Znak: 13/2012 Pozycja 1 3Pobieranie 45.33 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar45.33 Kb.
Pytania do przetargu: Znak:13/2012

Pozycja 1 – 3. 1. Czy Zamawiający dopuści rękawice teksturowane na końcach palców; posiadające test producenta dla 3 substancji (kwas octowy, kwas azotowy, wodorotlenek sodu), spełniające pozostałe wymagania?

Odp: Zamawiający nie dopuszcza

Pozycja 4 – 6. 1. Czy Zamawiający dopuści rękawice teksturowane na końcach palców; bez wewnętrznej warstwy polimerowej, a chlorowane celem łatwiejszego zakładania; posiadające test producenta dla 4 substancji (kwas octowy, kwas azotowy, wodorotlenek sodu, aldehyd glutarowy), spełniające pozostałe wymagania?

Odp: Zamawiający nie dopuszcza

Pozycja 7 – 9. 1. Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości 0,10mm na całej długości, spełaniające pozostałe wymagania?

Odp: Zamawiający nie dopuszcza

Pozycja 10 – 12. 1. Czy Zamawiający dopuści rękawice zgodne z normą EN 455, przetestowane na przenikanie substancji chemicznych i cytostatyki zgodnie z normą EN 374-3 oraz ASTM D 6978 i ASTM F 739 a także przetestowane zgodnie z ASTM F1671; zarejestrowane jedynie jako wyrób medyczny?

Odp: Tak, jeśli zostaną zachowane pozostałe parametry

 1. Czy Zamawiający dopuści opakowania a'200szt z odpwiednim przeliczeniem w formularzu?

Odp: Tak

Pozycja 13 – 14. 1. Czy Zamawiający dopuści rękawice bez widocznego teksturowania, ale zawierające mikrochropowatości nadające rękawicy właściwości antypoślizgowe; o grubości pojedynczej ścianki min. 0,16mm; o długości min. 260mm, przebadaną zgodnie z ASTM F 1671 przez producenta?

Odp: Zamawiający nie dopuszcza

Pozycja 15 – 17. 1. Czy Zamawiający dopuści rękawice bez widocznego teksturowania, ale zawierające mikrochropowatości nadające rękawicy właściwości antypoślizgowe; o grubości pojedynczej ścianki min. 0,16mm; o długości min. 270mm, przebadaną zgodnie z ASTM F 1671 przez producenta?

Odp: Zamawiający nie dopuszcza

Pozycja 18. 1. Czy Zamawiający dopuści rękawice bez widocznego teksturowania, ale zawierające mikrochropowatości nadające rękawicy właściwości antypoślizgowe; o grubości pojedynczej ścianki min. 0,16mm, przebadaną zgodnie z ASTM F 1671 przez producenta?

Odp: Zamawiający nie dopuszcza

Pozycja 20 – 22. 1. Czy Zamawiający dopuści rękawice z wewnętrzną warstwą polimerową; o grubości pojedynczej ścianki 0,19 – 0,23 mm; o długości min. 275mm, bez potwierdzonej zgodności z normą EN 374, ale przebadaną na cytostatyki?

Wszystkie pozycje.

Odp: Zamawiający nie dopuszcza

 1. Czy Zamawiający zgodzi się na wyodrębnienie kilku pakietów, na zasadzie podziału na rękawice lateksowe, lateksowe bezpudrowe, nitrylowe, winylowe i chirurgiczne?

Odp: Zamawiający nie wyraża zgody

Treść umowy. 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na umieszczenie dodatkowego zapisu o treści lub o podobnym brzmieniu:
  „W nieprzewidzianych przypadkach braku objętego umową przedmiotu zamówienia danego producenta dopuszcza się za zgodą Zamawiającego sprzedaż odpowiednika tego samego producenta po cenie nie wyższej niż cena zawarta w umowie. Zamiennik będzie charakteryzował się właściwościami nie gorszymi niż oferowany produkt.”

Odp: Zamawiający nie wyraża zgody
Dotyczy poz. 1 – 3


 1. Czy Zamawiający dopuści rękawice lateksowe pudrowane, gładkie, o grubości mankietu 0,10 – 0,11 mm?

Odp: Nie
Dotyczy poz. 1 – 6


 1. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu badań na zgodność z normą ASTM F1671 oraz EN 374-3? Odstąpienie od tego wymogu pozwoli na udział większej liczbie oferentów oraz na uzyskanie lepszej cenowo oferty.

Odp: Nie
Dotyczy poz. 7 – 9


 1. Czy Zamawiający dopuści rękawice winylowe bezpudrowe o grubości na palcu 0,06 – 0,08 mm, dłoni 0,08 - 0,09 mm, mankiecie 0,05 – 0,06 mm?

Odp: Nie

Dotyczy poz. 10 – 12


 1. Czy Zamawiający dopuści rękawice nitrylowe bezpudrowe o grubości na palcu 0,10 – 0,11 mm, dłoni 0,07 – 0,08 mm, mankiecie 0,05 – 0,06 mm?

Odp: Nie

Dotyczy poz. 10 – 12


 1. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu badań na zgodność z normą ASTM D6319, ASTM F1671 oraz normami EN-374-2, EN 374-3, EN 388? Odstąpienie od tego wymogu pozwoli na udział większej liczbie oferentów oraz na uzyskanie lepszej cenowo oferty.

Odp: Nie
Dotyczy poz. 13 – 18


 1. Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne lateksowe pudrowane o grubości na palcu 0,16 – 0,18 mm? Prosimy również o wyjaśnienie, czy Zamawiający miał na myśli długość rękawicy min. 280 mm, a nie minimalną długość mankietu.

Odp: Zgodnie ze SIWZ. Zamawiający miał na myśli długość rękawicy
Dotyczy poz. 13 – 18


 1. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu badań na zgodność z normą ASTM F1671? Odstąpienie od tego wymogu pozwoli na udział większej liczbie oferentów oraz na uzyskanie lepszej cenowo oferty.

Odp: Nie
Dotyczy poz. 19 – 22


 1. Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne lateksowe bezpudrowe o grubości na palcu 0,16 – 0,17 mm, dłoni 0,13 – 0,14 mm, mankiecie 0,11 – 0,12 mm?

Odp:Nie
Dotyczy poz. 19 – 22


 1. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu badań na zgodność z normą EN 374 1-3 oraz ASTM F1671? Odstąpienie od tego wymogu pozwoli na udział większej liczbie oferentów oraz na uzyskanie lepszej cenowo oferty.

Odp:Nie


 1. Pytanie dotyczące poz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 14, 15, 16, 17, 18

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu potwierdzenia odporności na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671 oraz substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3 badaniami z jednostek niezależnych?

Odp: Nie

 1. Pytanie dotyczące poz. 1, 2, 3, 4, 5, 6

Czy Zamawiający zgadza się na zaoferowanie w ww. pozycji rękawiczek o gładkiej powierzchni?

Odp: Nie

 1. Pytanie dotyczące poz. 1, 2, 3

Czy Zamawiający zgadza się na zaoferowanie w ww. pozycji rękawiczek o grubości: na palcu ≥ 0,10 mm, dłoni ≥ 0,09 mm i mankiecie ≥ 0,06 mm?

Odp: Nie

 1. Pytanie dotyczące poz. 7, 8

Czy Zamawiający zgadza się na zaoferowanie w ww. pozycji rękawiczek o grubości: na palcu ≥ 0,10 mm, dłoni ≥ 0,09 mm i mankiecie ≥ 0,06 mm?

Odp: Nie

 1. Pytanie dotyczące poz. 10, 11, 12

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zgodności z testami ASTM D6319, ASTM F1671 oraz normami EN 420, EN 374-2, EN 374-3,EN 388?

Odp: Nie

 1. Pytanie dotyczące poz. 10, 11, 12

Czy Zamawiający zgadza się na zaoferowanie w ww. pozycji rękawiczek o grubości: na palcu ≥ 0,10 mm i mankiecie ≥ 0,06 mm?

Odp: Nie

 1. Pytanie dotyczące poz. 13, 14

Czy Zamawiający zgadza się na zaoferowanie w ww. pozycji rękawiczek o całkowitej długości ≥ 260 mm?

Odp: Nie

 1. Pytanie dotyczące poz. 15, 16, 17

Czy Zamawiający zgadza się na zaoferowanie w ww. pozycji rękawiczek o całkowitej długości ≥ 270 mm?

Odp: Nie

 1. Pytanie dotyczące poz. 18

Czy Zamawiający zgadza się na zaoferowanie w ww. pozycji rękawiczek o całkowitej długości ≥ 280 mm?

Odp: Nie

 1. Pytanie dotyczące poz. 19, 20, 21, 22

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zgodności z normami EN 374:1-3 i ASTM F1671?

Odp: Nie

 1. Pytanie dotyczące poz. 19

Czy Zamawiający zgadza się na zaoferowanie w ww. pozycji rękawiczek o grubości: na palcu ≥ 0,20 mm, dłoni ≥ 0,19 mm i mankiecie ≥ 0,14 mm oraz do długości ≥ 260 mm?

Odp: Nie

 1. Pytanie dotyczące poz. 20, 21, 22

Czy Zamawiający zgadza się na zaoferowanie w ww. pozycji rękawiczek o grubości: na palcu ≥ 0,20 mm, dłoni ≥ 0,19 mm i mankiecie ≥ 0,14 mm oraz do długości ≥ 270 mm?

Odp: Nie

 1. Pytanie dotyczące poz. 19, 20, 21, 22

Czy Zamawiający zgadza się na zaoferowanie w ww. pozycji rękawiczek polimerowanych jednostronnie?

Odp: Nie

ZAPISY UMOWY

 1. Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odp: TAK

 1. Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy lub w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Dopisanie powyższego zdania nie zagraża interesom Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający nie będzie akceptował zmiany cen, będzie mógł odmówić podpisania aneksu o zmianie umowy.

Odp: NIE

Pytanie nr 1, dot. zał. nr 5, poz. 1, 2, 3
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawice diagnostycznych, lateksowych, mikroteksturowanych z dodatkową widoczną tekstura na końcach palców, o grubościach na palcu: 0,13 +/- 0,01 mm, dłoni: 0,12 +/- 0,01 mm, mankiecie: 0,08 +/- 0,01 mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
Odp: Zgodnie ze SIWZ
Pytanie nr 2, dot. zał. nr 5, poz. 1, 2, 3
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający zamierza przeznaczyć rękawice diagnostyczne do procedur medycznych, jak i niemedycznych np. mycie i dezynfekcja powierzchni oraz narzędzi, czy kontakt  z cytostatykami (poza ich podawaniem pacjentom), kontakt z materiałem biologicznym od pacjenta (np. w laboratorium diagnostycznym, patomorfologicznym, przy utylizacji odpadów) i w związku z tym oczekuje, aby rękawice były oznakowane jako wyrób medyczny klasy I oraz środek ochrony osobistej kategorii III - zgodnie z dyrektywą 2007/47/EC wraz z adekwatną fabrycznie naniesioną informacją na opakowaniu o zgodności z odpowiednimi normami (EN455, EN374, EN420), oraz numerem i adresem jednostki notyfikowanej?
Odp: Zgodnie ze SIWZ
Pytanie nr 3, dot. zał. nr 5, poz. 1, 2, 3
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści, aby przenikanie substancji chemicznych było potwierdzone raportem z badań wystawionym przez producenta?
Odp: Zgodnie ze SIWZ
Pytanie nr 4, dot. zał. nr 5, poz. 4, 5, 6
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych, lateksowych, bezpudrowych, mikroteksturowanych z dodatkową widoczną tekstura na końcach palców, o grubościach na palcu: 0,14 +/- 0,01 mm, dłoni: 0,12 +/- 0,01 mm, mankiecie: 0,08 +/- 0,01 mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
Odp: Zgodnie ze SIWZ

Pytanie nr 5, dot. zał. nr 5, poz. 4, 5, 6
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający zamierza przeznaczyć rękawice diagnostyczne do procedur medycznych, jak i niemedycznych np. mycie i dezynfekcja powierzchni oraz narzędzi, czy kontakt  z cytostatykami(poza ich podawaniem pacjentom), kontakt z materiałem biologicznym od pacjenta (np. w laboratorium diagnostycznym, patomorfologicznym, przy utylizacji odpadów) i w związku z tym oczekuje, aby rękawice były oznakowane jako wyrób medyczny klasy I oraz środek ochrony osobistej kategorii III - zgodnie z dyrektywą 2007/47/EC wraz z adekwatną fabrycznie naniesioną informacją na opakowaniu o zgodności z odpowiednimi normami (EN455, EN374, EN420), oraz numerem i adresem jednostki notyfikowanej?
Odp: Zgodnie ze SIWZ

Pytanie nr 6, dot. zał. nr 5, poz. 4, 5, 6
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści, aby przenikanie substancji chemicznych było potwierdzone raportem z badań wystawionym przez producenta?
Odp: Zgodnie ze SIWZ

Pytanie nr 7, dot. zał. nr 5, poz. 7, 8, 9
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych, vinylowych, bezpudrowych, o grubościach na palcu: 0,09 +/- 0,01 mm, dłoni: 0,07 +/- 0,01 mm, mankiecie: 0,07 +/- 0,01 mm charakteryzujących się wyższą siłą zrywania od standardowych powyżej 4N, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
Odp: Zgodnie ze SIWZ

Pytanie nr 8, dot. zał. nr 5, poz. 7, 8, 9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych, vinylowych, bezpudrowych, o grubościach na palcu: 0,11 +/- 0,01 mm, dłoni: 0,10 +/- 0,01 mm, mankiecie min. 0,05 mm.


Odp: Zgodnie ze SIWZ

Pytanie nr 9, dot. zał. nr 5, poz. 10, 11, 12
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych, nitrylowych, bezpudrowych, mikroteksturowanych z dodatkową widoczną tekstura na końcach palców o grubościach na palcu: 0,10 +/- 0,01 mm, dłoń: 0,08 +/- 0,01 mm, mankiet: 0,06 +/- 0,01 mm, pakowanych a 200 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
Odp: Zgodnie ze SIWZ

Pytanie nr 10, dot. zał. nr 5, poz. 10, 11, 12
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający zamierza przeznaczyć rękawice diagnostyczne do procedur medycznych, jak i niemedycznych np. mycie i dezynfekcja powierzchni oraz narzędzi, czy kontakt  z cytostatykami (poza ich podawaniem pacjentom), kontakt z materiałem biologicznym od pacjenta (np. w laboratorium diagnostycznym, patomorfologicznym, przy utylizacji odpadów) i w związku z tym oczekuje, aby rękawice były oznakowane jako wyrób medyczny klasy I oraz środek ochrony osobistej kategorii III - zgodnie z dyrektywą 2007/47/EC wraz z adekwatną fabrycznie naniesioną informacją na opakowaniu o zgodności z odpowiednimi normami (EN455, EN374, EN420), oraz numerem i adresem jednostki notyfikowanej?
Odp: Zgodnie ze SIWZ

Pytanie nr 11, dot. zał. nr 5, poz. 10, 11, 12
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje aby zgodność  z wymienionymi normami: EN 455, ASTM F1671, EN420, EN 374 oraz EN 388, była fabrycznie umieszczona na opakowaniu?
Odp: Zgodnie ze SIWZ

Pytanie nr 12, dot. zał. nr 5, poz. 13, 14, 15, 16, 17, 18
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych, lateksowych, sterylnych, pudrowanych, z rolowanym mankietem, mikroteksturowane jednorodnie na całej powierzchni o grubości na palcu ok.0,21 mm, na dłoni 0,15-0,16 mm o długości 260mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
Odp: Zgodnie ze SIWZ

Pytanie nr 13, dot. zał. nr 5, poz. 13, 14, 15, 16, 17, 18
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje, aby rękawice były sterylizowane radiacyjnie i pakowane w opakowaniu hermetycznym tj. conajmniej obustronnie foliowanym od wewnątrz, co zapewnia jego szczelność dla wilgoci oraz innych substancji wpływających na starzenie się rękawic?
Odp: Zgodnie ze SIWZ
Pytanie nr 14, dot. zał. nr 5, poz. 19
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych z lateksu kauczuku naturalnego, bezpudrowych, pokrytych wewnętrznie polimerem, o grubości na palcu maks. 0,25 mm; dłoni – 0,21 mm; mankiecie – 0,16 mm, długości mankietu 265mm?
Odp: Zgodnie ze SIWZ

Pytanie nr 15, dot. zał. nr 5, poz. 20, 21, 22
Prosimy o dopuszczenie rękawic chirurgicznych z lateksu kauczuku naturalnego, bezpudrowych, pokrytych wewnętrznie polimerem, o grubości na palcu maks. 0,25 mm; dłoni – 0,21 mm; mankiecie – 0,16 mm, długości mankietu 275mm?
Odp: Zgodnie ze SIWZ

Pytanie nr 16, dot. zał. nr 5, poz. 19, 20, 21, 22
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje, aby rękawice były sterylizowane radiacyjnie i pakowane w opakowaniu hermetycznym tj. conajmniej obustronnie foliowanym od wewnątrz, co zapewnia jego szczelność dla wilgoci oraz innych substancji wpływających na starzenie się rękawic?
Odp: Zgodnie ze SIWZ
Pytanie nr 16, dot. SIWZ
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuszcza możliwość wezwania Wykonawców w przypadku jakichkolwiek wątpliwości, do złożenia próbek oferowanego asortymentu lub kart katalogowych w celu weryfikacji jego zgodności z opisami zawartymi w SIWZ?
Odp: TAK. Zgodnie z ustawą PZP z dnia 29 stycznia 2004(Dz.U.2010.113 poz.759 z późn. zm.)
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna