Związek Harcerstwa Polskiego Kielce, dnia 22 marca 1984r. Komendant Chorągwi Kieleckiej im. Stefana Żeromskiego Rozkaz L1/84Pobieranie 89.13 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar89.13 Kb.
Związek Harcerstwa Polskiego Kielce, dnia 22 marca 1984r.

Komendant Chorągwi Kieleckiej

im. Stefana Żeromskiego
Rozkaz L1/84
5.1. Lista Zarejestrowanych instruktorów:

Podaję do wiadomości, że następujące druhny i druhowie z KI przy Komendzie Chorągwi pełnili funkcję instruktorskie w roku harcerskim 1982/1983. 1. Bielobradek Wacław hm.PL

 2. Kłodawska-Odo Janina hm.PL

 3. Borowiec Barbara hm.PL

 4. Pierścińska Janina hm.PL

 5. Stanisław Adamczak hm.PL

 6. Halina Barchan hm.

 7. Józef Beresko hm.PL

 8. Maria Cegielski hm.

 9. Anna Kateusz hm.PL

 10. Michał Kutwin hm.

 11. Jadwiga Kurcman hm.

 12. Jan Dziuk hm.

 13. Halina Banaś hm.

 14. Robert Barski hm.PL

 15. Andrzej Rembalski hm.PL

 16. Maria Wojtasik hm.PL

 17. Żelazny Bogdan hm.PL

 18. Leszek Osterczy hm.

 19. Alojzy Sobura hm.

 20. Władysław Szlefarski hm.

 21. Tadeusz Gruszczyński hm.PL

 22. Janusz Wojciechowski phm.

 23. Ewa Drożdżał hm.

 24. Zdzisław Niedzielski hm.

 25. Ryszard Mazur hm.PL

 26. Jerzy Osmólski hm.PL

 27. Henryka Moćko hm.PL

 28. Maria Brzoza hm.

 29. Elżbieta Kubiec hm.

 30. Grażyna Borek hm.

 31. Juliusz Hrouda hm.PL

 32. Ewa Pogorzelska hm.

 33. Edmund Fuchs hm.

 34. Andrzej Gniazdowski hm.

 35. Zbigniew Świt hm.

 36. Tadeusz Pluta hm.

 37. Andrzej Chojnacki hm.

 38. Witold Świeboda hm.

 39. Jerzy Jeliński hm.

 40. Jan Podgórski hm.

 41. Alicja Zychowicz hm.PL

 42. Andrzej Wiech hm.

 43. Maria Jelińska hm.

 44. Mirosław Sotkiewicz phm.

 45. Zygmunt Ryczkowski pwd.

 46. Jerzy Kapuściński pwd.

 47. Zenon Walas pwd.


5.2.Mianowania

a/ Na wniosek Komisji Instruktorskich przy Komendzie Chorągwi przyznaję stopień harcmistrza:

phm. Ludomirze Ryll KI „Łysica” z ważnością od 12.12.1983r.

phm. Maciejowi Gąsiorowskiemu KI „Łysica” z ważnością od 12.12.1983r.

phm. Jerzemu Minasiewiczowi KI „Łysica” z ważnością od 12.12.1983r.

phm. Ludomirowi Świeczko KI „Łysica” z ważnością od 12.12.1983r.

phm. Hieronimowi Piaseckiemu KI „Łysica” z ważnością od 12.12.1983r.

phm. Edwardowi Kościeleckiemu KI „Łysica” z ważnością od 12.12.1983r.


b/ Otwieram próbę na stopień harcmistrza:

phm. Janowi Kowalskiemu – Hufiec Starachowice

phm. Zbigniewowi Kieszkowi – Hufiec Starachowice

phm. Markowi Marszyckiemu - Hufiec Włoszczowa

phm. Andrzejowi Śliwie – Hufiec Świętokrzyski

phm. Andrzejowi Rudzkiemu – Hufiec Skarżysko

phm. Grażynie Strejch – Hufiec Skarżysko

phm. Alicja Jezuita – Hufiec Skarżysko

phm. Sylwestrowi Kopciowi – Hufiec Świętokrzyski
5.3. a/ Przyznaję stopień podharcmistrza

pwd Ryszardowi Gałuszko – KI „Łysica”z ważnością 12.XII.1983r.


b/Otwieram próbę na stopień podharcmistrza;

pwd. Grażynie Śliwie – Hufiec Świętokrzyski

pwd. Andrzejowi Kowalczykowi – Hufiec Świętokrzyski

pwd. Andrzejowi Balcerowskiemu – Hufiec Świętokrzyski

pwd. Wojciechowi Góździołowi – Hufiec Włoszczowa

pwd. Jarosławowi Czechowskiemu – Hufiec Włoszczowa

pwd. Jerzemu Kapuścińskiemu – Komenda Chorągwi
6. Urlopy.

Potwierdzam przeniesienie do rezerwy na okres jednego roku następujących instruktorów członków KI przy Komendzie Chorągwi. 1. hm. Stanisław Kurcman,

 2. hm. Andrzej Amerek,

 3. hm. Alicja Adamczak,

 4. hm. Genowefa Kwiecień,

 5. hm. Adela Perz

 6. hm. Wiesław Stępień

 7. hm. Cecylia Mazur

 8. hm.PL Marian Surma


7. Odznaczenia, pochwały, wyróżnienia.

Rozkazem Naczelnika ZHP 29/83 z dn. 22 lipca 1983 r. niżej wymienieni instruktorzy otrzymali:a/ Honorowy tytuł Instruktora – Seniora ZHP

hm. Romanowi Brzozowiczowi

hm.PL Tadeuszowi Gruszczyńskiemu

b/ Honorowy stopień harcmistrza Polski Ludowej:

hm. Krystyna Beresko hm. Stefan Mazur

hm. Danuta Bukała hm. Helena Mitura

hm. Maria Dudek hm. Maria Mysior

hm. Edwardowi Gągorowski hm. Antoni Piasta

hm. Henryk Gluza hm. Stanisław Sadłos

hm. Stanisław Jasiński hm. Zofia Saletra

hm. Roman Karczmarek hm. Stanisław Saltarski

hm. Telimena Kępka hm. Maria Sobala

hm. Franciszek Konarski hm. Antoni Wychowaniec

hm. Janina Kotwica-Biber

hm. Stanisław Kruk

hm. Aleksander Maderak

hm. Halina Maślągc/ Złoty Krzyż „Za Zasługi dla ZHP”

hm.PL Ludmiła Mazurkiewicz

hm PL Jerzy Osmólski


Związek Harcerstwa Polskiego Kielce, dnia 13.03.1984r.

Komendant Chorągwi Kieleckiej

im. Stefana Żeromskiego
Rozkaz L2/84
3.6.Powołania w Komendach Hufców.

Podaję do wiadomości decyzję Rady Hufca Świętokrzyskiego z dnia 13.03,1984r w sprawie wyboru phm. Andrzeja Prędotki na funkcję zastępcy Komendanta Hufca.


4. Komenda Chorągwi.

4.2. Podaję do wiadomości decyzję Rady Chorągwi z dnia 14.03.1984r. o zwolnieniu na własną prośbę hm.PL Henryki Moćko z funkcji zastępcy Komendanta Chorągwi i o wyborze na funkcję zastępcy Kom. Chorągwi hm.PL Anny Kateusz.

Jednocześnie podaję do wiadomości decyzję Prezydium Rady Chorągwi z dnia 10.04.1984 r. o zwolnieniu dh Anny Kateusz z funkcji kierownika Wydziału Starszoharcerskiego i zatwierdzenie na tę funkcję dh hm.PL Leszka Osterczego.
5.2. Mianowania instruktorów.

Na wniosek Komisji Stopni przy Komendzie Chorągwi otwieram próbę na stopień harcmistrza następujące dh. i dh.:

phm. Ireneusz Szpilski – Hufiec Kielce

phm. Ewa Żurowska – Hufiec Kielce

phm. Zdzisław Skadłubowicz – Hufiec Kielce

phm. Anna Morąg – Hufiec Kielce

phm. Marek Kołodziejczyk – Hufiec Jędrzejów

phm. Danuta Żółowicz – Hufiec Jędrzejów

phm. Maria Kosowska – Hufiec Jędrzejów

phm. Bożena Andrzejewska – Hufiec Jędrzejów


7. Odznaczenia, pochwały, wyróżnienia.

a/ Podaję do wiadomości decyzję Kapituły o przyznaniu Dyplomu Honorowego i

Odznaki Pamiątkowej z okazji 70-lecia Harcerstwa na Kielecczyźnie:

Nr dyplomu

477 Leon Pająk

478 Jerzy Skrętek

479 Wacława Grochowina

480 Kazimierz Myszkier

481 Teodozja Owczarek

482 Antoni Bechowski

483 Leszek Marciniec

484 Wydz. Oświaty i Wych. UM Busko

485 Kazimierz Kurek

486 Joanna Markiewicz

487 Zofia Mącznik

488 Helena Ciszewska

489 Witold, Bogdan Zalewski

490 Zofia Pasek

491 Witold Całka

492 Edmund Majchrowicz

493 Bożena Andrzejewska

494 Szczep drużyn „Jubilat” w Jędrzejowie

495 Janina Kumor – Kazimierza Wielka

496 Szczep Starszoharcerski im. KEN przy LO w Kazimierza Wielka.


Jerzy Osmólski hm.PL

Zawiązek Harcerstwa Polskiego

Komendant Chorągwi Kieleckiej Kielce , dnia 4.07.1984 r.

im. Stefana Żeromskiego


Rozkaz L. 3/84
4.5. Mianowania w Komendzie Chorągwi.

Mianuję kadrę kierowniczą HAL-84 Chorągwi Kieleckiej

– Operacja „Bieszczady 40”
I turnus Komendant hm. Andrzej Załucki

kwatermistrz pwd. Grzegorz Kowal

II turnus Komendant hm. PL Stanisław Adamczak

kwatermistrz pwd. Andrzej Konarski

- Komendantem Obozu „Nieprzetartego Szlaku” w Białogórze hm. Annę Piasecką

Kwatermistrzem dh. Dorotę Paszyńską

- Komendantem obozu festiwalowego w Stąporkowie phm. Grażynę Niwińską-Sotkiewicz

- Pełnomocnikiem Komendy Chorągwi ds. obozów wypoczynkowych NRD w Sielpi – hm. Ewę Dróżdżał


- Komendantem obozów pionierów NRD w Sielpi hm. PL Jerzego Bednarczyka
- Komendantem obozów wyjeżdżających do Winnicy:

1. hm. Danielę Madej – Hufiec Starachowice

2. phm. Stefana Wojtynę – Hufiec Świętokrzyski

3. phm. Halinę Kaczmarczyk – Hufiec Skarżysko – Kam.


- Mianuję komendantem Obozu Chorągwianego w ramach SAS-84 – phm. Annę Morąg

Kwatermistrzem hm. Lucjana Kotarskiego


- Mianuję szefem Chorągwianego Sztabu HAL – hm. Halinę Barchan.
- Składam podziękowania hufcom: Pińczów, Busko, Starachowice, Ostrowiec, Kazimierza W., Kielce, Włoszczowa, Jędrzejów, Skarżysko, Suchedniów, Końskie za włożony wysiłek w przygotowanie i przeprowadzenie rajdów w okresie wiosennym.
- Wyrażam podziękowanie i uznanie Wydziałowi „Nieprzetartego Szlaku” i kadrze X Jubileuszowego Przeglądu Harcerskich i Szkolnych Zespołów Artystycznych organizowanego w Sielpi w dniach 9-10.06.1984 r.
5.2.Mianowania instruktorów
Na wniosek Komisji Stopni przy Komendzie Chorągwi przyznaję stopień harcmistrza:

phm. Mirosławowi Sotkiewiczowi – Komenda Chorągwi

phm. Alicji Jezuista – Hufiec Skarżysko-Kam. z ważnością od dnia 22.03.1984 r.
Otwieram prośbę na stopień harcmistrza:

phm. Andrzejowi Prędotce – Hufiec Świętokrzyski

phm. Halinie Mirek – Hufiec Skarżysko-Kam.

5.3. Otwieram próbę na stopień podharcmistrza dh pwd. Zenonowi Walasowi – WKI Kielce.


8. Sprostowanie
Anuluję zapis z R-zu L.1/84 o otwarciu próby na stopień hm. dh Alicji Jezuita – Hufiec Skarżysko-Kam.

hm. PL Jerzy Osmólski


Związek Harcerstwa Polskiego Kielce, dnia 8.10.1984r.

Komendant Chorągwi Kieleckiej

im. Stefana Żeromskiego
Rozkaz L5/84
5.Mianowania instruktorów

5.2. Na wniosek Komisji Stopni przy Komendzie Chorągwi zamykam próbę i przyznaję stopień harcmistrza:

phm Markowi Marszyckiemu – hufiec Włoszczowa

phm Andrzejowi Chmielewskiemu – hufiec Ostrowiec

phm Anicie Kroll- Leśniewskiej hufiec z ważnością od dn. 21 listopada 83r. Hufiec Kielce

Otwieram próbę na stopień harcmistrza:

phm Januszowi Kozłowskiemu – Krąg „Łysica” w Warszawie

phm Helenie Piwowarczyk – Hufiec Świętokrzyski

5.3.Zamykam próbę i przyznaję stopień podharcmistrza:

pwd Jarosławowi Czchowskiemu – Hufiec Włoszczowa

pwd Wojciechowi Guździołowi – Hufiec Włoszczowa

pwd Zenonowi Walasowi – WKI Kielce

Otwieram próbę na stopień podharcmistrza

Dh Dariuszowi Kolanowskiemu – Hufiec Świętokrzyski

Dh Łucji Pęczek – Hufiec Świętokrzyski

Dh Grzegorzowi Dziubkowi – Hufiec Świętokrzyski

Dh Annie Kamieńskiej – Hufiec Świętokrzyski

7. Odznaczenia, pochwały i wyróżnienia:

7.1. Wyjątki z rozkazu Naczelnika ZHP L9/84 Główna Kwatera ZHP z okazji Święta Odrodzenia, nadała długoletnim instruktorom honorowy stopień Instruktorski Polski Ludowej, który w chorągwi Kieleckiejotrzymali:

hm Halina Barchan hm Marianna Kurobieńska

hm Zenon Borowiec hm Stanisław Majcher

hm Maria Brzoza hm Maria Matyjasek

hm Maria Cegielska hm Krystyna Mikulko

hm Helena Dąbrowa hm Sabina Mitręga

hm Seweryn Dąbrowski hm Krystyna Barska

hm Anna Fietkiewicz hm Ewa Pogorzelska

hm Urszula Gola hm Mirosław Szlęzak

hm Zdzisława Kowalska hm Alojzy Sobura

hm Kazimiera Traskiewicz hm Sylwester Staniszewski

hm Danuta WojakZłotym Krzyżem „Za zasługi dla ZHP” zostali odznaczeni:

hm PL Władysława Bajka

hm Jan Dutkiewicz

hm Wacława Grochowina

hm Jerzy Krakowski

hm Adam Massalski

hm Jerzy Osmólski

Przyznaję dyplom „Zasłużony dla harcerstwa Kielecczyzny” dla:

Macieja Kowalczyka

Ireneusza Mroczka

Grzegorza Czekaja

Bogusława Kędziora

Sławomira Martyki

Michała Wychowańskiego

Marka Skockiego

Anna Kostura

Podaję drużyny, którym przyznano tytuły Drużyn Sztandarowych Hufców ZHP za rok harcerski 1983/1984.

-79 DH im T. Kościuszki w Tuczępach – drużynowa Zofia Tokaj phm. – hufiec Busko

-80 DH im Jana Krasickiego w Tuczępach –drużynowa Teresa Pater pwd. hufiec Busko

-86 DH im. Hanki Sawickiej w Wiślicy drużynowa Joanna Dębiska pwd. Hufiec Busko

-89 DH „Skautów” w Zbludowicach – drużynowy Marek Rubinowski pwd. Hufiec Busko

-25 DH im. Gen. Józefa Bema- drużynowy pwd Marek Żurakowski – Hufiec Starachowice


hm PL Jerzy Osmólski

Związek Harcerstwa Polskiego

Komendant Chorągwi Kieleckiej Kielce, 15.12.1984 r.

im. Stefana Żeromskiego

Rozkaz L. 6/84

3.1. Hufce: Podaję do wiadomości wyniki Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczych Hufców:


Hufiec Bieliny

Komenda Hufca

1/ Zofia Saletra hm. PL – komendant

2/ Janina Kopacz – phm.

3/ Wiesława Siciarka

4/ Paweł Zubek pwd.

5/ Marian Saletra hm. PL

6/ Janina Kałuża phm.

Hufiec Busko-Zdrój

Komenda Hufca Komisja Instruktorska

1.Radziwolski Jerzy hm. – komendant 1. Marciniec Leszek hm.PL - przewodniczący

2.Lechowski Antoni hm. – zastępca 2. Kańska Grażyna – z-ca przewodniczącego

3.Leszczyński Krzysztof hm. – członek 3. Czarnecki Włodzimierz - sekretarz

4.Bilewski Andrzej – członek 4. Piasek Jolanta

5.Kuś Teresa pwd. – członek 5. Mącznik Zofia


Komisja Rewizyjna

1.Owczarek Teodozja hm. - przewodnicząca

2.Malec Jerzy pwd. – z-ca przew.

3.Dybała Zdzisław phm. – sekretarz

4.Ziemniak Leokadia pwd. – członek

5.Marzec Władysława hm. – członek


Hufiec Jędrzejów

Komenda Hufca Komisja Rewizyjna

1.Liburski Marek hm.PL – komendant 1.Krzeszowski Tadeusz hm. - przewodniczący

2.Robak Jan hm.PL 2.Kniewski Bogusław phm. z-ca przew.

3.Piasta Antoni hm.PL 3.Lubczyńska Małgorzata - sekretarz

4.Stefańczyk Janina phm. 4.Krawczyńska Elżbieta pwd. - członek

5.Gil Barbara phm. 5.Smorąg Aneta pwd. – członek


Komisja Instruktorska

1.Zielinska Sabina hm. – przewodnicząca

2.Luboń Irena hm. – z-ca przewodn.

3.Kowalczyk Maria hm. sekretarz

4.Łazarska Zuzana hm. członek

5.Urbańska Wanda hm. – członek


Hufiec Kielce

Komenda Hufca Komisja Rewizyjna

1.Stanisław Kruk hm.PL – komendant 1.Alicja Zychowicz hm.PL – przewodn.

2.Krzysztof Leśniewski hm. – z-ca 2.Radosław Piątek phm. – z-ca

3.Aleksander Maderak hm.PL – z-ca 3.Beata Kwapisz pwd. - sekretarz

4.Elżbieta Rudzka hm. – członek 4.Jolanta Tylska hm. – członek

5.Andrzej Załucki hm. – członek 5.Joanna Kwiecińska pwd. – członek

6.Jan Żurowski hm. – członek 6.Stefan Kalinowski hm.

7.Ireneusz Ciosek hm. – członek 7.Zbigniew Rubacha phm.


Komisja Instruktorska

1.Osemlak Zofia hm. – przewodnin,

2.Guca Robert phm. – z-ca

3.Kroll-Leśniewska Anita hm. – sekretarz


Hufiec Końskie

Komenda Hufca Komisja Rewizyjna

1.Szkatuła Waldemar hm. – komendant 1.Kowalewski Zenon hm. – przewodn.

2.Kowalewska Barbara phm. – z-ca 2.Kresa Marian phm. – z-ca

3.Bednarczyk Maria hm.PL 3.Parszewska Agata pwd. - sekretarz

4.Krzysztofik Mirosław hm. 4.Fornal Władysława hm.PL - członek

5.Salata Mirosław 5.Ferdyn Tomasz hm. – członek

6.Ordyniec Józef phm.

7.Bińkowska Barbara pwd.


Komisja Instruktorska

1.Michał Fornal hm. PL – przewodniczący

2.Scisłowicz Antoni hm. PL – z-ca

3.Fiodor Krystyna phm. – sekretarz


Hufiec Kazimierza Wielka

Komenda Hufca Komisja Rewizyjna

1.Kletschka Waldemar hm. – komendant 1.Cierlik Franciszek hm.PL przewodniczący

2.Bienias Andrzej hm.PL 2.Pławecka Alicja – z-ca przew.

3.Staksik Monika pwd. 3. Walczuk Anna pwd. - sekretarz

4.Czarny Zbigniew pwd.

5.Kocerba Stanisław phm.

6.Łuszczyński Tadeusz hm.

7.Rogowska Barbara hm.


Komisja Instruktorska

1.Łasiński Jan hm.PL – przewodniczący

2.Bajka Władysław hm.PL – z-ca

3.Janik Jadwiga hm. – sekretarz


Hufiec Łagów

Komenda Hufca

1.Krystyna Mikulko hm. – komendantka

2.Halina Czapla – z-ca

3.Alfreda Wójcik – z-ca

4.Danuta Gimel – członek

5 Elżbieta Gajewska – członek


Hufiec Miechów

Komenda Hufca Komisja Rewizyjna

1,Leonard Mazur – komendant 1.Koperczak Halina phm. – przewodnicząca

2.Danuta Rzemieniec 2.Fugas Daniela hm. – z-ca przew.

3.Barbara Komorek 3.Ryłko Stanisław - Sekretarz

4.Zofia Mikuła

5.Mieczysława Słabowska


Komisja Instruktorska

1.Dutkiewicz Jan hm.PL – przewodniczący

2.Siniarska Maria phm. – z-ca

3.Kluza Helena hm. – sekretarz


Hufiec Mirzec Hufiec Nowa Słupia

Komenda Hufca Komenda Hufca

1.Wanda Bonio hm – komendantka 1.Krystyna Bereszko hm. PL - komendantka

2.Zofia Spadło hm. 2.Teodora Klefas hm. – z-ca

3.Bogusława Węgłowska hm. 3.Ewa Ponikowska hm. – z-ca

4.Kwiatkowska Barbara hm.

5.Bidzińska Bożena hm.

6.Król Krystyna pwd.

7.Staszałek Jolanta pwd.


Hufiec Nad Kamienną

Komenda Hufca Komisja Rewizyjna

1.Janusz Kiełbasa phm. – komendant 1.Janiec Honorata phm. - przewodnicząca

2.Kozieł Leokadia hm. 2.Kempińska Teresa hm. – z-ca

3.Pryciak Irena hm. 3.Bidzińska Elżbieta pwd. - sekretarz

4.Borowiec Krystyna 4.Jurek Maria phm. - członek

5.Grunt Maria 5.Głuchowska Anna pwd. - członek

6.Fagiel Ewa

7.Durnoga Dorota


Hufiec Ostrowiec

Komenda Hufca Komisja Rewizyjna

1.Domagała Krzysztof hm. – komendant 1.Woźniak Stanisław hm. – przewodniczacy

2.Leszczyński Andrzej hm. – z-ca kom. 2.Gorazd Anna pwd. – z-ca

3.Mazur Stafania hm.PL – członek 3.Bałczewski Adam hm. - sekretarz

4.Klauziński Roman hm. – członek 4.Kiszkowski Tomasz phm. - członek

5.Stępniakowski Zygmunt pwd. – członek 5.Mokrzyszewska Danuta pwd. – członek


Komisja Instruktorska

1.Mroczek Ireneusz hm.PL – przewodniczący

2.Farbisz Tadeusz hm. – z-ca

3.Górniak Ewa hm. – sekretarz

4.Szwarc Anna phm – członek

5.Soliński Andrzej phm. członekHufiec Pińczów

Komenda Hufca Komisja Rewizyjna

1.Żelichowska Aleksandra hm.PL – komendantka 1.Kuligowska Janina hm. – przewodn.

2.Szych Ryszard hm. – z-ca kom. 2.Błachut Halina phm. – z-ca przewodn.

3.Kudasiewicz Alicja hm.PL 3.Panek Janina hm.PL - sekretarz

4.Nowak Maria hm. 4.Foltyn Adam pwd. - członek

5.Koza Bogusława phm. 5.Żak Anna pwd. członek


Komisja Instruktorska

1.Masełko Krystyna hm.PL – przewodnicząca

2.Kudasiewicz Zbigniew phm – z-ca

3.Skuza Aneta pwd. – sekretarz

4.Kozłowska Zdzisława hm.PL – członek

5.Gil Władysław phm. – członek


Hufiec Skarżysko-Kam.

Komenda Hufca Komisja Rewizyjna

1.Grażyna Strejch phm. – komendantka 1.Zenon Borowiec hm.PL – przewodn.

2.Tadeusz Biber hm.PL – z-ca 2.Elżbieta Zbroja hm. – z-ca przew.

3.Michał Zakrzewski hm. 3.Janina Biber hm.PL - sekretarz

4.Ireneusz Kuliński hm.PL 4.Grażyna Trela phm. – członek

5.Mirosław Zbroja hm. 5.Andrzej Białek pwd. - członek

6.Leokadia Pająk hm. PL

7.Kazimierz Sabatowski hm.


Komisja Instruktorska

1.Marian Rawa hm. – przewodniczący

2.Wiesław Nikodem phm. – z-ca przew.

3.Barbara Okła phm. – sekretarz


Hufiec Starachowice

Komenda Hufca Komisja Rewizyjna

1.Derlatka Stefan hm. PL – komendant 1.Niewiadomski Witold hm. – przewodn

2.Anita Spadło – z-ca kom. 2.Jurkowski Henryk hm. – z-ca przewodn.

3.Mirosław Ślęzak – z-ca kom. 3.Wojewoda Joanna hm. - sekretarz

4.Chojnacka Lidia 4.Garbacz Halina pwd. - członek

5.Lewiński Zbigniew 5.Gądek Małgorzata pwd - członek

6.Małgorzata Smolińska 6.Ludwig Katarzyna phm - członek

7.Tomasz Zwolak 7.Tobiszewski Grzegorz – członek


Komisja Instruktorska

1.Tadeusz Marczak hm. – przewodn.

2.Danuta Grzesik pwd. – z-ca przew.

3.Wioletta Drozdowska – sekretarz

4.Halina Gadomska - członek

5.Ireneusz Klamka pwd – członek

6.Danuta Masłowska hm. – członek

7.Stanisław Wiącek hm. – członek


Hufiec Stąporków

Komenda Hufca Komisja Rewizyjna

1.Jankowski Tomasz phm. – komendant 1.Dziuba Teresa hm.PL – przewod.

2.Swat Kazimierz hm. 2.Pokusa Jolanta – z-ca

3.Rurarz Anna phm. 3.Wydra Krystyna phm. - sekretarz

4.Głuch Alicja hm.

5.Nowak Anna phm

6.Rupniewska Anna phm.

7.Rurarz Elżbieta hm.


Hufiec Suchedniów

Komenda Hufca Komisja Rewizyjna

1.Fudala Edward hm. - komendant 1.Franszczak Teresa hm. - przewodnicząca

2.Telka Jadwiga phm. – z-ca kom. 2.Adamczyk Eugenia – z-ca przewodniczącej

3.Obarska Krystyna hm.PL – z-ca kom. 3.Miazga Małgorzata - sekretarz

4.Pajek Ewa pwd. – członek

5.Salwa IreneuszKomisja Instruktorska

1.Swierczkowska Maria pwd. – przewodn.

2.Ziemkiewicz Jadwiga pwd. – z-ca

3.Kolasa Bogusława pwd. – sekretarz

4.Borowicka Maria pwd. członek

5.Miernik Henryk hm. – członek


Hufiec Świętokrzyski

Komenda Hufca Komisja Rewizyjana

1.Andrzej Prędotka phm. – komendant 1.Maria Pyrek hm. - przewodnicząca

2.Grażyna Borek hm. – z-ca kom. 2.Barbara Grzybowska – z-ca

3.Władysława Duda hm. 3.Krystyna Palewicz pwd.- członek

4. Helena Piwowarczyk phm. 4.Ewa Kurek pwd. - członek

5.Kazimiera Traskiewicz hm. PL 5.Halina Widurska pwd. - członek

6.Janina Tyrała hm.

7.Mirosław Sotkiewicz hm.Komisja Instruktorska

1.Maria Gruszczyńska hm. – przewodn.

2.Zofia Nizik – członek

3.Krystyna Dudzic – członek

4.Sylwester Kopeć – członek

5.Małgorzata Kowalczyk – członek


Hufiec Włoszczowa

Komenda Hufca Komisja Rewizyjna

1.Marszycki Marek hm. – komendant 1. Groszek Jerzy hm.PL – przewodn.

2.Jarosław Czechowski - phm. 2.Kapelusz Barbara phm. – z-ca

3.Groszek Rajmund hm.PL 3.Kowalczyk Andrzej pwd. - sekretarz

4.Mysior Marianna hm.PL

5.Tworkowska Ewa hm.

6.Koruba Jerzy pwd.

7.Kaczmarek Roman hm.PL

8.Bąk Anna pwd.

9.Rosińska MałgorzataKomisja Instruktorska

1.Wroński Kazimierz hm.PL – przewod.

2.Jelonek Czesław phm. – z-ca przewod.
5. Podaję do wiadomości, że w dniach 3-5.03.1984 r. został zawiązany Krąg Instruktorski przy Oddziale BUT „Harctur” w Kielcach i zarejestrowano go przy Komendzie Chorągwi
7. Odznaczenia, wyróżnienia, pochwały.

Przyznaję Dyplom „Zasłużony dla Harcerstwa Kielecczyzny” dla:

- Kręgu Instruktorskiego „Piastowski Rekonesans” – Hufiec Nysa z Chorągwi Opole.

- hm. Jana Goraja – Hufiec Kielce.hm. PL Jerzy Osmólski
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna