ZGŁoszenie uczestnictwa w szkoleniuPobieranie 23.37 Kb.
Data29.04.2016
Rozmiar23.37 Kb.ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W SZKOLENIU
Kontakt – Otawa Group Sp. j. Adam Wyrwa, kom. 795-152-033; e-mail: szkolenia@akademiaautomotive.pl

Nr konta: 49 1500 1445 1214 4005 2630 0000
Osoba kontaktowa:
Nazwa firmy:
Adres:
Telefon:
Fax:
E-mail:

Uwaga: istnieje możliwość zorganizowania szkolenia zamkniętego

Cena pierwszego szkolenia: rabat z 699,00 zł na 199,00 zł netto za osobę.

Tytuł szkolenia


Data szkolenia

Imię/nazwisko uczestnika i Nr PESEL


Nowy model sprzedaży - BDC (Business Development Center)

Od Klienta on-line do Klienta off-line, czyli skuteczne prowadzenie korespondencji elektronicznej13.12.2013r.

godz. 9.00

Sprzedaż flotowa w stacji dealerskiej
- pozyskiwanie i obsługa klientów flotowych.
Vademecum profesjonalnego flotowca

14.01.2014 r.

godz. 9.00

ABC techniki samochodowej, czyli jak wiedza techniczna
zwiększa skuteczność handlową.

31.01.2014 r.

godz. 9.00

Dane do faktury:

Nazwa firmy:
Adres:
NIP:

OŚWIADCZENIE

 1. Niniejsze oświadczenie traktujemy, jako podstawę do wystawienia faktury. Upoważniamy Otawa Group Sp.j.
  do wystawienia faktury za szkolenie bez naszego podpisu.

 2. Zobowiązujemy się do uiszczenia kwoty w wysokości (ilość uczestników x cena netto) ………………………… zł

 3. Wyrażamy zgodę na przetwarzanie naszych danych osobowych w bazie danych organizatorów: Otawa Group Sp.j. oraz Autokopex Sp. z o.o. w celu realizacji szkolenia oraz przekazania informacji o przyszłych przedsięwzięciach. Organizatorzy zapewniają prawo do wglądu i zmian danych osobowych. Jednocześnie zgadzamy się na powiadamianie o nowych promocjach i usługach w przyszłości przy wykorzystaniu łączności elektronicznej i pocztowej.

 4. Akceptujemy „Warunki uczestnictwa w szkoleniach Śląskiej Akademii Automotive.”___________________

Podpis Księgowego___________________

Podpis Dyrektora
WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH ŚLĄSKIEJ AKADEMII AUTOMOTIVE

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W SZKOLENIU


 1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest wypełnienie formularza „Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu” i przesłanie go e-mailem (skan) na adres: szkolenia@akademiaautomotive.pl. Najpóźniej 7 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia. Formularz musi być podpisany przez osobę decyzyjną.

OPŁATA ZA SZKOLENIE

 1. Opłata za szkolenie powinna być uiszczona przed rozpoczęciem kursu.

 2. Opłatę należy uregulować najpóźniej 3 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia przelewem na konto wskazane
  w zgłoszeniu uczestnictwa w szkoleniu.

 3. Cena szkolenia obejmuje: udział w kursie, materiały dla uczestników, certyfikaty, wyżywienia.

 4. Szkolenie jest objęte stawką podatku VAT w wysokości 23%.


 5. Certyfikaty/Zaświadczenia będą wydawane uczestnikom wyłącznie po uregulowaniu płatności za szkolenie.

REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W SZKOLENIU
 1. Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu powinna być zgłoszona w formie pisemnej z 3 dniowym wyprzedzeniem, przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia.

 2. Jeżeli rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu nastąpi w terminie krótszym niż 3 dni przed jego rozpoczęciem
  lub z powodu nieobecności uczestnika, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do pobrania całej opłaty.

 3. Zmiana osoby zgłoszonej na szkolenie jest możliwa do 2 dni przed rozpoczęciem kursu.


ODWOŁANIE LUB ZMIANA TERMINU SZKOLENIA

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu bez podania przyczyny.

 2. W przypadku odwołania lub zmiany terminu organizatorzy poinformują Klienta o nowym terminie szkolenia lub dokonają zwrotu wniesionej opłaty.

 3. W przypadku odwołania szkolenia odpowiedzialność finansowa organizatorów będzie ograniczona wyłącznie do zwrotu wniesionej przez uczestnika opłaty.

 4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany programu lub planu dnia szkolenia.

USTALENIA NIESTANDARDOWE

 1. Wszelkie inne życzenia i sugestie związane z uczestnictwem w szkoleniu w tym np. specjalne wymagania żywieniowe prosimy zgłaszać z 3 dniowym wyprzedzeniem.Pobieranie 23.37 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna