ZGŁoszenie krajowej oferty pracyPobieranie 30.37 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar30.37 Kb.
ZGŁOSZENIE KRAJOWEJ OFERTY PRACY

I. Informacje dotyczące pracodawcy krajowego

1.Nazwa pracodawcy/agencji zatrudnienia

Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ursus”

2. Adres pracodawcy

Ulica Gen. K. Sosnkowskiego 11

 -  Warszawa

Kod pocztowy miejscowość


Gmina ---

Telefon 22 572 28 10

Faks 22 572 28 50

e-mail biuro@rsmursus.pl

strona internetowa www.rsmursus.pl


3. Numer wpisu do rejestru

Krajowy Rejestr Agencji

Zatrudnienia

4. Podstawowy rodzaj działalności wg PKD 2007

 Z5. NIP

6. Forma prawna prowadzonej

działalnościspółdzielnia


7. Osoba wskazana przez pracodawcę do kontaktów

Nazwisko i imię Emil Broniarek

Stanowisko kierownik osiedla „Kolorowa”

Telefon 22 662 72 40


e-mail ………………………………………………………..

8. Czy oferta nie jest w tym samym czasie zgłoszona do innego

PUP na terenie kraju? TAK NIE x9. Czy oferta jest złożona w celu uzyskania informacji starosty – do zezwolenia na pracę dla cudzoziemca ? TAK NIE x

II. Informacje dotyczące zgłaszanego miejsca pracy

10. Nazwa zawodu

administrator nieruchomości

12. Nazwa stanowiska

administrator

13. Liczba zatrudnionych pracowników  Liczba wolnych miejsc pracy

w tym: dla osób niepełnosprawnych11. Kod zawodu wg KZ i S

411001

14. Wnioskowana liczba kandydatów 

15.Miejsce wykonywania pracy

Administracja osiedla „Kolorowa”

ul. Tomcia Palucha 10A

Warszawa

16. Dodatkowe informacje:

1) możliwość zakwaterowania

2) możliwość wyżywienia

3) możliwość sfinansowania lub

dofinansowania kosztów podróży

4) inne


17. Zasięg upowszechnienia oferty pracy:

- krajowa x

- państwa EOG

- przekazanie do wskazanego PUP

18. Rodzaj umowy
1) umowa na czas nieokreślony;

2) umowa na czas określony;

3) umowa na okres próbny;

4) umowa na zastępstwo;

5) umowa zlecenie;

6) umowa z agencją pracy

tymczasowej;

7) inne ………………………..19. System i rozkład czasu pracy
1) jednozmianowa;

2) dwie zmiany;

3) trzy zmiany;

4) inne …………………..20. Wymiar czasu pracy
40 godzin tygodniowo

21. Częstotliwość kontaktów

Urzędu z pracodawcą

i preferowana forma

kontaktów

1) co 3 dni

2) 1 raz w tygodniu

3) inne: na bieżąco




22. Wysokość proponowanego wynagrodzenia brutto

2.800,-zł

23. System wynagradzania (miesięczny, godzinowy, akord, prowizja)

miesięczny

24. Data rozpoczęcia pracy
01.07.2013r.

25. Okres aktualności

oferty


…………………………..

26. Oczekiwania pracodawcy wobec kandydatów do pracy

Wykształcenie: wyższe lub średnie techniczne

Kierunek /specjalność: zarządzanie

Doświadczenie zawodowe: w spółdzielni mieszkaniowej

Uprawnienia, umiejętności: I. licencja zarządcy nieruchomości.

II. znajomość ustaw: prawo spółdzielcze; o spółdzielniach mieszkaniowych; o własności lokali; o ochronie praw lokatorów; prawo budowlane; o ochronie przyrody; o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. III. komunikatywność i kreatywność.


27. Ogólny zakres obowiązków:

1) nadzór nad utrzymaniem porządku i czystości w budynkach i na terenach osiedlowych,

2) koordynacja i rozliczanie pracy gospodarzy domów, 3) obsługa interesantów,

4) prowadzenie korespondencji,

5) przyjmowanie i rejestracja zgłoszeń i zleceń,

6) prowadzenie książek obiektów budowlanych,

7) znajomość pakietu programów Microsoft,

8) kompletowanie i przechowywanie dokumentacji.III. Adnotacje Urzędu Pracy

28. Data przyjęcia zgłoszenia

29. Data odwołania zgłoszenia

30. Numer zgłoszenia

31. Sposób przyjęcia oferty

1) pisemnie

2) faks

3) e-mail4) inna forma ……………..

Czy pracodawca wyraża zgodę

na upowszechnienie informacji umożliwiających jego identyfikację?

TAK NIE


33. Aktualizacja

1. ………………………

2. ………………………

3. ………………………


Urząd Pracy m. st. Warszawy 15.02.2013r.. – Załącznik nr 1 do procedury nr ewid.: P-7.11
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna