Zmiany Pobrania makroskładników przez pszenżyto jare w zależności od nawożenia MineralnegoPobieranie 6.85 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar6.85 Kb.
Mirosław Wyszkowski

Zmiany Pobrania makroskładników przez pszenżyto jare w zależności od nawożenia Mineralnego


Katedra Chemii Środowiska

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Streszczenie

Celem wykonanych badań było określenie działania nawożenia magnezem (0 i 1,5 g Mg·wazon-1) stosowanego we współdziałaniu z azotem (1; 2 i 3 g N·wazon-1) lub potasem (0,91; 1,82 i 2,73 g K·wazon-1) na pobranie makroskładników przez pszenżyto jare. Nawożenie magnezem w doświadczeniu ze wzrastającymi dawkami azotu wpłynęło dodatnio na nagromadzanie N-ogółem, fosforu, potasu, magnezu i sodu w ziarnie pszenżyta. Oddziaływanie nawożenia magnezem na kumulację składników w słomie pszenżyta było mniejsze niż w ziarnie i zazwyczaj ujemne. Nawożenie azotem spowodowało wzrost nagromadzania wszystkich makroskładników w ziarnie oraz N-ogółem, magnezu i wapnia w słomie, a także ujemnie na akumulację fosforu, potasu i sodu w słomie pszenżyta. Nawożenie potasem działało antagonistycznie w stosunku do magnezu ograniczając wpływ Mg na pobranie azotu i fosforu oraz zmniejszając nagromadzanie potasu i sodu w ziarnie pszenżyta jarego. Wzrastające dawki potasu spowodowały wzrost pobrania potasu, wapnia i częściowo fosforu w słomie pszenżyta.Słowa kluczowe: pszenżyto jare, pobranie, N-ogółem, fosfor, magnez, potas, wapń, sód.

Fluctuation in the uptake of macroelements by spring triticale in relation to mineral fertilisation
Abstract


The aim of the experiments was to assess the effect of magnesium fertilisation (0 and 1.5g Mg.pot-1) applied together with nitrogen (1, 2 and 3g N.pot-1) or potassium (0.91, 1.82 and 2.73g .pot-1) on the uptake of macroelements by spring triticale. In the experiment with nitrogen magnesium fertilisation had a positive effect on the accumulation of N-total, phosphorus, potassium, magnesium and sodium in triticale grain. The effect of magnesium fertilisation on the accumulation of macroelements in triticale straw was lower and usually negative compared to that in the grain. Nitrogen fertilisation affected positively the accumulation of all macroelements in grain and N-total, magnesium and calcium in straw, but negatively the accumulation of phosphorus, potassium and sodium in triticale straw. Potassium was antagonistic to magnesium reducing Mg effect on the uptake of nitrogen and phosphorus and depressing the amounts of potassium and sodium in the grain of spring triticale. Potassium fertilisation had a positive effect on the uptake of potassium, calcium and partly phosphorus in triticale straw.
Key words: spring triticale, uptake, total-N, phosphorus, magnesium, potassium, calcium, sodium.

Pobieranie 6.85 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna