Związek Harcerstwa Polskiego Kielce, 18. 02. 1985 Komendant Chorami Kieleckiej im. Stefana Żeromskiego rozkaz L. 1/85Pobieranie 102.27 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar102.27 Kb.
Związek Harcerstwa Polskiego Kielce, 18.02.1985

Komendant Chorami Kieleckiej

im. Stefana Żeromskiego

ROZKAZ L.1/85


  1. Zarządzenia i informacje

Zatwierdzam Regulamin Pracy Kieleckiej Chorągwi ZHP do stosowania.
3.1. Podanie do wiadomości wyników wyborów

Podaję do wiadomości, że IX Konferencja Sprawozdawczo – Wyborcza

wybrała następujący skład władz statutowych:

Rada Chorągwi

Adamczak Stanisław hm.PL Marszycki Marek hm.

Bienias Andrzej hm.PL Massalski Adam hm.PL

Borek Agnieszka pwd. Moćko Henryka hm.PL

Borowiec Barbara hm.PL Nocuń Renata pwd.

Cegielska Maria hm.PL Osmólski Jerzy hm.PL

Gruszczyński Tadeusz hm.PL Sterczy Leszek hm.

Jurkowski Henryk hm. Piwowarczyk Helena phm.

Kateusz Anna hm.PL Pyrek Maria hm.

Kiełbasa Janusz phm. Radziwolski Jerzy hm.

Kończak Jerzy hm. Rembalski Andrzej hm.PL

Kozioł Leokadia hm. Rurarz Anna phm.

Kudasiewicz Zbigniew phm. Rzemieniec Danuta phm.

Kruk Stanisław hm.PL Salata Mirosław hm.PL

Krzysztofik Mirosław phm. Strejch Grażyna phm.

Kutwin Michał hm. Szkatuła Waldemar hm.

Kwapisz Dariusz phm. Walas Zenon phm.

Leszczyński Krzysztof phm. Zakrzewski Michał hm.

Lewiński Zbigniew hm.PL Załucki Andrzej hm.

Liburski Janusz hm.PL Wolak Tomasz phm.

Żarecka Irena hm.
Prezydium Chorągwi

Liburski Janusz hm.PL - Komendant Chorągwi

Kateusz Anna hm.PL - Z-ca komendanta Chorągwi

Załucki Andrzej hm. - Z-ca komendanta Chorągwi

Adamczak Stanisław hm.PL - członek Prezydium

Bienias Andrzej hm.PL - członek Prezydium

Cegielska Maria hm.PL - członek Prezydium

Kudasiewicz Zbigniew phm. - członek Prezydium

Kruk Stanisław hm.PL - członek Prezydium

Osmólski Jerzy hm.PL - członek Prezydium

Pyrek Maria hm. - członek Prezydium

Rembalski Andrzej hm.PL - członek Prezydium


Komisja Instruktorska Chorągwi

Prezydium ChKI

Podgórski Jan hm. - przewodniczący

Sabatowski Kazimierz hm. - z-ca przewodniczącego

Kowalewska Ewa hm.PL - sekretarzCzłonkowie:

Bartkiewicz Józefa hm.PL Leśniewski Krzysztof hm.

Domagała Krzysztof hm. Matusik Robert phm.

Dubiel Włodzimierz hm. Obarska Krystyna hm.PL

Fornal Michał hm.PL Skóra Teresa pwd.

Guździoł Mieczysław hm.PL Traskiewicz Kazimiera hm.PL


Komisja Rewizyjna Chorągwi

Prezydium ChKR

Pierścińska Janina hm.PL - przewodnicząca

Krzeszowski Tadeusz hm. - z-ca przewodniczącego

Fijałkowski Karol hm. - z-ca przewodniczącego

Barchan Halina hm.PL - sekretarz

Duda Władysława hm. - członekCzłonkowie:

Borowiec Zenon hm.PL Ożóg Maria phm.

Dziuba Teresa hm.PL Pryciak Irena hm.

Dutkiewicz Jan hm.PL Smolińska Małgorzata phm.

Klauziński Roman hm. Szczepańska Bożena

Niewczas Maciej pwd. Szcześniak Zofia hm.

Okulicka Ewa pwd. Zając Ewa

Owczarczyk Teodozja hm. Żurowski Jan hm.3.2. Zwolnienia w Komendzie Chorągwi

Podaję do wiadomości, że Prezydium Rady Chorągwi zwolniło:

- z dniem 01.02.1985 r. z funkcji kierownika Wydziału Organizacyjnego

dh hm.PL Józefa Bereszkę i dh hm.PL Roberta Obarskiego z funkcji

Kierownika Wydziału Organizacji Sportu, Turystyki i Wypoczynku.

- Zwalniam z funkcji kwatermistrza chorągwi dh hm.PL Stanisława

Kruka w związku z 3yborem na funkcje Komendanta Hufca ZHP

Kielce.


W/w Druhom składam serdeczne podziękowanie za pracę we

Komendzie Chorągwi i życzę jednocześnie wielu sukcesów w dalszej

pracy.
3.7. Inne mianowania w komendzie chorągwi

Mianuję następujący skład Wydziału Starszoharcerskiego:

hm.PL Stanisław Adamczak pwd. Marek Kwiatkowski

Ignacy Abram hm.PL Adam Massalski

hm. Julian Jaworz – Dutka phm. Piotr Prokop

phm. Marek Jach phm. Tadeusz Pluta

hm. Jerzy Jeliński hm. Grzegorz Świercz

hm.PL Tadeusz Król

Mianuję dh phm. Witolda Świebodę przewodniczącym Kręgu przy BUT

HARCTUR.
4.5. Otwarcie próby na stopień harcmistrza

Otwieram próby na stopień harcmistrza następującym dh dh:

phm. Jadwiga Banasik - Hufiec Kielce /z ważnością od 15.V.84/

phm. Anna Gula - Hufiec Skarżysko

phm. Lesław Hebda - Hufiec Końskie

phm. Tomasz Jankowski - Hufiec Stąporków

phm. Barbara Kowalewska - Hufiec Końskie

phm. Elżbieta Krzysztofik - Hufiec Końskie

phm. Mirosław Krzysztofik - Hufiec Końskie

phm. Stanisław Kwiecień - Hufiec Kielce

phm. Zbigniew Rubacha - Hufiec Kielce

phm. Wanda Rupniewska - Hufiec Stąporków

phm. Anna Szkatuła - Hufiec Końskie

phm. Andrzej Świerczkowski – Hufiec Suchedniów

phm. Witold Świeboda - Komenda Chorągwi


4.1. Lista zarejestrowanych instruktorów

Stwierdzam, ze następujące Druhny i Druhowie w 1984 r. byli czynni i zaliczam im służbę instruktorską:

hm.PL Stanisław Adamczak hm.PL Genowefa Kwiecień

hm. Alicja Adamczak hm. Cecylia Mazur

Andrzej Baran hm.PL Henryka Moćko

hm.PL Halina Barchan hm. Zdzisław Niedzielski

hm.PL Józef Bereszko pwd. Izabela Niewiadomska

hm.PL Wacław Bielobradek hm.PL Robert Obarski

hm.PL Barbara Borowiec hm.PL Jerzy Osmólski

hm.PL Maria Brzoza phm. Ludwik Osobka

hm.PL Maria Cegielska hm. Leszek Osterczy

hm. Andrzej Chojnacki hm.PL Janina Pierścińska

hm. Ewa Drożdżał hm.PL Adela Perz

hm. Jan Dziuk hm. Tadeusz Pluta

hm. Edmund Fuchs hm. Jan Podgórski

hm.PL Tadeusz Gruszczyński hm.PL Ryszard Mazur

Tadeusz Hozer Ilona Podkładek

hm. Jerzy Jeliński Wojciech Podolecki

hm. Kazimierz Jęczmyk hm.PL Andrzej Rembalski

hm.PL Anna Kateusz pwd. Stefan Rot

hm.PL Janina Kłodawska – Odo hm.PL Alojzy Sobura

hm.PL Ewa Kowalewska hm. Kazimiera Sokół

pwd. Jerzy Kowalewski hm. Zbigniew Świt

Jerzy Kozera hm. Władysław Szlefarski

hm. Elżbieta Kubiec phm. Zenon Walas

hm. Michał Kutwin hm.PL Maria Wojtasik

hm. Jadwiga Kurcman
4.6. Otwarcie próby na stopień podharcmistrza

Otwieram próbę na stopień podharcmistrza następującym dh dh:

pwd. Ewa Pajek - Hufiec Suchedniów /z ważnością od 1.IX.84/ pwd. Ireneusz Salwa - Hufiec Suchedniów /z ważnością od 1.IX.84/

pwd. Maria Świerczkowska – Hufiec Suchedniów /z ważnością od

20.IX.84/

pwd. Stanisław Sińczak – Hufiec Suchedniów /z ważnością od

20.IX.84/

pwd. Edward Wojdan - Krąg Łysica /Warszawa/


5.1. Przyjęcie do Kręgu Instruktorskiego

Przyjmuję dh pwd. Jerzego Kowalewskiego i dh pwd. Stefana Rota do grona instruktorów Kręgu przy Komendzie Chorągwi.

C Z U W A J !
Janusz Marek Liburski hm.PL

Związek Harcerstwa Polskiego Kielce, 18.04.1985

Komendant Chorami Kieleckiej

im. Stefana Żeromskiego

ROZKAZ L.2/85

2.2. Zwolnienia komendantów hufców

Podaję do wiadomości decyzję Rady Hufca Świętokrzyskiego z dnia 15.03. br. w sprawie przyjęcia rezygnacji dh hm. Grażyny Borek z członkostwa w komendzie hufca i funkcji zastępcy Komendanta Hufca. Składam Druhnie serdeczne podziękowanie za dotychczasową pracę.


2.4. Wybór komendantów hufców

Podaję do wiadomości, że:

- Rada Hufca ZHP w Miechowie w dniu 06.03. br. powierzyła funkcję

Komendanta Hufca dh phm. Leonardowi Mazurowi.

- Rada Hufca ZHP w Jędrzejowie w dniu 17.04. br. powierzyła funkcje

Zastępcy Komendanta Hufca dh phm. Marii Kosowskiej.


3.5. Mianowania w Komendzie Chorągwi

Podaję do wiadomości, że Prezydium Rady Chorągwi powołało:

- hm.PL Ewę Kowalewską na funkcję Kier. Wydz. Organizacyjnego

- dh hm. Kazimierę Sokół na funkcję Kierownika Wydziału

Instruktorskiego

- dh pwd. Henryka Kępkowskiego na funkcję Kierownika Wydziału

Organizacji Sportu, Turystyki i Wypoczynku.

- dh Pd. Tomasza Świata na funkcję Kwatermistrza Chorągwi.

- Mianuję dh pwd. Jerego Kowalewskiego Społecznym Inspektorem

Gospodarki Samochodowo – Transportowej.


4.2. Przyznanie stopnia harcmistrza

Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich przy Komendzie Chorągwi

Przyznaję stopień harcmistrza następującym dh dh:

phm. Jadwiga Banasik - Hufiec Kielce

phm. Ryszard Chwastek - Hufiec Miechów

phm. Maria Kosowska - Hufiec Jędrzejów

phm. Barbara Komorek - Hufiec Miechów

phm. Janusz Kiełbasa - Hufiec Nad Kamienną

phm. Sylwester Kopeć - Hufiec Świętokrzyski

phm. Maria Siniarska - Hufiec Miechów

phm. Andrzej Śliwa - Hufiec Świętokrzyski

phm. Grażyna Strejch - Hufiec Skarżysko


4.3. Przyznanie stopnia podharcmistrza

Na wniosek Stopni Instruktorskich przy Komendzie Chorągwi

przyznaję stopień podharcmistrza następującym dh dh:

pwd. Jerzy Kapuściński - Komenda Chorągwi

pwd. Dariusz Kolanowski - Hufiec Świętokrzyski

pwd. Ireneusz Salwa - Hufiec Suchedniów

pwd. Maria Świerczowska - Hufiec Suchedniów

Ponadto na wniosek ChKI potwierdzam przyznanie stopnia phm. dh pwd.

Ilonie Wilczyńskiej /były hufiec Piekoszów/.
C Z U W A J !
Marek Liburski hm. PL


Związek Harcerstwa Polskiego Życiny, 1985,07.03

Komendant Chorami Kieleckiej

im. Stefana Żeromskiego
ROZKAZ SPECJALNY
Druhny i Druhowie

Po całorocznej pracy w minionym roku szkolnym nadszedł czas wakacji. Będą one dla Was okresem aktywnego wypoczynku połączonego z harcerskim działaniem.

W bieżącym roku obchodzimy czterdziestą rocznicę zwycięstwa nad faszyzmem. To ważne wydarzenie historyczne powinno stanowić okazję do poznania dziejów naszej Ojczyzny. Nie ma bowiem skrawka polskiej ziemi, która nie zapisałaby się w naszej historii jako teren na którym toczyły się walki o wolność. Starajcie się podczas trwania obozów poznać tę historię, oddać hołd tym, którzy polegli w walce. Zapraszajcie na harcerskie ogniska tych, którzy polegli w walce. Zapraszajcie na harcerskie ogniska tych, którzy z bronią w ręku walczyli o nasza wolność.

Druhny i Druhowie.

Związek Harcerstwa Polskiego jest w przededniu otrzymania Orderu Krzyża Grunwaldu II klasy. Odznaczenie to jest formą najwyższego uhonorowania zasług i nadawany jest za zasługi wybitne. Trud i wysiłek naszych poprzedników jak również nasze dokonania i codzienna praca znalazły uznanie najwyższych władz naszego państwa. Udowodnijmy swoją postawą, że jesteśmy godni przyjąć to zaszczytne wyróżnienie.

Na przełomie lipca i sierpnia przedstawiciele postępowej młodzieży całego świata spotkają się na Festiwalu Młodzieży i Studentów w Moskwie aby zamanifestować swoje umiłowanie pokoju i gotowość walki o najwyższe dobro ludzkości jakim jest pokojowa współpraca pomiędzy wszystkimi narodami. Zamanifestujcie i Wy na Waszych obozach wolę życia i pracy w pokoju.

W bieżącym roku mija także sześćdziesiąta rocznica śmierci bohatera naszej Chorągwi Stefana Żeromskiego.

Stanowi on dla nas wzór pisarza i patrioty, który nade wszystko umiłował swą ziemię rodzinną i jej mieszkańców. Niechaj głębokie humanistyczne myśli zawarte w utworach pisarza stanowią impuls do podejmowania zadań harcerskiej służby na rzecz regionów, w których rozbiliście swe obozy. Starajcie się na miarę swych możliwości podejmować na obozach zadania społeczne, dzięki którym nasza Ojczyzna będzie stawała się coraz piękniejsza i coraz bardziej zasobna. Wyjdźcie z obozów z uśmiechem i harcerską piosenką niosąc radość i pomoc okolicznym mieszkańcom.

Poznajcie dorobek minionego czterdziestolecia. Starajcie się go pomnażać poprzez udział w harcerskich czynach. Okazję do tych działań stanowi rozpoczęta kampania wyborcza do Sejmu PRL. Włączcie się do tego ważnego wydarzenia. Wszak za kilka lat Wy będziecie pełnoprawnymi gospodarzami tej Ziemi. Aby z tych odpowiedzialnych zadań należyci się wywiązać już dziś powinniście poznawać problemy. Które nurtują starsze pokolenia.

Druhny i Druhowie

Okres wakacji stanowi dla Was także okazję do podejmowania nowych zadań, do zdobywania sprawności i stopni harcerskich. Życzę Wam abyście zdobyli ich jak najwięcej, aby sprawiły Wam one dużo satysfakcji i radości. Życzę abyście podczas obozów zyskali nowych przyjaciół. Aby tak się stało pamiętajcie o tym, że w Waszym działaniu powinniście kierować się Prawem i Przyrzeczeniem Harcerskim. U progu Akcji Letniej 1985 składam serdeczne podziękowania instruktorom harcerskim, Waszym rodzicom i sojusznikom naszego Związku skupionym w Ruchu Przyjaciół Harcerstwa za trud włożony w przygotowanie obozów, kolonii zuchowych i stanic Nieobozowej Akcji Letniej. Wszystkim uczestnikom Harcerskiej Akcji Letniej 1985 życzę ładnej pogody i wielu harcerskich przygód.
C Z U W A J !
hm.PL Marek Liburski

Związek Harcerstwa Polskiego Kielce dnia 18.06.1985r.

Komendant Chorągwi Kieleckiej

im. Stefana Żeromskiego


Rozkaz L3/85
1.Zarządzenia i informacje.

Podaję do wiadomości że decyzja Prezydium Rady Chorągwi z dnia 29.04.1985r. rozwiązane zostało dotychczasowe Kolegium redakcyjne „Harcerskiego Echa”.

Zatwierdzam następujący skład Komisji Odznaczeń przy Komendzie Chorągwi:

- Ryszard Mazur hm PL – przewodniczący

- Ewa Kowalewska hm PL – sekretarz

- Joanna Pierścińska hm PL – członek

- Andrzej Załucki hm – członek

- Tadeusz Król hm PL – członek

2. Hufce:

2.4. Wybór komendantów hufców

Podaję do wiadomości że:

Rada Hufca ZHP w Miechowie w dniu 29.05.1985r. powierzyła funkcję zastępcy komendanta hufca dh Ryszardowi Chwastowi hm.

3. Komenda Chorągwi

3.7.Inne Mianowania

- Mianuję Sztab Harcerskiej Akcji Letniej 85, w następującym składzie:

- Henryk Kępkowski pwd – Szef Sztabu

- Ewa Drożdżał hm – Zastępca szefa sztabu d/s NAL-u

- Stanisław Adamczak hm PL Pełnomocnik d/s „B-40”

- Janina Pierścińska hm PL – członek

- Maria Cegielska hm PL – członek

- Andrzej Załucki hm – członek

- Zdzisław Niedzielski hm

- Ewa Kowalewska hm PL

- Halina Barchan hm PL

- Leszek Osterczy hm

- Maria Brzoza hm PL

- Elżbieta Kubiec hm

- Tomasz Świat pwd

- Wacław Bielobradek hm PL
- Mianuję kadrę kierowniczą form Harcerskiej Akcji Letniej 85 organizowanych przez Komisję Chorągwi ZHP:

a/ Operacja „B-40”

I turnus Komendant – Kalinowski Stefan phm

Kwatermistrz – Grzegorz Kowal phm

II turnus Komendant – Stanisław Adamczak hm PL

Kwatermistrz – Andrzej Kamerski pwd

b/ obozy „Nieprzetartego Szlaku”

I turnus komendant Irena Żardecka

II turnus komendant Maria Cegielska hm PL

c/ Komendantem obozu „Gospodarze – Gościom”- dh Zofia Osemlak hm PL

d/ Komendantem obozu Harcerskiej Służby Informacyjnej – Izabela Niewidomska pwd

e/ Koordynatorem d/s wyjazdu harcerzy do NRD – dh Wiesław Stepień hm

f/ Koordynatorem grup przyjeżdżających z NRD dh hm PL Halina Barchan

g/ Komendantem obozu NRD w: Jędrzejowie dh Jan Robak hm PL

Ostrowiec dh Teresa Lewińska hm PL

Sielpia dh Jerzy Bednarczyk hm PL


4.Mianowania instruktorów

4.2. Przyznanie stopnia harcmistrza.

Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich przy Komendzie Chorągwi przyznaje stopień harcmistrza następującym dh i dh:

phm Witold Świeboda – Komenda Chorągwi

phm Halina Mirek – Hufiec Skarżysko

phm Andrzej Rudzki – Kufiec Skarżysko

4.3. Przyznanie Stopnia podharcmistrza.

N wniosek KSI przy KCH przyznaję stopień podharcmistrza dh pwd Ewie Pająk – Hufiec Suchedniów.

4.5.Otwarcie próby na stopień harcmistrza

Otwieram próbę na stopień harcmistrza z ważnością od 13.04.1985r. następującym dh i dh:

phm Jarosław Czechowski – hufiec Włoszczowa

phm Wojciech Guździoł – hufiec Włoszczowa

phm Jerzy Gwiazda – hufiec Włoszczowa

phm Stanisław Wilk – hufiec Włoszczowa

phm Grzegorz Frel – hufiec Skarżysko

4.6. Otwarcie próby na stopień pdharcmistrza

Otwarcie próby na stopień podharcmistrza z ważnością od 13.04.1985r.

Następującym dh i dh:

pwd Janina Kuzińska – hufiec Włoszczowa

pwd Ryszard Marcinkowski – hufiec Włoszczowa

pwd Andrzej Ratuszniak – hufiec Włoszczowa

pwd Zbigniew Świeczewski – hufiec Włoszczowa

pwd Danuta Wojciechowska – hufiec Włoszczowa

pwd Elżbieta Powrozek – hufiec Łagów

pwd Władysław Wielgus – hufiec Łagów

pwd Grażyna Sotkiewicz- Niwińska hm – hufiec Świętokrzyski

pwd Jerzy Kowalewski – Komenda Chorągwi

5. Krąg Instruktorski przy Komendzie Chorągwi

5.1.Przyjęcie do Kręgu Instruktorskiego

Przyjmuje pwd Henryka Kępkowskiego do grona instruktorów Kręgu przy Komendzie Chorągwi.

7. Odznaczenia, pochwały, wyróżnienia

7.1. Wyjątki z rozkazu Naczelnika ZHP

Rozkazem Naczelnika ZHP L3/85 Główna Kwatera odznaczyła:

Złotym Krzyżem „Za zasługi dla ZHP” dh i dh:

hm PL Tadeusz Biber

hm PL Teresa Orkisz

hm PL Danuta Pękalska-Bukała

hm PL Jan Robak

- Krzyżem „Za zasługi dla ZHP” Stanisława Fiolik

Odznaczonym składam serdeczne gratulacje oraz życzę sukcesów i satysfakcji w pracy z zuchami i harcerzami.

hm PL Marek Liburski

Związek Harcerstwa Polskiego Kielce, dnia 18.09.1985r.

Komendant Kieleckiej Chorągwi

im. Stefana Żeromskiego


Rozkaz L4/85
Wszystkim Wychowawcom Instruktorom Związku Harcerstwa Polskiego, Kadrze Pedagogicznej z okazji Dnia Edukacji za ich trud w wychowaniu dzieci i młodzieży składam serdeczne podziękowanie i życzę wielu sukcesów i zadowolenia w pracy zawodowej, społecznej i życiu osobistym.

  1. Zarządzanie i informację.

Podaję do wiadomości, że Tytuł Drużyny Sztandarowej Hufca ZHP w roku 1984/1985 zdobyły następujące drużyny:

DH im Heleny Boguszewskiej ze SP 2 w Miechowie – drużynowa hm Barbara Komorek

DH im. Stefana Żeromskiego ze SP w Faleniowie Hufiec ZHP Miechów – drużynowy pwd Krzysztof Książek.

28 DH „Mazowsze” im W. Broniewskiego w Czostkowie Hufiec ZHP Włoszczowa – drużynowy hm PL Roman Karczmarek.

20 DH im Emili Plater w Koniecznie Hufiec ZHP Włoszczowa – drużynowy – pwd Zbigniew Świerzewski.

13 DH „Włóczykije” ze SP z Hufca ZHP Włoszczowa – drużynowy – phm Jarosław Czechowski.

11 DH im K. Świerczewskiego w Brześciu Hufiec ZHP Pińczów – drużynowa – hm PL Teresa Orkisz.

15 DH im. Janka Krasickiego w Młodzawach Hufiec ZHP Pińczów – drużynowa hm Danuta Kucięba.

2.4.Wybór komendantów hufców.

Podaję do wiadomości że:

- Rada Hufca ZHP w Busku w dniu 18.06.1985 r. wybrała na funkcję zastępcy komendanta hufca dh. phm Teresę Leszczyńską.

- Rada Hufca ZHP w Kazimierzy W. w dniu 25.06.1985 r. wybrała na funkcję zastępcy komendanta hufca dh phm Zbigniewa Czarnego.

2.5. Mianowania w komendach hufców.

Podaję do wiadomości że:

1/ Komendant Hufca ZHP Nad Kamienną mianował:- pwd Andrzeja Chmiela kierownikiem referatu MSR, dh Jarosława Piorowicza – kierownikiemreferatu harcerskiego.

2/ Komendant hufca Świętokrzyskiego mianował dh pwd Andrzeja Skalmierskiego namiestnikiem zuchowym.

3/ Komendant hufca ZHP w Starachowicach powołał pocztę harcerską z siedzibą w Starachowicach (Klub Spółdzielczy).

3.1. Podanie do wiadomości wyników wyborów.

Informuje że Naczelnik ZHP w rozkazie L7/85 podał do wiadomości decyzję Rady Chorągwi z dnia 9.06.1985r. w sprawie:

a/ wyboru hm PL Mari Cegielskiej do Komendy

b/ wyboru hm Jerzego Radziwolskiego do Prezydium Rady Chorągwi

c/ przyjęcie rezygnacji dh hm Andrzeja Załuckiego z funkcji zastępcy Komendanta Chorągwi

d/ wyboru hm PL Alojzego Sobury do Rady Prezydium, Rady i Komendy Chorągwi oraz na funkcję zastępcy Komendanta Chorągwi

Druhowi Andrzejowi Załuckiemu dziękuje za dotychczasową pracę i życzę pomyślności w dalszych przedsięwzięciach zawodowych i społecznych.

3.3.Zwolnienia w Komisji Stopni Instruktorskich.

Zwalniam dotychczasowy skład Komisji Stopni Instruktorskich przy Komendzie Chorągwi.

3.4.Inne zwolnienia w Komendzie Chorągwi.

W związku z wykonaniem zadań rozwiązuje Sztab Harcerskiej Akcji Letniej 85 i zwalniam kadrę kierowniczą wszystkich chorągwianych form HAL-85.

Dh i dh składam serdecznie podziękowania za trud włożony w przygotowanie i przeprowadzenie akcji letniej 85.

3.6. Mianowania w Komisji Stopni Instruktorskich.

Mianuję Komisję Stopni Instruktorskich przy Komendzie Chorągwi w następującym składzie:

hm PL Ryszard Mazur – przewodniczący

hm Kazimiera Sokół – sekretarz

hm PL Wiesław Wieżel – członek

hm PL Halina Barchan – członek

hm Ewa Drożdżał – członek

hm Leszek Osterczy – członek

hm PL Jerzy Bednarczyk – członek

hm PL Maria Cegielska – członek

hm PL Andrzej Rembalski – członek

3.7. Inne mianowania w Komendzie Chorągwi.

Podaję do wiadomości że uchwałą Rady Chorągwi zostały powołane zespoły d/s funkcjonowania hufca i d/s ruchu akademickiego w następującym składzie:

1/Zespół d/s funkcjonowania hufców:

Henryka Moćko hm PL

Andrzej Załucki hm

Stefan Derlatka hm PL

Jerzy Radziwolski hm

Janusz Kiełbasa hm

Waldemar Szkatuła hm

Michał Zakrzewski hm

Andrzej Bienias hm PL

Karol Fijałkowski hm

Józef Bereszko hm PL


  1. Zespół d/s Harcerstwa Akademickiego.

Tadeusz Gruszczyński hm PL Stanisław Kruk hm PL

Adam Massalski hm PL Zbigniew Kudasiewicz phm

Stanisław Adamczak hm PL Anna Morąg phm

Barbara Borowiec hm PL - przedstawiciel Kręgu „Iskierka”

4.5.Otwarcie próby na stopień harcmistrza.

Otwieram próbę na stopień harcmistrza dh i dh:

phm Janusz Ćwieluch – hufiec Starachowice

phm Maria Jurek - hufiec Starachowice

phm Barbara Milcarz – hufiec Świętokrzyski

phm Anita Spadło – hufiec Starachowice

phm Marian Stanecki – hufiec Starachowice

phm Małgorzata Smolińska – hufiec Starachowice

phm Biruta Świstek – hufiec Skarżysko

phm Elżbieta Wojtan – hufiec Nad Kamienną

4.6. Otwarcie próby na stopień podharcmistrza.

Otwieram próbę na stopień podharcmistrza dh i dh:

pwd Ewa Kurek – hufiec Świętokrzyski

pwd Henryk Kępkowski – Komenda Chorągwi

pwd Krystyna Lalewicz – hufiec Świętokrzyski

pwd Ewa Okulnicka – hufiec Świętokrzyski

pwd Izabela Niewiadomska – Komenda Chorągwi

pwd Józefa Sowińska – Komenda Chorągwi

pwd Henryka Titkin – Komenda Chorągwi

4.7. Otwieram próbę na stopień przewodnika.

Otwieram próbę na stopień przewodnika dh Ilona Podkładek – Komenda Chorągwi

Przyznaję prawo otwierania i zamykania prób na stopień podharcmistrza Komisji Stopni Instruktorskich przy KH Nad Kamienną.

7.1. Odznaczenia.

Podaję do wiadomości, że z okazji święta Odznaczenia:  1. rozkazem naczelnika ZHP L8/85 z 22.07.1985r. Złotym Krzyżem Za zasługi dla ZHP zostali odznaczeni dh i dh.

hm PL Ryszard Mazur – Komenda Chorągwi

hm PL Stanisław Adamczak – Komenda Chorągwi

hm PL Barbara Borowiec – Komenda Chorągwi

hm PL Juliusz Hrouda – Komenda Chorągwi

hm PL Mirosława Duniec – hufiec Ostrowiec

hm PL Rajmund Groszek –hufiec Włoszczowa

hm PL Mieczysław Guździoł – hufiec Włoszczowa

hm PL Anna Kateusz – Komenda Chorągwi

hm PL Henryka Moćko – Komenda Chorągwi

hm PL Marianna Mysio – hufiec Włoszczowa

hm PL Leokadia Pająk – hufiec Skarżysko

hm PL Tadeusz Paradowski – Komenda Chorągwi

hm PL Janina Pierścińska – Komenda Chorągwi

hm PL Andrzej Rembalski – Komenda Chorągwi

hm PL Józef Sułek – hufiec Skarżysko

hm PL Maria Wojtasik – Komenda Chorągwi

hm PL Aleksandra Żelichowska – hufiec Pińczów


  1. Uchwałą Rady Państwa Medalem 40-lecia zostali odznaczeni dh i dh:

Barbara Borowiec – Komendant Chorągwi

Janina Biber – hufiec Skarżysko

Danuta Hrouda – hufiec Skarżysko

Kazimierz Kapnik – hufiec Kielce

Małgorzata Ormowska – hufiec Świętokrzyski

Maria Pyrek – hufiec Świętokrzyski

Marian Rawa – hufiec Skarżysko

Zdzisław Rauszer – hufiec Skarżysko

Halina Semik – hufiec Kielce

Danuta Rembalska – hufiec Kielce

Janina Tyrała – hufiec Świętokrzyski

Ryszard Mazur – Komenda Chorągwi

Jan Żurowski – hufiec Kielce

Jan Robak – hufiec Jędrzejów

Ewa Łyczak – hufiec Miechów


  1. Honorowy stopień instruktorski Harcmistrza Polski Ludowej otrzymują dh i dh:

hm Jerzy Bernaciak – hufiec Starachowice

hm Jadwiga Haryń – hufiec Miechów

hm Teresa Kempińska – hufiec Nad Kamienną

hm Jadwiga Kurcman – Komenda Chorągwi

hm Maria Myśliwiec – hufiec Bieliny

hm Anna Piasecka – hufiec Jędrzejów

hm Zdzisław Rauszer – hufiec Skarżysko

hm Stanisław Wiącek – hufiec Starachowice

hm Zofia Wiązłowska – hufiec Starachowice
Podaję do wiadomości że: I nagrodę Naczelnika ZHP za 1985r. otrzymała dh hm PL Ludmiła Mazurkiewicz hufiec Starachowice.
II Nagrodę Komendanta Chorągwi za 1985r. otrzymali dh i dh:

hm PL Władysława Bajka – hufiec Kazimierza W.

hm PL Stefan Derlatka – hufiec Starachowice

phm Czesław Jelonek – hufiec Włoszczowa

hm PL Adam Massalski – hufiec Kielce

hm PL Danuta Rembalska – hufiec Kielce

hm PL Zofia Szcześniak – hufiec Końskie

hm PL Danuta Rzemieniec – hufiec Miechów

hm PL Irena Żardecka – hufiec Ostrowiec

hm PL Aleksandra Żelichowska – hufiec Pińczów

Odznaczonym składam serdeczne gratulacje i życzę sukcesów i satysfakcji w pracy z zuchami i harcerzami.

Udzielam pochwały dh hm PL Adamowi Massalskiemu, phm Zbigniewowi Kowalskiemu Komendantowi Błękitnego Szczepu Dzieci Gór oraz instruktorom i harcerzom za pomoc w przygotowaniu Ogólnopolskiego Zlotu Przedstawicieli Szkół noszących imię Stefana Żeromskiego.

Czuwaj!

Hm PL Anna KateuszZwiązek Harcerstwa Polskiego Kielce 1985 – 12-18

Komendant Chorągwi Kieleckiej

im. Stefana Żeromskiego
Rozkaz L 5/85
Z okazji Nowego Roku 1986 składam zuchom, harcerzom, instruktorom i Ich najbliższym najlepsze życzenia dobrego zdrowia, sukcesów w nauce, pracy, życiu osobistym i działalności społecznej.

2.3. Zwolnienia Komendantów Hufców

Podaję do wiadomości, że Rada Hufca ZHP w Jędrzejowie przyjęła rezygnację dh Tomasza Jankowskiego hm z funkcji Komendanta Hufca.

Dziękuję Druhowi Tomaszowi Jankowskiemu za pełnienie służby instruktorskiej, życzę dalszych sukcesów w pełnieniu nowej funkcji.

2.4. Wybór Komendantów Hufców

Podaję do wiadomości, że Rada Hufca ZHP im. Budowniczych PL w Stąporkowie wybrała na funkcję Komendanta Hufca dh phm Krzysztofa Wojcierowskiego.3. Komenda Chorągwi

3.1. Podaję do wiadomości wyniki wyborów

Informuję, że Naczelnik ZHP w rozkazie L 11/85 z dnia 27.09.85 r. podał do wiadomości decyzję Rady Chorągwi o wyborze hm. PL Anny Kateusz na funkcję Komendanta Chorągwi.3.7. Inne mianowania

- Powołuję przy Komendzie Chorągwi Sztab Harcerskiej Akcji Zimowej ’86 i mianuję jego skład osobowy

hm. PL Alojzy Sobura - z-ca Komendanta Chorągwi ds. program.

hm. PL Maria Brzoza - gł. Księgowy Komendy Chorągwi

hm. PL Halina Barchan - kierownik Wydz. Zuchowego

hm. Ewa Drożdżał - „ „ „ Harcerskiego

pwd. Izabela Niewiadomska - instruktor Wydz. Propagandy

pwd. Tomasz Świat - kwatermistrz Kom. Chorągwi

hm. Karol Fijałkowski - kierownik Wydz. Starszoharcerskiego

Szef sztabu: pwd. Henryk Kępkowski – kierownik WOWSiT Kom. Chor.

- Powołuję przy Komendzie Chorągwi Inspektorat Minikomputerowy INFORMIK i mianuję jego przewodniczącego phm Andrzeja Bednarza.

4. Mianowania instruktorów

4.2. Przyznanie stopnia harcmistrza

Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich przy Komendzie Chorągwi przyznaje stopień harcmistrza następującym druhnom i druhom:

phm. Czesław Jelonek - Hufiec Włoszczowa

phm Anna Szkatuła - Hufiec Końskie

phm. Barbara Kowalewska - Hufiec Końskie

phm. Lidia Chojnacka - Hufiec Starachowice

phm. Jadwiga Karykowska - „ „ „

phm Jacek Rymarczyk - „ „ „

phm Helena Piwowarczyk - „ Świętokrzyski

phm Andrzej Prędota - ‘ ‘ ‘4.3. Przyznanie stopnia podharcmistrza

Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich przy Komendzie Chorągwi przyznaje stopień podharcmistrza pwd Łucji Pęczek – Hufiec Świętokrzyski.4.5. Otwarcie próby na stopień harcmistrza

Otwieram próbę na stopień harcmistrza następującym druhnom i druhom:

phm Krzysztof Leszczyński - Hufiec Busko - Zdrój

phm Krystyna Duda - „ Świętokrzyski

phm Leonard Mazur - „ Miechów

4.6. Otwarcie próby na stopień podharcmistrza

Otwieram próbę na stopień podharcmistrza pwd Andrzejowi Skalmierskiemu – Hufiec Świętokrzyski7. Odznaczenia, pochwały, wyróżnienia

7.1. Wyjątki z rozkazów Naczelnika ZHP

- Rozkazem Naczelnika ZHP L 8/85 z dnia 22.07.1985 r. Złotym Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP” odznaczony został hm.PL Stefan Derlatka.

- Rozkazem Naczelnika ZHP L 11/85 z dnia 27.09.1985 r. Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP” odznaczona została hm Zofia Osemlak – Hufiec Kielce

- Rozkazem Naczelnika ZHP L 12/85 z dnia 28.09.1985 r. przyznano „Rozetę – miecze” do Krzyża „Za Zasługi dla ZHP” następującym druhnom i druhom:

hm. PL Józef Dobski – KI „Łysica”

hm. PL Tadeusz Gruszczyński - „ „

hm Eugenia Prauss - „ „

hm Jan Zawadzki - „ „

- Rozkazem Naczelnika ZHP L 14/85 z dnia 1.12.1985 r. przyznano „Rozetę – miecze” do Krzyża „Za Zasługi dla ZHP” następującym druhnom i druhom:

hm. Maria Chodnikiewicz - KI „Łysica”

hm. Tomasz Ferdyn - „ „

hm. PL Julian Hendler - „ „

hm. Stanisława Staszałek - „ „

- Rozkazem Naczelnika ZHP L 13/85 z dnia 1.11.1985 r. Krzyżem „Za Zasługi da ZHP” zostali odznaczeni:

hm. PL Anna Fietkiewicz – Hufiec Jędrzejów

Edward Kwaśniewski - RPH Starachowice

hm. PL Urszula Lesisz - Hufiec Świętokrzyski

hm. Irena Niemiec - Hufiec Jędrzejów

hm. PL Ewa Łyczak - Hufiec Miechów

hm. Joanna Rymarczyk - Hufiec StarachowiceMonika Żeromska - córka patrona Chorągwi
C Z U W A J !
Anna Kateusz hm. PL
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna