Związek Harcerstwa Polskiego Kielce, dnia 12 stycznia 1999r. Komendant Kieleckiej Chorągwi im. Stefana Żeromskiego Rozkaz Specjalny Druhny i Druhowie!Pobieranie 453.97 Kb.
Strona1/6
Data08.05.2016
Rozmiar453.97 Kb.
  1   2   3   4   5   6
Związek Harcerstwa Polskiego Kielce, dnia 12 stycznia 1999r.

Komendant

Kieleckiej Chorągwi

im. Stefana Żeromskiego
Rozkaz Specjalny
Druhny i Druhowie!

W dniu wczorajszym odszedł na wieczną wartę wieloletni instruktor ZHP, członek Szarych Szeregów, uczestnik Powstania Warszawskiego Harcmistrz Jerzy Drogomirecki.

Przez wiele lat pełnił funkcje instruktorskie w Komendzie Hufca ZHP Kielc i Kieleckiej Komendzie Chorągwi. Do ostatniej chwili żył harcerstwem pełniąc funkcję przewodniczącego Rady Kręgów „Łysica" przy Kieleckiej Ko­mendzie Chorągwi.

Całą swoją energię poświęcał harcerstwu. Do ostatniej chwili czynnie włączał się w życie harcerskie odwiedzając hufce, biorąc udział w zbiórkach har­cerskich. Chorągiew Kielecka poniosła w osobie Druha Jerzego ogromną stratę.

Ogłaszam w Chorągwi Kieleckiej żałobę w dniach 13-27 stycznia 1999 roku.

Polecam wszystkim zuchom, harcerzom, instruktorom i jednostkom harcer­skim chorągwi założenie symboli żałoby do mundurów i sztandarów i wystę­powanie w nich w czasie trwania żałoby.CZUWAJ

hm. Cezary Huć

Związek Harcerstwa Polskiego Kielce, 12 stycznia 1999 r.

Komendant

Chorągwi Kieleckiej
Rozkaz L. 1/99
1. Zarządzenia i informacje

1.1. Zarządzenia

Zwołuję na dzień 12 lutego 1999 roku Nadzwyczajny Zjazd Hufca ZHP Końskie. Zjazd odbędzie się w Domu Nauczyciela przy ul. Krakowskiej w Końskich o godz. 1500

Na pełnomocnika Nadzwyczajnego Zjazdu powołuję dh hm. Elżbietę Kubiec.

Podaję listę uczestników Nadzwyczajnego Zjazdu Hufca ZHP w Koń­skich posiadających czynne prawo wyborcze: 1. pwd. Augustyniak Jadwiga

 2. dh Adamiec Edyta

 3. pwd. Basiak Barbara

 4. pwd. Buczek Renata

 5. pwd. Dyszewska Bogumiła

 6. phm. Foks Czesława

 7. hm. Fornal Michał

 8. dh Fidor Anna

 9. pwd. Gręda Eliza

 10. hm. Góral Krystyna

 11. dh Jaworska Monika

 12. dh Jedynak Marek

 13. pwd. Kołodziejczyk Danuta

 14. pwd. Kaczmarczyk Krystyna

 15. dh Kozłowska Maria

 16. dh Kałuzińska Ewa

 17. phm. Koper Janusz

 18. dh Kos Paweł

 19. pwd. Kowalska Monika

 20. phm. Kurczyński Piotr

 21. pwd. Kaczmarczyk Beata

 22. hm. Kowalewska Barbara

 23. dh Kowalewski Bogusław

 24. hm. Lisowska Maria

 25. dh Lipowska Krystyna

 26. dh Lachowska Krystyna

 27. dh Łącki Eugeniusz

 28. dh Łyczek Katarzyna

 29. dh Męcina Ewa

 30. hm. Moskal Józefa

 31. phm. Nowak Beata

 32. pwd. Połczyński Jacek

 33. pwd. Piekarski Mariusz

 34. phm. Piotrowski Mariusz

 35. hm. Polak Jan

 36. pwd. Pękowska Małgorzata

 37. dh Romańczuk Monika

 38. dh Rupniewska Ewa

 39. hm. Sałata Mirosław

 40. dh Stępień Kamil

 41. dh Soboń Urszula

 42. pwd. Skrzypczyńska Anna

 43. pwd. Skrzypczyńska Katarzyna

 44. phm. Skrzypczyński Marek

 45. phm. Siercz Aleksandra

 46. dh Ślusarczyk Joanna

 47. pwd. Świercz Alicja

 48. hm. Szczęśniak Zofia

 49. hm. Szkatuła Waldemar

 50. pwd. Szydłowska Anna

 51. pwd. Szopiński Marcin

 52. phm. Szymczyk Bożena

 53. dh Tobera Ewa

 54. phm. Wojcierowska Agnieszka

 55. pwd. Włodarczyk Agnieszka

 56. pwd. Zielińska Jadwiga

 57. dh Zych Justyna

 58. dh Żdżalik Anna

Zgodnie z Ordynacją Wyborczą pkt. 24 odwołania lub zastrzeże­nia do listy mogą być zgłaszane do komendanta w ciągu 4 dni od daty ogłoszenia listy. Wnioski te będą rozpatrywane w ciągu 3 dni od daty otrzymania wniosku. W trybie odwoławczym decyzje dotyczące praw wyborczych rozpatrują właściwe sądy harcer­skie.

2.Hufce

2.5. Wybór komendantów hufców

Powołuję na funkcję p.o. komendanta Hufca ZHP w Końskich hm. Mi­chała Fornala do czasu Nadzwyczajnego Zjazdu Hufca.


3. Chorągiew

3. 3. Zwolnienia

3.3.1. Zwalniam pwd. Tomasza Machurę z funkcji Pełnomocnika Komendanta Chorągwi ds. zagranicznych z dniem 12.01.1999r. Serdecznie dziękuję za sumienne wypełnianie obowiązków i życzę wielu sukcesów w dalszej służbie instruktorskiej.


3.4. Mianowania na funkcje:

   1. Mianuję dh phm. Adama Rukata na funkcję Pełnomocnika Komen­danta Chorągwi ds. Zagranicznych z dniem 12.01.1999r. hm. Cezary Huć

Czuwaj !

hm. Cezary Huć

Związek Harcerstwa Polskiego Kielce, dnia 22 lutego 1999 r.

Komendant

Chorągwi Kieleckiej
Rozkaz L.2/99
Z okazji Dnia Myśli Braterskiej

wszystkim zuchom, harcerkom i harcerzom, instruktorom oraz seniorom

składam życzenia wszelkiej pomyślności w harcerskiej służbie

oraz wielu serdecznych przyjaźni
Wyjątki z Rozkazu Naczelnika ZHP L.2/99 z dnia 20 lutego 1999 roku:

Złotym Krzyżem "Za Zasługi dla ZHP" zostali odznaczeni:

hm. Zbigniew Czarny

hm .Kazimierz Knapik

hm. Elżbieta Kubiec

hm. Maria Mioduszewska

hm. Ryszard Romańczyk

hm. Jolanta Maria Tylska
Srebrnym Krzyżem "Za Zasługi dla ZHP" zostali odznaczeni:

hm. Dariusz Bińczak

hm. Jacek Jamorski

hm. Barbara Kobus

hm. Renata Segiecińska

hm. Marianna Szczepańska

hm. Krzysztof Szwed

hm. Małgorzata Tyryłło


Złotą Honorową Odznakę Przyjaciół Harcerstwa otrzymał:

Ks. Mieczysław Jaworski - Biskup Pomocniczy Diecezji Kieleckiej.

Dziękuję reprezentacji drużyn 8 Szczepu Drużyn Harcerskich ¡Zuchowych im. Zawiszy Czarnego za szczególne zaangażowanie podczas Mszy Św. w Archikatedrze Warszawskiej w intencji Olgi i Andrzeja Małkowskich, współzałożycieli polskiego harcerstwa.

2. Hufce

2.3. Podanie do wiadomości wyników wyborów

2.3.1.Podaję do wiadomości wyniki wyborów Nadzwyczajnego Zjazdu Huf­ca ZHP Końskie z dnia 12 lutego 1999 roku.

phm. Michał Cichocki z-ca komendanta hufca

phm. Beata Nowak członkini komendy

phm. Mariusz Piotrowski członek komendy

hm. Mirosław Sałata członek komendy

pwd. Katarzyna Skrzypczyńska - członkini komendy

phm. Agnieszka Wojcierowska - członkini komendy

2.3.2.Podaję do wiadomości, że Komisja Rewizyjna Hufca ZHP Kielce na swoim posiedzeniu powołała do swego składu pwd. Sylwię Kaletę.

2.4. Zwolnienia komendantów hufców

2.4.1. Zwalniam z funkcji p.o. Komendanta Hufca ZHP Końskie Druhna hm. Michała Fornala.

2.4.2. Na wniosek Komisji Rewizyjnej Hufca ZHP Kielce odwołuję ze składu Komisji Druha phm. Marcina Mastalerza
Dziękuję Druhom za dotychczasową pracę życzę wielu sukcesów w życiu osobistym i dalszej służbie instruktorskiej.

2.5. Wybór komendantów hufców

Podaję do wiadomości, że na Nadzwyczajnym Zjeździe Hufca ZHP Końskie w dniu 12 lutego 1999 roku Komendantem Hufca wybrany został Druh hm. Waldemar Szkatuła.


3. Chorągiew

4. Rozwiązania i powołania sztabów, komisji, komend kursów

4.1. Rozwiązywanie i powoływanie sztabów

4.1.1. W związku z zakończeniem Akcji Zimowej odwołuję Sztab Harcerskiej Akcji Zimowej' 99 w następującym składzie:

hm. Krzysztof Szwed

hm. Elżbieta Kubiec

hm. Jolanta Tylska

phm. Piotr Kurczyński

phm. Grzegorz Łukaszczyk

CZUWAJ !

hm. Cezary Huć

Związek Harcerstwa Polskiego Kielce, dnia 26 lutego 1999 r.

Komendant

Chorągwi Kieleckiej
Rozkaz L.3/99


 1. Zarządzenia

  1. Zarządzenia i informacje

   1. Zatwierdzam Regulamin Odznaki „Za Zasługi dla Kieleckiej Chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego"

   2. Na podstawie Uchwały Rady Naczelnej ZHP nr 15 z dnia 7.11.1998 r. dotyczącej zatwierdzenia instrukcji w sprawie zasad działania Komisji Stopni Instruktorskich wstrzymuję z dniem 1 kwietnia 1999 r. prawo otwierania i zamykania prób na stopień podharcmistrza / podharcmistrzyni Hufcowym Komisjom Stopni Instruktorskich.
  1. Informacje

   1. W związku z niezastosowaniem się do § 29 ust. 5 na podstawie § 44 ust. 1 Statutu ZHP anuluję decyzję Komendanta Hufca ZHP w Stara­chowicach hm. Krzysztofa Szweda w sprawie zawieszenia w prawach instruktora hm. Sylwestra Staniszewskiego.
 1. Hufce

  1. Rozwiązania i powołania

2.1.1. Z dniem 31 marca 1999 roku rozwiązuję Hufiec ZHP Suchedniów. Jednocześnie informuję, że z tym dniem wygasa ważność mandatów wszystkich władz statutowych hufca.

2.1.2. Z dniem 01 kwietnia 1999roku powołuję Hufiec Kielce - powiat, który swoim zasięgiem będzie obejmował następujące gminy: Chmiel­nik, Pierzchnica, Raków, Łagów, Bieliny, Górno, Nowa Słupia, Masłów, Zagnańsk, Miedziana Góra, Mniów, Strawczyn, Łopuszno, Piekoszów, Chęciny, Sitkówka - Nowiny, Morawica, Daleszyce oraz miasto i gmina Bodzentyn.

2.1.3. Wyznaczam z dniem 01 kwietnia 1999 roku nowe granice terytorialne dla następujących hufców:

Hufiec ZHP Busko - Zdrój - miasto i gmina Busko-Zdrój, Gnojno, Tu­czępy, Stopnica, Pacanów, Solec Zdrój, Nowy Korczyn, Wiślica

Hufiec ZHP Kazimierza Wielka - miasto i gmina Kazimierza Wielka, Czarnocin, Opatowiec, Bejsce, Skalbmierz

Hufiec ZHP Kielce – miasto Kielce

Hufiec ZHP Końskie - miasto i gmina Końskie i Stąporków, gminy: Go­warczów, Ruda Maleniecka, Fałków, Radoszyce, Smyków

Hufiec ZHP Opatów - miasto i gmina Opatów, gminy: Wojciechowice, Sadowię, Lipnik, Iwaniska, Baćkowice

Hufiec ZHP Ostrowiec - miasto i gmina Ostrowiec, gminy. Waśniów, Kunów, Bodzechów, Ćmielów, Bałtów

Hufiec ZHP Pińczów - miasto i gmina Pińczów, gminy: Kije, Michałów, Złota, Działoszyce

Hufiec ZHP Sandomierz - miasto i gmina Sandomierz, gminy: Zawi­chost, Dwikozy, Wilczyce, Obrazów, Samborzec, Koprzywnica, Łoniów, Klimontów, Tarłów, Ożarów

Hufiec ZHP Skarżysko Kamienna - miasta i gminy: Skarżysko Kamien­na i Suchedniów, gminy: Bliżyn, Łączna, Skarżysko Kościelne (część)

Hufiec ZHP Starachowice -miasta i gminy: Starachowice i Wąchock, gminy: Pawłów, Brody, Mirzec Hufiec ZHP Staszów -miasta i gminy: Staszów i Połaniec, gminy: Bogo­ria, Szydłów, Rytwiany, Osiek, Łubnice, Oleśnica

Hufiec ZHP Włoszczowa- miasto i gmina Włoszczowa, gminy: Kluczew­sko, Krasocin, Słupia Konecka.


 1. Chorągiew

3.4. Mianowania na funkcje:

   1. Mianuję druha Harcmistrza Jerzego Groszka na funkcję p.o. Przewod­niczącego Rady Kręgów „Łysica” Jodła przy Komendzie Chorągwi ZHP w Kielcach

   2. Mianuję komendantem Zlotu Kieleckiej Chorągwi ZHP hm. Krzysztofa Szweda.

 1. Rozwiązania i powołania sztabów, komisji, komend kursów

4.3. Rozwiązywanie i powoływanie komend

4.3.1. Powołuję Komendę Białej Służby w składzie:

hm. Piotr Prokop - z-ca komendanta

hm. Ewa Rogalińska - Szefowa Służby Sanitarnej

phm. Grzegorz Łukaszczyk- Szef Służby Porządkowej

hm. Marzena Martyńska - Szefowa Służby Informacyjnej

hm. Andrzej Chabel - Komendant Miasteczka Zlotowego

hm. Anna Opala - Szefowa Sztabu


Czuwaj l

hm. Cezary Huć

Związek Harcerstwa Polskiego Kielce, 29.marca 1999r,

Komendant

Chorągwi Kieleckiej
Rozkaz L. 4/99
Wyjątki z rozkazu Naczelnika ZHP L. 2/99 z dnia 20 lutego 1999r.
Podaję do wiadomości, że Złotym Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP" zostali odzna­czeni:

hm. Zbigniew Czarny - KH Kazimierza Wielka

hm. Kazimierz Knapik - KH Kielce

hm. Elżbieta Kubiec - Komenda Chorągwi

hm. Mana Mioduszewska - KH Jędrzejów

hm. Ryszard Romańczyk - KH Opatów

hm. Joanna Maria Tylska - Komenda Chorągwi
Podaję do wiadomości, że Srebrnym Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP” zostali od­znaczeni:

hm. Dariusz Bińczak - KH Opatów

hm. Jacek Jamorskl - KH Jędrzejów

hm. Barbara Kobus - KH Kielce

hm. Renata Segiecińska - KH Kielce

hm. Marianna Szczepańska KH Staszów

hm. Krzysztof Szwed - KH Starachowice

hm. Małgorzata Tyryłło - KH Ostrowiec Św.

hm. Ewa Hamerska - KH Ostrowiec Św.
Złotą Honorową Odznakę Przyjaciół Harcerstwa otrzymał Ksiądz Biskup Mieczy­sław Jaworski - Biskup Pomocniczy Diecezji Kieleckiej.
Ponadto Druh Naczelnik ZHP dziękuje reprezentacji 8 Kieleckiego Szczepu Dru­żyn Harcerskich i Zuchowych im. Zawiszy Czarnego z KH ZHP Kielce za szcze­gólne zaangażowanie podczas Mszy Św. w Archikatedrze Warszawskiej w intencji Olgi i Andrzeja Małkowskich współzałożycieli polskiego harcerstwa.

1. Zarządzenia i informacje

1.2. Informacje

Podaję do wiadomości wyniki Wojewódzkich Eliminacji Konkursu Recyta­torskiego „Strofy o Ojczyźnie” zorganizowanego 13 marca 1999r. w Domu Kultury w Chlewicach.
W kategorii 8-10 lat:

I miejsce - Łukasz Ćwikła z Pińczowa

II miejsce - Kaja Harańczyk z Sandomierza

III miejsce - Anita Uramowska ze Szczekocin


W kategorii 11-14lat:

I miejsce - Katarzyna Szałapska z Sandomierza

II miejsce - Aleksandra Kubiec z Kazimierzy Wielkiej

III miejsce - Judyta Nowak ze Staszowa


W kategorii 15-18 lat:

I miejsce - Dominika Mrozowska z Sandomierza


Podaję do wiadomości wyniki XIII Chorągwianego Turnieju Harcerzy w Tenisie Stołowym zorganizowanego dnia 13 marca 1999r. w Jędrzejowie.

W klasyfikacji indywidualnej:

młodziczki:

I miejsce - Małgorzata Durnaś z Buska Zdroju

II miejsce - Monika Blicharska z Jędrzejowa

IlI miejsce - Monika Koba ze Szczekocin


Juniorki młodsze:

I miejsce - Anna Dziura z Lelowa

II miejsce - Małgorzata Kowalska z Opatowa

III miejsce - Karolina Wodecka z Jędrzejowa


Juniorki:

I miejsce - Elżbieta Malmur z Jędrzejowa

II miejsce - Aneta Myrmus ze Szczekocin

III miejsce - Anna Wypychowska z Buska Zdroju


Instruktorki:

I miejsce - Kamila Tkacz z Jędrzejowa

II miejsce - Wioletta Gietniewska ze Szczekocin

IIImiejsce - Renata Nowakowska z Buska Zdroju


Seniorki:

I miejsce - Barbara Nawrot z Jędrzejowa

II miejsce - Katarzyna Dytkowska z Buska Zdroju

III miejsce - Marzena Żarnowiecka ze Szczekocin


Młodzicy:

I miejsce - Jacek Rak z Buska Zdroju

II miejsce - Paweł Hełicki z Jędrzejowa

III miejsce - Damian Koba ze Szczekocin


Juniorzy młodsi:

I miejsce - Łukasz Grzyb ze Szczekocin

II miejsce - Karol Cieśla z Opatowa

III miejsce - Paweł Jankowski z Buska Zdroju


Juniorzy:

I miejsce - Rafał Leska z Jędrzejowa

II miejsce - Jacek Żelazik ze Szczekocin

III miejsce - Sylwester Niezgoda z Opatowa


Instruktorzy:

I miejsce - Dariusz Czyż ze Szczekocin

II miejsce - Rafał Sikora z Buska Zdroju

III miejsce - Rafał Grochowski z Jędrzejowa


Seniorzy:

I miejsce - Adam Gadawski z Buska Zdroju

II miejsce - Zdzisław Pańtak z Jędrzejowa

III miejsce - Zbigniew Orliński ze Szczekocin


Drużynowo:

I miejsce - KH ZHP Jędrzejów

II miejsce - KH ZHP Szczekociny

III miejsce - KH ZHP Busko Zdrój

IV miejsce - KH ZHP Lelów

V miejsce - KH ZHP Opałów

VI miejsce - KH ZHP Włoszczowa
Podaję do wiadomości wyniki Wojewódzkich Spotkań Artystycznych zespołów muzycznych z dnia 20 marca 1999r. w Starachowicach.
W kategorii zespołów wokalnych - harcerskich:

I miejsce - „Bez koncepcji" ze Stąporkowa

II miejsce - „Balanga” z Irządz

III miejsce - „Znaki zapytania z Sandomierza i „Nie wiadomo co” z Włoszczowy

Wyróżnienie -111 ADH ze Starachowic
W kategorii zespołów wokalnych szkolnych:

I miejsce -„KIX” z Ostrowca Św.

III miejsce - zespół wokalny ze Słupczy
W kategorii zespołów wokalnych - placówek kultury:

II miejsce - „Dzieci Kapitana Cooka” z Sandomierza

III miejsce - „Grafitti” z Miechowa
W kategorii zespołów wokalno- instrumentalnych - harcerskich:

II miejsce -104 ADH z Mirca

III miejsce - „Pejzaż” z Opatowa
W kategorii zespołów wokalno- instrumentalnych - szkolnych:

III miejsce - „Cherem” z Końskich


W kategorii instrumentalnych - placówek kultury:

I miejsce - zespół instrumentalny z Jędrzejowa


W kategorii solistów - harcerskich:

I miejsce Anna Gralec z Tychowa Starego

II miejsce Tomasz Imiela ze Starachowic

III miejsce - Magdalena Staszewska z Sandomierza

Wyróżnienie - Patrycja Kruszec z Irządz
W kategorii solistów - szkolnych:

I miejsce - Sylwia Kołodziej z Ostrowca Św.


W kategorii solistów - placówek kultury:

I miejsce - Agnieszka Wojciechowska z Jędrzejowa i Justyna Dzwonek z Małogosz­cza

II miejsce - Ewelina Guzowska z Opatowa

IlI miejsce Katarzyna Krasińska z Opatowa

Wyróżnienie - Martyna Wilk z Suchedniowa
Nominację do udziału w Koncercie „Gospodarze -Gościom” otrzymali:

Katarzyna Krasińska z Opatowa, Magdalena Staszewska z Sandomierza, Anna Gralec z Tychowa Starego, Agnieszka Wojciechowska z Jędrzejowa, „Znaki zapytania” z Sandomierza, „Balanga” z Irządz, „KIX” z Ostrowca Św, „Bez koncepcji” ze Stąporkowa, 104 ADH z Mirca, „Nie wiadomo co” z Włoszczowy.


Podaję do wiadomości wyniki Wojewódzkich Spotkań Artystycznych zespołów tanecznych i folklorystycznych z dnia 27 marca 1999 roku w Ostrowcu Święto­krzyskim.

W kategorii zespołów tanecznych - harcerskich:

II miejsce „Tęcza z Michałowa


W kategorii zespołów tanecznych - szkolnych:

I miejsce - „Luz" z Chrobrza

II miejsce - „Iskierki” z Pińczowa

III miejsce - „Impuls” z Pińczowa


W kategorii zespołów inscenizacji tanecznych - placówek kultury:

I miejsce - „Parada” z Jędrzejowa

II miejsce „Flik I” z Sandomierza, „Flik II” z Sandomierza, „Kaprys” z Małogoszcza Wyróżnienie - „Dziecięca Parada” z Jędrzejowa

W kategorii zespołów tańca nowoczesnego - placówek kultury:

I miejsce - „MIM” ze Starachowic i „Rewanż” z Kielc

II miejsce - „Rewanż II” z Kielc

III miejsce - „Impresja” z Kielc


W kategorii zespołów folklorystycznych - harcerskich:

Wyróżnienie - Podkówki” z Jaksie”


W kategorii zespołów folklorystycznych - szkolnych:

I miejsce „Plejada” ze Starachowic


Nominacje do udziału w Koncercie „Gospodarze - Gościom” otrzymali:

„Plejada” ze Starachowic, „Rewanż I i II „ z Kielc, „Parada” z Jędrzejowa, „Kaprys” z Małogoszcza, „Flik I i II” z Sandomierza, „MIM” ze Starachowic.


Ponadto Jury Harcerskich Spotkań Artystycznych nominowało do udziału w XXVI Harcerskim Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej „Kielce 99” następujące zespoły i solistów:

„Plejada” ze Starachowic, „Parada” z Jędrzejowa”, „Rewanż I i II” z Kielc, „Luz z Chrobrza, „Iskierki” z Pińczowa, „Tęcza” z Michałowa, „Dziecięca Parada” z Jędrzejowa, „MIM” ze Starachowic, „Bez koncepcji” ze Stąporkowa, „Balanga” z Irządz, „KIX” z Ostrowca Św, Justyna Dzwonek z Małogoszcza, Tomasz Imiela ze Starachowic, Ewelina Guzowska z Opatowa, Katarzyna Krasińska z Opatowa.

Specjalną nominację Komendanta Chorągwi do udziału w warsztatach artystycz­nych Harcerskiego Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej „Kielce 99“ otrzymali: Ze­spół taneczny ze Szkoły Podstawowej w Zagajach oraz Zespół Folklorystyczny Podkówki” z Jaksic.
2.Hufce:

2.5 Wybór komendantów hufców:

2.5.1 Z dniem 1 kwietnia 1999r. powierzam obowiązki Komendantki Hufca ZHP Kielce - Powiat dh phm. Małgorzacie Drogosz


3.Chorągiew

3.3. Zwolnienia

3.3.1. Zwalniam pwd. Ewę Grudzińską z funkcji Kierownika Wydziału Organizacyjnego Komendy Chorągwi z dniem 1 kwietnia 1999r.


Dziękuję Druhnie za wkład pracy włożony w prowadzenie Wydziału Organizacyjnego Komendy Chorągwi.
4. Rozwiązywania i powoływania sztabów, komisji, komend kursów, inne.

4.4. Rozwiązywanie i powoływanie sztabów.

   1. Powołuję Sztab Harcerskiej Akcji Letniej 99 w następującym składzie:

hm. Krzysztof Szwed - szef sztabu

hm. Jolanta Tylska - członkini sztabu

phm. Grzegorz Łukaszczyk - członek szkabu

hm. Krzysztof Rysiak - członek sztabu

hm. Elżbieta Kubiec - członkini sztabu

phm. Piotr Kurczyński - członek sztabu
   1. Z dniem 1 kwietnia 1999r. rozwiązuję Wydział Organizacyjny Komendy Chorągwi.


13. Odznaczenia, pochwały, wyróżnienia.

Udzielam pochwały instruktorom i instruktorkom z Hufca ZHP w Szczekocinach za doskonałe przygotowanie i sprawne przeprowadzenie eliminacji wo­jewódzkich Konkursu Recytatorskiego „Strofy o ojczyźnie”.


Udzielam pochwały instruktorom i instruktorkom z Hufca ZHP w Jędrzejowie za perfekcyjne przygotowanie i sprawne przeprowadzenie XIII Chorągwianego Turnieju Harcerzy w Tenisie Stołowym.
Udzielam pochwały instruktorkom i instruktorom z Hufca ZHP w Starachowi­cach za ogromny wkład pracy w przygotowanie i przeprowadzenie eliminacji Wojewódzkich Harcerskich Spotkań Artystycznych zespołów muzycznych.
Udzielam pochwały instruktorkom i instruktorom z Hufca ZHP w Ostrowcu Świętokrzyskim za ogrom pracy włożony w przygotowanie i sprawne prze­prowadzenie eliminacji Wojewódzkich Harcerskich Spotkań Artystycznych.
Czuwaj I

hm. Cezary Huć

Związek Harcerstwa Polskiego Kielce, dnia 16 maja 1999 r.

Komendant

Chorągwi Kieleckiej

Rozkaz L.5/99
3. Chorągiew

3.6. Cofanie i przyznawanie uprawnień hufcowym komisjom stopni . instruktorskich.

3.6.2. Na wniosek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 5 maja br. przyznaję uprawnienia do otwierania i zamykania prób podharcmistrzowskich Komisji Stopni Instruktorskich w Hufcu ZHP w Kielcach i Busku Zdroju. 1. Rozwiązania i powołania sztabów, komisji, komend kursów

4.2. Rozwiązywanie i powoływanie komisji

   1. Z dniem 01 maja 1999 r. odwołuję ze składu Komisji Socjalnej przy Komendzie Chorągwi pwd. Ewę Grudzińską.

   2. Z dniem 01 maja 1999 r. powołuję w skład Komisji Socjalnej przy Komendzie Chorągwi phm. Grzegorza Łukaszczyka.
  1   2   3   4   5   6


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna