ZGŁoszenie uczestnictwa w szkoleniu niniejszym zgłaszam udział w szkoleniuPobieranie 16.98 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar16.98 Kb.

Ełk

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W SZKOLENIU
Niniejszym zgłaszam udział w szkoleniu:

Tytuł szkolenia

Jak przygotować projekt z oddolnych inicjatyw POKL?

Trener

Adam Puza

Miejsce

Pisz

Nr zakresu tematycznego

2

nr usługi

3

Data

22 wrzesień 2011 r.

Potwierdzam swoje uczestnictwo w szkoleniu:


Imię i nazwisko


Instytucja


Adres do korespondencji


TelefonE-mail

Jak ocenia Pan(i) swoją wiedzę z proponowanego zakresu szkolenia:

 Podstawowy

 Średni (krótki opis) ……………………………………………………………………………

 Zaawansowany (krótki opis)…………………………………………………………………..

Wysyłając formularz zgłoszenia kandydat zobowiązuje się do pełnego uczestnictwa w szkoleniu w pełnym wymiarze godzin w terminie wskazanym w wykazie szkoleń.

W przypadku braku powiadomienia o rezygnacji z potwierdzonego udziału, organizator zastrzega sobie prawo obciążenia instytucji delegującej kosztami organizacji szkolenia i materiałów szkoleniowych.
W przypadku pytań prosimy kontaktować się z Punktem Informacyjnym Ośrodka: tel. 87 621 03 68
e-mail: szkolenia_elk@roEFS.pl

Podpis

Zebrane dane będą przetwarzane i wykorzystane przez Regionalny Ośrodek EFS w Ełku działający przy Stowarzyszeniu Powiatów, Miast i Gmin Stowarzyszenie EGO Kraina Bociana, Krajowy Ośrodek EFS w Warszawie, Instytucję Pośredniczącą POKL w Olsztynie, w celu prowadzenia działań szkoleniowych, doradczych, animacyjnych i informacyjno-promocyjnych, rekrutacji, bieżącej działalności, w tym promocji działań, sprawozdawczości, monitoringu, kontroli oraz ewaluacji w ramach koordynacji sieci Regionalnych Ośrodków EFS. Dane są przekazywane dobrowolnie, jednak ich nieprzekazanie uniemożliwia skorzystanie z usług Regionalnego Ośrodka EFS. Informujemy także o prawie do dostępu oraz możliwości poprawienia danych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.).


Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Regionalny Ośrodek EFS w Wałbrzychu

przy „nazwa organizacji”

ul. Regionalna 12

Wałbrzych, tel 033 222 22 22e-mail: info_walbrzych@roEFS.pl

www.walbrzych.roEFS.plRegionalny Ośrodek EFS w Ełku

przy Stowarzyszeniu Powiatów, Miast i Gmin EGO Kraina Bociana
ul. Piłsudskiego 10

19-300 Ełk

tel. 87 621 03 68

e-mail: info_elk@roEFS.plwww.elk.roEFS.pl

Pobieranie 16.98 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna