Zmieniony Opis techniczny klastera serwerów wirtualnych Załącznik nr 1b Warunki ogólnePobieranie 207.37 Kb.
Strona1/2
Data02.05.2016
Rozmiar207.37 Kb.
  1   2Zmieniony Opis techniczny klastera serwerów wirtualnych Załącznik nr 1b

 1. Warunki ogólne

 1. Do zadań Wykonawcy należy m. in.:

   1. Dostawa 2 węzłowego klastra wysokiej dostępności wykorzystujący platformę wirtualizacji.

   2. Dostawa do zabudowy klastra szafy serwerowej wyposażonej w redundantny system zasilania i dystrybucję zasilania w szafie,

   3. Dostawa do klastra 2 przełączników w technologii ethernet 10 GB/ 1 GB,

   4. Dostawa urządzenia dostępowego do internetu,

   5. Instalacja i konfiguracja środowiska VMware

   6. Instalacja i konfiguracja maszyn wirtualnych z systemem MS Windows.

   7. Konwersja/migracja istniejących maszyn wirtualnych (Windows, Linux) z istniejącego środowiska wirtualnego.

   8. Dostawa kontrolera do zarzadzania siecią bezprzewodową oraz 20 punktów dostępowych. Po zakończeniu instalacji należy dostarczyć dokumentację powykonawczą opisująca część logiczną wykonanej sieci bezprzewodowej.

   9. Przeprowadzenie testów symulujących awarię każdego z elementów infrastruktury i przeszkolenie dwóch administratorów w zakresie obsługi systemu.

 2. Dostarczony sprzęt musi być nowy i wyprodukowany nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed dostawą. Przełączniki muszą być wyposażone w legalne oprogramowanie umożliwiające realizację wszystkich założeń określonych w specyfikacji. Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji u producenta sprzętu legalności oprogramowania oraz żądanych trybów serwisu. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia oświadczenia producenta o spełnieniu wymogów SIWZ. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z dostarczeniem sprzętu i oprogramowania do siedziby Zamawiającego.

 3. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie sprzętu równoważnego o parametrach nie gorszych niż przedstawione w specyfikacji.

 4. Zamawiający udostępni dokumentację instalacji sieciowej w formie rysunku technicznego opisującego w sposób graficzny rozmieszczenie gniazd. Plany instalacji będą udostępnione niezwłocznie Wykonawcom jedynie na ich wniosek skierowany do Zamawiającego drogą e-mail na adres aolszewski@asp.katowice.pl.

Skierowanie do Zamawiającego wniosku o udostępnienie planów instalacji jest równoznaczne z zobowiązaniem się do ich wykorzystania wyłącznie w celu przygotowania oferty, do zachowania tajemnicy i nie udostępniania planów innym osobom.


 1. Prace instalacyjne:

 1. Prace obejmą proces konfiguracji urządzenia dostępowego. Należy uruchomić polityki dostępowe wg ustaleń z zamawiającym, wygenerować tunele VPN IPsec do pozostałych oddziałów ASP w Katowicach, uruchomić subskrypcje zakupione z urządzeniem (antyspam, webfiltering, antywirus) i skonfigurować je wg zaleceń zamawiającego.

 2. Montaż szafy serwerowej wraz z wyposażeniem w serwerowni.

 3. Konfiguracja macierzy w środowisku SAN Fibre Channel.

 4. Oprogramowanie do wirtualizacji musi zostać zainstalowane i skonfigurowane przez Wykonawcę wg wskazań Zamawiającego i sprzedane jako całość razem z serwerami. Powinny być uruchomione funkcjonalności: wysoka dostępność, migracja maszyn wirtualnych pomiędzy hostami, system zarządzania środowiskiem wirtualnym, konfiguracja monitorowania i alarmów, redundantny dostęp do odpowiednich VLANów w sieci LAN poprzez konfigurację wirtualnych przełączników.

 5. W przypadku oprogramowania do wirtualizacji wymagane jest uruchomienie trybu pracy klastra, przeprowadzenie testów diagnostycznych potwierdzających jego prawidłową prace (zarówno dla hostów jak i maszyn wirtualnych).

 6. Wymagane jest przeniesienie systemów pracujących u Zamawiającego (serwery Windows i Linux) na działający klaster. Należy wykorzystać narzędzia programowe (konwertery) zawarte w pakiecie oprogramowania do wirtualizacji

 7. Konfiguracja serwera backupu maszyn wirtualnych na nowym klastrze. Zamawiający posiada oprogramowanie Veeam. W przypadku oprogramowania do archiwizacji maszyn wirtualnych wymagana jest konfiguracja backupu umożliwiająca prawidłowe odtworzenie maszyn wirtualnych na poziomie całej maszyny lub na poziomie plików. Przeprowadzenie testów diagnostycznych potwierdzających jego prawidłową prace.

 8. Wymagane jest uruchomienie centralnej konsoli do zarządzania oprogramowaniem do wirtualizacji, która pozwoli na konfigurowanie i monitorowanie poprawności pracy środowiska wirtualnego (klaster, backup VM, diagnostyka zasobów, aktualizacja.

 9. Rozbudowa sieci LAN o 20 dodatkowych punktów przyłączeniowych dla punktów dostępowych sieci bezprzewodowej AP

 10. Punkty przyłączeniowe AP podpięte do gniazd abonenckich odpowiednio długim patchcordem lub gdy brak w pobliżu gniazd konieczność instalacji dedykowanego przebiegu zakończonego gniazdem RJ45

 11. Fizyczna instalacja i konfiguracja 20 Access Pointów (AP) zasilanych z wykorzystaniem PoE. Fizyczna instalacja i konfiguracja kontrolera dostępowego wraz z zarządzaniem i dystrybuowaną konfiguracją dostarczonych AP. Przeszkolenie dwóch administratorów w ramach 2 dniowych – 8 godzinnych warsztatów w siedzibie zamawiającego.

Tematyka szkolenia zawiera: testy symulujące awarię każdego z elementów infrastruktury i przeszkolenie dwóch administratorów w zakresie obsługi systemu sieci bezprzewodowej, zarządzanie macierzą dyskową FC, przeszkolenie w zakresie konwersji P2V i V2V dla oprogramowania wirtualizacyjnego, konfiguracja i zarządzanie urządzeniem dostępowym do internetu w tym konfiguracja tuneli VPN IPsec.

 1. Przed przystąpieniem do prac związanych z budowa sieci bezprzewodowej wykonawca winien przedstawić do zatwierdzenia przez zamawiającego projekt budowy sieci bezprzewodowej wifi. Przedmiotem projektu jest opracowanie wykonania instalacji bezprzewodowej składającej się z 20 punktów bezprzewodowych. Projekt winien być wykonany na bazie autoryzowanego oprogramowania projektowego zalecanego przez producenta dostarczonego sprzętu. Zadaniem projektu jest właściwy dobór lokalizacji punktów bezprzewodowych uwzględniający wszystkie niekorzystne zjawiska jakie zachodzą przy sieciach bezprzewodowych zarówno na poziomie jednej kondygnacji jaki i miedzy piętrami. Wykonawca powinien uwzględnić materiały i prace związane z ułożeniem dodatkowego okablowania do punktów bezprzewodowych. Punkty bezprzewodowe zasilane przez porty PoE z przełączników. Podkłady do projektu dostarczy zamawiający

 2. Wymagane jest takie skonfigurowanie urządzeń sieci bezprzewodowej, aby na całym terenie Pawilonu objętym zasięgiem sieci były widoczne dwie usługi:

- szyfrowana i autoryzowana poprzez standard WPA2-EAP-TTLS sieć dla pracowników autoryzowana w oparciu o serwer RADIUS (sprzęgnięty z usługą Acticve Directory), dla tej sieci winien być uruchomiony roaming (aplikacje)

- ogólnodostępna sieć dla studentów z ograniczonym dostępem do Internetu (HotSpot) – logowanie przez automatyczne wywołanie strony www zamawiającego z regulaminem korzystania z sieci.

Obie sieci mają pracować w różnych VLANach i mają być od siebie odseparowane.


 1. Punkty sieci bezprzewodowej (Access Point) oraz synchronizacja ich konfiguracji powinna być zarządzana centralnie z dedykowanego kontrolera.

 2. Wymagana jest taka konfiguracja Access Point’ów, aby automatycznie dobierały przydział częstotliwości na jakiej będą pracowały z uwzględnieniem innych „słyszanych” punktów sieci bezprzewodowej.

 3. Wykonanie dokumentacji powykonawczej zawierającej szczegółowy opis wykonanego projektu logicznej sieci bezprzewodowej
 1. Opis przedmiotu zamówienia - Dostawa 2 serwerów, macierzy dyskowej fiber channel, urządzeń sieciowych, szafy serwerowej z redundantnym systemem zasilania, sieci bezprzewodowej z centralnym kontrolerem, wraz z wdrożeniem, konfiguracją i szkoleniem.


Serwery – szt. 2


Moduł

Opis przedmiotu zamówienia

wymagania minimalnePotwierdzenie spełnienia wymagań minimalnych

TAK / NIE

Parametry oferowane

(podać dokładny model/nazwę/numer katalogowy oprogramowania, sprzętu oraz producenta)

 1. Typ serwera

Obudowa o wysokości maksymalnie 2U dedykowana do zamontowania w szafie rack 19" z zestawem szyn do mocowania w szafie i wysuwania do celów serwisowych. 1. Płyta główna

Płyta główna z możliwością zainstalowania dwóch procesorów, dwunastordzeniowych. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym Możliwość instalacji minimum 768GB RAM, możliwość instalacji kości pamięci RDIMM lub UDIMM. Możliwość instalacji dysków SATA, SAS, SSD. 1. Procesor

2 sztuki takich samych procesorów klasy x86 (w architekturze zgodnej z 64-bitową architekturą x86-64) wersja V2, dwunastordzeniowe, dedykowane do pracy w serwerach, pamięć cache CPU co najmniej 30MB, platforma serwera musi osiągać w teście SPECvirt_sc2010 wynik minimum 2442@150 lub w teście SPECint®2006 wynik minimum 55.1 lub teście SPECint_base2006 wynik minimum 51.1. lub równoważny wynik w innych testach dający możliwość porównania 1. Sloty PCI

Sloty PCI Minimum 3 sloty PCI-E do zainstalowania niezbędnych kart rozszerzeń. 1. Kontrolery

zainstalowane dwie karty jednoportowe kontrolerów umożliwiających komunikację z zewnętrzną macierzą poprzez porty 8Gbit Fibre Chanel za pomocą co najmniej dwóch niezależnych połączeń (jedno połączenie na kontroler) zapewniających nadmiarowość połączenia w przypadku awarii pojedynczego kontrolera. 1. Pamięć RAM

Pamięć RAM minimum 192 GB (96 GB dla każdego z procesorów) DDR3-1866 z korekcją ECC pracująca w trybie czterokanałowym. Możliwość rozbudowy do minimum 768GB (24 sloty x 32GB ). Należy przewidzieć wolne sloty do przyszłej rozbudowy.


 1. Interfejsy sieciowe

2 sztuki 10GBit Ethernet, nie zajmujących slotu PCI-E. interfejsy sieciowe muszą wspierać load balancing, failover i TCP/IP Offload Engine 1. Interfejsy zewnętrzne

1 port RJ-45 dedykowany dla interfejsu zdalnego zarządzania, 5 portów USB (2 z przodu i 2 z tyłu obudowy, 1 wewnętrzny), 2 porty VGA (jeden przód jeden tył), 1 slot SD, 1 port szeregowy 1. Czytnik kart

Wbudowany czytnik kart SD lub rozwiązanie równoważne zapewniające realizację instalację oprogramowania wirtualizotora z obrazu 1. Karta SD

Pojemność 4GB, Class 10, SDHC, Zamawiający nie dopuszcza możliwości stosowania jakichkolwiek adapterów przejściowych. Zainstalowany systemem hypervisor’a 1. Elementy redundantne HotPlug

zasilacze, wentylatory. 1. Zasilanie

Dwa zasilacze typu Hot-Plug co najmniej 460 W każdy, redundancja N+1 1. Chłodzenie

Redundantne wiatraki typu Hot-Plug N+1 1. Karta zdalnego sterowania

Serwer musi być wyposażony w kartę zdalnego zarządzania (konsoli) pozwalającej na: włączenie, wyłączenie i restart serwera, podgląd logów sprzętowych serwera i karty, przejęcie pełnej konsoli tekstowej serwera niezależnie od jego stanu (także podczas startu i restartu OS). 1. Panel diagnostyczny

Wbudowany panel diagnostyczny umożliwiający szybką identyfikację uszkodzonego elementu serwera 1. System przewidywania awarii

System przewidywania awarii poszczególnych elementów serwera (prefailure warranty service) dysków twardych, pamięci RAM, procesory, zasilacze, wiatraki z oprogramowaniem pozwalającym wysłać komunikat alarmowy do administratora. 1. VMWare

Oferowany serwer musi znajdować się na liście kompatybilności produktów VMWare (dostępnej na stronie: http://www.vmware.com/resources/compatibility) i wspierać następujące platformy wirtualizacyjne: ESXi 5.1 , ESXi 5.5). 1. Kable

Przewody światłowodowe oraz niezbędny osprzęt pozwalające na połączenie oferowanego serwera z macierzą dyskową w sposób zapewniający nadmiarowość połączenia (wykorzystujący obie karty serwera) 1. Gwarancja

Wykonawca zapewnia 36 miesięczną gwarancję na całość sprzętu, prac instalacyjnych i konfiguracyjnych.

Wszystkie naprawy gwarancyjne realizowane na miejscu u klienta.

 1. Dostawa

Serwer musi być nowy, pochodzić z legalnego kanału dystrybucyjnego producenta w Polsce (na żądanie wymagane jest potwierdzenie wydane przez producenta)
Oprogramowanie do wirtualizacji


Opis przedmiotu zamówienia

wymagania minimalnePotwierdzenie spełnienia wymagań minimalnych

TAK / NIE

W przypadku spełnienia jednocześnie wymagań minimalnych oraz przy parametrach oprogramowania wyższych niż minimalne należy podać parametry oferowane

 1. Oprogramowanie do wirtualizacji musi być typu 1, tzw. bare-metal hypervisor 1. Oprogramowanie musi zapewniać pełną izolację uruchamianych maszyn wirtualnych. 1. Oprogramowanie do wirtualizacji musi obsługiwać pracę klastra złożonego z trzech serwerów z dwoma procesorami duwnastordzeniowymi przypadającymi na każdy serwer. 1. Oprogramowanie musi posiadać centralną konsolę graficzną do zarządzania wieloma maszynami wirtualnymi oraz ich zasobami pracującymi na więcej niż trzech serwerach fizycznych (hostach):

   1. globalne zarządzanie kontrolą dostępu do serwerów i maszyn wirtualnych,

   2. widok całego systemu i zbioru maszyn wirtualnych, mapy Infrastruktury,

   3. możliwość raportowania dostępności i wydajności maszyn wirtualnych,

   4. możliwość monitorowania dostępności i wydajności maszyn wirtualnych,

   5. wykonywanie automatycznych bądź manualnych zadań w celu optymalizacji infrastruktury dla maszyn wirtualnych,

   6. funkcje ochrony dostępu zintegrowane z mechanizmem uwierzytelniania Microsoft Windows,

   7. klonowanie maszyn wirtualnych, migracja maszyn typu on-line i off-line

   8. tworzenie obrazów/szablonów maszyn wirtualnych,

   9. wykonywanie wielu kopii migawkowych (snapshot) w każdym momencie pracy maszyny wirtualnej oraz możliwość powrotu do jej stanu z każdego momentu zrobienia kopii. 1. Zapewnienie wysokiej dostępności (High Availability) maszynom wirtualnym – w razie awarii jednego z fizycznych serwerów klastra, funkcjonalność ta musi przełączyć obsługę tej maszyny na inny dostępny serwer fizyczny bez utraty połączenia z maszyną przez użytkowników korzystających z jej zasobów w chwili awarii. 1. Możliwość tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych bez konieczności ich zatrzymywania. 1. Możliwość migracji działających maszyn z hosta na host bez utraty ciągłości pracy (vMotion) 1. Wsparcie dla urządzeń pamięci masowej NFS, FC, SAS, iSCSI. 1. Możliwość automatycznego zarządzania poprawkami dla infrastruktury 1. Wsparcie dla następujących Systemów Operacyjnych: Windows 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2012, Solaris 10, Red Hat Enterprise Linux 4.0, Linux CentOS 5.5., wsparcie dla powyższych systemów w wersji 32- i 64-bit. 1. Wymagane jest roczne wsparcie techniczne producenta oprogramowania oraz dostęp do darmowych aktualizacji w pełnym zakresie. 1. Wymagane jest przeniesienie systemów operacyjnych Windows i Linux pracujących w Zespole na działający klaster oraz przeszkolenie administratorów w zakresie konwersji P2V i V2V. 1. Zaproponowane oprogramowanie musi być w najnowszej wersji oferowanej przez producenta tego oprogramowania
Macierz dyskowa FC – szt. 1

Opis przedmiotu zamówienia

wymagania minimalnePotwierdzenie spełnienia wymagań minimalnych

TAK / NIE

W przypadku spełnienia jednocześnie wymagań minimalnych oraz przy parametrach urządzenia wyższych niż minimalne należy podać parametry oferowane

 1. Główna macierz dyskowa musi być wyposażona w minimum 9 dysków SAS, 6G o prędkości obrotowej 10k obr/min oraz o pojemności łącznej co najmniej 5,0 TB uwzględniając konfigurację RAID 6 i co najmniej jeden dysk hot-spare. 1. Obudowa kontrolerów macierzy musi posiadać miejsca na instalacje co najmniej 24 dysków w technologii SAS, SSD 1. Macierz musi gwarantować możliwość rozbudowy do co najmniej
  149 dysków, poprzez instalacje dodatkowych półek dyskowych 1. Macierz musi być wyposażona w dwa kontrolery RAID pracujące w trybie active-active 1. Macierz musi być wyposażona w minimum 8 zewnętrznych portów, porty obsadzone wkładkami SFP – 4 szt. do podłączenia redundantnie 2 hostów w standardzie minimum 8Gbit/s Fibre Channel , możliwość instalacji wkładek 16Gbit/s FC, możliwość instalacji wkładek 1Gb/10Gb Ethernet dla podłączeń iSCSI, 1. Macierz musi być wyposażona w minimum 8GB pamięci cache przeznaczonej dla danych (sumarycznie dla obu kontrolerów). 1. Pamięć cache musi być kopiowana pomiędzy kontrolerami i podtrzymywana niebateryjnie (super capacitors and compact flash). 1. Awaria dowolnej półki dyskowej nie może powodować przerwania dostępu do dysków w pozostałych półkach dyskowych. 1. Macierz musi jednocześnie obsługiwać wolumeny zabezpieczone następującymi poziomami RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50. 1. Macierz musi umożliwiać rozbudowę i stworzenie konfiguracji odpornej na awarię pojedynczej półki bez utraty danych przy zastosowaniu RAID-6 1. Macierz musi umożliwiać budowanie wolumenów > 2TB 1. Macierz musi zapewnić możliwość wymiany dysków podczas pracy systemu (Hot-Swap). 1. Rozwiązanie musi umożliwiać dynamiczną zmianę następujących parametrów macierzy dyskowej, bez przerywania dostępu do danych znajdujących się na modyfikowanym wolumenie, lub grupie dysków:

  1. Możliwość dynamicznej zmiany poziomu RAID dla istniejącej grupy RAID (RAID migration).

  2. Możliwość dynamicznego dodawania dysków do istniejących grup RAID.

  3. Możliwość dynamicznego powiększania rozmiaru wolumenów logicznych.

  4. Możliwość dynamicznej zmiany rozmiaru segmentu dla wolumenów logicznych.

  5. Możliwość dodawania kolejnych półek dyskowych oraz dysków bez przerywania pracy macierzy, dla dowolnej konfiguracji macierzy

  6. Możliwość aktualizacji oprogramowania macierzy (firmware) w trybie online. 1. Macierz musi umożliwiać rozbudowę o pojedyncze dyski fizyczne i pojedyncze półki rozszerzeń. 1. Macierz musi umożliwiać dedykowanie dowolnego dysku fizycznego jako globalny dysk typu Hot-Spare. Musi istnieć możliwość definiowania min. 5 globalnych dysków typu Hot-Spare. 1. Macierz musi mieć możliwość rozbudowy o funkcjonalność wykonywania asynchronicznych kopii danych wolumenów w obrębie jednej macierzy, w przyszłości możliwość asynchronicznej replikacji wolumenów miedzy macierzami (Remote Snap) z wykorzystaniem jedynie kontrolerów macierzy 1. Macierz dyskowa musi umożliwić redundantne podłączenie 2 serwerów. Licencje na oprogramowanie do automatycznego przełączania ścieżki dla każdego z 2 serwerów, dla wszystkich wspieranych systemów operacyjnych muszą być dołączone do macierzy bez dodatkowej opłaty i na czas bezterminowy. 1. Dane zapisywane w wewnętrznej pamięci cache jednego z kontrolerów muszą być także powielane w pamięci cache pozostałych kontrolerów, tak aby w przypadku uszkodzenia dowolnego kontrolera zachowana była spójność danych. 1. Wszystkie krytyczne komponenty macierzy takie jak: kontrolery dyskowe, pamięć cache, zasilacze i wentylatory muszą być zdublowane, tak, aby awaria pojedynczego elementu nie wpływała na funkcjonowanie całego systemu. Komponenty te muszą być wymienialne w trakcie pracy macierzy. 1. Macierz musi mieć możliwość jednoczesnego zasilania z dwóch niezależnych źródeł zasilania. Zanik jednego z nich nie może powodować przerwy w pracy urządzenia ani zmniejszenia jego wydajności lub utraty danych. 1. Macierz musi oferować zarządzanie poprzez sieć LAN oraz port szeregowy. 1. Macierz musi być wyposażona w zestaw do montażu w szafie przemysłowej rack 19”, obudowa z kontrolerami macierzy oraz półki dyskowe muszą mieć wysokość nie większą niż 2U 1. Macierz musi być nowa, pochodzić z legalnego kanału dystrybucyjnego producenta w Polsce (na żądanie wymagane jest potwierdzenie wydane przez producenta) 1. Przewody światłowodowe oraz niezbędny osprzęt pozwalające na połączenie oferowanego sprzętu z przełącznikami SAN, oferowanymi w punkcie 1. Wykonawca zapewnia 36 miesięczną gwarancję na całość sprzętu, prac instalacyjnych i konfiguracyjnych.

Wszystkie naprawy gwarancyjne u klienta
 1. Oprogramowanie do zarządzania musi posiadać funkcjonalność interfejsu graficznego oraz CLI. 1. Macierz musi umożliwiać wykonywanie kopii migawkowych (tzw. snapshotów) poszczególnych wolumenów. 1. Producent macierzy musi posiadać lokalną organizację serwisową dysponującą certyfikatem ISO 9001:2000. 1. Macierz musi obsługiwać następujące systemy operacyjne: Microsoft Windows 2003, Windows 2008, Windows 2012, RedHat, SUSE, VMware, NetWare, Microsoft Cluster Services. 1. Macierz musi znajdować się na liście kompatybilności produktów VMWare (dostępnej na stronie: http://www.vmware.com/resources/compatibility) i wspierać następujące systemu operacyjne: ESX 4.0 U1 FC Direct Attached, ESX 4.0 U1 FC Switched, ESX 4.0 FC, Direct Attached, ESX 4.0 FC Switched, ESX 5.0 U1 FC Direct Attached, ESX 5.0 U1 FC Switched, ESX 5.1 FC Direct Attached, ESX 5.5).

Pobieranie 207.37 Kb.

  1   2
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna