożarowych

elektromagnetyczny

bud. 263

1

2

15

Jonizacyjna czujka sygnalizacji dymu

DUT 6046

bud. 263

12

2

16

Optyczna czujka sygnalizacji dymu (czujka nadmiarowo - temperaturowa)

DOT 4046

bud. 263

22

2

17

Ręczny ostrzegacz pożarowy

ROP-4001M

bud. 263

9

2

18

Element kontrolno - sterujący

EKS-4001

bud. 263

4

2

19

Sygnalizator akustyczny

zewnętrzny

bud. 263

4

2

20

Liniowa czujka dymu

DOP 6001

bud. 263

4

2

21

Lustro liniowej czujki dymu

E39-R8

bud. 263

4

2

22

Centrala

POLON 4900

bud. 264

1

2

23

Zasilacz buforowy

Merawex ZSP 135 D2 z akumulatorem

bud. 264

2

2

24

Trzymacz (zwalniacz) drzwi pożarowych

elektromagnetyczny

bud. 264

1

2

25

Jonizacyjna czujka sygnalizacji dymu

DUT 6046

bud. 264

12

2

26

Optyczna czujka sygnalizacji dymu (czujka nadmiarowo - temperaturowa)

DOT 4046

bud. 264

22

2

27

Ręczny ostrzegacz pożarowy

ROP-4001M

bud. 264

9

2

28

Element kontrolno - sterujący

EKS-4001

bud. 264

4

2

29

Sygnalizator akustyczny

zewnętrzny

bud. 264

4

2

30

Liniowa czujka dymu

DOP 6001

bud. 264

4

2

31

Lustro liniowej czujki dymu

E39-R8

bud. 264

4

2


LOKALIZACJA V NA TERENIE SOI LEŹNICA WIELKA

Bud. Symulator skoków spadochronowych HALO- HAHO


Lp.

Nazwa urządzenia

Typ

Miejsce
wbudowania


Ilość

Ilość
przeglądów
w 2015 roku


1

2

3

4

5

6

 
1

Optyczna uniwersalna czujka dymu (Polon Alfa)

DUR-4043

Halo-Haho

105

2

2

Uniwersalna czujka ciepła (Polon Alfa)

TUN-4043

Halo-Haho

2

2

3

Gniazdo czujek (Polon Alfa)

G-40

Halo-Haho

107

2

4

Ręczny ostrzegacz pożarowy, adresowalny, z izolatorem zwarć, wtynkowy (Polon Alfa)

ROP-4001M

Halo-Haho

8

2

5

Ramka maskująca - czaerwona (Polon Alfa)

RM-60-R

Halo-Haho

8

2

6

Centrala sygnalizacji pożarowej(4x64 adresy), pełne oprogramowanie, drukarka

POLON 4200

Halo-Haho

1

2

7

Terminal sygnalizacji równoległej (Polon Alfa)

TSR-4000

Halo-Haho

2

2

8

Element kontrolno-sterujący (1 wejście) z izolatorem zwarć (Polon Alfa)

EKS-4001

Halo-Haho

5

2

9

Element kontrolno-sterujący (8 wejść) z izolatorem zwarć (Polon Alfa)

EWS-4001

Halo-Haho

1

2

10

Obudowa pojedyńcza (Polon Alfa)

1XEKS

Halo-Haho

2

2

11

Pojemnik dla akumulatorów od 22 AH do 44 Ah (Polon Alfa)

PAR-4800

Halo-Haho

1

2

12

Sygnalizator akustyczno-optyczny, z zespołem diod LED (W2)

SA-K7

Halo-Haho

10

2
Załącznik nr 4 do SIWZ
WYKAZ URZĄDZEŃ

Lp.

Nazwa urządzenia

Typ urządzenia

Miejsce montażu

Ilość

Uwagi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 5 do SIWZ


................................................

(pieczęć adresowa Wykonawcy)
OŚWIADCZENIE__O_SPEŁNIANIU_WARUNKÓW_UDZIAŁU_W_POSTĘPOWANIU_OKREŚLONYCH_W_ART._22_UST._1_USTAWY_PZP__Ja_/_my_niżej_podpisany/i'>OŚWIADCZENIE

O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OKREŚLONYCH W ART. 22 UST. 1 USTAWY PZP

Ja / my niżej podpisany/i

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…

działając w imieniu i na rzecz (dane Wykonawcy)

Pełna nazwa:

..............................................................................................................................................................................................................................................................

Adres: ...............................................................................................................................(ulica, miejscowość, kod pocztowy, województwo)
NIP: ................................................. REGON: ...................................................

Tel. .................................................. Fax: ..........................................................


Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie ………………………………………….........................
na …………………………………………………… nr sprawy: ………………….
W imieniu Wykonawcy wskazanego powyżej oświadczam, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu dotyczące:


  1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
  1. posiadania wiedzy i doświadczenia;
  1. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
  1. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

...............................................................

(miejscowość i data )


………………………………………….

(podpis osoby uprawnionej

do reprezentacji Wykonawcy)


Załącznik Nr 6 do SIWZ
................................................

(pieczęć adresowa Wykonawcy)OŚWIADCZENIE

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Ja / my niżej podpisany/i

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………

działając w imieniu i na rzecz (dane Wykonawcy)

Pełna nazwa:

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adres: ..........................................................................................................................................(ulica, miejscowość, kod pocztowy, województwo)
NIP: ................................................. REGON: ...................................................

Tel. .................................................. Fax: ..........................................................

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie ……………………………………….................................. na ………………………………………………… nr sprawy: ………..……………..
oświadczam, iż Wykonawca wskazany powyżej nie podlega wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

.....................................................

(miejscowość i data )
………………………………………….

(podpis osoby uprawnionej

do reprezentacji Wykonawcy)
Załącznik Nr 7 do SIWZ

....................................................

(pieczęć adresowa Wykonawcy)


WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW

Ja / my niżej podpisany/i

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…

działając w imieniu i na rzecz (dane Wykonawcy)

Pełna nazwa:

..............................................................................................................................................................................................................................................................

Adres: ...............................................................................................................................(ulica, miejscowość, kod pocztowy, województwo)

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, ………………………………………………………… nr sprawy ………………………. w imieniu Wykonawcy wskazanego powyżej przedstawiam wykaz głównych usług, w tym usług niewykonanych lub wykonanych nienależycie oraz załączamy dokumenty potwierdzające, że zamówienia wykonane zostały z należycie.
Lp.

Podmiot na rzecz, którego usługa była realizowana

Przedmiot

Data wykonania

(od – do)Wartość usługi

Wysokość naliczonych kar umownych*..................................., dnia ....................... .......................................................

(podpis osoby uprawnionej

do reprezentacji Wykonawcy)

* dotyczy usług niewykonanych lub wykonanych nienależycie

Załącznik Nr 8 do SIWZ

................................................

(pieczęć adresowa Wykonawcy)Pobieranie 2.05 Mb.

1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna