Zlecenie spedycyjnePobieranie 24.08 Kb.
Data01.05.2016
Rozmiar24.08 Kb.
ZLECENIE SPEDYCYJNE

Bumco Sp. z o.o.


ul. Płaskowickiej 46 lok. U6

02-778 WARSZAWAtel: (+48 22) 414 10 19

fax: (+48 22) 414 10 19

e-mail: biuro@bumco.pl

NIP: 951-235-27-06IMPORT

TRANSPORT LOTNICZY1. NADAWCA: ...................................................................................................................................................................................................
DOKŁADNY ADRES: .....................................................................................................................................................................................
OSOBA KONTAKTOWA: ...............................................................................................................................................................................
TEL/FAX: ........................................................................................................................................................................................................
2. ODBIORCA: ...................................................................................................................................................................................................
DOKŁADNY ADRES: ......................................................................................................................................................................................
OSOBA KONTAKTOWA: ...............................................................................................................................................................................
TEL/FAX: ........................................................................................................................................................................................................
3. RODZAJ TOWARU: ......................................................................................................................................................................................

Jakość i treść towarów nie jest sprawdzana przez spedytora/przewoźnika. Spedytor /przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za faktyczną zawartość opakowań, wydanych mu przez Nadawcę, wskazanego w niniejszym zleceniu.


4. STATUS CELNY TOWARU: …………………………. / WYPEŁNIĆ OBOWIĄZKOWO PRZY IMPORCIE Z UNII EUROPEJSKIEJ/
5. WAGA BRUTTO: ...........................................................................................................................................................................................
6. ILOŚĆ OPAKOWAŃ/WYMIARY: ..................................................................................................................................................................

7. WARUNKI DOSTAWY WG. INCOTERMS’2000: ..........................................................................................................................................
8. WARTOŚĆ TOWARU: ...................................................................................................................................................................................
9. PROSZĘ UBEZPIECZYĆ TOWAR DO WARTOŚCI *:...................................................................................................................................
10. DATA PODEBRANIA TOWARU:..................................................................................................................................................................
W przypadku zmiany daty podebrania towaru, Zleceniodawca zobowiązany jest natychmiast poinformowac Zleceniobiorcę.
Zobowiązujemy się do pokrycia wszelkich należności wynikłych z tytułu zlecenia spedycji zgodnie z ofertą z dnia .......................... łącznie z dodatkowymi kosztami, związanymi z realizacją takiego zlecenia, o ile takowe powstaną w tym wszelkimi dodatkowymi kosztami poniesionymi przez Spedytora, w związku z realizacją zlecenia spedycyjnego, w szczególności kosztami opłat lotniskowych, opłat za składowanie towarów w portach lotniczych, itp.

Miejsce i data wystawienia dokumentu:

.....................................................................

Nazwa firmy, pieczęć i podpis zleceniodawcy


Kontakt z osobą prowadzącą kontrakt w Polsce:

Imię i Nazwisko: ……............................................................

Tel: …………………………….. Fax: …………………………

DATA I PODPIS OŚWIADCZAJĄCEGO…………………………………………………………………………………………………………………..


(*) Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ładunków w Transporcie Międzynarodowym oraz Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne (OPWS) 2010
są do wglądu na każde żądanie, w siedzibie spółki Bumco Sp. z o.o.
Pracujemy na podstawie Ogólnych Polskich Warunków Spedycyjnych (OPWS) – 2010

Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru SądowegoKapitał Zakładowy: 50.000,00 PLN Kapitał Wpłacony: 50.000,00PLN - KRS: 0000406520 NIP: 951 235 27 06 REGON: 145949223
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna