Zwitek kory 11 / 2005Pobieranie 14.74 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar14.74 Kb.
Krąg Harcerski Gdynia, 2005-09-08

"LS-Drzewo Pokoju" Narodzenie NMP

ZWITEK KORY 11 / 2005PAS I

1. DECYZJE SEJMIKU, KONWENTU LUB ORGANU NADZORU:

1.1. Konwent Bractwa Agona w dniu 3.09.2005 zaproponował, by odwołać wszystkich zastępców Przewodniczącego

Kręgu i nie powoływać na razie żadnego zastępcy. Do sprawy należy powrócić na najbliższym Konwencie.

Ponadto Konwent opracował projekt planu pracy Kręgu na rok 2005/06.

1.2. IV Sejmik Kręgu w dniu 3.09.2005 podjął między innymi następujące decyzje:

- zatwierdzono plan pracy opracowany przez Konwent Bractwa Agona  • Stwierdzono, że Krąg powinien być bardziej widoczny na imprezach patriotycznych

  • drużyny otrzymały następujące kategorie:

1 NGZH „Knieja” – nie ustalono kategorii - reorganizacja,

3 NGDH „Buki” - drużyna sokola,

4 NGDH „Kocanka” - drużyna orla,

8 NTZHS „Kaliny” – zastęp sokoli;

16 PGZH „Sasanki” – nie ustalono kategorii – zastęp próbny,

38 NGDZ „Gumisie” – drużyna sokola.  • składki wynoszą nadal 1 zł. od osoby za miesiąc (za wyjątkiem zuchów oraz osób na okresie próbnym – które nie płacą)

  • rozdysponowano częściowo pieniądze będące na koncie Kręgu.


PAS II

3. PROGRAM:

3.1. W piątek 16.09.2005 o godz. 18.00 przy Źródle Marii w Gdyni Karwinach odbędzie się oficjalne rozpoczęcie roku

harcerskiego dla zuchów, harcerek, harcerzy, instruktorów oraz ich rodziców.

3.2. W dniach 8-9.10.2005 w Barłominie koło Luzina planowany jest biwak drużyn Kręgu.


4. SŁUŻBA:

4.1. IV Semik Kręgu w dniu 3.09.2005 zaliczył służbę następującym członkom zwyczajnym Kręgu: hm Jerzy Gach,

ks.hm Marek Adamczyk, phm Maria Gach, pwd Mateusz Tokarzewski, pwd Przemysław Piesik, pwd Anna Serement,

org Piotr Nabrdalik, org Mariusz Piesik, Edmund Piesik, Dariusz Świda, Józef Ellwart, Aleksandra Ellwart, Maria Werdon,

Wiesław Mróz, Izabela Mróz.

4.2. IV Semik Kręgu zaliczył służbę następującym obserwatorom Bractwa Agłona:

Małgorzata Werdon, Maciej Całus (warunkowo), Wojciech Bączek (warunkowo).

4.3. IV Sejmik Kręgu nie zaliczył służby pwd Markowi Tokarzewskiemu.5. CZŁONKOSTWO:

5.1. Skreślam z listy członków Kręgu org Eryka Piskulskiego „Macho” – w związku z utratą przez niego kontaktu z Kręgiem

5.2. Skreślam z listy obserwatorów Bractwa Agłona pwd Marka Tokarzewskiego „Ślimaka”.
6. FUNKCJE:

6.1. Przychylając się do sugestii Konwentu Bractwa Agona odwołuję wszystkich zastępców Przewodniczącego Kręgu.

Do czasu powołania Z-cy Przewodniczącego jego obowiązki pełnić będzie ten członek Rady Kręgu który:

ma najwyższy stopień instruktorski, a w przypadku równych stopni instruktorskich ma wyższy stopień harcerski,

a w przypadku równych stopni instruktorskiego i harcerskiego ma najdłuższy rzeczywisty staż instruktorski

(bez okresów zawieszenia działalności) , a przypadku równego stażu instruktorskiego – najwyższy rzeczywisty

staż harcerski.

W chwili obecnej obowiązki Z-cy Przewodniczącego Kręgu pełni phm Maria Gach „Miriam”.

6.2. Na wniosek Pawła Siodłaka „Ufo” zwalniam go z funkcji zastępowego 1 NGZH „Knieja”.

6.3. Zwalniam Wociecha Bączka „Trolla” z funkcji p.o. Z-cy Kwatermistrza Kręgu ds.Sprzętowych.

6.4. Mianuję Piotra Musiała na fukcję zastępowego 1 NGZH „Knieja” i nadaję mu pseudonim „Willow”.

6.5. Mianuję Waldemara Szczuplińskiego na funkcję Z-cy Kwatermistrza Kręgu ds.Sprzętowych.CZUWAJ !
Przewodniczący Kręgu

hm Jerzy Gach "Prorok"
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna