Znak sprawy: zp-6/2011 Załącznik nr 2 Przedmioty ochrony obszarów Natura 2000: soo dolina Biebrzy


Regularnie występujące ptaki migrujące, nie ujęte w formularzu SDF (Pobieranie 425.36 Kb.
Strona2/2
Data27.04.2016
Rozmiar425.36 Kb.
1   2  1. Regularnie występujące ptaki migrujące, nie ujęte w formularzu SDF (należące do grup systematycznych: perkozy, pełnopłetwe, brodzące, blaszkodziobe, żurawiowe i siewkowe)

KOD

NAZWA

POPULACJA

OCENA ZNACZENIA OBSZARU

Osiadła

Migrująca

Populacja

Stan zach.

Izolacja

Ogólnie

Rozrodcza

Zimująca

Przelotna

A036

Cygnus olor
PA037

C. columbianus


do 300i

A039

Anser fabalis


P

A041

A. albifrons


do 50000i

A043

A. anser
PA050

Anas penelope


do 25000i

A051

A. strepera
PA052

A. crecca
PA053

A. platyrhynchos
PA054

A. acuta


do 10000i

A055

A. querquedula
PA056

A. clypeata
PA059

Aythya ferina
PA061

A. fuligula
PA067

Bucephala clangula


P

A070

M. merganser


P

A004

Tachybaptus ruficollis
PA005

Podiceps cristatus
PA006

P. grisegena
PA008

P. nigricollis
PA391

Phalacrocorax carboP

A028

Ardea cinerea
PA125

Fulica atra
PA140

Pluvialis apricaria


P

A142

Vanellus vanellus
PA149

Calidris alpina


P

A151

Philomachus pugnax


do 20000i

A153

Gallinago gallinago
PA156

Limosa limosa
PA160

Numenius arquata
PA161

Tringa erythropus


P

A162

T. totanus
PA164

T. nebularia


P

A168

Actitis hypoleucos


P

A179

Larus ridibundus
PA198

Hydroprogne caspia


P
Pobieranie 425.36 Kb.

1   2
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna