Zgłoszenie reklamacyjne Nr (uzupełnia Przyjmujący reklamację)Pobieranie 9.63 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar9.63 Kb.
Zgłoszenie reklamacyjne Nr …............... (uzupełnia Przyjmujący reklamację)
(Uzupełnia Reklamujący)
Data sporządzenia zgłoszenia reklamacyjnego * ..…....................................................................
Imię i nazwisko Reklamującego*...................................................................................................................
Kontakt

Telefon* ….............................................

E-mail * …............................................
Nazwa reklamowanego towaru*
….....................................................................................................................................................................
Ilość reklamowanego towaru* ….................. szt.
Data dostarczenia towaru …...................................................
Numer dokumentu sprzedaży* ….............................................
Dokładane wymienienie wad*

.….............................................….........................................................................................................................….........................................…............................................…..............................................................................….................................................................…......................................................................................................….........................................…..............................................................................................................................…...........................................................................................................................................................................


(Uzupełnia Przyjmujący reklamację)
Opinia rzeczoznawcy*
.….............................................................................….........................................................................................….............................................….............................................................................….........................................…............................................…......................................................….................................................................….............................................................................….........................................…............................................…...........................................................................................................................................................................

Powody odrzucenia reklamacji

…...................................................….........................................….....................................................................…......................................................….........................................…...................................................................…..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Postanowienia ogólne
Klient otrzymał
a) należność za zwrócony towar w kwocie** …........................ zł

b) towar naprawiony**c) towar wymieniony**

** niepotrzebne skreślić
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna