Zlecenie spedycyjne ogólnePobieranie 9.8 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar9.8 Kb.ZLECENIE SPEDYCYJNE - OGÓLNE


__________________________________________________________
(pieczątka firmowa)
zwany dalej Zleceniodawcą
udziela niniejszym przedsiębiorstwu działającemu pod firmą:
Kuehne + Nagel Sp. z o.o.

ul. Spedycyjna 1

PL-62 023 Gądki
zlecenia ogólnego na organizowanie transportów morskich towarów, co do których Zleceniodawcy przysługuje tytuł prawny, z organizowaniem powiązanych z nimi transportów lądowych.
Podpisując niniejsze Zlecenie Ogólne:

  1. Zleceniodawca potwierdza, iż zapoznał się, akceptuje i zobowiązuje się stosować Ogólne Warunki Spedycji Morskiej oraz Modelowe Warunki Spedycyjne FIATA wraz z uzupełnieniem, których tekst dostępny jest na stronie internetowej www.kuehne-nagel.pl;

  2. akceptuje fakt, że niniejsze zlecenie wraz z Ogólnymi Warunkami Spedycji Morskiej, Modelowymi Warunkami Spedycyjnymi FIATA wraz z uzupełnieniem oraz Zleceniem Szczegółowym lub Ofertą stanowią umowę spedycji pomiędzy Zleceniodawcą a Kuehne + Nagel sp. z o.o.


Zleceniodawca

(data, podpis, pieczątka firmowa i imienna)Kuehne + Nagel Sp. z o.o.

ul. Spedycyjna 1

PL-62 023 Gądki
e-mail: info.poznan@kuehne-nagel.com Kapitał Zakładowy NIP: 779-24-29-566

Internet: http://www.kuehne-nagel.pl 281 403 850,00 PLN REGON: 361063720
Spółka Kuehne + Nagel Sp. z o.o. z siedzibą w Gądkach jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000549292.

Kuehne + Nagel Sp. z o.o. jest spedytorem prowadzącym działalność gospodarczą zgodnie z Modelowymi Warunkami Spedycyjnymi FIATA wraz z uzupełnieniem, których tekst dostępny jest na poniższej stronie internetowej:

http://www.kuehne-nagel.pl

Strona / Page /©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna